Для студентів, навчання яких здійснюється за спеціальністю
Лекции.Орг

Поиск:


Для студентів, навчання яких здійснюється за спеціальністю
7.110104 “Педіатрія”

Тема Аудиторна підготовка Самостійна робота студентів    
СРС Індивідуальна робота    
Лекції Практичні заняття    
Змістовий модуль 1. Структура та основні завдання догляду за хворими в загальній системі лікування хворих терапевтичного профілю  
1. Основні принципи загального та спеціального догляду за хворими терапевтичного профілю, організація роботи терапевтичних відділень стаціонару  
2. Розпитування хворого та його роль в оцінці загального стану пацієнта    
3. Роль огляду хворого в оцінці загального стану пацієнта  
4. Визначення основних показників життєдіяльності хворого      
5. Застосування основних видів лікарських засобів    
6. Загальний і спеціальний догляд за тяжкохворими і агонуючими    
7. Організація лікувального харчування хворих Контроль знань та практичної підготовки студентів з догляду за терапевтичними хворими      
Змістовий модуль 2. Догляд за хірургічними хворими  
8. Введення в хірургію. Гігієна у хірургічному стаціонарі. Робота середнього персоналу в умовах хірургічного відділення  
9. Організація роботи в чистій перев'я­зочній. Десмургія, перев'язочний матеріал. Типові бинтові пов'язки. Пов'язки на голову, шию, грудну клітку. Догляд за хворими, оперова­ними на голові, шиї, грудній клітці  
10. Догляд за хворими, оперованими на органах черевної порожнини, проме­жині, кінцівках. Пов'язки на живіт, промежину, кінцівки. Догляд за хво­ри­ми з переломами. Гіпсова техніка.    
11. Антисептика. Догляд за хворими з гнійною патологією.    
12. Стерилізація перев’язочного матері­алу і операційної білизни. Організація роботи в операційній. Хірургічна обробка рук хірурга та операційного поля.    
13. Організація роботи в стерилізацій­ній. Підготовка і стерилізація ріжу­чих, оптичних загальнохірургічних інструментів. Стерилізація шовного матеріалу    
14. Хірургічна операція, підготовка хворих до операцій. Догляд за хворими у післяопераційному періоді. Контроль знань та практичної підготовки студентів з догляду за хірургічними хворими    
Змістовий модуль 3. Догляд за дітьми, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах педіатричного стаціонару  
15. Особливості деонтології в роботі медичних працівників з дітьми та їх родичами. Основні професійні обов’язки молодшого та середнього медичного персоналу. Принципи фахової субординації. Медична документація Підготовка та проведення бесід із хворими дітьми (1 година)     Проведення антропометричних вимірю­вань у дітей різного віку та доповідь на занятті (1 година)  
16. Структура і функції педіатричного стаціонару та поліклініки    
17. Приймальне відділення дитячої лікарні. Госпіталізація, санітарна обробка та транспортування хворих дітей. Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму. Особиста гігієна медперсоналу    
18. Особливості гігієни дітей І року життя та догляд за ними в стаціонарі дитячої лікарні. Дезінфекція та стерилізація предметів догляду за дітьми  
19. Гігієнічні та лікувальні ванни. Догляд за дітьми з лихоманкою. Застосування клізм у дітей    
20.Облік та правила зберігання лікарських засобів. Особливості введення лікарських засобів у дітей    
21. Особливості організації харчування здорових дітей раннього віку. Організація харчування дітей в умовах стаціонару    
22. Техніка проведення антропометри­них вимірювань у дітей різноговіку    
23. Основні заходи по догляду за хворими дітьми в умовах стаціонару Контроль знань та практичної підготовки студентів з догляду за хворими дітьми        
Усього годин – 150  
 
Кредитів ECTS – 5  

Аудиторна робота – 53,3 %, самостійна робота студентів – 46,7%

Тематичних план лекцій при вивченні модуля

“Догляд за хворими, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах стаціонару”

Дата добавления: 2016-09-06; просмотров: 269 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.