Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≈фект ф≥нансового л≥ вереджу
ўоб визначити оптимальну структуру кап≥талу, тобто ви€вити граничну межу використанн€ позичкового кап≥талу дл€ конкретного п≥дприЇмства розраховують ефект ф≥нансового л≥вериджу ≈фл. ÷ей показник доц≥льно обчислювати у процес≥ санац≥йного аудиту п≥дприЇмства, що перебуваЇ у ф≥нансов≥й криз≥, маючи на мет≥ визначити в≥дхиленн€ в≥д оптимальноњ структури кап≥талу та оц≥нити ризики, що при цьому виникають, а також п≥д час розробки такоњ стратег≥њ ф≥нансуванн€ санац≥њ, €ка дасть змогу оптим≥зувати джерела залученн€ ф≥нансових ресурс≥в.

якщо в≥дом≥ рентабельн≥сть актив≥в п≥дприЇмства –а, обс€г власного кап≥талу ¬  та сума кредиторськоњ заборгованост≥  р, то прибуток ѕ в≥д ≥нвестуванн€ можна обчислити за формулою:

ѕ=–а(¬ + р).

÷ей самий прибуток можна виразити п≥дсумовуванн€м прибутку п≥сл€ сплати процент≥в за кредит та суми процент≥в:

ѕ=–вк х ¬  + ѕс х  р,

де –вк, Ч рентабельн≥сть власного кап≥талу;

ѕс Ч ставка процента за кредит.

ќск≥льки прав≥ частини р≥вностей однаков≥, маЇмо:

–а(¬ + р)=–вк х ¬ +ѕс х  р.

«в≥дси можна вивести формулу дл€ обчисленн€ рентабельност≥ власного кап≥талу:

ќстаннЇ р≥вн€нн€ показуЇ, що рентабельн≥сть власного кап≥талу залежить не в≥д абсолютних величин, €кими Ї суми власного та позичкового кап≥талу, а в≥д в≥дносних показник≥в (рентабельн≥сть актив≥в, проценти за кредит, коеф≥ц≥Їнт заборгованост≥). якщо ставка процента за кредит не залежить в≥д р≥вн€ заборгованост≥ ≥ залишаЇтьс€ стаб≥льною, то м≥ж коеф≥ц≥Їнтом заборгованост≥ та рентабельн≥стю власного кап≥талу ≥снуЇ л≥н≥йна залежн≥сть (чим б≥льша заборгован≥сть, тим б≥льша рентабельн≥сть).

ѕ≥двищенн€ рентабельност≥ власного кап≥талу за рахунок залученн€ позичкового кап≥талу, €кщо рентабельн≥сть актив≥в перевищуЇ проценти за кредит, називаЇтьс€ ефектом ф≥нансового л≥вериджу, або ефектом ф≥нансового важел€.. Ќазва ефекту походить в≥д другоњ назви показника заборгованост≥ Ц коеф≥ц≥Їнт ф≥нансового л≥вериджу. јле оск≥льки в л≥тератур≥ зустр≥чаютьс€ р≥зн≥ вар≥анти обчисленн€ цього показника (нами використано ≥нший спос≥б, див.3.3.3.2), то в цьому розд≥л≥ ми показник заборгованост≥ називаЇмо коеф≥ц≥Їнтом заборгованост≥ та уникаЇмо ототожнюванн€ його з коеф≥ц≥Їнтом ф≥нансового л≥вериджу.

≈фект ф≥нансового л≥вериджу характеризуЇ залежн≥сть рентабельност≥ власного кап≥талу п≥дприЇмства в≥д рентабельност≥ вс≥х актив≥в, процент≥в за кредит та коеф≥ц≥Їнта заборгованост≥. ¬≥н вим≥рюЇ ефект ф≥нансуванн€ д≥€льност≥ та п≥двищенн€ рентабельност≥ власного за рахунок зб≥льшенн€ частки позичкового кап≥талу.

–≥зниц€ (–а Ч ѕс) Ї так званий диференц≥ал ф≥нансового л≥вериджу.

