Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема: м≥жнародне право в зовн≥шн≥й пол≥тиц≥ √рец≥њ та –иму
 

≤. ¬изначенн€ терм≥н≥в: союзна держава, амф≥мкт≥он≥€, с≥ммах≥€, ≥нститут проксен≥њ, ≥нститут перегрин≥в, ≥сопол≥т≥€, с≥л≥€, дипломат≥€, фец≥альне право, Дjus gentium",.

≤≤.ѕитанн€ дл€ обговоренн€:

1. ќсобливост≥ становленн€ ћѕ у стародавн≥й √рец≥њ та –им≥.

2. ѕраво в≥йни в јнтичному св≥т≥.

3. ¬иникненн€ ≥нституту посольства, ≥нституту проксен≥њ та ≥нституту перегрин≥в.

4. “ипи договор≥в, види угод м≥ж державами.

4. ѕрактика застосовуванн€ арб≥тражу та створенн€ м≥жнародних орган≥зац≥й.

5. ћ≥жнародно-правов≥ вченн€ античних мислителей.

≤≤≤. ќзнайомтесь з м≥жнародними прецедентами:

д≥€льн≥сть ƒельф≥йсько-‘ермоп≥льськоњ амф≥кт≥он≥њ; јф≥нськ≥ морськ≥ союзи (1-й ≥ ѕ-й);  оринфський конгрес; союз √анн≥бала з македонським царем ‘≥л≥пом V.

Ћ≥тература

[1], [ 3], [ 4], [7 ], [8], [9], [10], [13], [15], [18]

ћетодичн≥ рекомендац≥њ

¬исв≥тленн€ ц≥Їњ теми сл≥д розпочати з пон€ть, що характеризують розвиток м≥жнародного права у —тародавн≥й √рец≥њ та –им≥. —туденти надають њх визначенн€. «акр≥пленн€ пон€ть в≥дбуваЇтьс€ у процес≥ висв≥тленн€ питань практичного зан€тт€.

” першому питанн≥ студенти мають зазначити сп≥льн≥ риси, що притаманн≥ формуванню ћѕ у народ≥в стародавнього св≥ту та вид≥лити саме т≥, що в≥дображають специф≥ку цього процесу у крањнах античного св≥ту ≥ повТ€зан≥ з впливом географ≥чних, соц≥ально-економ≥чних та пол≥тичних умов, активною зовн≥шньою пол≥тикою, колон≥зац≥Їю та експанс≥Їю. ўодо —тародавньоњ √рец≥њ, то необх≥дно звернути увагу на пол≥сний характер державотворенн€, р≥зноман≥тн≥ форми пол≥тичноњ влади, що притаманн≥ державам јнтичного св≥ту, сп≥льн≥сть елл≥нськоњ культури та ≥деолог≥ю ксенофоб≥њ та самозакоханост≥, що призвела до под≥лу народ≥в на Ђелл≥н≥вї та Ђварвар≥вї. ўодо —тародавнього –иму Ц на спадкоемн≥сть, запозиченн€ певних норм у √рец≥њ, створенн€ нових ≥ оформленн€ њх у окрему систему - Дjus gentium", €ка стала прообразом м≥жнародного права.

ƒруге питанн€ повТ€зано ≥з формуванн€м ≥ розвитком у грек≥в та римл€н Ђправа в≥йниї, основним принципом €кого було: Ђпереможець завжди правийї. „аст≥ в≥йни призвели до створенн€ чисельних норм, що охоплювали не лише процес проголошенн€ та веденн€ в≥йни, але й вт≥лювали ≥дењ њњ обірунтуванн€ (в≥йна осв€чувалас€ бажанн€м бог≥в), обмеженн€ та припиненн€. –озр≥зн€лис€ в≥йни законн≥ та незаконн≥, мали жорстокий та масовий характер. ” —тародавньому –им≥ Ђправо в≥йниї мало багато сп≥льних рис ≥з грецьким, але було б≥льш детально розроблено ≥ б≥льш пол≥тично та рел≥г≥йно обірунтовано, в≥доме €к Ђфец≥альне правої, що мало в основ≥ справленн€ рел≥г≥йного культу.

