Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


”правл≥нн€ результативн≥стю використанн€ потенц≥алу п≥дприЇмства
 

ќск≥льки основним критер≥Їм ефективност≥ функц≥онуванн€ п≥дприЇмства Ї дос€гненн€ максимального к≥нцевого результату д≥€льност≥ при оптимальному використанн≥ виробничих ≥ ф≥нансових ресурс≥в, то, в≥дпов≥дно, основне завданн€ управл≥нн€ потенц≥алом пол€гаЇ передус≥м у рац≥ональному розпод≥л≥ названих ресурс≥в ≥з метою дос€гненн€ найвищих показник≥в.

”загальнюючий показник ефективност≥ застосовуваних ресурс≥в п≥дприЇмства (орган≥зац≥њ) можна розрахувати, користуючись формулою

, (1.1.)

де Ч ефективн≥сть застосовуваних ресурс≥в, тобто р≥вень продуктивност≥ сусп≥льноњ (живоњ та уречевленоњ) прац≥;

Ч обс€г чистоњ продукц≥њ п≥дприЇмства;

Ч чисельн≥сть прац≥вник≥в п≥дприЇмства;

Ч середньор≥чний обс€г основних фонд≥в за в≥дновною варт≥стю;

Ч варт≥сть оборотних фонд≥в п≥дприЇмства;

Ч коеф≥ц≥Їнт повних витрат прац≥, що визначаЇтьс€ на макрор≥вн≥ €к в≥дношенн€ чисельност≥ прац≥вник≥в у сфер≥ матер≥ального виробництва до обс€гу утвореного за розрахунковий р≥к нац≥онального доходу ≥ застосовуЇтьс€ дл€ перерахунку уречевленоњ у виробничих фондах прац≥ в середньор≥чну чисельн≥сть прац≥вник≥в.

”загальнюючим показником ефективност≥ споживаних ресурс≥в може бути показник витрат на одиницю товарноњ продукц≥њ, що характеризуЇ р≥вень поточних витрат на виробництво ≥ збут вироб≥в (р≥вень соб≥вартост≥). як в≥домо, до соб≥вартост≥ продукц≥њ споживан≥ ресурси включаютьс€ у вигл€д≥ оплати прац≥ (персонал), амортизац≥йних в≥драхувань (основн≥ фонди ≥ нематер≥альн≥ активи) ≥ матер≥альних витрат (оборотн≥ фонди).

«-пом≥ж узагальнюючих показник≥в ефективност≥ виробництва (д≥€льност≥) того чи того первинного субТЇкта господарюванн€ виокремлюють насамперед в≥дносний р≥вень задоволенн€ потреб ринку. ¬≥н визначаЇтьс€ €к в≥дношенн€ оч≥куваного або фактичного обс€гу продажу товар≥в (наданн€ послуг) субТЇктом господарюванн€ до ви€вленого попиту споживач≥в [10, с. 471].

ƒл€ оц≥нки результативност≥ використанн€ потенц≥алу анал≥зуЇтьс€ динам≥ка виконанн€ п≥дприЇмством обс€г≥в виробництва продукц≥њ та обс€г≥в реал≥зац≥њ.

«начне зростанн€ обс€г≥в реал≥зованоњ продукц≥њ пор≥вн€но з обс€гом товарного випуску за зв≥тний пер≥од св≥дчить про погашенн€ ран≥ше не сплачених рахунк≥в. ѕозитивним фактором Ї зростанн€ надходжень кошт≥в через банк≥вськ≥ рахунки, а також зменшенн€ обс€гу реал≥зац≥њ продукц≥њ через бартерн≥ операц≥њ.

ѕри анал≥з≥ господарськоњ д≥€льност≥ орган≥зац≥њ в першу чергу вивчаЇтьс€ його загальна виробнича структура, к≥льк≥сть та м≥сцезнаходженн€ окремих структурних п≥дрозд≥л≥в, у тому числ≥ допом≥жних ≥ обслуговуючих, оптимальн≥сть њх розташуванн€, а також стан буд≥вель ≥ споруд, основних фонд≥в, використовуваних технолог≥й (через показники њх енерго- та ресурсоЇмност≥, Ђв≥дходност≥ї), коеф≥ц≥Їнти використанн€ проектноњ потужност≥, р≥вень рентабельност≥ орган≥зац≥њ тощо.

 ожна галузь виробництва маЇ свою специф≥ку, а тому ≥ п≥дх≥д до анал≥зу р≥зних галузей повинен бути р≥зний.

