Лекции.Орг
 

Категории:


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...

Тема 3. Укладання фахових документів відповідно до напряму підготовки 

Завдання для самостійної роботи:

1. Дайте відповідь на запитання:

1. Які ділові папери належать до фахових документів відповідно до напрямку підготовки?

2. У якій послідовності укладають кадрово-контрактні документи?

3. Що таке заява? Які реквізити характерні для заяви?

4. Які заяви бувають за походженням?

5. Поясніть, яка відмінність між простою та складною заявами?

6. Що таке резюме? Яких правил слід дотримуватися, складаючи резюме.

7. Схарактеризуйте основні типи резюме.

8. Що спільного і відмінного в оформленні характеристики і рекомендаційного листа?

9. На якому етапі працевлаштування заповнюють особовий листок з обліку кадрів? Які відомості подають?

10. Що регламентують накази щодо особового складу?

11. Що таке контракт? Які відмінності між контрактом та трудовою угодою, трудовим договором?

12. Який документ називається трудовою книжкою? Які відомості заносять до трудової книжки і де вона зберігається?

 

2. Складіть конспект наступних питань:

1) Особливості звертань і творення імен по батькові.

2) Значення усної форми мовлення в діловому спілкуванні

3) Вживання «імені по батькові»: традиції та сучасний етикет взаємин.

4) Мова електронних засобів масової інформації.

 

Домашнє завдання:

 

Варіант 1

Вправа 1.Зредагуйте тексти заяв. Запишіть правильні варіанти.

1. Прошу допустити мене до здачі літньої сесії без заліку з інформатики. Залік не складено вчасно через поважну причину.

2. Я, Ханенко Наталія Леонідівна, дуже прошу Вашого дозволу прийняти мене на навчання за спеціальністю «вчитель початкових класів».

3. Прошу Вас надати мені кредит у розмірі двох тисяч гривнів на 6 місяців.

4. Прошу відпустити мене у відпустку на 5 днів без збереження заробітної плати, бо у мене буде екзаменаційна сесія з 15 по 20 червня 2011року.

5. Прошу надати мені відпустку за свій особистий рахунок на 24 дні з 10 липня по 2 серпня 2012 року, для санаторного лікування.

6. Прошу прийняти мене на роботу вчителем з математики.

Вправа 2.Оформіть документ, у якому висловлено прохання надати відпустку без збереження заробітної плати і до якого додано відповідні документи.

Вправа 3.Утворіть форму знахідного відмінка однини чоловічих прізвищ. Сформулюйте правила, за якими відмінюються прізвища в українській мові.

Кутній, Лимар, Леньо, Яхно, Горобець, Пономарів, Шуль, Півторадні, Нетудихатка, Слабуха, Тарцюра, Музика, Лебідь, Сало, Поштар, Корнило, Калинець, Назарок, Курилів, Гудзій, Закусило, Щука.

Варіант 2

Вправа 1.Знайдіть помилки в оформленні характеристики. Зредагуйте і запишіть, дописавши відсутні відомості. Укажіть на характер помилок.

Характеристика

Видана студентці 5 курса

Харківського Національного

Університета ім.. В. Н. Каркзіна

Шивановій Інні Данилівні

1986 року народження,

Освіта – середня спеціальна

Пані Шиванова Інна Данилівна, студентка 5 курсу, яка навчається за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» успішно проходила перекладацьку практику у Посольстві республіки Ліван з 14. 03. 12 по 14. 04. 12 року.

Вона виконувала переклади з української мови на англійську мову дипломатичних нот та економічних листів різного характеру.

Зарекомендувала себе як уважна та старанна студентка. Практика оцінена на відмітку «відмінно».

Посол республіки Ліван в Україні Юссеф Садака

15. 04.12

Вправа 2.Оформіть наказ щодо особового складу, допишіть відсутню інформацію.

Наказ

Від 28 серпня 2012 р. № 171-к

Хоменко Ірину Петрівну прийняти з 01. 09. 2009 р. на посаду діловода з посадовим окладом 1500 грн. на місяць.

Підстава: заява.

Директор О. І. Іванов

Юрисконсульт П. В. Костів

Ознайомлена Г. П. Петренко

29. 08.2012р.

Вправа 3.Оформіть резюме, яке Данильчук Інна В’ячеславівна оформила й надіслала до Інституту мовознавства НАН України, що оголосив про заміщення вакансії старшого наукового співробітника.

Завдання для самоконтролю

1. Під час складання документів текст слід вкладати від:

а) другої особи однини;

б) третьої особи;

в) другої особи множини.

2. Звіти поділяють на:

а) офіційні та особисті;

б) повні, звичайні;

в) статистичні (цифрові) й текстові.

