Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќсобливост≥, основн≥ вимоги та важел≥ управл≥нн€ потенц≥алом п≥дприЇмства
 онцепц≥€ побудови системи управл≥нн€ потенц≥алом п≥дприЇмства у сучасн≥й економ≥ц≥ охоплюЇ, насамперед, адекватн≥сть реакц≥њ п≥дприЇмства на трансформац≥ю економ≥чних в≥дносин. ÷€ реакц≥€ ви€вл€Їтьс€ у коригу≠ванн≥ виробленоњ стратег≥њ функц≥онуванн€ ≥ розвитку п≥дприЇмства на фун≠кц≥ональному сегмент≥ ринку. ќсновоположн≥ засади управл≥нн€ потенц≥≠алом вважають правильними, коли "процес формуванн€ та моб≥л≥зац≥њ ресур≠с≥в починаЇтьс€ з того, що механ≥зм використанн€ ресурсного потенц≥алу орган≥зац≥њ узгоджуЇтьс€ з на€вною стратег≥Їю" [6, с. 110]. ÷им, насамперед, ≥ визначаЇтьс€ критер≥й в≥дм≥нност≥ м≥ж економ≥чними категор≥€ми "ресурси" ≥ "потенц≥ал", тобто м≥ра залежност≥ в≥д ефективност≥ њхнього використанн€. –есурси ≥снують незалежно в≥д р≥вн€ њхнього продуктивного використанн€, а потенц≥ал окремого п≥дприЇмства нев≥дд≥льний в≥д ефективност≥ корпоратив≠ного управл≥нн€ (корпоративна система управл≥нн€ €к складник потенц≥алу п≥дприЇмства).

ѕроцес формуванн€ потенц≥алу п≥дприЇмства загалом характери≠зуЇтьс€ одним ≥з напр€мк≥в його економ≥чноњ стратег≥њ ≥ пол€гаЇ у створенн≥ й орган≥зац≥њ системи ресурс≥в ≥ компетенц≥й таким чином, щоб результат њх≠ньоњ взаЇмод≥њ був чинником усп≥ху в дос€гненн≥ ц≥лей д≥€льност≥ п≥д≠приЇмства. ¬раховуючи основну мету сучасного п≥дприЇмства - створенн€ вартост≥ - у багатьох досл≥дженн€ в≥дзначено, що "... зб≥льшенн€ загального економ≥чного потенц≥алу п≥дприЇмства €к сукупност≥ економ≥чних ресурс≥в та можливостей дл€ розвитку компан≥њ визначаЇ взаЇмовплив потенц≥алу та ринковоњ вартост≥ п≥дприЇмства" [7, с. 193].

”правл≥нн€ потенц≥алом суб'Їкта господарюванн€ у реальн≥й економ≥≠ц≥ базуЇтьс€ на формуванн≥ ресурсного забезпеченн€ п≥дприЇмства, механ≥зм €кого ірунтуЇтьс€ на комплексному поЇднанн≥ його складових елемент≥в, при цьому "... забезпеченн€ високоњ €кост≥ реал≥зац≥њ потенц≥алу важливо визна≠чити, €к≥ саме чинники обумовлюють розвиток його елемент≥в ≥ впливають на њхню збалансован≥сть" [8, с. 71].

ѕри формуванн≥ потенц≥алу п≥дприЇмства сл≥д враховувати загальн≥ постулати [1, с. 27]:

І потенц≥ал п≥дприЇмства - це складна система перес≥чних характеристик його елемент≥в, причому останн≥ можуть т≥Їю чи ≥ншою м≥рою зам≥щати один одного, тобто Ї альтернатив≠ними;

І потенц≥ал п≥дприЇмства не можна сформувати на баз≥ меха≠н≥чного додаванн€ елемент≥в, оск≥льки в≥н Ї динам≥чним угрупуванн€м;

І п≥д час формуванн€ потенц≥алу п≥дприЇмства д≥Ї закон синерг≥њ його елемент≥в;

І потенц≥ал п≥дприЇмства у вищих формах його ви€вленн€ може самост≥йно трансформуватис€ з по€вою нових складових елемент≥в;

І елементи потенц≥алу п≥дприЇмства мають функц≥онувати oднoчaсно ≥ в сукупност≥, бо законом≥рност≥ розвитку можливостей п≥дприЇмства не можуть бути розкрит≥ окремо, а т≥льки в њхньому поЇднанн≥, що потребуЇ дос€гненн€ збалансованого оптимального сп≥вв≥дношенн€ м≥ж елементами;

І ус≥ елементи потенц≥алу об'Їктивно пов'€зан≥ з функц≥ону≠ванн€м ≥ розвитком п≥дприЇмства, тобто, з одного боку, вони п≥дл€гають ф≥зичному та техн≥ко-економ≥чному стар≥нню, а з ≥ншого - вони чутлив≥ до дос€гнень науково-техн≥чного прогресу;

І складов≥ потенц≥алу п≥дприЇмства мають бути адекватними характеристикам продукц≥њ ≥ послуг, що виробл€ютьс€ на п≥дприЇмств≥.

