Лекции.Орг


Поиск:
Купівля, злиття і поглинання в інформаційному бізнесі
У 90-і роки повідомлення про чергову купівлю, злиття або поглинання компаній у сфері інформаційного бізнесу з’явля­ються в кілька разів частіше, ніж моделі процесорів або релізи програмних продуктів. Фінансисти не можуть дати точного пояснення цьому. Звичайно, основною причиною називається поява у великих компаній вільних коштів від поточної діяльності, які вони не можуть ефективно інвестувати в межах їхнього основного бізнесу через обмеженість попиту. А оскільки віддавання вільних грошей як дивідендів акціонерам «супротивне» природі будь-якого фінансового менеджера, то вони «звертають увагу» на компанії із суміжних секторів ринку.

Купівля компанією Compaq компаній Tandem і Digital Equipment є певним підтвердженням цієї версії. Однією з найбільших є угода про злиття Compaq і Digital Equipment. Розмір угоди — 9,6 млрд дол. (у 80-х роках було тільки п’ять більших угод). Отже, вперше в сучасній історії інформаційного бізнесу з’явився об’єкт, що за розмірами наблизився до IВМ.

Які ж вигоди розраховує отримати Compaq внаслідок цих угод? Економічні вигоди злиття з’являються тоді, коли загальна ринкова вартість компанії після злиття буде вищою за суму вартостей створюючих її фірм до їх об’єднання (тобто ефект синергізму). Непрямою оцінкою правильності цього розрахунку звичайно є поведінка сторонніх інвесторів. У випадку з Compaq спочатку спостерігалося деяке падіння її акцій після оголошення про угоду. Це означає, що не всі інвестори вірять у зростання ринкової вартості компанії після злиття. Ситуація є досить типовою, оскільки фінансовий менеджмент часто робить більш правильний прогноз, ніж консервативні та обережні зовнішні інвестори.

Якщо говорити про можливі ринкові вигоди, то передусім варто відмітити придбання Compaq додаткових каналів збуту. Причому каналів якісно нових, адже Digital Equipment завжди орієнтувалася на системи і сервіс. У наявності й можливість отрима­ння технологічних вигод. Хоча в офіційному прес-релізі, присвяченому злиттю, Digital Equipment представлено як «провідний постачальник високопродуктивних, Web-орієнтованих обчислювальних рішень», не слід забувати, що поняття «Web» з’явилося в комп’ютерній термінології лише кілька років тому. А досвід Digital Equipment у сфері розроблення та виробництва обчислювальних систем нараховує десятиріччя. Як скористається Compaq цим досвідом, покаже час. За усіма прогнозами, кращі шанси мають продукти, орієнтовані на Windows NT.

Купівлю фірм, що володіють необхідними їй технологіями, обрала одним із основних способів розширення своєї діяльності і компанія Intel. Як показує її досвід, така стратегія загалом є досить ефективною і, що особливо важливо, відносно швидко забезпечує потрібний результат. Звичайно, вона вимагає великих одноразових вкладень, але Intel належить до числа тих фірм, які можуть собі це дозволити.

Першим придбанням, зробленим компанією Intel, можна вважати купівлю в жовтні 1997 р. у Digital Equipment, яка тоді ще існувала, її підрозділу StrongARM.

Серед інших купівель Intel аналітиками називаються придбання Shiva -технології віддаленого мережевого доступу, включаючи сервери, концентратори і продукти для мереж VPN, Level One — напівпровідникові продукти для високошвидкісної мережевої взаємодії (завдяки цій купівлі Intel отримала в своє розпорядження обширний пакет технологій для локальних і глобальних мереж), Dialogic — технології комп’ютерної телефонії, Softcom Microsystems — мережеві процесори для середовищ на базі основних протоколів, включаючи IP і ATM, DSP Commu­nications — технології безпроводової телефонії, IPivot — обладнання для систем електронної комерції та Ambient Technologies — технології DSL. Усього протягом останніх п’яти років Intel було придбано більше двох десятків різних фірм.

