Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≈фективн≥сть використанн€ ф≥нансового потенц≥алу
√оловним завданн€ будь-€кого п≥дприЇмства Ї отриманн€ прибутк≥в.  онтроль ≥ вирахуванн€ анал≥зу ф≥нансового стану п≥дприЇмств даЇ змоги визначити наск≥льки ефективно чи неефективно працюЇ п≥дприЇмство. ‘≥нансов≥ результати д≥€льност≥ п≥дприЇмства в≥дображають мету п≥дприЇмства взагал≥, њњ доходн≥сть ≥ Ї вир≥шальними дл€ п≥дприЇмства.

јнал≥з ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ п≥дприЇмства шл€хом розрахунку ф≥нансових коеф≥ц≥Їнт≥в. ¬ таблиц≥ 2.10 наведен≥ результати анал≥зу коеф≥ц≥Їнт≥в ф≥нансовоњ ст≥йкост≥.

 

“аблиц€ 2.10.

ѕоказники ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ ѕрј“ Ђ–≥веньї

ѕоказник         ¬≥дхиленн€, %
2008/ 2009/ 2010/
 оеф≥ц≥Їнт автоном≥њ (ф≥нансовоњ незалежност≥) 0,36 0,31 0,29 0,40 86,11 93,55 137,93
 оеф≥ц≥Їнт ф≥нансовоњ залежност≥ 2,81 3,20 3,43 2,52 113,88 107,19 73,47
 оеф≥ц≥Їнт ф≥нансового ризику 1,81 2,20 2,43 1,52 121,55 110,45 62,55
 оеф≥ц≥Їнт маневреност≥ власного кап≥талу -0,24 -0,12 -0,02 0,32 50,00 16,67 -1600,00
 оеф≥ц≥Їнт забезпеченн€ власними оборотними коштами -0,15 -0,06 -0,01 0,18 38,30 17,56 -1705,98
 оеф≥ц≥Їнт структури покритт€ довгострокових вкладень 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 оеф≥ц≥Їнт довгострокового залученн€ позикових джерел 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 оеф≥ц≥Їнт автоном≥њ характеризуЇ можлив≥сть п≥дприЇмства виконати зовн≥шн≥ зобовТ€занн€ за рахунок власних актив≥в; його незалежн≥сть в≥д позикових кошт≥в. Ќормативне значенн€ б≥льше 0,5. ќтриман≥ розрахунки св≥дчать про те, що т≥льки де€ка частина зобовТ€зань може бути покрита власними коштами. ” п≥дприЇмства лише в 2010 роц≥ наблизилось значенн€ до 0,4.

 оеф≥ц≥Їнт ф≥нансовоњ залежност≥ показуЇ ск≥льки одиниць сукупних джерел припадаЇ на одиницю власного кап≥талу. ÷ей показник обернений до коеф≥ц≥Їнту автоном≥њ. ѕоказник на п≥дприЇмств≥ перевищуЇ нормативного значенн€, €ке становить 2, що св≥дчить про значну частку позикових кошт≥в у ф≥нансуванн≥ п≥дприЇмства. ѕроте в 2010 роц≥ показник зменшивс€ пор≥вн€но з 2008 та 2009 роком.

 оеф≥ц≥Їнт ф≥нансового ризику значно перевищив критичне значенн€, що св≥дчить про те, що залучен≥ засоби перевищують власний кап≥тал. ¬ 2010 роц≥ цей показник зменшивс€ пор≥вн€но з попередн≥ми роками, що Ї позитивним €вищем.

 оеф≥ц≥Їнт маневруванн€ власного кап≥талу показуЇ частку власних об≥гових кошт≥в у власному кап≥тал≥. ¬≥дТЇмне значенн€ показника негативно характеризуЇ зм≥ни у ф≥нансовому стан≥ п≥дприЇмства. проте спостер≥гаЇтьс€ динам≥ка до зростанн€ значень цього показника ≥ в≥дТЇмн≥ значенн€ 2008 та 2009 рок≥в у 2010 роц≥ зм≥нились на додатне. «б≥льшуЇтьс€ частка власних оборотних засоб≥в.

 оеф≥ц≥Їнт забезпеченн€ власними оборотними коштами показуЇ, €ка частина матер≥альних оборотних актив≥в ф≥нансуЇтьс€ за рахунок засоб≥в чистого оборотного кап≥талу. ќптимальне значенн€ повинно становити б≥льше 0,1. ¬ 2010 роц≥ це значенн€ Ї оптимальним, отже в≥дбулось забезпеченн€ п≥дприЇмства власними оборотними засобами.

¬ 2010 роц≥ в≥дбулось покращенн€ показник≥в ф≥нансовоњ ст≥йкост≥, що св≥дчить про те, що д≥€льн≥сть п≥дприЇмства спр€мована на розвиток, негативн≥ тенденц≥њ в д≥€льност≥ п≥дприЇмства долаютьс€ ≥ п≥дприЇмство стаЇ стаб≥льн≥шим, хоча п≥дприЇмство маЇ певн≥ труднощ≥ з л≥кв≥дн≥стю.

