Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


« донькою €кого англосаксонського корол€ був одружений ¬олодимир ћономах?
ј) √енр≥х

Ѕ) ¬≥ль€м

¬) √арольд

√) √енр≥

¬ €кому роц≥ склалас€ анти в≥зант≥йська коал≥ц≥€?

ј)911

Ѕ) 922

¬) 933

√) 944

3. яким питанн€м присв€чувалас€ б≥льша частина статей договору —моленська з –игою ≥ √отським берегом?

ј)  арного права ≥ судочинства

Ѕ) —п≥вдружност≥ держав

¬) ќрган≥зац≥њ управл≥нн€

¬ €ких стосунках знаходились √алицько-¬олинське кн€з≥вство ≥ ѕольща п≥сл€ смерт≥ кн€з€ ƒанила?

ј) —тан миру

Ѕ) —тан в≥йни ≥ миру

¬) —тан в≥йни

√) ƒружн≥ стосунки

” звТ€зку з чим в 1478р в Ќовгород≥ був закритий н≥мецький дв≥р?

ј) —касуванн€ самовр€дуванн€

Ѕ) ќбранн€ нового керуючого

¬) —мерть кн€з€

¬ €кому пор€дку крањни визнали ≥мператорство московського государ€?

ј) јнгл≥€, ‘ранц≥€, ≤спан≥€, ƒан≥€

Ѕ) ‘ранц≥€, јнгл≥€, ≤спан≥€, ƒан≥€

¬) јнгл≥€, ≤спан≥€, ‘ранц≥€, ƒан≥€

√) ‘ранц≥€, ƒан≥€, јнгл≥€, ≤спан≥€

 оли в≥дбулас€ семир≥чна в≥йна?

ј) 1752-1759

Ѕ) 1766-1773

¬) 1755-1762

√) 1756-1763

ƒе ќлександр ≤ заключив з Ќаполеоном союз про под≥л ™вропи?

ј)  учук- айнаджир

Ѕ) “≥льз≥т

¬) ћосква

√) ѕариж

’то з цих д≥€ч≥в склав двотомний курс "ќбщенародное право в совокупности с дипломатией".

ј) ¬.‘. ћал≥новський

Ѕ) “.‘. —тепанов

¬) ƒ.≤.  аченовський

Ђ–озвиток м≥жнародного права у ’’ ст.ї

1.¬ибер≥ть характерн≥ риси ћѕ к≥н ’≤’- поч. ’’ ст. (дек≥лька правильних в≥дпов≥дей)

ј)≤нститут пост≥йного нейтрал≥тету

Ѕ)ћѕ маЇ приватний характер

¬)¬изнанн€ грубоњ ф≥зичноњ сили

√)ƒоктрина про цив≥л≥зован≥ та не цив≥л≥зован≥ народи

ƒ)м≥л≥таризм

≈)заборона торг≥вл≥ неграми

™)закабаленн€ окремих крањн

як≥ причини в≥днос€тьс€ до ѕершоњ —в≥товоњ в≥йни,а €к≥ до ƒругоњ —в≥товоњ?

ј)версальсько-вашингтонська система встановила несправедлив≥ кордони
Ѕ)гонка озброЇнн€ ЦвоЇнно-морська гонка м≥ж ¬еликобритан≥Їю та Ќ≥меччиною
¬)пол≥тичне потуранн€ агресорам ‘ранц≥њ та ¬еликобритан≥њ
√)не ефективн≥сть Ћ≥ги Ќац≥й
ƒ)економ≥чна криза
≈)перерозпод≥л св≥ту
1)ѕерша —в≥това в≥йна   2)ƒруга —в≥това ¬≥йна

 

3.–оки ≥снуванн€ Ћ≥ги Ќац≥й:

ј)1919-1925рр

Ѕ)1919-1936рр

¬)1919-1946рр

√)1919-1958рр

4. ћета ѕаризькоњ мирноњ конференц≥њ було:

ј)створенн€ Ћ≥ги Ќац≥й

Ѕ)забезпечити виг≥дний п≥сл€воЇнний устр≥й св≥ту

¬)вир≥шити питанн€ про репарац≥йн≥ сплати Ќ≥меччини

√)вир≥шити долю н≥мецьких колон≥й

5.який догов≥р не в≥дноситьс€ до версальсько-вашингтонськоњ системи:

ј)—ен-∆ерменський

Ѕ) —еврський

¬)“р≥анонський

√)‘ранкфуртський

як≥ крањни входили до Ђради чотирьохї?

