Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕроблеми формуванн€ корпоративних в≥дносин в ”крањн≥
ќднак держава не Ї ефективним власником. ўо п≥дтверджуЇтьс€ результатами перев≥рки √олов –” ”крањн≥ 26 державних п≥дприЇмств-монопол≥ст≥в. ѕрактично у вс≥х холдингах були ви€влен≥ результати розбазарюванн€ млрд державних кошт≥в. «г≥дно з досл≥дженн€м ™вропейського банку реконструкц≥њ та розвитку, на 2003 р≥к ”крањною ставилас€ до держав з найб≥льш низькими показниками в≥дпов≥дност≥ законодавства м≥жнародним стандартам корпоративного управл≥нн€. [11].
—еред основних причин неефективного управл≥нн€ державною власн≥стю сл≥д в≥дзначити:
- ¬≥дсутн≥сть законодавчоњ бази, а також стар≥нн€ д≥ючою. Ќа сьогодн≥шн≥й день, питанн€ управл≥нн€ об'Їктами державноњ власност≥ регулюЇтьс€ б≥льш н≥ж 200 нормативно-правовими актами, €к≥ часто суперечать один одному. ќтже, саме в пер≥од становленн€ корпоративних в≥дносин, €кий зараз переживаЇ ”крањна, дуже важливе законодавче закр≥пленн€ вимог, оск≥льки контроль за њх виконанн€м зд≥йснюЇтьс€ самою державою.
- ¬≥дсутн≥й необх≥дний обл≥к об'Їкт≥в державноњ власност≥, €кий використовуЇтьс€ у сфер≥ господарськоњ д≥€льност≥, ≥ достатн€ ≥нформац≥€ про ц≥ об'Їкти. «а роки незалежност≥ держава не виробила певноњ системи обл≥ку державного майна. ƒаний обл≥к в≥вс€ р≥зними органами, однак конкретноњ системи його веденн€ не ≥снуЇ. –езультатом чого в≥дбулос€, за словами √олови ‘онду держмайна, зникненн€ з пол€ зору 20 тис€ч п≥дприЇмств.
- «абезпеченн€ функц≥онуванн€ ™диного реЇстру об'Їкт≥в державноњ власност≥ Ї одн≥Їю з проблем, €ка вимагаЇ р≥шенн€ зг≥дно ѕрограми Ђ¬ласн≥сть народуї (затверджена ѕостановою  абм≥ну ”крањни є 413 в≥д 03,06,05).
”часть держави у функц≥онуванн≥ державних п≥дприЇмств ≥ п≥дприЇмств ≥з зм≥шаною формою власност≥ (корпоративн≥ права держави) €вл€Ї собою р≥зн≥ форми д≥€льност≥. ” першому випадку вона спр€мована на виконанн€ завдань держави €к регул€тора процес≥в сусп≥льного в≥дтворенн€, гаранта соц≥ального захисту громад€н крањни, в ≥ншому, - на отриманн€ прибутку на свою частку.
- ¬≥дсутн≥сть комплексного п≥дходу до управл≥нн€ державною власн≥стю в≥дбилос€ на визначенн≥ ц≥Їњ меж≥, до €коњ необх≥дно зд≥йснювати демонтаж державноњ власност≥, ≥ св≥дом≥сть повноњ приватизац≥њ п≥дприЇмств, €к≥ мають стратег≥чне призначенн€ дл€ економ≥ки ≥ безпеки держави.
Ќаша держава, €к власник, €кщо й вкладаЇ грошов≥ кошти, то т≥льки в обмежену к≥льк≥сть галузей. Ѕюджетн≥ асигнуванн€ в загальн≥й сум≥ ≥нвестиц≥й складають всього 6,2%. ј власне прибутку державних п≥дприЇмств не завжди достатньо, дл€ того, щоб вони були здатн≥ працювати в умовах ринковоњ конкуренц≥њ.