—труктура потенц≥алу п≥дприЇмства Ч це в≥дносно ст≥йкий спос≥б орган≥зац≥њ елемент≥в потенц≥алу, що розкриваЇ його будову, елементний склад, спос≥б формуванн€ та розвитку. ¬≥дпов≥дно до цього саме пон€тт€ Уструктура потенц≥алуФ маЇ характеризуватис€ такими основними рисами: ст≥йк≥сть, стаб≥льн≥сть, гнучк≥сть, пропорц≥йн≥сть, збалансован≥сть тощо

ќбТЇктн≥ складов≥ потенц≥алу повТ€зан≥ з матер≥ально-речовинною та особовою формою потенц≥алу п≥дприЇмства. ¬они споживаютьс€ ≥ в≥дтворюютьс€ в т≥й чи ≥нш≥й форм≥ у процес≥ функц≥онуванн€. ƒо них належать: ≥нновац≥йний потенц≥ал, виробничий потенц≥ал, ф≥нансовий потенц≥ал та потенц≥ал в≥дтворенн€.

≤нновац≥йний потенц≥ал Ц сукупн≥ можливост≥ п≥дприЇмства щодо генерац≥њ, сприйн€тт€ та впровадженн€ нових (радикальних ≥ модиф≥кованих) ≥дей дл€ його системного техн≥чного, орган≥зац≥йного та управл≥нського оновленн€.

¬иробничий потенц≥ал Ц на€вн≥ та прихован≥ можливост≥ п≥дприЇмства щодо залученн€ ≥ використанн€ фактор≥в виробництва з метою максим≥зац≥њ обс€гу продукц≥њ (послуг). …ого треба також сприймати €к сукупн≥сть ресурс≥в, що функц≥онують ≥ здатн≥ виробл€ти певний обс€г продукц≥њ. ƒо його складу вход€ть:

1. ѕотенц≥ал земл≥ та природно-кл≥матичн≥ умови обумовлюють можлив≥сть п≥дприЇмства використовувати сукупн≥ природн≥ багатства у господарськ≥й д≥€льност≥.

2. ѕотенц≥ал основних фонд≥в - на€вн≥ та скрит≥ можливост≥ основних фонд≥в, €к≥ формують техн≥ко-технолог≥чний базис виробничоњ потужност≥ п≥дприЇмства.

3. ѕотенц≥ал оборотних фонд≥в- частина виробничого кап≥талу п≥дприЇмства у вигл€д≥ певноњ сукупност≥ предмет≥в прац≥ (сировини, палива, енерг≥њ, допом≥жних матер≥ал≥в, конструкц≥й), €к≥ перебувають у виробничих запасах, незавершеному виробництв≥, нап≥вфабрикатах власного виготовленн€ та витратах майбутн≥х пер≥од≥в.

4. ѕотенц≥ал нематер≥альних актив≥в - це можливост≥ п≥дприЇмства використовувати права на нов≥ чи на€вн≥ продукти ≥нтелектуальноњ прац≥ в господарському процес≥ з метою реал≥зац≥њ корпоративних ≥нтерес≥в на засад≥ задоволенн€ сусп≥льних потреб.

5. ѕотенц≥ал технолог≥чного персоналу- здатн≥сть роб≥тник≥в виготовл€ти продукц≥ю або надавати послуги чи виконувати роботи.

‘≥нансовий потенц≥ал Ц обс€г власних, позичених, залучених ф≥нансових ресурс≥в п≥дприЇмства, €кими воно може розпор€джатис€ дл€ зд≥йсненн€ поточних ≥ перспективних витрат. ќсновними складовими ф≥нансового потенц≥алу Ї ≥нвестиц≥њ, €к≥ необх≥дн≥ дл€ простого ≥ розширеного в≥дтворенн€.