ј)јнгл≥€,‘ранц≥€,—Ўј,≤тал≥€

Ѕ)јнгл≥€,Ќ≥меччина,—Ўј,≤тал≥€

¬) јнгл≥€,‘ранц≥€,—–—–,≤тал≥€

√) јнгл≥€,‘ранц≥€,—–—–,—Ўј

7.«Їднайте пон€тт€ з визначенн€м:

ј)повне або часткове в≥дшкодуванн€ збитк≥в держав≥ €ка зазнала нападу з боку ≥н. держави   1)≈кстрадиц≥€
Ѕ)пол≥тичне протисто€нн€ 2-х або б≥льше держав за перевагу в област≥ збройних сил 2)–епарац≥њ
¬)видача злочинц≥в 3)ƒипломатичний конфл≥кт
√)в≥дсутн≥сть згоди м≥ж двома ≥ б≥льше сторонами 4)√онка за озброЇнн€

8.«Їднайте положенн€ з документами з €ких вони вз€т≥:

ј)—творенн€ союзу нац≥й з метою взаЇмноњ гарант≥њ держав 1)ћюнхерська згода
Ѕ)ѕро в≥йськово-пол≥тичний союз проти √≥тлер≥вськоњ Ќ≥меччини 2)ƒекрет про мир
¬)√арантуванн€ недоторканост≥ кордон≥в м≥ж Ќ≥меччиною,Ѕельг≥Їю ≥ ‘ранц≥Їю 3)јтлантична харт≥€
√)ћир без анекс≥й та контрибуц≥й 4)14 пункт≥в ¬≥льсона

 

9.«Їднайте р≥шенн€ з конференц≥Їю на €к≥й воно було прийн€то:

ј)попередньо узгоджено створенн€ ќќЌ 1)¬ашингтонська конференц≥€
Ѕ)вир≥шено обТЇднати в≥йськов≥ ресурси в рамках Їдиного командуванн€ в ™вроп≥ 2)ѕаризька мирна конференц≥€
¬)розпод≥л колон≥й Ќ≥меччини 3)“егеранська конференц≥€
√)створенн€ Ћ≥ги Ќац≥й 4)ѕаризька мирна конференц≥€

10.«Їднайте р≥к з под≥Їю:

ј)декрет про мир 1)1928р
Ѕ)ѕаризька мирна конференц≥€ 2)1914р
¬)¬ашингтонська конференц≥€ 3)1919
√)“егеранська конференц≥€ 4)1941р
ƒ)ѕерша —в≥това в≥йна 5)1932р
≈)ƒруга —в≥това в≥йна 6)1939р
™)ѕаризький мирний догов≥р 7)1943р
∆)∆еневська конференц≥€ 8)1917р

ѕитанн€ дл€ самоперев≥рки

 1.  онцепц≥њ походженн€ м≥жнародного права.
 2. ¬плив м≥жродових звичањв на виникненн€ м≥жнародного права.
 3. –ег≥ональн≥ центри культури в давнин≥ та њх роль у виникненн≥ ≥ розвитку м≥жнародного права.
 4. ѕер≥одизац≥€ ≥стор≥њ м≥жнародного права.
 5. ƒжерела м≥жнародного права.
 6. ’арактерн≥ риси розвитку м≥жнародного права у —тародавньому св≥т≥.
 7. ћ≥жнародне право у ƒавньому ™гипт≥.
 8. ћ≥жнародне право у —тародавньому ¬авилон≥.
 9. ћ≥жнародне право у ƒавн≥й ≤нд≥њ.
 10. ћ≥жнародне право у —тародавньому  итањ.
 11. ћ≥жнародне право у —тародавньоњ √рец≥њ.
 12. ћ≥жнародне право в —тародавньому –им≥.
 13. ≤нститут посольства та становище ≥ноземц≥в у крањнах стародавнього св≥ту.
 14. ѕраво в≥йни у крањнах стародавнього св≥ту.
 15. «агальна характеристика догов≥рного права крањн —тародавнього —в≥ту.
 16. ћ≥жнародно-правов≥ вченн€ —тародавнього —ходу.
 17. ћ≥жнародно-правов≥ вченн€ јнтичного св≥ту.
 18. –озвиток м≥жнародного право в епоху —ередньов≥чч€.
 19. ¬плив рел≥г≥њ на розвиток м≥жнародного права в епоху —ередньов≥чч€.
 20. ќсновн≥ принципи та ≥нститути м≥жнародного права епохи —ередньов≥чч€.
 21. ≤спанська школа м≥жнародного права.
 22. “еократичн≥ доктрини ћѕ ј.Ѕлаженного ≥ ‘.јкв≥нського.
 23. ≤нститут посольства та становище ≥ноземц≥в в епоху —ередньов≥чч€.
 24. ѕраво та закони в≥йни у —ередньов≥чч≥..
 25. «агальна характеристика догов≥рного права у —ередньов≥чч≥.
 26. ¬естфальський мир 1648 р. та його вплив на розвиток м≥жнародного права.
 27. –оль ‘ранцузькоњ революц≥њ у розвитку м≥жнародного права.
 28. ≤нститут посольства та становище ≥ноземц≥в в епоху Ќового часу.
 29. ћ≥жнародно-правов≥ договори та угоди епохи Ќового часу.
 30. ћ≥жнародно-правов≥ вченн€ мислител≥в Ќового часу.
 31. ћ≥жнародно-правов≥ вченн€ французького ѕросв≥тництва.
 32. √.√роц≥й ≥ наука м≥жнародного права.
 33. ƒекларац≥€ про озброЇний нейтрал≥тет 1780 р.
 34. √уман≥зац≥€ закон≥в ≥ звичањв в≥йни в ’≤’ ст.
 35. –оль м≥жнародних конгрес≥в та конференц≥й ’≤’ ст. на розвиток м≥жнародного права.
 36. ћ≥жнародно-правова думка на ”крањн≥ в ’”≤≤≤-’≤’ ст.
 37. ћ≥жнародно-правова думка в –ос≥њ в ’”≤≤≤-’≤’ ст.
 38. √аагськ≥ конференц≥њ миру 1899 та 1907 рр. та закони ≥ звичањ в≥йни.
 39. ¬плив ¬еликоњ ∆овтневоњ соц≥ал≥стичноњ революц≥њ 1917 р. на розвиток м≥жнародного права.
 40. ћ≥сце ≥ роль м≥жнародних орган≥зац≥й ’’ ст. у розвитку м≥жнародного права.

