Лекции.Орг

Поиск:


Оцінка конкурентоспроможності підприємств інтегральним методомПРАКТИЧНА РОБОТА

з дисципліни «Економіка підприємства»

На тему : «Конкурентоспроможність»

 

 

Виконав: студент

3 курсу 6 групи ФОАЕК

Івашківський М.Р.

 

КИЇВ – 2015

 

У практичній роботі було використано дані з сайту smida.gov.ua , а саме :

Загальна інформація Коди
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРIЖХЛIБ" за ЄДРПОУ
Територія Україна Дніпропетровська Жовтневий 50085 м. Кривий Рiг вул. Георга Отса ,6 за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ
Орган державного управління Не визначено за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво хліба та хлібобулочних виробів за КВЕД 15.81.0
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: вул. Георга Отса ,6, м. Кривий Рiг, Жовтневий, Україна, 50085
Середня кількість працівників:

 

Дані з сайту smida.gov.ua виробника-конкурента нашого підприємства , а саме:

Cкорочена назва: ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод № 9"
ЄДРПОУ:
Юридична адреса: вул. Чеботарьова, буд.28 м. Дніпропетровськ 49035
Зареєстрований: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради, 12.07.1996
КОАТУУ: 1210138100 (ЛЕНІНСЬКИЙ р-н)
Галузева належність (1): 10.71
Галузева належність (2): 10.72
Галузева належність (3): 46.39
Керівник: Щербина Микола Васильович, Генеральний директор , тел.: 0563709343
Контактна особа: Глоба Тетяна Володимирівна, тел.: 0562327099
Електронна поштова адреса:

ЗАВДАННЯ

Провести комплексну оцінку конкурентоспроможності досліджуваного раніше підприємства порівняно з найближчим конкурентом (методом експертних оцінок із зазначенням не менше 7 оціночних показників та інтегральним методом).

 

Метод експертних оцінок

Заснований на результатах опитування чи колективної думки експертів про можливу ринкову цінність товару, розміри попиту на нього і вироблення рішень про ціну.

Для оцінювання використано 100 бальну систему .

 

Таблиця 1

Оцінка підприємств

Показники , 2014 р. ПАТ «Кріворіжхліб» Прат «Дніпропетровський хлібзавод №9»
Випуск продукції , шт.
Виручка від реалізації продукції, тис. грн.
Валові витрати, тис. грн.
Чистий прибуток, тис. грн.
Витратовіддача, грн.
Фондовіддача , грн.
Продуктивність праці, шт./год.
Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів, раз
Разом

 

Висновок : згідно отриманих даних , підсумовуючи , можна сказати ,що на ринку більш конкурентоспроможний та успішнішим на 2014 рік є Прат «Дніпропетровський хлібзавод №9» який набрав 624 бали з 800 можливих , якщо порівнювати його з ПАТ «Кріворіжхліб» по всім показникам , то воно має краще .

 

 

Оцінка конкурентоспроможності підприємств за допомогою інтегрального методу

Таблиця 2

Інформація

Підприємство Фондовіддача Продуктивність праці Рентабельність витрат, % Рентабельність діяльності, %
2013 рік 2014 рік 2013 рік 2014 рік 2013 рік 2014 рік 2013 рік 2014 рік
ПАТ «Кріворіжхліб»
Прат «Дніпропетровський хлібзавод №9»

Застосування інтегрального методу оцінки конкурентоспроможності підприємства передбачає:

1) оцінку динаміки показників ефективності діяльності досліджуваних підприємств на основі розрахунку темпів росту;

2) оцінку інтегральної ефективності діяльності підприємств за такою формулою:

,

де Еn - інтегральний показник ефективності;
  І1, І2, …Іn – темпи росту показників;
  n – кількість показників.

 

3) формування висновку.

 

Розв’язок:

 

Розрахунок інтегрального показника ефективності діяльності для підприємства ПАТ «Кріворіжхліб» проводиться наступним чином:

1) оцінюються темпи росту:

· фондовіддачі (Фв):

;

· продуктивності праці (Пп):

;

· рентабельності витрат:

;

· рентабельності діяльності:

;

 

 

2) проводиться розрахунок інтегрального показника ефективності:

 

Розрахунок інтегрального показника ефективності діяльності для підприємства Прат «Дніпропетровський хлібзавод №9» проводиться наступним чином:

1) оцінюються темпи росту:

· фондовіддачі (Фв):

;

· продуктивності праці (Пп):

;

· рентабельності витрат:

;

· рентабельності діяльності:

;

 

 

2) проводиться розрахунок інтегрального показника ефективності:

 

Таблиця 2

Оцінка конкурентоспроможності підприємств інтегральним методом

Підприємство Темп росту Інтегральний показник ефективності
Фондовіддача Продуктивність праці Рентабельність витрат Рентабельність діяльності
ПАТ «Кріворіжхліб» 1,12 1,41 1,5 1,475
Прат «Дніпропетровський хлібзавод №9» 1,05 1,02 1,29 1,12 1,115

 

 

Висновок : підвищення рентабельності витрат та рентабельності діяльності у звітному періоді в порівняння з базисним дозволило підприємству ПАТ «Кріворіжхліб» зайняти кращу позицію порівняно з Прат «Дніпропетровський хлібзавод №9». Але ця інформація не є доцільною протягом всього періоду діяльності , тому що вона показує тільки динаміку розвитку протягом певного періоду , а так як на ПАТ «Кріворіжхліб» до 2013 спостерігались стабільні кризові явища , то будь-який економічний профіцит буде відображатись у більших арифметичних цифрах.

Тому застосування інтегрального методу для оцінки конкурентоспроможності підприємств, дозволяє оцінити динамічні характеристики ефективності їх діяльності. Недоліком даного методу є неможливість врахування впливу динаміки кожного з показників ефективності на значення інтегрального показника.

 

 

Дата добавления: 2016-04-04; просмотров: 508 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.