Відомо, що подібний підхід використовує ще одна провідна компанія інформаційної індустрії — Cisco Systems, гігант мережевої індустрії. Одна з останніх її угод — угода про купівлю шведської компанії Qeyton Systems, що випускає обладнання для оптичних мереж. Угода оцінюється в 800 млн дол., вона буде здійснена шляхом обміну акцій. Ще одна угода — купівля техаської фірми Ipmobile. Вартість угоди оцінюється в 425 млн дол. (в акціях основного фонду Cisco).

Компанією Cisco Systems було заплановано до кінця 2000 р. здійснити від 20 до 25 купівель різних фірм. Станом на 1 серпня 2000 р. було укладено 16 угод. Фірми ScanVec Ltd. та Amiable Technologies Inc. також підписали в листопаді 1998 р. угоду про своє злиття, при цьому Amiable Technologies перейшла у власність ScanVec і стала її підрозділом. У результаті злиття було створено компанію з найбільшою кількістю користувачів (приблизно 90 тис. діючих клієнтів) у своєму секторі ринку — виробництво програмного забезпечення для розроблення графічного дизайну і технологічної підготовки у виробництві зовнішньої реклами на каттерах, широкоформатного друку, гравіювання і фрезерування на станках з ЧПУ.

Виробництво зовнішньої реклами є сектором ринку з постійно оновлюваними технологіями, що швидко зростає і розвивається. На думку фахівців, об’єднання ресурсів двох компаній гарантує обом компаніям майбутнє. Воно дасть змогу примножити ділові потенціали обох фірм й упевнено лідирувати в умовах постійного ускладнення продуктів і технологій.

Користувачі і дилери обох компаній матимуть значний виграш, оскільки об’єднання ресурсів двох фірм уможливить не тільки підтримування і поліпшування ліній наявних продуктів, а й інвестування більших коштів в нові продукти, а також перехід на висший рівень технічної підтримки користувачів. Для дилерів відкриваються нові можливості розвитку свого бізнесу і збільшення своїх прибутків.

Канали збуту і технічної підтримки не зазнають ніяких негайних змін і навіть розширятимуться. Будь-які зміни відбуватимуться поступово протягом певного перехідного періоду. Служби технічної підтримки обох фірм залишаються без змін і надаватимуть допомогу користувачам у звичайному режимі. Всі зобов’язання і комерційні умови батьківських компаній залишаються в силі.

Fractal Design і MetaTools,провідні компанії у сфері створення програмного забезпечення для роботи з графікою, в 1995 р. уклали угоду про злиття. На відміну від типового злиття, коли менша компанія поглинається більшою, тут має місце союз рівних партнерів.

Злиття Phoenix Technologies та Award Software у 1998 р. — ще одне підтвердження тенденції до створення різноманітних альянсів в інформаційному бізнесі, спрямованих на зміцнення позицій об’єднуваних компаній. Відповідно до умов договору про злиття Award стала дочірньою компанією корпорації Phoenix.

Компанія Phoenix випускає і постачає відповідне програмне забезпечення, а також надає послуги, пов’язані з ПК, ПК-серверами, інформаційними пристроями і з’єднаннями периферійного обладнання. Компанія Award випускає програмне забезпечення для вбудованих систем і ПК, у тому числі продукти для материнських плат. Об’єднана компанія має намір працювати над розвитком нових технологій і планує знизити ціни на свої продукти.

Останнім часом усе частіше відбуваються об’єднання і злиття підприємств комп’ютерної промисловості. Це пов’язано із зростанням популярності мережі Internet та архітектури клієнт/сервер, темпів розвитку технології зближенням різних напрямів і з невиправдано високим курсом акцій. Мабуть, на найближче майбутнє, ця тенденція посилиться, що значно вплине на інформаційну індустрію.