¬≥дтворенн€ потенц≥алу п≥дприЇмства - це процес безперервного в≥дновленн€ вс≥х його складових. ѕросте в≥дтворенн€ зд≥йснюЇтьс€ в незм≥нних обс€гах дл€ в≥дновленн€ спожитих фактор≥в виробництва ≥ забезпеченн€ безперервност≥ його функц≥онуванн€. –озширене в≥дтворенн€ потенц≥алу п≥дприЇмства передбачаЇ к≥льк≥сний та €к≥сний розвиток фактор≥в виробництва та ≥нших складових потенц≥алу, котр≥ забезпечують вищу результативн≥сть його д≥€льност≥. ” межах розширеного в≥дтворенн€ в≥докремлюють.

—уб'Їктн≥ складов≥ пов'€зан≥ ≥з сусп≥льною формою њх ви€в≠ленн€. ¬они не споживаютьс€, а становл€ть передумову, загаль≠ноеконом≥чний, загальногосподарський соц≥альний чинник рац≥о≠нального споживанн€ об'Їктних складових. ƒо суб'Їктних складових потенц≥алу п≥дприЇмства в≥днос€тьс€:

Ќауково-техн≥чний потенц≥ал Ц узагальнююча характеристика р≥вн€ наукового забезпеченн€ виробництва (науки, техн≥ки, технолог≥њ, ≥нженерноњ справи, виробничого досв≥ду, можливостей та ресурс≥в, у тому числ≥ науково-техн≥чних кадр≥в, €к≥ Ї в розпор€≠дженн≥ п≥дприЇмства дл€ розв'€занн€ науково-техн≥чних проблем.

”правл≥нськнй потенц≥ал - це навички та зд≥бност≥ кер≥вник≥в ус≥х р≥вн≥в управл≥нн€ з формуванн€, орган≥зац≥њ, створенн€ на≠лежних умов дл€ функц≥онуванн€ та розвитку соц≥ально-еконо≠м≥чноњ системи п≥дприЇмства. ” найзагальн≥шому вигл€д≥ в≥н Ї ≥нте≠грац≥Їю функц≥онально-структурних та нематер≥альних елемент≥в.

ѕотенц≥ал орган≥зац≥йноњ структурн управл≥нн€ - це загаль≠нокорпоративний управл≥нський (формальний та неформальний) механ≥зм функц≥онуванн€ п≥дприЇмства, €кий вт≥люЇ в соб≥ р≥вень орган≥зац≥њ функц≥ональних елемент≥в системи та характер взаЇмо≠зв'€зк≥в м≥ж ними.

ћаркетинговнй потенц≥ал - це здатн≥сть п≥дприЇмства систематизовано й планом≥рно спр€мувати вс≥ своњ функц≥њ (визначенн€ потреб ≥ попиту, орган≥зац≥€ виробництва) на задоволенн€ потреб споживач≥в ≥ використанн€ потенц≥йних ринк≥в збуту. ” структур≥ маркетингового потенц≥алу окремо вид≥л€ють лог≥стичний потенц≥ал.

Ўирока ≥нтерпретац≥€ пон€тт€ Ђлог≥стикаї €к комплексноњ функц≥њ забезпеченн€ п≥дприЇмства вих≥дними факторами виробництва на вс≥х стад≥€х його д≥€льност≥ даЇ змогу в склад≥ ц≥Їњ функц≥њ виокремити: по-перше, доставку необх≥дних засоб≥в виробництва (послуг) на територ≥ю п≥дприЇмства в≥д зовн≥шн≥х контрагент≥в (лог≥стика постачанн€); по-друге, доставку тих чи ≥нших вид≥в ви≠робничих ресурс≥в безпосередньо на м≥сц€ њх переробки чи вико≠ристанн€ в необх≥дних обс€гах та в певний час (лог≥стика вироб≠ництва); по-третЇ, забезпеченн€ пункт≥в збуту готовими виробами ≥ ф≥рмовими послугами (лог≥стика розпод≥лу чи збуту).

Ќа особливу увагу в структур≥ потенц≥алу п≥дприЇмства заслуговують: трудовий, ≥нфраструктурний та ≥нформац≥йний потен≠ц≥али. ”с≥ вони не п≥дл€гають п≥д зазначену класиф≥кац≥ю скла≠дових потенц≥алу п≥дприЇмства, њх не можна однозначно в≥днести чи то до суб'Їктних, чи то до об'Їктних складових.

“рудовий потенц≥ал - це персон≥ф≥кована робоча сила, €ка розгл€даЇтьс€ в сукупност≥ своњх €к≥сних характеристик. ÷е пон€т≠т€ даЇ змогу, по-перше, оц≥нити р≥вень використанн€ потенц≥йних можливостей €к окремо вз€того прац≥вника, так ≥ сукупност≥ пра≠ц≥вник≥в у ц≥лому, що Ї необх≥дним дл€ актив≥зац≥њ людського фак≠тора, та, по-друге, забезпечити €к≥сну (структурну) збалансова≠н≥сть у розвитку особистого й уречевленого фактор≥в виробництва.

