Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬иробництво, розпод≥л та збут продукц≥њ
є п/п ѕоказники  ч ѕрј“ У–≥веньФ ѕј“ УЅроварФ «ј“ УЋьв≥вська пивоварн€Ф «ј“ У—лавутський пивзаводФ –анг
1. ѕотужн≥сть п≥дприЇмства, тис. дал. 1,2          
2. як≥сть продукц≥њ, бал≥в 1,25          
3. ‘ондов≥ддача, грн. 1,1 3,5 5,3 6,4 3,2  
4. ¬итрати на 1 грн. товарноњ продукц≥њ 1,1 0,92 0,95 0,96 0,94  
5. ≈колог≥€ виробництва (штрафи, грн.) 1,05 3,84 7,85 9,52 2,98  
6. ѕрибуток, тис. грн. 1,15          
7. –ентабельн≥сть виробництва, % 1,15 0,8 5,5 8,1 0,5  
  —ума   - - - - -

 

“аблиц€ 4.2.

ќрган≥зац≥йна структура та менеджмент

є п/п ѕоказники  ч ѕрј“ У–≥веньФ ѕј“ УЅроварФ «ј“ УЋьв≥вська пивоварн€Ф «ј“ У—лавутський пивзаводФ –анг
1. ƒ≥лов≥ €кост≥ менеджер≥в, бал≥в 1,2          
2. ≈фективн≥сть орган≥зац≥йноњ структури управл≥нн€, бал≥в 1,15          
3. ¬≥к персоналу, % до 45 рок≥в 1,15 67,2 65,3 58,2 64,2  
4. –≥вень осв≥ти, % з вищою осв≥тою 1,05 21,2 24,1 28,3 18,3  
5. ѕродуктивн≥сть прац≥, тис. грн. 1,25 275,3 325,2 425,6 239,7  
6. —ередньом≥с€чна оплата прац≥, грн. 1,2          
  —ума   - - - - -

“аблиц€ 4.3.

ћаркетинг

є п/п ѕоказники  ч ѕрј“ У–≥веньФ ѕј“ УЅроварФ «ј“ УЋьв≥вська пивоварн€Ф «ј“ У—лавутський пивзаводФ –анг
1. ќбс€г постачанн€ на внутр≥шн≥й ринок, тис. грн. 1,25 21296,4 46980,6 763859,4 19237,4  
2. ћ≥сце у експорт≥, тис. грн. 1,15 3758,2 7516,9 167350,3 1252,3  
3. ‘≥нансуванн€ рекламноњ д≥€льност≥, % до загальних витрат п≥дприЇмства 1,15 12,1 11,2 35,6 4,2  
4. ‘≥рмовий стиль (розвинут≥ напр€мки), од. 1,1          
5. ÷≥на за одиницю продукц≥њ, грн. 1,25 6,7 7,2 7,8 6,4  
6. ¬итрати на ≥нновац≥йну д≥€льн≥сть, тис. грн. 1,1 5,6 12,5 23,9 2,9  
  —ума   - - - - -

“аблиц€ 4.4.

‘≥нанси

є п/п ѕоказники  ч ≈талон ѕрј“ У–≥веньФ ѕј“ УЅроварФ «ј“ УЋьв≥вська пивоварн€Ф «ј“ У—лавутський пивзаводФ –анг
1.  оеф≥ц≥Їнт поточноњ л≥кв≥дност≥ 1,05 2-3 1,21 1,25 0,9 1,1  
2.  оеф≥ц≥Їнт критичноњ оц≥нки 1,1 2-3 0,49 0,52 0,39 0,51  
3. ќборот матер≥ально-товарних запас≥в 1,05 1-5 2,7 2,2 4,5 2,1  
4. “ерм≥н погашенн€ деб≥торськоњ заборгованост≥ 1,05 ƒо 60 дн≥в 51,7 59,2 67,9 52,1  
5. –ентабельн≥сть продажу 1,15 > 10% 0,8 5,5 8,1 0,5  
6. –ентабельн≥сть актив≥в 1,05 > 20% 4,5 12,3 18,1 3,2  
7. –ентабельн≥сть власного кап≥талу 1,1 ≈ 100% 4,4 39,6 52,3 6,1  
8. ќборотн≥сть актив≥в, оберт≥в 1,1 3-7 2,8 3,5 4,9 2,2  
9. ѕрибуток на одного прац≥вника, тис. грн. 1,05 1,54 2,02 2,8 3,1 2,1  
10. ƒох≥д на одного прац≥вника, тис. грн. 1,05   258,7 465,7 1325,6 247,5  
11.  оеф≥ц≥Їнт заборгованост≥ 1,1 до 0,7 1,52 2,5 3,2 1,6  
12.  оеф≥ц≥Їнт кап≥тал≥зац≥њ 1,15 до 10 2,1 5,2 6,1 1,9  
  —ума   - - - - - -

2. ѕо кожному показнику знаходитьс€ найкраще значенн€ при урахуванн≥ коеф≥ц≥Їнта чутливост≥ ≥ проводитьс€ ранжуванн€ п≥дприЇмств, з визначенн€м зайн€того м≥сц€.

