Лекции.Орг
 

Категории:


Нейроглия (или проще глия, глиальные клетки): Структурная и функциональная единица нервной ткани и он состоит из тела...


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...

Тест для підготовки до підсумкового залікуЗагрузка...

Робочий зошит

З астрономії

тема «Зорі»

Учня класу


Урок "Фізичні характеристики зір"

 

1. Найближча зоря. ЇЇ паралакс.

 

 

2. Відстань до зір визначають по формулі

 

 

3. Видима зоряна величина-

 

 

4. Формула Погсона

 

 

5. Абсолютна зоряна величина –

 

 

6. Світність – це

 

7. Описати основні спектральні класи зір

 

8. За якими характеристиками складено діаграму Герцшпрунга-Рассела

 

 

9. Описати діаграму спектр-світність (рис.)

 

 

10. Річний паралакс Веги (α Ліри) дорівнює 0,12״. Якою є відстань до неї в парсеках і світлових роках


Урок "Подвійні та змінні зорі. Еволюція зір."

 

Змінні зорі
1.

           
     
 

 

 


2. Назвати основні класи подвійних зір

 

3. Якою повинна бути маса протозорі, щоб на ній почалась термоядерна реакція?

 

4. Що утримує зорі на головній послідовності діаграми спектр-світність?

 

 

5. Як за допомогою діаграми Герцшпрунга-Рассела можна проілюструвати еволюцію зір?

 

6. Кінцеві етапи життя зорі (конспект).

 

7. Еволюція Сонця (конспект).

 

 

8. Як гинуть зорі великої маси?

 

 

9. Чому пульсари періодично змінюють інтенсивність випромінювання?


Урок "Сонце наша зоря"

 

1. Світність – це…

 

2. Сонячна стала - …

 

3. Відстань від Землі до Сонця

 

4. Будова Сонця (конспект).

 

 

5. Основними джерелами енергії Сонця є:

 

6. Що знижує температуру всередині плям?

 

7. Заповніть таблицю основних відомостей про Сонце

R m ρ Хімічний склад L Температура
           

8. Охарактеризуйте активність Сонця.

 

9. Основні цикли сонячної активності.

 

10. Описати і навести реакції основних термоядерних реакцій, які відбуваються на Сонці.


Тестове завдання №1 по темі: «Зорі. Еволюція зір.»

 

1. Повна кількіть енергії, яку випромінює зоря з усієї своєї поверхні за одиницю часу в усіх напрямках називається:

А) Видима зоряна величина;

Б) Світність;

В) Абсолютна зоряна величина;

Г) Температура.

2. Виберіть холодні (пізні класи) зорі:

А) O, B, A;

Б) К,М ;

В) F,G.

3. Сонце має температуру:

А) 3000 К;

Б) 12000 К ;

В) 6000 К ;

Г) 1000000 К.

4. Який колір мають зорі, температура яких найвища:

А) червоний;

Б) білий;

В) жовтий;

Г) синій.

5. Зорі малої чи середньої маси з гарячим компактним ядром та протяжними оболонками, що належать до спектрального класу K чи M називаються:

А) жовтий гігант;

Б) жовтий карлик;

В) білий карлик;

Г) червоний гігант.

6. Надгусті зорі, речовина яких складається в основному з виродженого газу нейтронів з невеликою домішкою інших елементарних частинок називаються:

А) нова зоря;

Б) наднова зоря;

В) нейтронна зоря;

Г) чорна діра.

7. Червоний гігант може стати:

А) надновою зорею;

Б) чорною дірою;

В) білим карликом;

Г) нейтронною зорею.

8. Пульсуючі зорі поділяються на:

А) цефеїди;

Б) міриди;

В) нові зорі;

Г) наднові зорі .

9. Зорі, блиск яких помітно змінюється з часом:

А) подвійна зоря;

Б) фізично змінна зоря;

В) пульсуюча зоря;

Г) нейтронна зоря.

10. Змінні пульсуючі зорі, блиск яких змінюється плавно і строго періодично, називаються

А) міриди;

Б) нові зорі;

В) фізично змінні зорі;

Г) цефеїди.