≤нфраструктурний потенц≥ал - збалансован≥ з вимогами виробництва можливост≥ цех≥в, господарств ≥ служб забезпечити необх≥дн≥ умови дл€ д≥€льност≥ основних п≥дрозд≥л≥в п≥дприЇмст≠ва та задоволенн€ соц≥альних потреб його персоналу. «а г≥пертрофованого розвитку ≥нфраструктурн≥ складов≥ потенц≥алу п≥д≠приЇмств можуть виконувати роботи чи надавати певн≥ послуги сторонн≥м орган≥зац≥€м та ≥ншим суб'Їктам ринку.

≤нформац≥йний потенц≥ал - це Їдн≥сть орган≥зац≥йно-техн≥чних та ≥нформац≥йних можливостей, €к≥ забезпечують п≥дготовку й прий≠н€тг€ управл≥нських р≥шень та впливають на характер (специф≥ку) виробництва через збиранн€, збер≥ганн€ (нагромадженн€), обробку та поширенн€ ≥нформац≥йних ресурс≥в [1, с. 14-18].

” зв'€зку з тим, що формуванн€ потенц≥алу п≥дприЇмства Ї складним динам≥чним процесом, ор≥Їнтованим на максимальну взаЇмод≥ю з зовн≥шн≥м середовищем ≥ забезпеченн€ високоњ €кост≥ реал≥зац≥њ, важливо визначити, €к≥ саме фактори обумовлюють розвиток його елемент≥в ≥ впливають на њхню збалансован≥сть ≥ ефективн≥сть використанн€. ќчевидно, що в основ≥ побудови системи цих фактор≥в повинен лежати принцип сфери впливу на елементи потенц≥алу, в≥дпов≥дно до €кого ус≥ фактори можна класиф≥кувати на зовн≥шн≥ ≥ внутр≥шн≥ в≥дносно формуванн€ та розвитку потенц≥алу.

ƒо зовн≥шн≥х фактор≥в в≥днос€тьс€ економ≥чн≥, соц≥альн≥, пол≥тичн≥, юридичн≥ умови, вплив €ких визначаЇтьс€ обмежувальними або стимулюючими заходами з боку р≥зних державних орган≥в, банк≥в, ≥нвестиц≥йних компан≥й, сусп≥льних груп, пол≥тичних сил тощо. “акими заходами, €к правило, виступають податков≥, процентн≥ ставки, законодавч≥, етичн≥, сусп≥льн≥ норми, пол≥тичний тиск.

 р≥м того, важливим зовн≥шн≥м фактором Ї також ринков≥ умови на вход≥ (умови конкуренц≥њ на ринках ресурс≥в) ≥ виход≥ ≥з системи (умови конкуренц≥њ безпосередньо в галуз≥). ѕерший фактор пов'€заний з варт≥стю забезпеченн€ кожного елемента потенц≥алу ресурсами, €ка Ї альтернативною варт≥стю цих ресурс≥в, тобто ц≥нн≥стю тих альтернативних можливостей, в≥д €ких довелос€ в≥дмовитис€ через спр€муванн€ ресурс≥в в той, а не ≥нший елемент потенц≥алу з метою максимального дос€гненн€ ц≥лей. ƒругий фактор означаЇ, що дл€ завоюванн€ м≥цних ринкових позиц≥й потенц≥ал п≥дприЇмства повинний в≥дпов≥дати необх≥дним конкурентним властивост€м продукц≥њ (ц≥н≥, €кост≥, техн≥чним характеристикам, серв≥су, гарант≥€м). “ак, за умов посиленн€ конкуренц≥њ п≥дприЇмство повинне сфокусувати своњ зусилл€ на максимальн≥й реал≥зац≥њ на€вного потенц≥алу та створенн≥ нового за рахунок своЇчасного ви€вленн€ слабких позиц≥й конкурент≥в. ≤нновац≥њ з боку конкурент≥в вимагають, €к правило, адекватного реагуванн€ шл€хом створенн€ та реал≥зац≥њ нових можливостей.

