Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕон€тт€ про ≥нтерактивн≥ технолог≥њ навчанн€.
ѕроголошений в осв≥тньому простор≥ ”крањни принцип вар≥ативност≥ осв≥ти даЇ змогу навчальний процес будувати на досконал≥ших стратег≥€х ≥ технолог≥€х, ≥з застосуванн€м €ких в≥дбуваЇтьс€ саморозвиток особистост≥, забеспечуЇтьс€ усп≥х д≥€льност≥ учител€.

≤нтерактивн≥ технолог≥њ потребують певноњ зм≥ни у житт≥ всього класу, а також значноњ к≥лькост≥ часу дл€ п≥дготовки €к учн≥в, так ≥ педагога.

≤нтерактивне навчанн€ Ц це специф≥чна форма орган≥зац≥њ д≥€льност≥, €ка маЇ на мет≥ створити комфортн≥ умови навчанн€, за €ких кожний учень в≥дчуваЇ свою усп≥шн≥чть, ≥нтелектуальну спроможн≥сть.

≤нтерактивне навчанн€ Ц це певний р≥зновид активного, €кий, проте, маЇ своњ законом≥рност≥ та особливост≥. Ќавчальний процес завд€ки вищезгадан≥й технолог≥њ в≥дбуваЇтьс€ за умов пост≥йноњ, активноњ взаЇмод≥њ вс≥х учн≥в. ÷е сп≥внавчанн€ (колективне, групове, навчанн€ у сп≥впрац≥), коли учень ≥ вчитель Ї р≥вноправними, р≥внозначними субТЇктами уроку.

 

–озробку елемент≥в ≥нтерактивного навчанн€ ми можемо знайти у прац€х —ухомлинського, учител≥в-новатор≥в 70-80-х рок≥в (Ў.јмонашв≥л≥, ¬.Ўаталова, —.Ћисинковоњ та ≥н.), теор≥њ розвивального навчанн€. Ќаприк≥нц≥ ’’ ст. ≤нтерактивн≥ технолог≥њ набули поширенн€ в теор≥њ ≥ практиц≥ американськоњ школи, де њх використовують при викладанн≥ р≥зних предмет≥в в≥д молодшого шк≥льного в≥ку до старшого. ƒосл≥дженн€, проведен≥ Ќац≥ональним трен≥нговим центром (—Ўј, штат ћер≥ленд) у 1980-х роках, св≥дчать, що ≥нтерактивне навчанн€ уможливлюЇ р≥зке зб≥льшенн€ в≥дсотка засвоЇнн€ матер≥алу, оск≥льки впливаЇ не лише на св≥дом≥сть учн€, а й на його почутт€, волю, д≥њ ≥ практику.
—учасна школа стоњть перед прикрим фактом: в умовах традиц≥йних форм та метод≥в навчанн€ школ€р≥, пасивно отримуючи ≥нформац≥ю, не вм≥ють здобувати њњ самост≥йно ≥ застосовувати те, що знають.

Ќова школа матиме справу з ≥ндив≥дуальн≥стю, самобутн≥стю особистост≥, оск≥льки ≥ндив≥дуальн≥сть Ї головним принципом етики ≥ мусить виступити кер≥вним методолог≥чним положенн€м у вихованн≥ й навчанн≥.

÷≥леспр€мований розвиток ≥ндив≥дуальност≥ можливий лише тод≥, коли теор≥€ осв≥ти не декларуватиме необх≥дн≥сть творчост≥ педагога ≥ творчост≥ школ€ра, а систематично за допомогою доц≥льних метод≥в вт≥люватиме њњ у навчально-виховному процес≥.

ќсобист≥сно-зор≥Їнтоване навчанн€ у цьому план≥ Ї досить перспективним, оск≥льки воно виходить ≥з самоц≥нност≥ особистост≥, њњ духовност≥ та суверенност≥. …ого метою Ї формуванн€ людини €к неповторноњ особистост≥, творц€ самоњ себе ≥ своњх обставин.
¬≥дпов≥дне методичне забезпеченн€ маЇ ірунтуватис€ на д≥алог≥чному п≥дход≥, €кий визначаЇ суб'Їкт-суб'Їктну взаЇмод≥ю учасник≥в педагог≥чного процесу, њх самоактуал≥зац≥ю ≥ самоор≥Їнтац≥ю. “ехнолог≥њ такого спр€муванн€ передбачають перетворенн€ суперпозиц≥њ вчител€ ≥ субордин≥зованоњ позиц≥њ учн€ в особист≥сно р≥вноправну позиц≥ю. ¬она й даЇ дитин≥ можлив≥сть бути суб'Їктом навчальноњ д≥€льност≥, що спри€Ї практичн≥й реал≥зац≥њ њњ прагненн€ до саморозвитку, самоствердженн€.