Основою для нинішнього буму злиттів стало поєднання кількох факторів. З одного боку, безпрецедентне зростання фондового ринку в США дає змогу американським фірмам досить легко отримати грошові кошти через додаткове розміщення своїх акцій — (якщо операція злиття/поглинання оплачується готівкою), або домовитися з акціонерами іншої фірми про прийнятний коефіцієнт обміну — якщо операція відбувається шляхом обміну акцій однієї фірми на акції іншої. З іншого боку, світова фінансова криза 1998 р. обернулася для багатьох фірм (не тільки азіатських і латиноамериканських, а й американських та європейських) важким економічним становищем, тому їх акціонери та менеджери не проти приєднання до більш успішного конкурента, щоб уникнути можливого банкрутства.

Аналогічна ситуація має місце і в Європі. Як повідомила консультаційна компанія Broadview Associates, тільки у першій половині 1997 р. компаніями було укладено 721 угоду (на загальну суму понад 30 млрд дол.), мета яких — злиття або придбання однією європейською комп’ютерною фірмою іншої. Найбільшу активність виявили компанії, зайняті розробленням продуктів і наданням послуг у сфері телекомунікацій, а також створенням програмного забезпечення. Тут було укладено 67% всіх контрактів на загальну суму 15 млрд дол. Найбільшою угодою стало придбання компанією Veba AG 45% акцій Vebacom GmbH у Cable & Wireless PLC. За цінні папери було сплачено 1,34 млрд дол.

«Найспокійнішими» виявилися компанії, що працюють у сфері мультимедіа, де число угод скоротилося на 36% порівняно з таким самим періодом 1996 р.

За даними Broadview Associates, у першій половині 1997 р. виявилася тенденція придбання північноамериканських компаній європейськими компаніями. Велика кількість фірм прагне розширити рамки свого бізнесу до світового рівня шляхом придбання іноземних партнерів. Якщо в 1995 р. тільки в 5% таких угод фігурували північноамериканські компанії, то в 1997 р. цей показник зріс до 14%. Зростаючий інтерес до міжнародних контрактів демонструють й американські компанії: якщо в 1995 р. «купівлі» в Європі здійснили 133 компанії, то в 1997 р. — 198.

Дані про злиття й купівлі в Азії та Латинській Америці офіційні джерела не наводять, однак відомо, що європейські та північноамериканські компанії, особливо з США та Великобританії, орієнтуються й на ці ринки.

Число європейських компаній, залучених до злиття і купівель, зростає надзвичайно швидко, проте їм важко наздогнати своїх американських колег. Останні тільки в першій половині 1997 р. уклали 1177 контрактів, що на 20% більше, ніж за такий самий період 1996 р. Однак у доларовому вимірі обсяг цих угод став меншим: 63,9 млрд дол. порівняно з 97,4 млрд дол. у першій половині 1996 р. Угоди злиття і купівлі за участю компаній, що виробляють апаратне забезпечення, становлять 45% від обсягу всіх угод.

У 1998 р. компанія Media Metrix, що спеціалізується на проведенні статистичних досліджень в області Internet, об’єдналася з конкуруючою фірмою RelevantKnowledge. Угоду здійснено у формі обміну акцій, а її результатом є створення найбільшої компанії на швидко зростаючому ринку послуг з кількісного аналізу аудиторії Internet. Умови злиття двох компаній, що знаходяться в приватній власності, не розкриваються.

За даними журналу «The Economist», 1998 р. став рекордним за обсягами операцій злиття/поглинання. Загальний обсяг таких угод, з урахуванням оголошених, але не завершених на початок 1999 р., — понад 2,4 трлн дол., що на 50% більше, ніж в 1997 р.

У Європі також спостерігаються дві тенденції. З одного боку, єдиний європейський ринок дає можливість використати ефект масштабу, що дає додатковий могутній імпульс до укрупнення фірм. З іншого боку, в міру становлення єдиного економічного простору відчувається посилення конкуренції, що змушує багато які європейські конгломерати відмовлятися від непрофільного бізнесу, щоб зосередитися на основному. І на все це накладається приплив грошей від інвесторів, передусім американських.

У табл.9 наведено відомості про найбільші купівлі та об’єд­нання підприємств інформаційного бізнесу за останні п’ять років.

Таблиця 9

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 516 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью © Стив Джобс
==> читать все изречения...

577 - | 585 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.