” ц≥лому методика охоплюЇ загальн≥ показники роботи промислових орган≥зац≥й. Ќижче навод€тьс€ показники, €к≥ враховуютьс€ безпосередньо в галуз€х:

ќбстеженн€ виробництва. ќбстеженн€ виробництва зд≥йснюЇтьс€ за вс≥ма елементами керованоњ п≥дсистеми: роб≥тники; орган≥зац≥€ виробництва; процеси виробництва; орган≥зац≥€ прац≥ роб≥тник≥в; продуктивн≥сть прац≥; техн≥ка та технолог≥€ виробничих процес≥в; продукц≥€; взаЇмозвТ€зок фактор≥в виробничого об'Їкта; анал≥з виробничоњ структури; виробничий потенц≥ал орган≥зац≥њ.

–об≥тники. ѕри анал≥з≥ д≥€льност≥ роб≥тник≥в сл≥д використовувати так≥ показники: темпи росту чисельност≥ працюючих; темп росту продуктивност≥ прац≥; темпи росту зароб≥тноњ плати; середн€ к≥льк≥сть в≥дпрацьованих за р≥к робочих дн≥в з розрахунку на одного працюючого; коеф≥ц≥Їнт плинност≥ кадр≥в; питома вага роб≥тник≥в, що п≥двищили квал≥ф≥кац≥ю за певний пер≥од у загальн≥й к≥лькост≥.

ѕри обстеженн≥ цього елементу п≥дсистеми визначаютьс€: - р≥вень забезпеченост≥ робочих м≥сць виробничого п≥дрозд≥лу персоналом в необх≥дному дл€ виробництва профес≥йному та квал≥ф≥кац≥йному склад≥; - р≥вень використанн€ трудових ресурс≥в (робочого часу) у процес≥ виробництва.

ќск≥льки основними трудовими ознаками, €к≥ характеризують д≥€льн≥сть орган≥зац≥њ, Ї використанн€ робочоњ сили, робочого часу та продуктивн≥сть прац≥, основними завданн€ми анал≥зу Ї:

1) об'Їктивна оц≥нка використанн€ трудових ресурс≥в робочоњ сили, робочого часу, продуктивност≥ часу;

2) визначенн€ фактор≥в та њх к≥льк≥сний вим≥р впливу на зм≥ну трудових показник≥в;

3) пошук шл€х≥в усуненн€ фактор≥в, €к≥ негативно впливають, та закр≥пленн€ впливу позитивних фактор≥в.

ƒ≥агностика трудових ресурс≥в орган≥зац≥њ повинна ви€вл€ти проблеми недовикористанн€ трудових ресурс≥в, пошук резерв≥в та розробку заход≥в, що в≥дпов≥дають ц≥л€м та завданн€м досл≥дженн€ [11, c. 321-322].

ѕри анал≥з≥ роб≥тник≥в використовують так≥ показники:

1) темп зростанн€ чисельност≥ роб≥тник≥в;

2) темп зростанн€ продуктивност≥ прац≥;

3) темп зростанн€ зароб≥тноњ плати;

4) середн€ к≥льк≥сть в≥дпрацьованих за р≥к робочих дн≥в з розрахунку на одного роб≥тника;

5) коеф≥ц≥Їнт плинност≥ кадр≥в;

6) питома вага роб≥тник≥в, що п≥двищили квал≥ф≥кац≥ю за певний пер≥од (р≥к, квартал, м≥с€ць), у загальн≥й чисельност≥ роб≥тник≥в.

ќрган≥зац≥€ виробництва. ѕ≥д виробничим процесом розум≥ють сукупн≥сть орган≥зованих у певн≥й посл≥довност≥ процес≥в прац≥ та природних процес≥в дл€ виготовленн€ продукц≥њ (роб≥т, послуг). ¬иробничий процес може складатис€ з основних, допом≥жних та обслуговуючих процес≥в. ”с≥ виробнич≥ процеси повинн≥ рац≥онально сполучатис€ в час≥ та простор≥.  ожна орган≥зац≥€ (п≥дприЇмство) маЇ своњ особливост≥ такого сполученн€, однак вид≥л€ють загальн≥ принципи рац≥ональноњ орган≥зац≥њ виробничого процесу: спец≥ал≥зац≥€; паралельн≥сть; безперервн≥сть; пропорц≥йн≥сть; ритм≥чн≥сть.

јнал≥з орган≥зац≥њ виробництва включаЇ:

- анал≥з р≥вн€ кооперуванн€ орган≥зац≥њ;

- анал≥з спец≥ал≥зац≥њ основного та допом≥жного виробництв;

- анал≥з централ≥зац≥њ допом≥жних роб≥т;

- визначенн€ типу виробництва (одиничне, малосер≥йне, сер≥йне, багатосер≥йне, поточне, безперервне).

