Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬их≥дна ≥нформац≥€ дл€ розрахунку вартост≥ потенц≥алу ≥ показник≥в його використанн€
є п/п ѕоказники ќдиниц€ вим≥ру        
             
1. —ередньор≥чна варт≥сть основних виробничих фонд≥в тис. грн. 4851,1 5605,5 6096,5  
2.  оеф≥ц≥Їнт кап≥тал≥зац≥њ - 0,15 0,15 0,15 0,15
3. Ќормован≥ оборотн≥ засоби тис. грн. 3048,5   6162,5 8491,5
4.  оеф≥ц≥Їнт вит€гу продукц≥њ ≥з оборотних засоб≥в коеф. 0,82 0,82 0,83 0,83

ѕродовженн€ таблиц≥ 2.14.

             
5. —умарна варт≥сть нематер≥альних актив≥в ≥ земельних ресурс≥в за експертною оц≥нкою тис. грн. - - - -
6. —ередньоспискова чисельн≥сть промислово-виробничого персоналу чол.        
7. ѕродуктивн≥сть прац≥ на ≤-го прац≥вника ѕ¬ѕ тис. грн. 189,9 208,7 250,5 325,4
8. “оварна продукц≥€ у пор≥вн€них ц≥нах тис. грн. 15571,7 15444,9 17783,6 25054,6
9. ‘ондоозброЇн≥сть в розрахунку на ≤-го прац≥вника ѕ¬ѕ тис. грн. 59,2 75,8 85,9 91,7
10. ¬итрати на управл≥нн€ тис. грн.        
11. Ѕалансовий прибуток тис. грн.        
12. ѕовна соб≥варт≥сть товарноњ продукц≥њ тис. грн.        

Ќа основ≥ методики варт≥сноњ оц≥нки розм≥ру складових елемент≥в потенц≥алу п≥дприЇмства визначено розм≥р складових елемент≥в потенц≥алу ѕрј“ Ђ–≥веньї:

1. ѕотенц≥ал основних фонд≥в (‘ѕ) визначаЇтьс€ за формулою:

‘ѕ=‘*≈н, (2.1)

де ‘ Ц середньор≥чна варт≥сть основних виробничих фонд≥в;

≈н Ц нормативний коеф≥ц≥Їнт ефективност≥ кап≥тальних вкладень.

2. ѕотенц≥ал оборотних фонд≥в (ќѕ):

ќѕ=Ќќ«* в, (2.2)

де Ќќ« Ц р≥чний обс€г матер≥ал≥в;

 в Ц коеф≥ц≥Їнт вит€гу продукц≥њ ≥з ресурсноњ маси, €кий визначаЇтьс€ в≥дношенн€м вартост≥ матер≥альних ресурс≥в, використаних на виробництво продукц≥њ, до загальноњ вартост≥ матер≥альних ресурс≥в, спожитих п≥дприЇмством.

3. ѕотенц≥ал нематер≥альних актив≥в (Ќѕ):

 

п

Ќѕ = å (Ќа*≈н), (2.3)

≥=1

де Ќа Ц експертна оц≥нка вартост≥ нематер≥альних актив≥в та варт≥сть земл≥, €ка вираховуЇтьс€ зг≥дно з методикою, прийн€тою на державному р≥вн≥.

4. ћатер≥ально-техн≥чний потенц≥ал п≥дприЇмства визначаЇмо за формулою:

ћ“ѕ=‘ѕ+ќѕ+Ќѕ (2.4)

5. ѕри розрахунку потенц≥алу технолог≥чного персоналу спочатку проводитьс€ оц≥нка живоњ прац≥ (тобто одного середньоспискового прац≥вника) встановленн€м його фондового аналога у варт≥сному обчисленн≥ за формулою:

ј=ѕп.*(D‘о/Dѕп), (2.5)

де ј Ц оц≥нка одиниц≥ живоњ прац≥;

ѕп Ц продуктивн≥сть прац≥ одного прац≥вника;

D‘о Ц зм≥на фондоозброЇнност≥ прац≥ одного прац≥вника у базовому пер≥од≥;

Dѕп Ц зм≥на продуктивност≥ прац≥ одного прац≥вника у базовому пер≥од≥.

