Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤нформац≥€ про загрозу або виникненн€ надзвичайноњ ситуац≥њ, повед≥нка та д≥њ в цих умовах
«г≥дно статт≥ 5 «акону ”крањни "ѕро захист населенн€ ≥ територ≥й в≥д надзвичайних ситуац≥й техногенного та природного характеру" кожен громад€нин маЇ право на отриманн€ ≥нформац≥њ про надзвичайн≥ ситуац≥њ, компенсац≥ю за роботу у зонах надзвичайних ситуац≥й та соц≥ально-психолог≥чну п≥дтримку та медичну допомогу.

≤нформац≥ю у сфер≥ захисту населенн€ ≥ територ≥й в≥д надзвичайних ситуац≥й техногенного та природного характеру (Ќ—) становл€ть в≥домост≥ про Ќ—, що прогнозуютьс€ або виникли, з визначенн€м њх класиф≥кац≥њ, меж поширенн€ ≥ насл≥дк≥в, а також способи та методи реагуванн€ на них. ≤нформац≥€ у сфер≥ захисту в≥д Ќ—, д≥€льн≥сть центральних та м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади, виконавчих орган≥в рад у ц≥й сфер≥ мають бути гласними ≥ в≥дкритими.

÷ентральн≥ та м≥сцев≥ органи виконавчоњ влади, виконавч≥ органи рад зобов'€зан≥ надавати населенню через засоби масовоњ ≥нформац≥њ оперативну ≥ достов≥рну ≥нформац≥ю про стан захисту населенн€ ≥ територ≥й в≥д Ќ—, про виникненн€ таких ситуац≥й та методи ≥ способи захисту людей, вжитт€ заход≥в щодо забезпеченн€ €к колективноњ так ≥ ≥ндив≥дуальноњ безпеки.

ќперативну ≥ достов≥рну ≥нформац≥ю про стан захисту населенн€ ≥ територ≥й в≥д Ќ—, методи та способи њх захисту, заходи безпеки зобовТ€зан≥ надавати населенню через засоби масовоњ ≥нформац≥њ (пресу, рад≥о, телебаченн€ тощо) та шл€хом випуску спец≥альних буклет≥в, проспект≥в, лист≥вок центральн≥ та м≥сцев≥ органи виконавчоњ влади та виконавч≥ органи рад.

’оча статт€ 8 цього ж «акону встановлюЇ, що ≥нформуванн€ та опов≥щенн€ у сфер≥ захисту населенн€ ≥ територ≥й в≥д надзвичайних ситуац≥й техногенного та природного характеру Ї основним принципом та головним ≥ нев≥д'Їмним елементом ус≥Їњ системи заход≥в такого захисту все ж стан справ щодо повного ≥нформуванн€ населенн€ про надзвичайн≥ ситуац≥њ бажаЇ кращого. ≤ покращенн€ справ у ц≥й галуз≥ суттЇвою м≥рою залежить в≥д грамотност≥ населенн€, знанн€ своњх прав та обовТ€зк≥в.

Ѕезпосередньо з ≥нформуванн€м населенн€ про загрозу виникненн€ Ќ—, правилами повед≥нки та способами д≥й в цих умовах повТ€зане опов≥щенн€, тобтодоведенн€ сигнал≥в ≥ пов≥домлень орган≥в управл≥нн€ про загрозу та виникненн€ Ќ—, авар≥й, катастроф, еп≥дем≥й, пожеж тощо до центральних ≥ м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади, п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й ≥ населенн€.

—истема опов≥щенн€ Ц це комплекс орган≥зац≥йно-техн≥чних заход≥в, апаратури ≥ техн≥чних засоб≥в опов≥щенн€, апаратури, засоб≥в та канал≥в звТ€зку, призначених дл€ своЇчасного доведенн€ сигнал≥в та ≥нформац≥њ про виникненн€ надзвичайних ситуац≥й техногенного та природного характеру до центральних ≥ м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади, п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й ≥ населенн€.

¬≥дпов≥дно до ѕоложенн€ про орган≥зац≥ю опов≥щенн€ ≥ зв'€зку у надзвичайних ситуац≥€х, затвердженого постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 15 лютого 1999 р. є192 система опов≥щенн€ в наш≥й крањн≥ складаЇтьс€ ≥з загальнодержавноњ, рег≥ональних ≥ спец≥альних систем централ≥зованого опов≥щенн€, локальних та об'Їктових систем опов≥щенн€, систем циркул€рного виклику. ¬ивченн€ питань опов≥щенн€ передбачаЇ курс ÷ив≥льного захисту, €кий вивчають студенти вс≥х спец≥альностей р≥вн€ спец≥ал≥ст та маг≥стр.