11. Подвійні зорі, які можна побачити окремо називаються:

А) спектрально-подвійні зорі;

Б) візуально-подвійні зорі;

В) оптично-подвійнізорі;

Г) затемнювально-подвійні зорі.

12. Астрофізичні об’єкти, які створюють настільки велику силу тяжіння, що жодні частинки не можуть відірватися з їхньої поверхні називаються:

А) нейтронні зорі;

Б) магнітари;

В) чорні діри;

Г) пульсари.

 

 

Відповіді:

 

                         

 

 


Тестове завдання № 2 по темі: «Зорі. Еволюція зір.»

 

 

1. Зоряна величина, яку б мала зоря, перебуваючи на відстані 10 пк від спостерігача називаються:

А) Видима зоряна величина;

Б) Світність;

В) Абсолютна зоряна величина;

Г) Температура.

2. Виберіть гарячі (ранні класи) зорі:

А) O, B, A;

Б) К, М;

В) F,G;

3. Скільки часу йде сонячне світло до Землі:

А) 8 с;

Б) 8 хв;

Г) 8 год ;

д) 80с.

4.На Сонце іноді кажуть:

А) жовтий гігант;

Б) жовтий карлик;

В) білий карлик;

Г) червоний гігант.

5. Зірки низької світності з масами, порівняними із масою Сонця, та високими ефективними температурами називаються:

А) жовтий гігант;

Б) жовтий карлик;

В) білий карлик;

Г) червоний гігант.

6. Як називається вибух зорі, коли більша частина її маси розлітається з великою швидкістю:

А)пульсар;

Б) наднова зоря;

В) нейтронна зоря;

Г) чорна діра.

7. Нейтронна зоря може бути:

А) пульсаром;

Б) магнітаром;

В) чорною дірою;

Г) надновою.

8. Спалахуючі зорі поділяються на:

А) цефеїди;

Б) міриди;

В) нові зорі;

Г) наднові зорі.

9. Система з двох гравітаційно пов'язані зір, які звертаються навколо спільного центру мас по екліптичних орбітах називається:

А) подвійна зоря;

Б) фізично змінна зоря;

В) пульсуюча зоря;

Г) нейтронна зоря.

10. Змінні зорі з дуже великим періодом (від 70-1400 діб) і амплітудою називаються

А) міриди;

Б) нові зорі;

В) фізично змінні зорі;

Г) цефеїди.

11. Дві фізично не пов'язані між собою зірки випадково проектуються на дуже близькі одна до одної точки небесної сфери називаються:

А) спектрально-подвійні зорі;

Б) візуально-подвійні зорі;

В) оптично-подвійні зорі;

г) затемнювально-подвійні зорі.

12.Якими одиницями астрономи вимірюють відстань до зір:

А) кілометрами;

Б) світловими роками;

В) параллаксами;

Г) парсеками.

 

Відповіді

                         

 


Задачі з теми

1. Визначте прискорення вільного падіння тіл на поверхні Сонця. Обертання Сонця навколо осі до уваги не брати.

 

 

2. Яку масу льоду можна розплавити при 00С енергією, яка випромінюється за 1с з 1м2 поверхні Сонця?

 

 

3. Фотосферну гранулу спостерігають із Землі під кутом . Який її діаметр, якщо діаметр Сонця видно під кутом ?

 

4. Видима зоряна величина aЛебедя (Денеб) m=+1,25, а відстань до цієї зорі – 250nк. Яка її світність L


5. Паралакс зорі 0,405² виміряли з точністю ±0,005². В яких межах знаходиться відстань до зорі?

 

 

6.Паралакс зорі Оріона p=0,025². На скільки парсек ця зоря далі від нас, ніж aЛева (Регул), відстань від якої 83,456 св.р.?

 

7. Як змінилася б зоряна величина m зорі, якби відстань до неї збільшилася удвічі?

 


Задачі для повторення

1. Петроградський переворот 7 листопада 1917 р. у Росії називають жовтневим. Поясніть цей анахронізм.

 

 

2. Знайдіть масу М і середню густину Юпітера за такими даними: радіус Юпітера 71400км, модуль прискорення вільного падіння на його поверхні .

 

3. Яка ширина метеорного по­то­ку Персеїд, який спостерігали впродовж 37 діб?