¬еличину потенц≥алу технолог≥чного персоналу (ѕ“ѕ) визначаЇмо за формулою:

ѕ“ѕ=ј*„*Ќт, (2.6)

де „ Ц середньор≥чна чисельн≥сть ѕ¬ѕ;

Ќт Ц коеф≥ц≥Їнт реал≥зац≥њ потенц≥алу технолог≥чного персоналу, що приймаЇтьс€ на р≥вн≥ нормативу ефективност≥ кап≥тальних вкладень.

6. –есурсний потенц≥ал розраховуЇмо €к:

–ѕ=ћ“ѕ+ѕ“ѕ (2.7)

–есурсний потенц≥ал за 2004-2006рр. розраховуЇтьс€ аналог≥чно.

7. –озм≥р виробничого потенц≥алу (¬ѕ) вираховуЇтьс€ €к сума його складових частин:

¬ѕ=–ѕ+≤ѕ (2.8)

де ≤ѕ Ц ≥нновац≥йний потенц≥ал.

ѕроте, так €к ѕрј“ Ђ–≥веньї не проводить активноњ ≥нновац≥йноњ д≥€льност≥, його ≥нновац≥йн≥ витрати можна вважати р≥вними нулю, то виробничий потенц≥ал п≥дприЇмства дор≥внюЇ його ресурному потенц≥алу.

8. ”правл≥нський (”ѕ), ≥нновац≥йний (≤ѕ), ф≥нансовий (‘≥нѕ), маркетинговий (ћѕ), науково-техн≥чний (Ќ“ѕ), ≥нформац≥йний (ѕ≥нф), ≥нфраструктурний (ѕ≥нфр), потенц≥али та потенц≥ал ќ—” (ѕќ—”) визначаютьс€ часткою витрат на њх формуванн€, €ка припадаЇ на р≥к, що обираЇтьс€ дл€ анал≥зу.

9. ќбс€г потенц≥алу п≥дприЇмства (ѕѕ) Ц це ≥нтегральний показник:

ѕѕ=¬ѕ+≤ѕ+‘≥нѕ+”ѕ+ћѕ+Ќ“ѕ+ѕќ—”+ѕ≥нф≥нфр (2.9)

де ”ѕ Ц управл≥нський потенц≥ал;

‘≥нѕ Ц ф≥нансовий потенц≥ал;

ћѕ Ц маркетинговий потенц≥ал;

Ќ“ѕ Ц науково-техн≥чний потенц≥ал;

ѕќ—” Ц потенц≥ал орган≥зац≥йноњ системи управл≥нн€;

ѕ≥нф Ц ≥нформац≥йний потенц≥ал;

ѕ≥нфр Ц ≥нфраструктурний потенц≥ал.

¬арт≥сть потенц≥алу ѕрј“ Ђ–≥веньї обчислено в табл. 2.15.

“аблиц€ 2.15.

ќц≥нка вартост≥ потенц≥алу ѕрј“ Ђ–≥веньї

є п/п ѕоказники ќдиниц≥ вим≥ру ”мовн≥ позначенн€ –оки  
 
         
 
1. ѕотенц≥ал ќ¬‘ тис. грн. ‘ѕ=‘*≈н 727,67 840,83 914,48 1059,15  
2. ѕотенц≥ал оборотного кап≥талу тис. грн. ќѕ=Ќќ«* в 2499,77 3869,58 5114,88 7047,95  
3. ѕотенц≥ал нематер≥альних актив≥в тис. грн. Ќѕ=Ќј*≈н - - - -  
4. ћатер≥ально-техн≥чний потенц≥ал тис. грн. ћ“ѕ=‘ѕ+ќѕ+Ќѕ 3227,44 4710,41 6029,35 8107,10  
5. ќц≥нка одиниц≥ живоњ прац≥ тис. грн. ј=ѕѕ*(Δ‘о / Δѕѕ) 30,47 184,17 60,62 25,35  
6. “рудовий потенц≥ал тис. грн. ѕ“=ј*r*≈н 374,82 2044,28 645,65 292,80  
7. –есурсний потенц≥ал тис. грн. –ѕ=ћ“ѕ+“ѕ 3602,25 6754,68 6675,00 8399,89  
8. ¬иробничий потенц≥ал тис. грн. ¬ѕ=–ѕ+≤ѕ 3602,25 6754,68 6675,00 8399,89  
9. ”правл≥нський потенц≥ал тис. грн. ”ѕ 2493,00 1658,00 3086,00 4574,00  
10. ѕотенц≥ал п≥дприЇмства тис. грн. ѕп=¬ѕ+”ѕ 6095,25 8412,68 9761,00 12973,89  