- як показала практика, формальна передача прав власност≥ не забезпечуЇ ефективност≥ у виробництв≥ товар≥в, наданн≥ соц≥альних гарант≥й. якою м≥рою та чи ≥нша форма власност≥ створюЇ (або не створюЇ) спри€тлив≥ умови дл€ вир≥шенн€ загальнодержавних проблем, вим≥рником €ких Ї добробут кожного окремого члена сп≥льноти, - саме це маЇ бути точкою в≥дл≥ку при вир≥шенн≥ питань щодотерм≥н≥в та обс€г≥в приватизац≥њ.
ќр≥Їнтац≥€ на ≥стотне скороченн€ державного сектора економ≥ки передбачала п≥двищенн€ ефективност≥ роботи приватизованих п≥дприЇмств. –азом з тим, не можна не враховувати факт≥в неефективного господарюванн€ на вже приватизованих п≥дприЇмствах, а також скороченн€ виробництва, р≥вн€ зайн€тост≥ та актив≥в у результат≥ перетворенн€ середн≥х та великих державних п≥дприЇмств у приватн≥. ѕричина пол€гаЇ не т≥льки в невдачах загального економ≥чного плану, а й у в≥дсутност≥ ваг управл≥нн€, тому держава в≥д них вже позбулос€.
- ” випадку продажу державного контрольного пакету акц≥й, держава втрачаЇ можлив≥сть ≥ право напр€мки д≥€льност≥ п≥дприЇмства на виконанн€ необх≥дних сусп≥льству функц≥й, збер≥гаючи т≥льки можлив≥сть д≥€ти €к звичайний акц≥онер, ≥ зд≥йснювати управл≥нн€ державними корпоративними правами.
- Ќерац≥ональна структура корпоративних прав держави, €ка склалас€ в першу чергу у зв'€зку з в≥дсутн≥стю ч≥ткоњ стратег≥њ приватизац≥њ в попередн≥ роки;
- ¬≥дсутн≥сть у б≥льшост≥ випадк≥в реальних показник≥в впливу держави на д≥€льн≥сть об'Їкт≥в, в €ких вона волод≥Ї певною часткою;
- Ќизький профес≥йний р≥вень управл≥нн€ корпоративними правами з боку уповноважених орган≥в держави та њх представник≥в;
- Ќедостатн€ в≥дпов≥дальн≥сть за €к≥сть управл≥нн€;
- ¬≥дсутн≥сть джерел ф≥нансуванн€ з боку держави дл€ забезпеченн€ њњ частини у раз≥ залученн€ додаткових кошт≥в дл€ зб≥льшенн€ власного кап≥талу.
- ”правл≥нн€ державними корпорац≥€ми розкидано м≥ж суб'Їктами. ѓх д≥€льн≥сть не завжди впор€дкована ≥ п≥дпор€дкована дос€гненню стратег≥чних ≥нтерес≥в держави. ѕро це св≥дчить т≥н≥зац≥€ ф≥нансових поток≥в ≥ в≥дчуженн€ актив≥в держави в умовах слабкого контролю за цими процесами.
- ЌадаЇтьс€ перевага продажу головним чином об'Їкт≥в, €к≥ функц≥онують неефективно. ѕри цьому, не враховуЇтьс€ њх м≥сце ≥ роль в систем≥ господарських комплекс≥в.
- «бер≥гаЇтьс€ т≥ньовий перерозпод≥л державного майна шл€хом додатковоњ ем≥с≥њ. ” результат≥ держава втрачаЇ частину своЇњ власност≥, не отримавши за нењ н≥ коп≥йки.
- —л≥д також звернути увагу на недостатн≥й р≥вень контролю за ф≥нансовою дисципл≥ною суб'Їкт≥в господарюванн€. ” нормативно-правових актах, що д≥ють з 01.01.2004 року, не передбачалос€ складан

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 504 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

∆изнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © ƒжон Ћеннон
==> читать все изречени€...

2060 - | 1861 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.