Змістовий модуль 3. Догляд за дітьми, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах педіатричного стаціонару
Лекции.Орг

Поиск:


Змістовий модуль 3. Догляд за дітьми, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах педіатричного стаціонару
Конкретні цілі:

– демонструвати володіння основними принципами медичної деонтології

– визначати зміст догляду за хворими дітьми та його роль в структурі лікувальних заходів

– знати основні функціональні обов’язки молодшого медичного персоналу в дитячих поліклініках та педіатричних стаціонарах

– знати принципи фахової субординації в системі педіатр - медична сестра-молодший медперсонал

– знати та вміти заповнювати певну медичну документацію дитячої поліклініки та педіатричного стаціонару

– знати структуру та функції педіатричного стаціонару, дитячої поліклініки

– знати функції приймального відділення дитячої лікарні та особливості прийому дітей в педіатричній стаціонар

– знати особливості проведення санітарно-гігієнічної обробки хворої дитини

– знати особливості транспортування хворих дітей

– демонструвати володіння навичками дотримання лікувально-охоронного, санітарно - гігієнічного та протиепідемічного режиму в педіатричному стаціонарі

– демонструвати навички дотримання особистої гігієни медперсоналу

– демонструвати вміння обробки горщиків, іграшок, сповивальних столів, дезінфекції пляшечок, сосок, мензурок, термометрів

– демонструвати володіння навичками забезпечення особистої гігієни дітей І року життя

– знати про застосування гігієнічних та лікувальних ванн

– демонструвати вміння догляду за дітьми з лихоманкою

– вміти вимірювати температуру у дітей різного віку

– вміти провести переміну натільної та постільної білизни у дітей

– знати про основні види клізм та вміти провести їх дітям різного віку

– знати загальні правила зберігання ліків в стаціонарі, класифікацію лікарських засобів та розподілення їх за групами для зберігання

– вміти дати дитині ліки для перорального та ректального застосування

– знати особливості проведення дітям в/м, в/в та п/ш ін‘єкцій, інгаляцій, використання лікарських препаратів для зовнішнього застосування

– вміти правильно організувати харчування здорових дітей першого року життя та раннього віку, а також харчування хворих дітей

– знати лікувальні столи та при якій патології вони призначаються

Тема 15. Особливості деонтології в роботі медичних працівників з дітьми та їх родичами. Основні професійні обов’язки молодшого та середнього медичного персоналу в дитячих поліклініках та педіатричних стаціонарах. Принципи фахової субординації в системі педіатр–медична сестра–молодший медичний персонал. Медична документація

Роль догляду за хворими дітьми в лікувально-діагностичному процесі.Морально-етичні та деонтологічні засади формування медичного фахівця педіатричного профілю.

Прийом та реєстрація хворих. Правила заповнення медичної документації дитячої поліклініки (історія розвитку здорової дитини, картка профілактичних щеплень, журнал виклику лікаря додому, журнал диспансерної групи, журнал відвідування кабінету здорової дитини) та педіатричного стаціонару (журнал прийому хворих, медична картка стаціонарного хворого, статистична карта) .

Тема 16. Структура і функції педіатричного стаціонару та поліклініки

Структура педіатричного стаціонару і поліклініки. Основні відділення та допоміжні підрозділи педіатричного стаціонару і поліклініки.

Тема 17. Приймальне відділення дитячої лікарні. Госпіталізація, санітарна обробка та транспортування хворих дітей. Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму. Особиста гігієна медперсоналу

Функції приймального відділення лікарні у прийомі і направленні хворих до педіатричних відділень. Санітарно-гігієнічний режим приймального відділення, санітарно-гігієнічна обробка хворої дитини. Огляд дитини на педікульоз та коросту. Обробка дитини при виявленні педікульозу та корости.

Поняття про лікувально-охоронний, санітарно-гігієнічний режими, особливості їх застосування у дитячій лікарні. Поняття про особисту гігієну медперсоналу.

Дата добавления: 2016-09-06; просмотров: 445 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.