ќц≥нка вартост≥ потенц≥алу ѕрј“ Ђ–≥веньї значно в≥др≥зн€Їтьс€ по роках. ” 2010 роц≥ спостер≥гаЇтьс€ максимальна варт≥сть потенц≥алу п≥дприЇмства, що перевищуЇ оц≥нку його вартост≥ у попередньому та наступному роках в дв≥ч≥ ≥ становить 12973,89 тис. грн.

“ака ситуац≥€ склалас€ переважно за рахунок високого потенц≥алу оборотного кап≥талу та основних фонд≥в.

“рудовий потенц≥ал мав максимальне значенн€ в 2008 роц≥, проте а наступних роках значно скоротивс€. ¬ 2009 роц≥ на 68 % пор≥вн€но з 2008 роком, ≥ в 2010 роц≥ ще на 54,5%.

«агалом, на ѕрј“ Ђ–≥веньї спостер≥гаЇтьс€ зростанн€ вартост≥ матер≥ально-техн≥чного потенц≥алу.. “ака зм≥на структури матер≥ально-техн≥чного потенц≥алу, при €к≥й зростаЇ частка потенц≥алу оборотного кап≥талу ≥ потенц≥алу основних фонд≥в, може розгл€датис€ €к позитивна тенденц≥€ пожвавленн€ економ≥чноњ д≥€льност≥.

”правл≥нський потенц≥ал ѕрј“ Ђ–≥веньї прот€гом 2007-2010 рр. мав €к спад, так ≥ зростанн€, при чому пом≥тна загальна тенденц≥€ його зростанн€, що в п≥дсумку спри€Ї зростанню потенц≥алу п≥дприЇмства, адже ефективне управл≥нн€ Ц важлива складова ефективного господарюванн€.

ƒл€ економ≥чного анал≥зу ефективност≥ використанн€ потенц≥алу п≥дприЇмства необх≥дно обчислити ≥ проанал≥зувати систему показник≥в ефективност≥ використанн€ потенц≥алу п≥дприЇмства, а саме: показники фективност≥ використанн€ основних фонд≥в та нематер≥альних актив≥в, оборотного кап≥талу, трудового потенц≥алу та п≥дприЇмницького (табл. 2.16).

“аблиц€ 2.16.

ѕоказники використанн€ потенц≥алу ѕрј“ Ђ–≥веньї

є з/п ѕоказник ћетодика розрахунку 2007 р≥к 2008 р≥к 2009 р≥к 2010 р≥к
             
≈фективн≥сть використанн€ основних фонд≥в та нематер≥альних актив≥в
  ‘ондов≥ддача (‘в), грн./грн. “ѕ/‘ 3,21 2,76 2,92 3,55
2. ≈фективн≥сть використанн€ ќ¬‘, грн./грн. ѕб/‘ 0,04 0,03 0,04 0,07
3. ѕрир≥ст товарноњ продукц≥њ (“ѕ) за рахунок зм≥ни: Δ“ѕ - -126,8 2338,7  
3.1 фондов≥ддач≥, т. грн. (‘в1-‘в0)*‘0 - -2205,41 906,44 3848,66
3.2 основних виробничих фон≥в, т. грн. (‘1-‘0)*‘в1 - 2078,61 1432,26 3422,34
4. ѕерев≥рка   - -126,8 2338,7  
≈фективн≥сть використанн€ оборотного кап≥талу
5.  оеф≥ц≥Їнт оборотност≥ нормованих оборотних кошт≥в ( о) “ѕ/Ќќ« 5,11 3,27 2,89 2,95
6. “ривал≥сть одного обороту (“) 360/ о 70,48 109,99 124,75 122,01
7.  оеф≥ц≥Їнт ефективност≥ використанн€ оборотних фонд≥в ѕб/Ќќ« 0,06 0,04 0,04 0,06
8. ¬ив≥льненн€ (залученн€) оборотних кошт≥в, тис. грн. (“1-“2)* “ѕ/360 - 1695,32 728,94 -190,60
9. ѕрир≥ст товарноњ продукц≥њ за рахунок зм≥ни: Δ“ѕ - -126,8 2338,7  
10. коеф≥ц≥Їнта оборотност≥, тис. грн. ( о1- о0)* Ќќ«0 - -5594,21 -1826,92 399,17
11. обс€гу нормованих оборотних кошт≥в, тис. грн. (Ќќ«1-Ќќ«0)*  о1 - 5467,41 4165,62 6871,83
12. ѕерев≥рка   - -126,8 2338,7  
≈фективн≥сть використанн€ трудового потенц≥алу
13. ѕродуктивн≥сть прац≥ (ѕп), грн. “ѕ/„ 162,21 173,54 209,22 275,33
14. ѕрибуток на 1-ого прац≥вника, грн. ѕб/„ 1,97 1,94 3,00 5,81

