Лекции.Орг
 

Категории:


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...

Оцінка конкурентоспроможності підприємств інтегральним методомЗагрузка...

ПРАКТИЧНА РОБОТА

з дисципліни «Економіка підприємства»

На тему : «Конкурентоспроможність»

 

 

Виконав: студент

3 курсу 6 групи ФОАЕК

Івашківський М.Р.

 

КИЇВ – 2015

 

У практичній роботі було використано дані з сайту smida.gov.ua , а саме :

Загальна інформація Коди
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРIЖХЛIБ" за ЄДРПОУ
Територія Україна Дніпропетровська Жовтневий 50085 м. Кривий Рiг вул. Георга Отса ,6 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ
Орган державного управління Не визначено за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво хліба та хлібобулочних виробів за КВЕД 15.81.0
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: вул. Георга Отса ,6, м. Кривий Рiг, Жовтневий, Україна, 50085
Середня кількість працівників:

 

Дані з сайту smida.gov.ua виробника-конкурента нашого підприємства , а саме:

Cкорочена назва: ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод № 9"
ЄДРПОУ:
Юридична адреса: вул. Чеботарьова, буд.28 м. Дніпропетровськ 49035
Зареєстрований: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради, 12.07.1996
КОАТУУ: 1210138100 (ЛЕНІНСЬКИЙ р-н)
Галузева належність (1): 10.71
Галузева належність (2): 10.72
Галузева належність (3): 46.39
Керівник: Щербина Микола Васильович, Генеральний директор , тел.: 0563709343
Контактна особа: Глоба Тетяна Володимирівна, тел.: 0562327099
Електронна поштова адреса:

ЗАВДАННЯ

Провести комплексну оцінку конкурентоспроможності досліджуваного раніше підприємства порівняно з найближчим конкурентом (методом експертних оцінок із зазначенням не менше 7 оціночних показників та інтегральним методом).

 

Метод експертних оцінок

Заснований на результатах опитування чи колективної думки експертів про можливу ринкову цінність товару, розміри попиту на нього і вироблення рішень про ціну.

Для оцінювання використано 100 бальну систему .

 

Таблиця 1

Оцінка підприємств

Показники , 2014 р. ПАТ «Кріворіжхліб» Прат «Дніпропетровський хлібзавод №9»
Випуск продукції , шт.
Виручка від реалізації продукції, тис. грн.
Валові витрати, тис. грн.
Чистий прибуток, тис. грн.
Витратовіддача, грн.
Фондовіддача , грн.
Продуктивність праці, шт./год.
Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів, раз
Разом

 

Висновок : згідно отриманих даних , підсумовуючи , можна сказати ,що на ринку більш конкурентоспроможний та успішнішим на 2014 рік є Прат «Дніпропетровський хлібзавод №9» який набрав 624 бали з 800 можливих , якщо порівнювати його з ПАТ «Кріворіжхліб» по всім показникам , то воно має краще .

 

 

Оцінка конкурентоспроможності підприємств за допомогою інтегрального методу

Таблиця 2

Інформація

Підприємство Фондовіддача Продуктивність праці Рентабельність витрат, % Рентабельність діяльності, %
2013 рік 2014 рік 2013 рік 2014 рік 2013 рік 2014 рік 2013 рік 2014 рік
ПАТ «Кріворіжхліб»
Прат «Дніпропетровський хлібзавод №9»

Застосування інтегрального методу оцінки конкурентоспроможності підприємства передбачає:

1) оцінку динаміки показників ефективності діяльності досліджуваних підприємств на основі розрахунку темпів росту;

2) оцінку інтегральної ефективності діяльності підприємств за такою формулою:

,

де Еn - інтегральний показник ефективності;
  І1, І2, …Іn – темпи росту показників;
  n – кількість показників.

 

3) формування висновку.

 

Розв’язок:

 

Розрахунок інтегрального показника ефективності діяльності для підприємства ПАТ «Кріворіжхліб» проводиться наступним чином:

1) оцінюються темпи росту:

· фондовіддачі (Фв):

;

· продуктивності праці (Пп):

;

· рентабельності витрат:

;

· рентабельності діяльності:

;

 

 

2) проводиться розрахунок інтегрального показника ефективності:

 

Розрахунок інтегрального показника ефективності діяльності для підприємства Прат «Дніпропетровський хлібзавод №9» проводиться наступним чином:

1) оцінюються темпи росту:

· фондовіддачі (Фв):

;

· продуктивності праці (Пп):

;

· рентабельності витрат:

;

· рентабельності діяльності:

;

 

 

2) проводиться розрахунок інтегрального показника ефективності:

 

Таблиця 2

Оцінка конкурентоспроможності підприємств інтегральним методом

Підприємство Темп росту Інтегральний показник ефективності
Фондовіддача Продуктивність праці Рентабельність витрат Рентабельність діяльності
ПАТ «Кріворіжхліб» 1,12 1,41 1,5 1,475
Прат «Дніпропетровський хлібзавод №9» 1,05 1,02 1,29 1,12 1,115

 

 

Висновок : підвищення рентабельності витрат та рентабельності діяльності у звітному періоді в порівняння з базисним дозволило підприємству ПАТ «Кріворіжхліб» зайняти кращу позицію порівняно з Прат «Дніпропетровський хлібзавод №9». Але ця інформація не є доцільною протягом всього періоду діяльності , тому що вона показує тільки динаміку розвитку протягом певного періоду , а так як на ПАТ «Кріворіжхліб» до 2013 спостерігались стабільні кризові явища , то будь-який економічний профіцит буде відображатись у більших арифметичних цифрах.

Тому застосування інтегрального методу для оцінки конкурентоспроможності підприємств, дозволяє оцінити динамічні характеристики ефективності їх діяльності. Недоліком даного методу є неможливість врахування впливу динаміки кожного з показників ефективності на значення інтегрального показника.

 

 

Дата добавления: 2016-04-04; просмотров: 391 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
 2. Алгоритм расчета переходных процессов классическим методом. Пример расчета
 3. Анализ процессов при включении последовательной RL-цепи на постоянное напряжение классическим методом
 4. Аналіз виконання підприємством контрактних зобов’язань щодо поставки товарів
 5. Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства
 6. Аналіз господарської діяльності підприємства
 7. Аналіз динаміка обсягу реалізації продукції підприємства за 5 років
 8. Аналіз екологічної ситуації на підприємстві
 9. Аналіз і оцінка економічних показників господарської діяльності підприємства
 10. Аналіз кадрового складу підприємства, методів управління поточною діяльністю та конфліктними ситуаціями
 11. Аналіз конкурентоспроможності продукції
 12. Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.