ћетоди див≥денд≥в.

ћетоди нарахуванн€ див≥денд≥в

¬раховуючи фактори впливу на див≥дендну пол≥тику ≥ теоретичн≥ концепц≥њ у ц≥й галуз≥, в практиц≥ використовуютьс€ так≥ основн≥ п≥дходи (методи) нарахуванн€ та виплати див≥денд≥в:

залишковий метод ≥ стратег≥€ припиненн€ див≥дендних виплат;

метод стаб≥льних див≥денд≥в;

метод гнучкоњ див≥дендноњ пол≥тики;

метод ст≥йкого приросту див≥денд≥в;

метод стаб≥льноњ та бонусноњ частини.

«агальний огл€д метод≥в нарахуванн€ див≥денд≥в, њх переваги та недол≥ки наведено у табл. 5.2.

“аблиц€ 5.2

ћ≈“ќƒ» Ќј–ј’”¬јЌЌя ƒ»¬≤ƒ≈Ќƒ≤¬

ћетоди ѕереваги Ќедол≥ки
1. «алишковий метод, припиненн€ ди≠в≥дендних виплат забезпеченн€ високих темп≥в росту п≥дприЇмства платоспроможн≥сть ф≥нансова незалежн≥сть нестаб≥льн≥сть див≥денд≥в в≥дт≥к др≥бних ≥нвестор≥в
2. ћетод стаб≥льних див≥денд≥в зб≥льшенн€ дов≥ри до п≥дприЇмства стаб≥л≥зац≥€ котировок акц≥й слабкий звТ€зок з ф≥нансовими результатами м≥н≥м≥зац≥€ самоф≥нансуванн€
3. ћетод гнучкоњ ди≠в≥дендноњ пол≥тики звТ€зок з ф≥нансовими результатами нестаб≥льн≥сть розм≥р≥в див≥денд≥в
4. ћетод ст≥йкого приросту див≥денд≥в забезпеченн€ зростанн€ ринкового курсу акц≥й приваблив≥сть дл€ ≥нвестор≥в при додатков≥й ем≥с≥њ в≥дсутн≥сть гнучкост≥ пост≥йне зростанн€ ф≥нансовоњ напруги
5. ћетод стаб≥льноњ та бонусноњ частин регул€рн≥сть виплати м≥н≥мальноњ частини залежн≥сть в≥д ф≥нансових результат≥в нестаб≥льн≥сть розм≥р≥в див≥денд≥в

«алишковий метод. ћетод ірунтуЇтьс€ на теоретичних висновках ћ. ћ≥ллера та ‘. ћод≥ль€н≥, зг≥дно з €ким за джерела ф≥нансуванн€ п≥дприЇмства насамперед сл≥д використовувати його прибуток. Ќа див≥денди повинна спр€мовуватис€ частина чистого прибутку, що залишилас€ у п≥дприЇмства п≥сл€ зд≥йсненн€ вс≥х необх≥дних ре≥нвестиц≥й. ƒо переваг методу належать забезпеченн€ високих темп≥в розвитку п≥дприЇмства. √оловним недол≥ком Ї нестаб≥льн≥сть див≥денд≥в та в≥дт≥к у ≥нвестор≥в, ор≥Їнтованих на споживанн€, зокрема др≥бних ≥нвестор≥в. ” рамках цього методу використовують ≥ так звану стратег≥ю припиненн€ див≥дендних виплат. ѕри цьому широко застосовуЇтьс€ негрошова форма виплати див≥денд≥в (Gratisaktien).