3. Документ, укладений на вимогу керівника, в якому ви пояснюєте певні свої вчинки, називається:

а) звітом;

б) пояснювальною запискою;

в) доповідною запискою.

4. Спілкування - це:

а) один із виявів соціальної взаємодії, в основі якого лежить обмін думками, почуттями, волевиявленнями з метою інформування;

б) не тільки все те, що створене руками й розумом людини, а й вироблений століттями спосіб суспільного поводження, що виражається в народних звичаях, віруваннях, у ставленні один до одного;

в) найважливіший, універсальний засіб організації та координації всіх видів суспільної діяльності.

5. Щоб досягти успіху під час бесіди, треба:

а) ретельно готуватися до неї, основну увагу зосереджувати на власному «я», говорити швидко;

б) ретельно готуватися до неї, бути уважним, тактовним, враховуючи точку зору співбесідника;

в) ретельно готуватися до неї, висловлювати думки точно, логічно, постійно перебивати співрозмовника, щоб встигнути все сказати.

6. Бесіда - це:

а) розмова двох або більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем;

б)одна з найістотніших ознак нації;

в) сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються в процесі суспільної комунікації.

7. У якому рядку допущено орфографічну помилку:

а) Сповіщати, скоїти, скородити, схибити, спекти.

б) Скрутити, схвилювати, стерти, скінчити, зберегти.

в) Збирати, звернути, зломити, зрізати, зрозуміти.

г) Спалахнути, сказати, счистити, зцідити, зцілити.

д) Зсипати, змалювати, створити, зрушити, змарнувати.

8. У якому рядку за наголосом розрізняють значення:

а) Ручки, склади, пора, брати, алфавіт.

б) Атлас, тріска, поклади, терен, замок.

в) Сім’я, колос, приклад, ознака, подруга.

г) Обід, орган, виток, комбайнер, ненависть.

д) Мука, туга, завжди, мабуть, ім’я.

9. Укажіть слова з подвоєними буквами на позначення збігу однакових приголосних:

а) ззаду, районний, віддерти;

б) роззявити, піддослідний, безвинний;

в) груддя, клоччя, шмаття;

г) беззаперечний, письменник, піднісся;

д) кукурудзиння, ллється, зілля;

е) віддячити, змінний, безземельний.

10. Якими лексичними одиницями є слова: лист дуба – сталевий лист?

а) Синоніми.

б) Пароніми.

в) Антоніми.

г) Омоніми.

д) Фразеологізми.

11. Які з наведених слів становлять синонімічний ряд із словом "уважно"?

а) Неуважно, краєм ока, байдуже, погано, недбало.

б) Дивитися, слухати, читати,писати, переказувати.

в) Турботливий чуйний, убачливий, увага, піклування.

г) Пильно, зосереджено, неослабно, старанно, ретельно.

д) Як-небудь, сяк-так, абияк, як доведеться, так чи так.

12. Яке із значень слова "багатий"є переносним?

а) Який має багатства, володіє великими цінностями (багатий чоловік).

б) Який має багато, в достатку чого-небудь (багаті надра України).

в) Великий, достатній, повний (багатий врожай).

г) Розкішний, пишний, дуже гарний (багате вбрання).

д) Різноманітний, з великим запасом (багата мова).

13. У якому рядку всі наведені слова є однозначними?

а) Корінь, операція, іти, збирати, хмара.

б) Реакція, масштаб, лежати, гострий, їсти.

в) Атмосфера, білий, говорити, стояти, кипіти.

г) Теплий, твердий, артист, сумувати, стіл.

д) Бджола, префікс, вельвет, буквар, Дністер.

14. У якому словосполученні слово "вага" вжито в переносному значенні?

а) Вага цукру.

б) Вага слова.

в) Залізна вага.

г) Зважити на вазі.

д) Десяткова вага.

15. Синонімічний ряд утворюють слова:

а) ідеальний, уявний, ілюзорний, примарний;

б) спільність, згода, спільнота, договір;

в) наступати, просуватися, наставати, запановувати;

г) досить, доволі, вистачить, годі.

16. Із поданих у дужках синонімів кожен із варіантів можливий у реченні:

а) Він поминув ліс і пішов (стежкою, трактом) через жита.

б) На узліссі розкинув своє гілля (віковий, древній) дуб.

в) Щось сьогодні такий (довгий, тривалий) день!

г) (Славетна, легендарна) співачка Соломія Крушельницька мала унікальний голос.

д) І в кого цей хлопець удався такий (вайлуватий, незграбний)?

17. НЕ МОЖНА замінити поданим у дужках варіантом виділене слово в реченні:

а) Архітектор наголосив (підкреслив), що проект слід виконати вчасно.

б) За мить вантажна машина зникла (щезла) з очей.

в) Технічний персонал змарнував (згаяв) багато часу на підготовчі роботи.