јвтоматизована система опов≥щенн€ може забезпечити опов≥щенн€ населенн€, поЇднавши м≥сцеву телефонну мережу та мережу моб≥льного звТ€зку дл€ подач≥ сигналу Ђ”вага вс≥мї ≥ повну ≥нформац≥ю за допомогою засоб≥в рад≥омовленн€ й телебаченн€. ÷ей сигнал може дублюватис€ за допомогою м≥сцевого рад≥отрансл€ц≥йного вузла, гудк≥в п≥дприЇмств, сирен транспорту, ударами в рейку, дзвонами. ¬≥н пов≥домл€Ї населенн€ про Ќ— в мирний час ≥ на випадок загрози нападу противника у воЇнний час. “ривал≥ гудки при цьому означають попередженн€. ѕочувши гудки необх≥дно ув≥мкнути рад≥о, телев≥зор ≥ прослухати ≥нформац≥ю про необх≥дн≥ д≥њ. якщо рад≥о чи телев≥зора немаЇ або вони не працюють, сл≥д зТ€сувати ≥нформац≥ю у ≥нших людей, €к≥ знають про нењ. ќтримавши ≥нформац≥ю сл≥д виконувати вс≥ вказ≥вки тексту ≥нформац≥њ сигналу.

ƒл€ запоб≥ганн€ загрози затоплень на верхн≥х та нижн≥х б'Їфах (д≥л€нках р≥чок, канал≥в або водосховищ, €к≥ розташован≥ безпосередньо б≥л€ шлюзу чи загати) обов'€зково розм≥щуютьс€ датчики, за допомогою €ких забезпечуЇтьс€ пост≥йний контроль за р≥внем води. ” раз≥ виникненн€ загрози катастроф≥чного затопленн€ внасл≥док руйнуванн€ одн≥Їњ чи дек≥лькох гребель на водосховищах в≥дпов≥дн≥ чергов≥ служби г≥дроелектростанц≥й зд≥йснюють опов≥щенн€ в≥дпов≥дних чергових служб орган≥в цив≥льного захисту за допомогою спец≥альних систем централ≥зованого опов≥щенн€, створених безпосередньо на г≥дротехн≥чних спорудах за кошти њх власник≥в.ѕов≥домл€Їтьс€ район, в €кому оч≥куЇтьс€ затопленн€ в результат≥ п≥дйому р≥вн€ води в р≥чц≥ чи авар≥њ дамби. Ќаселенн€, €ке проживаЇ в даному район≥, повинне вз€ти необх≥дн≥ реч≥, документи, продукти харчуванн€, воду, вимкнути електроенерг≥ю, в≥дключити газ ≥ з≥братись у вказаному м≥сц≥ дл€ евакуац≥њ. ѕов≥домити сус≥д≥в про стих≥йне лихо ≥ надал≥ слухати ≥нформац≥ю штабу орган≥в управл≥нн€ цив≥льного захисту.

якщо Ї загроза забрудненн€ територ≥њ рад≥оактивними речовинами, необх≥дно провести герметизац≥ю житлових, виробничих ≥ складських прим≥щень. ѕровести заходи захисту в≥д рад≥оактивних речовин обладнанн€, устаткуванн€, тварин, корм≥в, урожаю, продукт≥в харчуванн€, води тощо. ѕрийн€ти йодн≥ препарати. Ќадал≥ д≥€ти в≥дпов≥дно до вказ≥вок штабу орган≥в цив≥льного захисту.

” раз≥ х≥м≥чного зараженн€ територ≥њ повед≥нка населенн€ залежить в≥д обставин: залишатис€ на м≥сц≥, перебувати у закритих прим≥щенн€х (житлових чи робочих) або ж покинути њх ≥, застосувавши засоби ≥ндив≥дуального захисту, вирушити на м≥сц€ збору дл€ евакуац≥њ або в захисн≥ споруди. Ќадал≥ д≥€ти в≥дпов≥дно до вказ≥вок штабу орган≥в управл≥нн€ цив≥льного захисту.

” раз≥ пов≥домленн€ про загрозу землетрусу або його початок населенн€ попереджаЇтьс€ про необх≥дн≥сть в≥дключити газ, воду, електроенерг≥ю, погасити вогонь у печах; пов≥домити сус≥д≥в про одержану ≥нформац≥ю; вз€ти необх≥дний од€г, документи, продукти харчуванн€, вийти на вулицю ≥ розм≥ститис€ на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥ на безпечн≥й в≥дстан≥ в≥д будинк≥в, споруд, л≥н≥й електропередач≥.

≤нформац≥€ дл€ населенн€ про посиленн€ в≥тру подаЇтьс€ €к ЂЎтормове попередженн€ї. Ќаселенню необх≥дно зачинити в≥кна, двер≥, закрити в прим≥щенн€х с≥льськогосподарських тварин, пов≥домити сус≥д≥в. ѕо можливост≥, перейти в п≥двали, погреби.

Ћ≥тература:

«ахист населенн€ ≥ територ≥й в≥д надзвичайних ситуац≥й. “. 1. “ехногенна та природна

небезпека. / «а загальною редакц≥Їю ¬.¬. ћогильниченка.Ц  .:  ≤ћ, 2007, с. 225 Ц 273.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 439 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

2360 - | 2091 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.