ƒо внутр≥шн≥х фактор≥в в≥дноситьс€, насамперед, стратег≥€ п≥дприЇмства, дл€ реал≥зац≥њ €коњ формуЇтьс€ потенц≥ал, досв≥д ≥ навички менеджер≥в, необх≥дн≥ дл€ реал≥зац≥њ нам≥чених план≥в, принципи орган≥зац≥њ та веденн€ б≥знесу, €кими керуютьс€ на п≥дприЇмств≥, моральн≥ ц≥нност≥ й амб≥ц≥њ кер≥вник≥в, а також загальноприйн€т≥ в рамках п≥дприЇмства ц≥нност≥ та культура.

–≥шенн€ щодо формуванн€ потенц≥алу ор≥Їнтован≥ на майбутнЇ ≥ тому базуютьс€ на певних передумовах, €к≥ визначаютьс€ потребами кл≥Їнт≥в ≥ впливають на €к≥сть Ђвиходуї, пов'€зан≥ з конкурентами, тому що ресурсний потенц≥ал п≥дприЇмства втрачаЇ свою ц≥нн≥сть саме п≥д њх тиском, пов'€зан≥ з загальноприйн€тими настановами всередин≥ п≥дприЇмства (внутр≥шн≥ передумови).

« використанн€м перерахованих властивостей, п≥дход≥в, фактор≥в ≥ передумов запропонована багатор≥внева структурна модель формуванн€ потенц≥алу п≥дприЇмства (рис.1.1). ћатер≥альною основою Ї ф≥нансов≥ ресурси, в≥дбит≥ в баланс≥ п≥дприЇмства, а величина потенц≥алу Ц це результат њхн≥х сукупних зусиль, виражений потенц≥йним прибутком, що залишаЇтьс€ в розпор€дженн≥ п≥дприЇмства.

«астосований п≥дх≥д до формуванн€ величини економ≥чного потенц≥алу припускаЇ вид≥ленн€ пром≥жних р≥вн≥в узагальненн€ потенц≥йних можливостей п≥дприЇмства.

Ќижн≥м р≥внем Ї виробничий потенц≥ал, що представл€Ї здатн≥сть виробничоњ системи виробл€ти матер≥альн≥ блага, використовуючи ресурси виробництва та формуЇтьс€ €к результат використанн€ ≥ взаЇмод≥њ техн≥ко-технолог≥чного, ≥нформац≥йного, ≥нфраструктурного, орган≥зац≥йного, кадрового елемент≥в, а результатом його реал≥зац≥њ Ї фактичний ≥ потенц≥йний обс€г виробництва продукц≥њ.

≤нституц≥ональний р≥вень
√осподарський р≥вень
¬иробничий р≥вень
≤. ≤нвестиц≥йна д≥€льн≥сть ≤≤. √осподарська д≥€льн≥сть ≤≤≤. ‘≥нансова д≥€льн≥сть
1. ћаркетингове середовище 2. ƒ≥лова активн≥сть 3. ¬иробнича д≥€льн≥сть
“. “ехн≥ка та технолог≥њ ѕ. ѕерсонал, його зд≥бност≥ ”. ≤нформац≥€, управл≥нн€
 
 
 
–инковий потенц≥ал
¬иробничий потенц≥ал
ѕ
I
II
—укупний потенц≥ал
III

 

–ис. 1.1. ћодель формуванн€ потенц≥алу п≥дприЇмства

—получною ланкою м≥ж нижн≥м виробничим ≥ загальним ≥нституц≥ональним р≥вн€ми виступаЇ ринковий потенц≥ал, €кий формуЇтьс€ €к результат про€ву компетенц≥й виробництва (виробничого потенц≥алу) та р≥вн€ д≥ловоњ активност≥ п≥дприЇмства, необх≥дних дл€ задоволенн€ потреб ринку в певному обс€з≥ продукц≥њ в умовах ≥снуючого маркетингового середовища. –езультатом реал≥зац≥њ ринкового потенц≥алу Ї фактичний ≥ потенц≥йний обс€г продаж≥в.

√осподарський р≥вень характеризуЇтьс€ потенц≥йним обс€гом продажу.

≈коном≥чний потенц≥ал формуЇтьс€ на ≥нституц≥ональному р≥вн≥, характеризуЇтьс€ потенц≥йним обс€гом прибутку, €кий залишаЇтьс€ у розпор€дженн≥ у п≥дприЇмства ≥ складаЇтьс€ ≥з ≥нновац≥йного, господарського ≥ ф≥нансового потенц≥ал≥в.

“аким чином, структурна модель формуванн€ потенц≥алу п≥дприЇмства показуЇ, що потенц≥ал будь-€кого р≥вн€ виникаЇ €к результат взаЇмод≥њ ресурс≥в, що його забезпечують, ≥ компетенц≥й [9, с. 28-30].

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 938 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

2345 - | 2073 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.022 с.