¬изначальним дл€ особист≥сно-зор≥Їнтованого навчанн€ маЇ бути соц≥окультурний д≥алог у систем≥ Упедагог Ц дитинаФ на основ≥ њњ розум≥нн€, прийн€тт€ ≥ визнанн€.

якнайактивн≥ше спри€ють цьому ≥нтерактивн≥ методи навчанн€, що активно розробл€ютьс€ останн≥м часом. «авд€ки закладеним в њх суть самост≥йн≥й д≥€льност≥ та групов≥й взаЇмод≥њ вони можуть бути корисними та перспективними дл€ вчител€ та дл€ учн≥в. “еоретичною основою запровадженн€ ≥нтерактивних метод≥в навчанн€ мус€ть бути системний, особист≥сно-зор≥Їнтований та д≥€льн≥сний п≥дходи до побудови дидактичних процес≥в; теор≥€ оптим≥зац≥њ педагог≥чного процесу (ё. .Ѕабанський, ћ.ћ.ѕоташник), а також ≥нвар≥антн≥сть процесу навчанн€, уроку €к конкретноњ форми ≥снуванн€ процесу засвоЇнн€ знань ≥ методу навчанн€ €к м≥крод≥€льност≥ навчанн€.

 

ћетодолог≥чною основою Ц розробки сучасних украњнських та заруб≥жних педагог≥в у галуз≥ метод≥в та технолог≥й навчанн€. “еоретичн≥ та практичн≥ розробки в ц≥й галуз≥ належать ¬.√узЇЇву, ј.√≥ну, ќ.ѕометун, Ћ.ѕироженко, ј.‘асол≥.

“ерм≥н У≥нтерактивнийФ прийшов до нас з англ≥йськоњ ≥ маЇ значенн€ УвзаЇмод≥ючийФ. ≤снують р≥зн≥ п≥дходи до визначенн€ ≥нтерактивного навчанн€. ќдн≥ вчен≥ визначають його €к д≥алогове навчанн€: У≤нтерактивний Ц означаЇ здатн≥сть взаЇмод≥€ти чи знаходитись в режим≥ бес≥ди, д≥алогу з чим-небудь (наприклад, компТютером) або ким-небудь (людиною). ќтже, ≥нтерактивне навчанн€ Ц це перш за все д≥алогове навчанн€, в ход≥ €кого зд≥йснюЇтьс€ взаЇмод≥€ вчител€ та учн€. ћи схил€Їмос€ до визначенн€, ќ.ѕометун та Ћ.ѕироженко: У—утн≥сть ≥нтерактивного навчанн€ пол€гаЇ в тому, що навчальний процес в≥дбуваЇтьс€ за умов пост≥йноњ, активноњ взаЇмод≥њ вс≥х учн≥в. ÷е сп≥внавчанн€, взаЇмонавчанн€ (колективне, групове навчанн€ в сп≥впрац≥)ЕФ.

ѕ≥д час ≥нтерактивного навчанн€ учень стаЇ не обТЇктом, а субТЇктом навчанн€, в≥н в≥дчуваЇ себе активним учасником под≥й ≥ власноњ осв≥ти та розвитку (це особливо важливо дл€ старшокласник≥в). ÷е забезпечуЇ внутр≥шню мотивац≥ю навчанн€, що спри€Ї його ефективност≥.

«авд€ки ефекту новизни та ориг≥нальност≥ ≥нтерактивних метод≥в при правильн≥й њх орган≥зац≥њ зростаЇ ц≥кав≥сть до процесу навчанн€.

ќсоблива ц≥нн≥сть ≥нтерактивного навчанн€ в тому, що учн≥ навчаютьс€ ефективн≥й робот≥ в колектив≥. ≤нтерактивн≥ методи навчанн€ Ї частиною особист≥сно-зор≥Їнтованого навчанн€, оск≥льки спри€ють соц≥ал≥зац≥њ особистост≥, усв≥домленн€ себе €к частини колективу, своЇњ рол≥ ≥ потенц≥алу.

ћета застосуванн€ ≥нтерактивних метод≥в пол€гаЇ не т≥льки в спонуканн≥ учн≥в до активноњ роботи, а й ≥н≥ц≥юванн≥ њх творчост≥, розвитку комун≥кативних навичок тощо. ≤нтерактивн≥ методи навчанн€ - це методи в основ≥ €ких лежить сп≥лкуванн€ (ќ.—≥чкарук).

¬они вир≥шують завданн€: - навчати, - виховувати, - розвивати особист≥сть, - формувати профес≥йн≥ та соц≥альн≥ €кост≥ фах≥вц€.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 788 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

820 - | 607 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.