 

ќ—Ќќ¬Ќј –≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌј Ћ≤“≈–ј“”–ј

 

1. ƒмитр≥Їв ј.≤., ћацко ј.—., ¬.≤. ћуравйов. ћ≥жнародне публ≥чне право: ѕрактикум / ј.≤. ƒмитр≥Їв. Ц  .: ёр≥нком ≤нтер, 2001. Ц 352 с.

2. —борник договоров –оссии с другими государствами. 1856-1917. - ћ., 1952.

3. ’рестомати€ по истории ƒревнего –има. - ћ., 1962.

4. ’рестомати€ по истории международных отношений. ¬ып. 1. ≈вропа и јмерика. - ћ., 1963.

5. ’рестомати€ по истории международных отношений. ¬ып. ѕ. јфрика и ѕередн€€ јзи€. - ћ., 1972.

6. јвдиев ¬.…. »стори€ древнего ¬остока.- ћ., 1953.

7. јнцилотти ƒ.  урс международного права. -ћ., 1961.

8. Ѕаскин ё.я., ‘ельдман ƒ.».. »стори€ международного права. -ћ., 1990.

9. Ѕерман √. ƒж. «ападна€ традици€ права: эпоха формировани€. Ц ћ., 1998.

10. Ѕроунли я. ћеждународное право в 2-х кн. - ћ, 1977.

11. Ѕуткевич ¬.√., ћицик ¬.¬., «адорожний ќ.¬. ћ≥жнародне право: основи теор≥њ. Ц  .: ДЋиб≥дьФ, 2002.

12. ¬асильЇв Ћ.—.ѕроблемы генезиса китайской мысли. - ћ., 1989.

13. ¬ернан ∆.-ѕ. ѕроисхождение древнегреческой мысли: ѕер. с фр./ ќбщ.ред. ессиди ‘.’., ёшкевичај.ѕ.- ћ., 1988.

14. ¬ерсальский мирный договор / ѕод ред. ¬.ё. ючикова й ј.—абанина. - ћ., 1925.

15. ¬иппер –.ё. »стори€ √реции в классическую эпоху. - ћ., 1916.

16. √ертер ј.¬. ≈вропейское международное право.- —ѕЅ.. 1880.

17. ƒмитр≥Їв ј.≤., ƒмитр≥Їва ё.ј., «адорожн≥й ќ.¬. ≤стор≥€ м≥жнародного права. Ц  .: ¬идавничий д≥м Ђѕромен≥ї, 2008. Ц 384 с.

18. ƒипломатический словарь в 3-х томах.- ћ., 1984.

19. ƒженджула ё.“аЇмна в≥йна Ѕогдана ’мельницького.- ., 1995.

20. ƒревний и средневековый ¬осток.- ћ.:Ќаука, 1988.

21. ≈рмошин ¬.¬. ѕроблемы войны и мира в политико-правовых учени€х нового времени. - ћ.,1989.