3. ƒл€ кожного п≥дприЇмства знаходимо суму м≥сць (–j), отриманих у ход≥ ранжуванн€.

“ак, сума м≥сць ѕрј“ Ђ–≥веньї за анал≥зом виробництва, розпод≥лу та збуту продукц≥њ складаЇ:

Pjв= 18,25

—ума м≥сць за анал≥зом орган≥зац≥йноњ структури та менеджменту складаЇ:

Pjо= 18,7

—ума м≥сць за анал≥зом маркетингу складаЇ:

Pjм= 18,6

—ума м≥сць за анал≥зом ф≥нанс≥в складаЇ:

Pjф= 33,7

4. “рансформуЇмо отриману у ход≥ ранжуванн€ суму м≥сць (–j) у довжину вектора, що створюЇ квадрат потенц≥алу п≥дприЇмства.

ќтже, довжину вектора виробництва, розпод≥лу та збуту продукц≥њ, що створюЇ квадрат потенц≥алу п≥дприЇмства, знаходимо за допомогою формули:

Bkв= 100 - (18,25-8) * (100 / (8*(4-1))) = 57,29

¬изначимо довжину вектор≥в орган≥зац≥йноњ структури та менеджменту, маркетингу та ф≥нанс≥в в≥дпов≥дно:

Bkо= 100 - (18,7-7) * (100 / (7*(4-1))) = 44,29

Bkм= 100 - (18,6-7) * (100 / (7*(4-1))) = 44,76

Bkф= 100 - (33,7-13) * (100 / 13*(4-1)) = 46,92

 вадрат потенц≥алу п≥дприЇмства маЇ чотири зони в≥дпов≥дно розд≥лам, €к≥ застосован≥ у розгл€нут≥й систем≥ показник≥в та чотири вектори (¬), що створюють його: виробництва, розпод≥лу та збуту продукц≥њ, орган≥зац≥йноњ структури та менеджменту, маркетингу та ф≥нанс≥в.

5. ¬изначивши довжину ус≥х вектор≥в створюЇмо квадрат потенц≥алу ѕрј“ Ђ–≥веньї (рис.4.1).

ќтже, потенц≥ал ѕрј“ Ђ–≥веньї можна охарактеризувати €к середн≥й, адже вс≥ його вектори мають довжину в межах 30-70 бал≥в (вектор виробництва, розпод≥лу та збуту продукц≥њ маЇ довжину 57,29, вектор орган≥зац≥йноњ структури та менеджменту Ц 44,29, маркетингу Ц 44,76, а ф≥нанс≥в Ц 46,92).

’оч потенц≥ал ѕрј“ Ђ–≥веньї в ц≥лому збалансований та вр≥вноважений, проте форма квадрата дещо викривлена за рахунок того, що вектор виробництва, розпод≥лу та збуту розвинутий б≥льше ≥нших. ÷е св≥дчить про те, що п≥дприЇмницький потенц≥ал ѕрј“ Ђ–≥веньї потребуЇ певних перетворень, зокрема велику увагу сл≥д прид≥лити сфер≥ орган≥зац≥йноњ структури та менеджменту, маркетингу, ф≥нанс≥в, €к≥ потребуЇ подальшого анал≥зу та вивченн€ дл€ виправленн€ ситуац≥њ, що склалас€.

 

–ис.4.1. Ђ вадрат потенц≥алуї ѕрј“ Ђ–≥веньї

 

ѕрј“ Ђ–≥веньї дл€ удосконаленн€ структури потенц≥алу необх≥дно дотримуватись таких рекомендац≥й:

- провести заходи ф≥нансовоњ стаб≥л≥зац≥њ;

- зд≥йснити заходи по зб≥льшенню обс€гу виробництва та прибутковост≥ п≥дприЇмства. « ц≥Їю метою розширити виробничу базу та асортимент продукц≥њ.

- зд≥йснювати контроль за витратами та шукати шл€хи дос€гненн€ прибутковост≥.

–ќ«ƒ≤Ћ 5

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 742 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

2027 - | 1891 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.