ќдним з метод≥в оц≥нки ф≥нансовоњ стаб≥льност≥ Ї метод визначенн€ типу ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ за джерелами ф≥нансуванн€ матер≥альних оборотних актив≥в, наведений в табл.. 2.11.

“аблиц€ 2.11.

‘≥нансова ст≥йк≥сть за критер≥Їм стаб≥льност≥ джерел покритт€ запас≥вѕрј“ Ђ–≥веньї

є п/п ѕоказник        
1. ¬ласний кап≥тал (¬ )        
2. Ќеоборотн≥ активи (Ќј)        
3. ¬ласн≥ об≥гов≥ кошти -569 -336 -68  
4. ƒовгостроков≥ зобовТ€занн€        
5. Ќа€вн≥сть власних ≥ довгострокових джерел покритт€ запас≥в -569 -336 -68  
6.  ороткостроков≥ кредити банк≥в        
7. «агальний розм≥р основних джерел покритт€ запас≥в -1316 -886 -68  
8. «апаси        
9. Ќадлишок (+) або нестача (-) власних об≥гових кошт≥в -2891 -3616 -3246 -4360
10. Ќадлишок (+) або нестача (-) власних кошт≥в ≥ довгострокових кредит≥в ≥ позик -2891 -3616 -3246 -4360
11. Ќадлишок (+) або нестача (-) основних джерел покритт€ запас≥в -3638 -4166 -3246 -5526
12. “ип ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ кризовий ф≥нансовий стан
13. “рикомпонентний показник типу ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ {0;0;0} {0;0;0} {0;0;0} {0;0;0}

як видно з таблиц≥ 2.11, п≥дприЇмство знаходитьс€ в кризовому ф≥нансовому стан≥. ¬ласн≥ об≥гов≥ кошти зТ€вились у 2010 роц≥, проте њх недостатньо дл€ ст≥йкого функц≥онуванн€ п≥дприЇмства. ќтже, нестача власних об≥гових кошт≥в, основних джерел покритт€ запас≥в св≥дчить про кризовий тип ф≥нансовоњ ст≥йкост≥.

Ќаступним кроком при ф≥нансовому анал≥з≥ п≥дприЇмства Ї оц≥нка його д≥ловоњ активност≥. –езультати анал≥зу д≥ловоњ активност≥ наведен≥ в таблиц≥ 2.12.

“аблиц€ 2.12.

јнал≥з д≥ловоњ активност≥ ѕрј“ Ђ–≥веньї

є п/п Ќазва показника –оки ¬≥дхиленн€
      2009/ 2008 2010/ 2009
1.  оеф≥ц≥Їнт оборотност≥ актив≥в 2,896 3,001 2,772 103,63 92,37
2.  оеф≥ц≥Їнт оборотност≥ деб≥торськоњ заборгованост≥ 7,566 6,783 7,065 89,64 104,17
3.  оеф≥ц≥Їнт оборотност≥ кредиторськоњ заборгованост≥ 2,643 2,906 3,092 109,96 106,40
4. —трок погашенн€ деб≥торськоњ заборгованост≥ 48,242 53,815 51,662 111,55 96,00
5. —трок погашенн€ кредиторськоњ заборгованост≥ 138,103 125,597 118,039 90,94 93,98
6.  оеф≥ц≥Їнт оборотност≥ матер≥альних запас≥в 4,429 4,712 3,446 106,40 73,12
7.  оеф≥ц≥Їнт оборотност≥ основних засоб≥в 4,534 6,272 7,108 138,33 113,33
8.  оеф≥ц≥Їнт оборотност≥ власного кап≥талу 5,335 6,733 5,618 126,21 83,43

 

 оеф≥ц≥Їнт оборотност≥ оборотних актив≥в - в≥дображаЇтьс€ швидк≥сть обороту сукупного кап≥талу, або ск≥льки грошових одиниць реал≥зованоњ продукц≥њ припадаЇ на одну грошову одиницю актив≥в.  оеф≥ц≥Їнт оборотност≥ актив≥в в 2009 роц≥ зр≥с на 3,63%, проте в 2010 роц≥ зменшивс€ на 7,63%.

 оеф≥ц≥Їнт оборотност≥ необоротних актив≥в навпаки Ц зростаЇ. « 4,5 рази в 2008 роц≥ Ц до 7,1 раз в 2010 роц≥. ¬≥ддача основних фонд≥в зростаЇ.