ѕродовженн€ таблиц≥ 2.16.

             
15. ≈фективн≥сть управл≥нських витрат, грн./грн Ѕѕ/”ѕ 0,08 0,10 0,08 0,12
16. ѕрир≥ст товарноњ продукц≥њ за рахунок зм≥ни: Δ“ѕ - -126,8 2338,7  
17. продуктивност≥ прац≥, тис. грн. (ѕп1-ѕп0)*„0 - 1087,97 3175,575 5619,05
18. чисельност≥ промислово-виробничого персоналу, тис. грн. („1-„0)*ѕп1 - -1214,77 -836,88 1651,95
19. ѕерев≥рка   - -126,8 2338,7  
≈фективн≥сть використанн€ п≥дприЇмницького потенц≥алу
20. –ентабельн≥сть продукц≥њ, % ѕб/“ѕ*100 1,21 1,12 1,43 2,11
21. ѕотенц≥алов≥ддача, % “ѕ/ѕп*100        
22. ≈фективн≥сть використанн€ п≥дприЇмницького потенц≥алу, % ѕб/ѕп*100 116,52 99,69 121,88 192,14

ѕроведений комплексний анал≥з оц≥нки р≥вн€ використанн€ потенц≥алу п≥дприЇмства ѕрј“ Ђ–≥веньї на основ≥ визначенн€ системи показник≥в ефективност≥ використанн€ основних фонд≥в та нематер≥альних актив≥в, оборотного кап≥талу, трудового та п≥дприЇмницького потенц≥алу дозволив встановити р€д €к позитивних, так ≥ негативних тенденц≥й використанн€ потенц≥алу ѕрј“ Ђ–≥веньї.

“аким чином, результати анал≥зу показник≥в ефективност≥ використанн€ основних виробничих фонд≥в засв≥дчили, що на ѕрј“ Ђ–≥веньї спостер≥гаЇтьс€ позитивна тенденц≥€ до зростанн€ фондов≥ддач≥, хоч њњ величина у 2008 р. зменшилас€ на 14,2% пор≥вн€но з 2007 р. у €кому на 1 грн. вартост≥ основних виробничих фонд≥в виробл€лос€ 3,21 грн. продукц≥њ.

” 2008 роц≥ також знижуЇтьс€ ефективн≥сть використанн€ ќ¬‘ з 0,04 грн./грн. до 0,04 грн./грн. що повТ€зано передус≥м з≥ зменшенн€м прибутку п≥дприЇмства. ѕроте вже у 2010 роц≥ цей показник становив 0,07 грн./грн.

≈фективн≥сть використанн€ основних виробничих фонд≥в п≥дприЇмства т≥сно повТ€зана з обс€гами товарноњ продукц≥њ. “ак, у 2008 р. за рахунок зменшенн€ фондов≥ддач≥, товарна продукц≥€ ѕрј“ Ђ–≥веньї зменшилась на 2205,41 тис. грн., а за рахунок зб≥льшенн€ вартост≥ ќ¬‘ Ц зросла на 2078,61 тис. грн. ” 2010 р. спостер≥гаЇтьс€ протилежна тенденц≥€: обс€г товарноњ продукц≥њ зр≥с на 7271 тис. грн. (на 3848,66 тис. грн. через зростанн€ фондов≥ддач≥ ≥ на 3422,34 тис. грн. Ц основних виробничих фонд≥в).