22. «≥нченко ј. ≤стор≥€ дипломат≥њ: в≥д давнини до нового часу, навчальний пос≥бник. Ц  ., 2005. Ц 560 с.

23. »ллюхина –.ћ. Ћига Ќаций 1919-1934. - ћ., 1982.

24. »сторики античности: ¬ 2-х т. / —ост. и прим. “омашевской ћ.ћ.-ћ.,1989.

25. »стори€ государства и права зарубежных стран. ”чебник дл€ вузов. / ѕод общ. ред. проф.  рашенинниковой Ќ.ј. й проф. ∆идкова ќ.ј.- ћ., 1998.

26. »стори€ политических и правовых учений. ”чебник дл€ вузов. ѕод. ред. ¬.—.Ќерсес€нца.- ћ, 1998.

27. »стори€ –оссии XIX - начала XX вв. ”чебник дл€ вузов / ѕод ред. ¬.ј. ‘едорова. - ћ.,1998.

28.  ант ».   вечному миру // “рактаты о вечном мире. Ц —ѕб.: јлетей€, 2003. Ц —.205-241.

29.  ожевников ‘.». –усское государство и международное право. - ћ., 1947.

30.  омаровский Ћ.ј. ћеждународное право в XIX в.- ћ., 1901.

31.  оровин ≈.ќ. »стори€ международного права.- ћ., 1946.

32.  оровин ≈.ќ. ћеждународное право переходного времени. -ћ., 1924.

33.  оровин ≈.ќ. ‘ранцузска€ буржуазна€ революци€ 1789 г. законы и обычаи войны. ¬опросы государства и права во ‘ранцузской буржуазний революции XVII в.- ћ., √осиздат. 1940.

34.  рашенинникова Ќ.ј. »стори€ права ¬остока /курс лекций/.-ћ., 1994.

35.  урс международного права (под ред. ‘.». ожевникова). -ћ., 1981.

36.  урс международного права в 7-ми томах / ѕод ред. ё.Ќ.Ѕаскина. -ћ., 1990.

37.  утлуков ћ.   истории взаимоотношений яркендского ханства й  ита€ в ’”-’”≤≤ вв.- ћ.,1988

38. Ћевин ƒ.Ѕ. »стори€ международного права.- ћ., 1962.

39. Ћист ‘. ћеждународное право в систематическом изложении.- ёрьев, 1909.

40. Ћихачев ƒ. —. –усский посольский обычай. ’1-’1≤1 вв. »сторические записки.- “. XVIII.- ћ.,1946.

41. Ћокарнска€ конференци€ 1935 г. ƒокументи.- ћ., 1959.

42. Ћосев ј.‘. »стори€ античной философии в конспективном изложении. - ћ.:ћысль, 1989.

43. Ћукашук ….…. ¬озникновение й становление ћѕ // ¬естник  иевского ун-та. —ери€ ћќ и ћѕ.,1984. - є 18.

44. ћартенс ‘.‘. —обрание трактатов и конвенций, заключенных –оссией с иностранными державами. - —ѕЅ, 1989.

45. ћережко ј.». »стори€ международно-правовых учений. ”чебное пособие. Ц  .: Дёридична думкаФ, 2004.

46. ѕашуканис ≈. ќчерки по международному праву.- ћ., 1935.

47. ѕам€тники права  иевского государства ’-’≤≤ вв. / ѕод ред. проф. ёшкова —.¬.-ћ., 1952.

48. ѕраво и мир в международних отношени€х /ѕод ред.  омаровского Ћ.ј. и Ѕогаевского ѕ.ћ. - ћ., 1899.

49. —ахаров ј.Ќ. ƒипломати€ ƒревней –уси.- ћ., 1980.

50. —ахаров ј.Ќ. ƒипломатическое признание ƒревней –уси. // ¬опросы истории. - 1976.

51. —ловарь международного права. - ћ., 1982.

52. —околов Ќ. ќ вли€нии церкви на историческое развитие права.

53. “аубе ћ. »стори€ зарождени€ современного международного права. - —ѕЅ. 1894.

54. “алалаев ќ.ћ. ћеждународные договоры рабовладельческого общества // ѕравоведение,1960.

55. “ерещенко ё.≤. ”крањна ≥ Ївропейський св≥т (нарис ≥стор≥њ в≥д утворенн€ старокињвськоњ держави до к≥нц€ XVII ст.)  .,1996.

56. ‘едорук я.ќ. ћ≥жнародна дипломат≥€ ≥ пол≥тика ”крањни 1654-1657. -  ., 1996.

57. якобсон ¬.ј.«аконы ’аммурапи как источник по истории древней ћесопотамии. - Ћ., 1988.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-03-26; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 510 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

1408 - | 1273 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.018 с.