–озвиток посольського права у —тародавн≥й √рец≥њ та –им≥ повТ€заний ≥з створенн€м спец≥альних норм ≥ правил, €к≥ в≥дображають процедуру прийн€тт€ посла, окреслюють його функц≥њ ≥ правила повед≥нки, закр≥плюють певн≥ права та прив≥лењ, висувають вимоги щодо особистост≥ посла. ” √рец≥њ немаЇ пост≥йного ≥нституту посольства, у –им≥ в≥н характеризуЇтьс€ б≥льшою регул€рн≥стю. « формуванн€м посольського права повТ€зано виникненн€ ≥нституту проксен≥њ у —тародавн≥й √рец≥њ та ≥нституту перегрин≥в - у –им≥, €к≥ були прообразом ≥нституту консульства ≥ пов'€зан≥ ≥з створенн€м норм, що регулюють в≥дносини з ≥ноземним елементом. —тудентам необх≥дно розкрити сутн≥сть цих ≥нститут≥в ≥ довести, що ставленн€ до ≥ноземц≥в у –им≥ було менш ворожим ≥ мало своњ в≥дм≥нност≥.

≤з ”-≤” ст. до н.е. значно зб≥льшуЇтьс€ к≥льк≥сть вид≥в договор≥в: про мир, про взаЇмну допомогу та ненапад, про кордони та арб≥траж, торг≥влю, про шлюб з ≥ноземц€ми, покупку ними нерухомост≥, орган≥зац≥ю своњх поселень, про особисту свободу, охорону власност≥ та ≥нш. —л≥д звернути увагу на те, що процедура укладенн€ м≥жнародних договор≥в в≥д≥гравала у √рец≥њ та –им≥ надзвичайно велику роль. Ќеобх≥дно звернути на суттЇво нову рису Ц по€ву договор≥в, €к≥ регулюють р≥зн≥ сторони становища та житт€ ≥ноземних громад€н. « розвитком торг≥вл≥ дуже важливими становилос€ питанн€ про режим морського простору. ‘ормуЇтьс€ принцип в≥дкритого мор€, €кий пост≥йно п≥дтверджувавс€ догов≥рною практикою.

ќкремою ланкою виступають договори про союзи, що мали певну структуру ≥ члени €ких хоча ≥ залишалис€ самост≥йними, але вже створювали сп≥льн≥ органи. “ак≥ союзи часто користувалис€ правом третейського суду по в≥дношенню до своњх член≥в. —аме в античному св≥т≥ сформувалис€ р≥зноман≥тн≥ види м≥ждержавних союз≥в - ƒельф≥йсько-‘ермоп≥льська амф≥кт≥он≥њ€ Ц рел≥г≥йно-в≥йськовий союз створюЇтьс€ дл€ захисту рел≥г≥йних св€тинь; с≥ммах≥њ на приклад≥ јф≥нських морських союз≥в мають суто в≥йськово-оборонний характер.

ѕитанн€ про м≥жнародно-правов≥ вченн€ античного св≥ту маЇ неодм≥нно розгл€датис€ на основ≥ визнанн€ праць таких грецьких мислител≥в €к ѕлатон, √еродот та √омер у €кост≥ джерел з ≥стор≥њ м≥жнародного права, оск≥льки вони були учасниками под≥й т≥Їњ доби. ќсобливу увагу сл≥д прид≥лити м≥жнародно-правовим ≥де€м —ократа, соф≥ст≥в, €к≥ розробили важливе дл€ розвитку м≥жнародного права космопол≥тичне вченн€. –имськ≥ юристи обірунтовують принцип недоторканост≥ особистост≥ посла ≥ вивод€ть окрему галузь права - Дjus gentium", €к групу норм, що регулюЇ право народ≥в.

¬ епоху елл≥н≥зму створилас€ таким чином система держав, €к≥ знаходилис€ у пост≥йних дипломатичних, культурних ≥ економ≥чних взаЇмов≥дносинах.

 

ѕрактичне зан€тт€ є 4.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-03-26; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1084 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„то разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Ќаполеон ’илл
==> читать все изречени€...

1504 - | 1370 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.