 оеф≥ц≥Їнт оборотност≥ деб≥торськоњ заборгованост≥ показуЇ у ск≥льки раз≥в виручка перевищуЇ деб≥торську заборгован≥сть. ¬ 2008 роц≥ виручка в 7,2 рази перевищувала деб≥торську заборгован≥сть, у 2009 роц≥ дещо зменшилось це сп≥вв≥дношенн€ ≥ виручка перевищуЇ деб≥торську заборгован≥сть в 6,5 рази, а в 2010 роц≥ зб≥льшилась до 6,97 раз≥в.

„≥ткоњ тенденц≥њ до зростанн€ чи скороченн€ оборотност≥ матер≥альних запас≥в немаЇ. ¬ 2009 роц≥ оборотн≥сть зросла на 6,4%, а в 2010 роц≥ знизилась на 26,88%.

 оеф≥ц≥Їнт оборотност≥ власного кап≥талу в 2009 роц≥ зр≥с на 26,21%, а в 2010 роц≥ Ц знизивс€ на 16,57%.

 оеф≥ц≥Їнт оборотност≥ грошових кошт≥в показуЇ у ск≥льки раз≥в виручка в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ перевищуЇ на€вн≥ грошов≥ кошти. —постер≥гаЇтьс€ зменшенн€ даного показника упродовж рок≥в. ƒаний показник найб≥льшого значенн€ набував у 2008 роц≥ - 433,9 рази, а в 2010 роц≥ вже 54,6 раз≥в. ÷е негативне €вище, адже, в результат≥ прискоренн€ оборотност≥ ≥з обороту вилучаютьс€ кошти, €к≥ можна використати €к дл€ зб≥льшенн€ виробничоњ програми, так ≥ на ≥нш≥ ц≥л≥, а коли оборотн≥сть зменшуЇтьс€, в≥дпов≥дно такоњ можливост≥ немаЇ.

 оеф≥ц≥Їнти оборотност≥ (д≥ловоњ активност≥) безпосередньо впливають на ф≥нансов≥ результати д≥€льност≥ п≥дприЇмства, його платоспроможн≥сть. як результат прискоренн€ обороту вив≥льнюютьс€ матер≥альн≥ елементи оборотних актив≥в (менше потр≥бно запас≥в сировини, матер≥ал≥в, палива, незавершеного виробництва та ≥н.) ≥ таким чином зменшуютьс€ затрати, пов'€зан≥ з њх збер≥ганн€м. ѕри цьому вив≥льнюютьс€ грошов≥ кошти, €к≥ були вкладен≥ в ц≥ запаси, що врешт≥-решт спри€тиме покращенню ф≥нансового стану п≥дприЇмства. “ому п≥дприЇмству варто звернути увагу на ц≥ коеф≥ц≥Їнти, дл€ прийн€тт€ управл≥нських р≥шень по зростанню оборотност≥ актив≥в.

ƒл€ наочност≥ представлених розрахунк≥в, зобразимо динам≥ку розгл€нутих коеф≥ц≥Їнт≥в на рис. 2.13.

–ис. 2.13. ƒинам≥ка коеф≥ц≥Їнт≥в д≥ловоњ активност≥ ѕрј“ Ђ–≥веньї

 

–езультати анал≥зу сп≥вв≥дношенн€ темп≥в росту доход≥в та витрат наведен≥ в таблиц≥ 2.13.

“аблиц€ 2.13.

јнал≥з сп≥вв≥дношенн€ темп≥в росту доход≥в ≥ витрат ѕрј“ Ђ–≥веньї

є п/п ѕоказник ѕер≥од
       
1. –азом операц≥йн≥ доходи 13564,0 13755,0 18544,0 23542,0
2. “емп росту доход≥в, % - 101,4 134,8 126,9
3. ќперац≥йн≥ витрати, всього 12823,0 13176,0 18418,0 22971,0
4. “емп росту витрат, % - 102,8 139,8 124,7
5.  оеф≥ц≥Їнт випередженн€ (2:4) - 0,99 0,96 1,02

як видно з таблиц≥ 2.13, зростають €к доходи п≥дприЇмства, так ≥ витрати. ѕроте темпи росту Ї р≥зними. ¬ 2008 роц≥ темп росту витрат був дещо вищим за темп росту доход≥в, в 2009 роц≥ темп росту витрат вже б≥льше перевищував темп росту доход≥в, а в 2010 роц≥ доходи зросли б≥льше, н≥ж витрати, про що св≥дчить значенн€ коеф≥ц≥Їнта випередженн€ 1,02. ѕог≥ршенн€ ситуац≥њ в 2009 роц≥ в економ≥ц≥ крањни спричинило значне в≥дставанн€ темп≥в росту доход≥в в≥д витрат. ѕроте ситуац≥€ 2010 року св≥дчить про покращенн€ д≥€льност≥ п≥дприЇмства.

–ис. 2.14. ƒинам≥ка зм≥ни коеф≥ц≥Їнта випередженн€

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1453 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

2083 - | 1935 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.