Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќц≥нка ефективност≥ маркетинговоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства
 

¬есь обс€г рекламноњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства зосереджений у його ≥нтернет-сайт≥, €кий надаЇ користувачев≥ детальну ≥нформац≥ю щодо послуг та ц≥новоњ пол≥тики агенц≥њ. ќск≥льки п≥дприЇмство не застосовуЇ ≥нш≥ види реклами, то д≥знатис€ про акц≥йн≥ пропозиц≥њ та попул€рн≥ тури може обмежена аудитор≥€. «агалом агенц≥€ покладаЇ спод≥ванн€ на ефект сарафанного рад≥о та позитивн≥ в≥дгуки кл≥Їнт≥в.

 

 

≤Ќƒ»¬≤ƒ”јЋ№Ќ≈ «ј¬ƒјЌЌя

«а м≥с€ць перебуванн€ на баз≥ практики, було максимально досконало вивчено характер д≥€льност≥ п≥дприЇмства, його позиц≥онуванн€ на ринку, економ≥чн≥ та ресурсн≥ можливост≥, р≥вень серв≥су, стратег≥њ маркетинговоњ пол≥тики. ƒодатково розгл€нуто загалом ситуац≥ю на туристичному ринку ”крањни, характерн≥ риси наданн€ туристичних послуг.

«а останн≥ роки механ≥зм в≥дкритт€ власного п≥дприЇмства значно спростивс€, враховуючи незначн≥ витрати на необх≥дне оснащенн€ оф≥су дл€ наданн€ туристичного обслуговуванн€, нараз≥ спостер≥гаЇмо перенасичен≥сть ринку типовими ф≥рмами з низьким р≥внем серв≥су. Ѕ≥льш≥сть з них мають дуже короткий життЇвий цикл з огл€ду на в≥дсутн≥сть €к≥сного менеджменту на п≥дприЇмств≥ та стратег≥й розвитку його €к економ≥чного субТЇкта. Ѕ≥льш≥сть з управл≥нц≥в не мають ч≥ткоњ у€ви про д≥€льн≥сть агенц≥њ в майбутньому та розраховують лише на короткостроковий ф≥нансовий план з максимально швидким прибутком.

ѕ≥дприЇмство, що слугувало базою практики, ≥снуЇ на ринку вже понад 10 рок≥в, з того часу кер≥вник не зм≥нювавс€, саме тому виробилас€ певна стратег≥€ обслуговуванн€, позиц≥онуванн€ себе на в≥тчизн€ному ринку туристичних послуг. ѕроте, в ход≥ практики було ви€влено основний недол≥к, €кий не дозвол€Ї максимально ефективно використовувати ф≥нансов≥, матер≥альн≥ та трудов≥ ресурси п≥дприЇмства. ћова йде про таку важливу в наш час ефективну орган≥зац≥ю маркетинговоњ пол≥тики на п≥дприЇмств≥. ћаркетинг Ц пров≥дна функц≥€ управл≥нн€, що визначаЇ ринкову ≥ виробничу стратег≥њ п≥дприЇмства ≥ заснована на знанн≥ споживчого попиту.

ќсновною метою п≥дприЇмства Ї реал≥зац≥€ продукту к≥нцевому споживачу задл€ отриманн€ прибутку, проте нараз≥ дл€ туристичного ринку характерним Ї перевищенн€ попиту пропозиц≥Їю. —аме тому головним завданн€м туристичноњ агенц≥њ Ї переконанн€ кл≥Їнта в тому, що в≥н маЇ скористатис€ саме њњ послугами.

 ер≥вництву необх≥дно серйозно подумати про важлив≥сть ключових ресурс≥в свого п≥дприЇмства ≥ можливих вар≥ант≥в њхнього найефективн≥шого застосуванн€. “од≥ постаЇ питанн€, €кими ресурсами волод≥Ї невелике туристична агенц≥€? ÷е, однозначно, персонал, €к≥сть управл≥нн€ п≥дприЇмством, ≥м≥дж ф≥рми, њњ попул€рн≥сть, досв≥д роботи на ринку, розташуванн€, ф≥нансов≥ ресурси, нарешт≥, час.

ќтже, основна ≥де€ зм≥н на п≥дприЇмств≥, що пропонуютьс€ до введенн€, пол€гаЇ в прийн€тт≥ кер≥вництвом р≥шенн€ щодо посиленн€ маркетинговоњ складовоњ. “аке р≥шенн€ вимагаЇ в≥дпов≥дноњ стратег≥њ, одна з найважлив≥ших складових €коњ - стратег≥€ позиц≥онуванн€ турф≥рми. ’оча позиц≥онуванн€ ф≥рми т≥сно пов'€зане з позиц≥онуванн€м њњ товар≥в ≥ послуг, однак, це не одне ≥ теж. Ќаприклад, ф≥рма може продавати €к≥сн≥ товари в≥домих виробник≥в, проте при цьому погано обслуговувати своњх кл≥Їнт≥в. —аме тому позиц≥онуванн€ маЇ бути адекватним, ірунтуватис€ на правдивих в≥дгуках споживач≥в. ѕ≥дх≥д до в≥рного позиц≥онуванн€ рекомендовано зд≥йснити за наступним алгоритмом:

Х ¬изначенн€ найб≥льш важливих характеристик продукту (найчаст≥ше обмежуютьс€ двома параметрами)

Х ѕобудова карти позиц≥онуванн€ в ос€х цих продукт≥в, на €к≥й визначаЇтьс€ м≥сцеположенн€ товар≥в / послуг самоњ ф≥рми ≥ товар≥в / послуг њњ основних конкурент≥в

Х ¬и€вленн€ на карт≥ позиц≥онуванн€ вподобань покупц≥в

Х ¬иб≥р на карт≥ позиц≥онуванн€ бажаного м≥сц€ дл€ свого продукту

Х –озробка в≥дпов≥дноњ програми д≥й, спр€мованоњ на формуванн€ бажаного позиц≥онуванн€.