 

4. Які власні назви таких зір: Великого Пса, Оріона і Тельця?

 

5. Відстань від зорі Кентавра 1,33пк. Скільки це складає світлових років і астрономічних одиниць?

 

6. У місті Острозі ( ) Сонце спостерігали на полуденній висоті . Яке схилення Сонця?

 


Тест для підготовки до підсумкового заліку

1. Відхилення від руху, що відбувався строго за законами Кеплера, називають... .

Непокорою Зсувами Збоями Збуренями Катастрофами

2. Найближча до Сонця точка орбіти називається... .

· Афелієм

· Перигелієм

· Ексцентриситетом

3. Відстань Землі від Сонця взято за 1а. о. Скільки це приблизно дорівнює?

· 150000км

· 150000000км

· 150000000м

· 150000000000км

· 150000000Мм

4. Кут, під яким із світила видно радіус Землі, перпендикулярний до променя зору, називається... .

· горизонтальним параллаксом

· вертикальним параллаксом

· градусним вимірюванням

· горизонтальним зміщенням

Тестування 5. Згідно першого закону Кеплера кожна планета обертається по.... .

· колу

· параболі

· еліпсу

· гіперболі

· кругу

6. Які планети розташовані у порядку віддалення від Сонця?

· Меркурій, Венера, Земля, Марс

· Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон

· Меркурій, Венера, Земля, Марс, Сатурн

· Юпітер, Сатурн, Марс, Нептун, Плутон

· Венера, Земля, Марс, Нептун, Плутон

7. Що входить до складу Сонячної системи?

· Планети

· Комети

· астероїди

· туманності

· зорі

Тест 8. Хто першим спрямував в небо телескоп?

· Мколай Коперник

· Джордано Бруно

· Клавдій Птолемей

· Галілео Галілей

· Архімед

9. Виберіть високосні роки.

· 2000

· 2004

· 2400

· 1900

· 2016

10. Скільки діб має високосний рік?

· 365

· 360

· 356

· 366

· 350

11. Момент верхньої кульмінації Сонця називається...

· Полуднем

· Півднем

· північчю

· днем

· ніччю

12. Проміжок часу між двома верхніми (або нижніми) кульмінаціями центра Сонця

Називається... .

сутками добою сонячною добою днем

13. Проміжок часу між двомапослідовними однаковими фазами Місяця називається...

Місяцем.

Зоряним Сидеричним Синодичним фазовим календарним

14. Період обертання Місяця навколо Землі відносно зір називають... місяцем.

Зоряним Сидеричним Синодичним Фазовим Календарним

15. Які є фази місяця?

· новий місяць

· перша чверть

· повний місяць

· остання чверть

· друга чверть

16. Які з перерахованих сузір'їв є зодіакальними?

овен, телець, ведмедиця овен, телець, рак скорпіонс, стрілець, козерог діва, водолій, стрілець рак, риба, лев

17. Вкажіть дні рівнодення.

· 22 березня

· 22 червня

· 22 вересня

· 22 грудня

· 22 липня

18. Вкажіть дні сонцестояння.

· 22 березня

· 22 червня

· 22 вересня

· 22 грудня

· 22 липня

19. Явище проходження світила через небесний меридіан називається... .

· Надир

· Зеніт

· Кульмінація

· Екватор

· Полюс

20. Як називається точка небесної сфери, що є протилежною до зеніту?

· Надир

· Кульмінація

· полюс

· екватор

· зеніт

21. Як називається точка небесної сфери, що знаходиться в нас над головою?

· Надир

· Кульмінація

· полюс

· екватор

· зеніт

22. Ділянка неба всередині деяких усталених меж називається - .... .

· сузір'ям

· скупченням

· галактикою

· зоряною картою

· екліптикою

23. Як називається кут який вказує положення світила відносно сторін світу?

· Сходження

· Схилення

· Азимут

· кутовою висотою над горизонтом

24. Які є телескопи?

· рефракторний

· рефлексний

· рефлекторний

· менісковий

· молюсковий

25. Що вивчає астрономія?

· Зорі

· людські долі

· небесні тіла

· людські тіла

· довкілля


Довідковий матеріал

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 1220 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.027 с.