“обто резервами зростанн€ товарноњ продукц≥њ на сучасному етап≥ Ї зб≥льшенн€ €к основних виробничих фонд≥в, так ≥ њх фондов≥ддач≥.

” зм≥н≥ показник≥в ефективност≥ використанн€ оборотного кап≥талу ѕрј“ Ђ–≥веньї з 2008р. також спостер≥гаютьс€ негативн≥ тенденц≥њ зменшенн€ ефективност≥ њх використанн€ та коеф≥ц≥Їнта оборотност≥, зростанн€ тривалост≥ одного оберту. “аким чином вив≥льненн€ оборотних кошт≥в спостер≥галос€ лише у 2010 р. (190,6 тис. грн.), а попередн≥ роки в≥дбувалось њх додаткове залученн€, що зменшувало можливост≥ п≥дприЇмства використати њх на ≥нш≥ ц≥л≥. ѕри цьому обс€г нормованих оборотних кошт≥в ѕрј“ Ђ–≥веньї зростаЇ, тому резервами зб≥льшенн€ товарноњ продукц≥њ Ї лише зб≥льшенн€ њх оборотност≥.

јнал≥з показник≥в, що характеризують ефективн≥сть використанн€ трудового потенц≥алу показуЇ, що в≥дбулось значне зростанн€ продуктивност≥ прац≥ у 20010 роц≥. «меншенн€ чисельност≥ промислово-виробничого персоналу призводить до зменшенн€ приросту товарноњ продукц≥њ. –езервом зб≥льшенн€ обс€гу товарноњ продукц≥њ у 2010 роц≥ Ї ефективне використанн€ промислово-виробничого потенц≥алу та п≥двищенн€ продуктивност≥ прац≥.

ѕоказники, що характеризують ефективн≥сть використанн€ п≥дприЇмницького потенц≥алу, засв≥дчили, що зростанн€ €к рентабельност≥ продукц≥њ, так ≥ потенц≥алов≥ддач≥ в 2010 роц≥. ’оча в 2009 роц≥ зростанн€ рентабельност≥ продукц≥њ в≥дбувалось з≥ зменшенн€м потенц≥алов≥ддач≥. “обто в ц≥лому спостер≥гаЇтьс€ п≥двищенн€ ефективност≥ використанн€ потенц≥алу п≥дприЇмства ѕрј“ Ђ–≥веньї. ј ви€влен≥ негативн≥ тенденц≥њ дозвол€ють встановити ѕрј“ Ђ–≥веньї маЇ досить великий потенц≥ал, €кий необх≥дно розкривати ≥ надал≥, та ефективно використовувати. ѕотенц≥ал ѕрј“ Ђ–≥веньї розрахований на виробництво б≥льшого обс€гу продукц≥њ, н≥ж на сучасному етап≥. ¬иконанн€ ц≥Їњ умови стане ключем до розвТ€занн€ ус≥х ≥снуючих на п≥дприЇмств≥ проблем ≥ спричинить значне покращенн€ вс≥х техн≥ко-економ≥чних показник≥в його д≥€льност≥, в тому числ≥ прибутку та рентабельност≥.

—пециф≥ка хл≥бопекарноњ галуз≥ змушуЇ ѕрј“ Ђ–≥веньї працювати за замовленн€ми своњх споживач≥в, €к≥ формуютьс€ на основ≥ попиту на продукц≥ю. “аким чином, €кщо п≥дприЇмство маЇ вс≥ можливост≥ дл€ виробництва б≥льшого обс€гу продукц≥њ, необх≥дно лише дос€гти зб≥льшенн€ обс€гу њњ замовлень (попиту на нењ). ј це завданн€ лежить б≥льшою м≥рою у площин≥ маркетингу ≥ передбачаЇ досл≥дженн€ умов ринку, потреб та смак≥в споживач≥в, стану конкуренц≥њ та конкурентоспроможност≥ продукц≥њ ѕрј“ Ђ–≥веньї.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1382 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

2345 - | 2072 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.024 с.