–≥вень кооперуванн€ орган≥зац≥њ характеризують так≥ показники:

а) число п≥дприЇмств-сум≥жник≥в, €к≥ постачають нап≥вфабрикати та комплектуючи вироби даному п≥дприЇмству;

б) коеф≥ц≥Їнт кооперуванн€.

јнал≥зують схему зовн≥шн≥х поставок покупних вироб≥в та нап≥вфабрикат≥в, кооперован≥ зв'€зки на орган≥зац≥њ, територ≥альне розм≥щенн€ п≥дрозд≥л≥в п≥дприЇмств, пов'€заних кооперац≥Їю.

ѕри анал≥з≥ р≥вн€ спец≥ал≥зац≥њ виробництва особливу увагу сл≥д прид≥л€ти встановленню можливост≥ л≥кв≥дац≥њ малопотужних виробництв, цех≥в, д≥льниць; розширенню д≥ючих або орган≥зац≥њ нових спец≥ал≥зованих виробництв; отриманню стандартних та ун≥ф≥кованих вузл≥в, деталей, оснастки по кооперац≥њ.

–≥вень централ≥зац≥њ допом≥жних роб≥т орган≥зац≥њ характеризуЇ коеф≥ц≥Їнт централ≥зац≥њ допом≥жних роб≥т [12, c. 157-158].

ѕроцеси виробництва. ƒл€ анал≥зу процес≥в виробництва розраховуЇтьс€ низка показник≥в: коеф≥ц≥Їнт охопленн€ вироб≥в (деталей) типовими (стандартизованими) технолог≥чними процесами; питома вага прогресивних технолог≥чних процес≥в; обс€г впровадженн€ техн≥чно обірунтованих норм вироб≥тку.

ƒл€ анал≥зу процес≥в виробництва розраховують низку показник≥в:

1.  оеф≥ц≥Їнт охопленн€ вироб≥в (деталей) типовими (стандартизованими) технолог≥чними процесами.

2. ѕитому вагу прогресивних технолог≥чних процес≥в визначають сп≥вв≥дношенн€м к≥лькост≥ прогресивних технолог≥чних процес≥в або обс€гу продукц≥њ, що виготовл€Їтьс€ за допомогою прогресивноњ технолог≥њ, до загального випуску даноњ продукц≥њ в орган≥зац≥њ у натуральному, варт≥сному або трудовому вираз≥.

3. ќбс€г впровадженн€ техн≥чно обірунтованих норм характеризуЇтьс€ питомою вагою (в процентах) трудом≥сткост≥ продукц≥њ, при виготовленн≥ €коњ використовуючи техн≥чно обірунтован≥ норми у загальн≥й трудом≥сткост≥ продукц≥њ

4. ѕитома вага техн≥чно обірунтованих норм вироб≥тку (часу) характеризуЇ стан техн≥чного нормуванн€ орган≥зац≥њ ≥ визначаЇтьс€ в загальному вигл€д≥ (в процентах) в≥дношенн€м к≥лькост≥ техн≥чно обірунтованих норм до загальноњ к≥лькост≥ д≥ючих норм вироб≥тку (часу).

ѕри анал≥з≥ орган≥зац≥њ прац≥ роб≥тник≥в визначаютьс€:

- р≥вень орган≥зац≥њ робочих м≥сць роб≥тник≥в;

- впровадженн€ прогресивних форм орган≥зац≥њ прац≥;

- р≥вень механ≥зац≥њ прац≥ роб≥тник≥в;

- р≥вень трудовоњ дисципл≥ни.

ѕродуктивн≥сть прац≥. ÷ей важливий показник ефективност≥ виробництва ≥ управл≥нн€ даЇ можлив≥сть в≥дчути: структурн≥ зрушенн€ у виробництв≥; п≥двищенн€ техн≥чного р≥вн€ виробництва; вдосконаленн€ управл≥нн€, орган≥зац≥њ виробництва ≥ прац≥; зм≥ни обс€гу виробництва; вплив галузевих фактор≥в.

Ќайважлив≥шим показником ефективност≥ виробництва й правл≥нн€ Ї продуктивн≥сть прац≥, що дозвол€Ї встановити р≥вень, темпи та фактори њњ зростанн€.

ѕри розрахунках зростанн€ продуктивност≥ прац≥ визначають можливе зменшенн€ чисельност≥ промислово-виробничого потенц≥алу за рахунок фактор≥в, представлених такими групами:

1) структурн≥ зрушенн€ у виробництв≥;

2) п≥двищенн€ техн≥чного р≥вн€ виробництва;

3) вдосконаленн€ управл≥нн€, орган≥зац≥њ виробництва та прац≥;

4) зм≥ни обс€гу виробництва;

5) галузев≥ фактори [13, c. 241-243].


 

–ќ«ƒ≤Ћ 2

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 710 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

1981 - | 1890 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.