Тема 2. Розпитування хворого та його роль в оцінці загального стану пацієнта
Лекции.Орг

Поиск:


Тема 2. Розпитування хворого та його роль в оцінці загального стану пацієнта
Для студентів, навчання яких здійснюється за спеціальністю

7.110104 “Педіатрія”

Модуль 1.Догляд за хворими, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах стаціонару

Змістовий модуль 1. Структура та основні завдання догляду за хворими в загальній системі лікування хворих терапевтичного профілю

Конкретні цілі:

– Демонструвати володіння основними принципами медичної деонтології

– Визначати зміст догляду за хворими та його роль в структурі загальнотерапевтичних заходів

– Демонструвати володіння навичками дотримання лікувально–охоронного та забезпечення санітарно–гігієнічного режиму основних підрозділів терапевтичного стаціонару

– Демонструвати володіння навичками проведення розпитування хворого і правилами визначення основних показників діяльності серцево–судинної та дихальної систем (пульсу, артеріального тиску, дихання) та надання першої допомоги хворим із порушеннями з боку цих систем.

– Демонструвати методику проведення огляду та антропометричних досліджень хворого і робити висновок щодо констритуціонального типу обстежуваного

– Робити попередню оцінку стану температурного гомеостазу хворого за результатами визначення температури тіла та реєстрації температурних кривих

– Демонструвати володіння навичками догляду за хворими із гарячкою

– Пояснювати механізми впливу медикаментозних та фізіотерапевтичних процедур на організм хворого та демонструвати найпростіші медичні маніпуляції щодо їх забезпечення

– Демонструвати володіння навичками забезпечення особистої гігієни хворих та догляду за важкохворими

– Демонструвати володіння основними прийомами реанімаційних заходів

 

Тема 1. Основні принципи загального та спеціального догляду за хворими терапевтичного профілю, організація роботи терапевтичних відділень стаціонару

Визначення ролі і місця догляду за хворими в лікувально-діагностичному процесі, поняття про його структуру та умови проведення. Морально-етичні та деонтологічні засади формування медичного фахівця. Основні професійні обов’язки молодшого медичного персоналу в поліклінічних та стаціонарних відділеннях лікарні. Принципи фахової субординації в системі лікар–медична сестра–молодший медичний персонал.

Поняття про лікувально-охоронний, санітарний та лікарняний режими терапевтичного стаціонару, роль молодшого медичного персоналу у їх забезпеченні. Забезпечення санітарно-гігієнічного режиму відділення; приготування та застосування дезінфікуючих розчинів, особливості прибирання терапевтичних приміщень. Організація відвідування хворих.

Основні відділення та допоміжні підрозділи терапевтичного стаціонару. Функції приймального відділення лікарні у прийомі і направленні хворих до профільних відділень. Прийом та реєстрація хворих. Заповнення медичної документації (журналу прийому хворих, історії хвороби, статистичної карти). Антропометричні дослідження; правила розрахунку індексу маси тіла та його роль у визначенні подальшої тактики ведення хворого. Санітарно-гігієнічний режим приймального відділення, санітарно-гігієнічна обробка хворого. Транспортування хворих у профільні відділення лікарні. Пост медичної сестри терапевтичного відділення.

Тема 2. Розпитування хворого та його роль в оцінці загального стану пацієнта

Роль розпитування хворого у діагностичному процесі. Анамнез, його основні частини (паспортна частина, скарги хворого, анамнез захворювання, розпитування по органах та системах, анамнез життя).Правила проведення розпитування хворого та узагальнення отриманих даних. Роль розпитування хворого у загальній оцінці стану хворого. Деонтологічні особливості проведення розпитування хворого. Основні правила розпитування родичів хворого, який знаходиться у непритомному або важкому стані. Ознайомлення з медичною документацією, яка заповнюється на основі розпитування хворого.

Дата добавления: 2016-09-06; просмотров: 831 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.