г) У нашій родині панують теплі, дружні стосунки (взаємини).

д) Щоб здобути (отримати) вищу освіту, потрібно наполегливо працювати.

18. Фразеологічний зворот ужито в реченні:

а) Вір до кінця у власні сподівання.

б) Дивлюсь на сині обрії землі з калинових небес моєї долі.

в) Його постійною мрією було швидше вийти в люди.

г) Не звикай утертими стежками йти за другим сліпо, як у дим.

19. Значення «надумане мірило упередженої людини, яка підганяє під нього факти дійсності» має фразеологізм:

а) піррова перемога;

б) прокрустове ложе;

в) геростратова слава;

г) дамоклів меч;

д) Еолова арфа.


 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ЗА КУРСОМ

 

1. Заболотний О.В. Українська мова 10 клас // Рівень стандарту. – Київ: Генеза, 2010. – 220с.

2. Білодід І.К. Дбаймо про високу культуру мови / Іван Кирилович Білодід. – К.: Наукова думка, 1969. – Питання мовної культури, № 3. – с.3-10.

3. Головащук С.І. Українське літературне слововживання: словник-довідник. / С.І. Головащук. – К.: Вища школа, 1995. – 319с.

4. Демський М.Т. Граматичні особливості дієслівної фразеології // Мовознавство. – 1984. – с.24-32.

5. Дудик П.С. Діалогічність і моно логічність розмовного мовлення // Мовознавство. – 1972. № 2. – с.20-29.

6. Коваль А.П. Ділове спілкування / А.П. Коваль. – К.: Либідь, 1992. – 280с.

7. Кочан І.М. Культура рідної мови / І.М. Кочан, А.С. Токарська. – Львів: Світ, 1996. – 232с.

8. Культура української мови: довідник / ред. – упоряд. В.М. Русанівський / - К.: Либідь, 1980. – 304с.

9. Практичний курс з української мови / Паламар Л.М., Бех О.А. – К.: Либідь, 1993. – 192с.

10. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика / Марія Іванівна Пентелюк. – К.: Вежа, 1994. – 232с.

11. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль / М.М. Пилинський. – К.: Наукова думка, 1976. – 286с.

12. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови / О.Д. Пономарів. – К.: Либідь, 1990. – 248с.

13. Ринкова термінологія ділової людини: словник-довідник – В.М. Мінников, В.В. Борковський. – К.: Абрис, 1992. – 96с.

14. Словник труднощів української мови / С.Я. Єрмоленко. – К.: Рад.школа, 1989. – 336с.

15. Українська літературна вимова і наголос: словник-довідник. – К.: 1973. – 204с.

16. Ющук Г.П. Практикум з української мови / Г.П. Ющук. – К.: Освіта, 1994. – 254с.

17. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови / О.Д. Пономарів. – К.: Либідь, 1990. – 248с.

18. Ринкова термінологія ділової людини: словник-довідник – В.М. Мінников, В.В. Борковський. – К.: Абрис, 1992. – 96с.

19. Словник труднощів української мови / С.Я. Єрмоленко. – К.: Рад.школа, 1989. – 336с.

20. Українська літературна вимова і наголос: словник-довідник. – К.: 1973. – 204с.

21. Ющук Г.П. Практикум з української мови / Г.П. Ющук. – К.: Освіта, 1994. – 254с.

 

 

Дата добавления: 2016-03-25; просмотров: 1621 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. I.II. Пропозиції щодо теоретичної і практичної підготовки в університеті, організації та проведення практики
 2. IV. Правила прийому до вищого навчального закладу. 1. Правила прийому до вищого навчального закладу (далі – Правила прийому) розробляються відповідно до законодавства України
 3. IV. Правила прийому до вищого навчального закладу. 1. Правила прийому до вищого навчального закладу в 2016 році (далі - Правила прийому) розробляються відповідно до законодавства України
 4. V. Організація роботи автостанцій, продаж та переоформлення проїзних документів
 5. V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
 6. VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів
 7. VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів
 8. XII. Порядок оформлення документів для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів або одержувачам бюджетних коштів
 9. Аналіз документів Болонського процесу та КМСОНП
 10. АНАЛІЗ ОСНОВ, ПІДГОТОВКИ ТА ВЕДЕННЯ ДІЙ ПІДРОЗДІЛАМИ АЕРОМОБІЛЬНИХ ВІЙСЬК, ЇХ ВСЕБІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СУЧАСНИХ ВОЄННИХ КОНФЛІКТАХ ТА ВІЙНАХ МАЙБУТНЬОГО
 11. Аналіз особливостей спеціальної підготовки плавця
 12. Б)Структура кладочних операцій, способи і прийоми їх укладання


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.