ћетод стаб≥льних див≥денд≥в. «м≥ст методу зводитьс€ до того, що ставка див≥денд≥в та њх абсолютна сума на одну акц≥ю тривалий час залишаютьс€ незм≥нними або коливаютьс€ в незначних, заздалег≥дь визначених межах. —ума див≥денд≥в при цьому не привТ€зуЇтьс€ до фактичних ф≥нансових результат≥в за зв≥тний пер≥од. ƒоц≥льн≥сть такого п≥дходу обірунтовуЇтьс€ тим, що стаб≥льн≥ див≥денди в≥дпов≥дають ≥нтересам стратег≥чних ≥нвестор≥в, €к≥ вкладають кошти в корпоративн≥ права п≥дприЇмства на тривалий пер≥од, ≥ навпаки, обмежують арб≥тражн≥ можливост≥ б≥ржових спекул€нт≥в, оск≥льки курс корпоративних прав за такоњ див≥дендноњ пол≥тики матиме тенденц≥ю до стаб≥л≥зац≥њ або нав≥ть поступового зростанн€. ƒл€ уникненн€ порушенн€ ф≥нансовоњ р≥вноваги за використанн€ цього методу п≥дприЇмство повинне створювати резерв виплати див≥денд≥в, €кий сл≥д поповнювати у роки з високою прибутков≥стю ≥ використовувати, коли ф≥нансов≥ результати Ї недостатн≥ми.

ћетод гнучкоњ див≥дендноњ пол≥тики. Ќа противагу до попереднього цей метод ірунтуЇтьс€ на принцип≥ залежност≥ розм≥ру див≥денд≥в в≥д ф≥нансових результат≥в у пер≥од≥, за €кий виплачуютьс€ див≥денди. ћетод побудований на тез≥ про те, що, на в≥дм≥ну в≥д обл≥гац≥й, корпоративн≥ права Ї ризиковими вкладенн€ми ≥ тому винагородою за ризик повинен бути в≥дпов≥дний дох≥д, €кий коливаЇтьс€ залежно в≥д р≥вн€ прибутковост≥ п≥дприЇмства. ¬икористанн€ цього методу не означаЇ, що величина див≥денд≥в буде дзеркальним в≥дображенн€м ф≥нансових результат≥в субТЇкта господарюванн€. ќбс€г сплачуваних див≥денд≥в можна регулювати також шл€хом зм≥ни сп≥вв≥дношенн€ розпод≥леного та нерозпод≥леного прибутку. ¬ ц≥лому метод Ї ефективним дл€ п≥дприЇмств з≥ стаб≥льними доходами.

ћетод ст≥йкого приросту див≥денд≥в. ћетод ірунтуЇтьс€ на модел≥ виплати див≥денд≥в ћ. √ордона ≥ передбачаЇ стаб≥льне њх зростанн€, €к правило, в твердо встановленому процент≥ приросту до розм≥ру див≥денд≥в у попередн≥ роки. јналог≥чно до методу стаб≥льних див≥денд≥в за цього методу обс€г див≥денд≥в не залежить в≥д прибутк≥в п≥дприЇмства у в≥дпов≥дному пер≥од≥. ƒо переваг методу можна в≥днести в≥дносне зростанн€ ринковоњ вартост≥ корпоративних прав, а отже, спри€тлив≥ можливост≥ залуче≠нн€ кошт≥в при додатков≥й ем≥с≥њ. Ќедол≥ком такоњ пол≥тики Ї в≥дсутн≥сть гнучкост≥. якщо використанн€ методу не п≥дкр≥плене в≥дпов≥дними ф≥нансовими результатами та достатн≥ми резервами, то це може призвести до порушенн€ ф≥нансовоњ р≥вноваги та втрати п≥дприЇмством л≥кв≥дност≥.

ћетод стаб≥льноњ та бонусноњ частин. ¬икористовуючи цей метод, п≥дприЇмство регул€рно виплачуЇ стаб≥льн≥ невисок≥ див≥денди плюс додатков≥ бонуси за на€вност≥ високих прибутк≥в чи у раз≥ св€ткуванн€ знаменних под≥й, юв≥лейних дат тощо. “ака пол≥тика Ї ефективн≥шою, н≥ж у раз≥ виплати стаб≥льно високих див≥денд≥в та њх зниженн€ за незадов≥льних ф≥нансових результат≥в.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 501 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—воим успехом € об€зана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © ‘лоренс Ќайтингейл
==> читать все изречени€...

2175 - | 1992 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.