—тратег≥€ персоналу може виходити з альтернативи найму досв≥дчених фах≥вц≥в з туристичного маркетингу або п≥дготовки таких фах≥вц≥в з≥ своњх менеджер≥в. ѕерепроф≥люванн€ кадр≥в неодм≥нно забере час (курси, трен≥нги, сем≥нари), проте залишить штат ф≥рми без зм≥н, що не в≥добразитьс€ на внутр≥шн≥й атмосфер≥. «розум≥ло, що плани залишатьс€ лише на папер≥, €кщо не призначити в≥дпов≥дального за новий проект ≥ не передбачити в≥дпов≥дне ф≥нансуванн€ нам≥чених заход≥в щодо реал≥зац≥њ даноњ стратег≥њ ф≥рми.

¬ ход≥ реал≥зац≥њ стратег≥њ новостворений маркетинговий в≥дд≥л першим кроком маЇ проанал≥зувати ≥снуючу товарну, ц≥нову, комун≥кац≥йну пол≥тику п≥дприЇмства та на основ≥ анал≥зу ч≥тко сформувати образ ф≥рми, њњ культуру та ф≥лософ≥ю, вид≥лити св≥й сегмент на ринку ≥ позиц≥онувати власн≥ послуги в≥дпов≥дно до њх концепц≥њ.

ƒругим кроком маЇ бути вдосконаленн€ такого елементу маркетинговоњ комун≥кац≥йноњ пол≥тики €к пабл≥к р≥лейшинз (PR). ќск≥льки ран≥ше звТ€зки з аудитор≥Їю переважно зд≥йснювались за допомогою сайту агенц≥њ, наступною д≥Їю Ї його модерн≥зац≥€ та вдосконаленн€ техн≥чних та функц≥ональних можливостей. —поживач, вперше потрапл€ючи на web-стор≥нку, оц≥нюЇ њњ за приваблив≥стю ≥нтерфейсу та нав≥гац≥йними можливост€ми.

–езультатами даних заход≥в маЇ стати формуванн€ управл≥нц≥в середньоњ ланки (€к насл≥док перех≥д в≥д л≥н≥йноњ структури управл≥нн€ до функц≥ональноњ), €ка зменшить навантаженн€ на головного кер≥вника ≥ одночасно забезпечить п≥двищенн€ ≥н≥ц≥ативи прац≥вник≥в. ¬досконаленн€ маркетингових комун≥кац≥й та налагоджена система зворотнього звТ€зку з кл≥Їнтом, що полегшить процес позиц≥онуванн€ п≥дприЇмства на ринку туристичних послуг. ќбранн€ в≥рноњ маркетинговоњ стратег≥њ, що забезпечить в майбутньому стаб≥льн≥сть розвитку ф≥рми та њњ доход≥в.

 

 

¬»—Ќќ¬ »

 

«г≥дно з метою та завданн€ми даноњ виробничоњ практики, на п≥дприЇмств≥ туристичного обслуговуванн€ було проведено 5 тижн≥в, в ход≥ €ких було детально розгл€нуто особливост≥ орган≥зац≥йноњ, управл≥нськоњ, планово-економ≥чноњ, маркетинговоњ д≥€льност≥ та проанал≥зовано основн≥ њх результати. ѕрот€гом виконанн€ практичноњ д≥€льност≥ зг≥дно з регламентом практики було виконано наступн≥ завданн€:

- охарактеризовано процес наданн€ туристичних послуг агенц≥Їю,

- описано особливост≥ кадровоњ, економ≥ко-ф≥нансовоњ, маркетинговоњ пол≥тики,

- пройдено ознайомленн€ з функц≥ональними обовТ€зками службових ос≥б п≥дприЇмства,

¬ результат≥ проведенн€ оц≥нки маркетинговоњ пол≥тики та анал≥зу рекламноњ д≥€льност≥ було вир≥шено розробити рекомендац≥њ щодо покращенн€ саме ц≥Їњ сфери.

ѕрактика спри€ла ознайомленню з особливост€ми орган≥зац≥њ та ефективного функц≥онуванн€ п≥дприЇмства туристичноњ ≥ндустр≥њ, а також набуттю необх≥дних профес≥йних навичок та практичного досв≥ду роботи при вир≥шенн≥ типових задач, €к≥ притаманн≥ видам д≥€льност≥, в≥дпов≥дно до посад, на €ких може в працювати випускник ƒЌ” напр€му Ђ“уризмї.

 

—ѕ»—ќ  ƒ∆≈–≈Ћ

 

1. јлександрова ј.ё. ћеждународный туризм. ”чебник. - ћ.: јспект ѕресс, 2002. - 470 с.

2. ƒехт€рь √.ћ. Ћицензирование и сертификаци€ в туризме.ћ.: ‘инансы и статистика, 2006. - 256 с.

3. ƒурович ј.ѕ. –еклама в туризме ”чебное пособие. - ћинск: Ќовое знание, 2008. - 254 с.

4. ∆укова ћ.ј. ћенеджмент в туристском бизнесе.ћ.:  Ќќ–”—, 2006. - 192 с.

5.  усков ј.—., √олубева ¬.Ћ., ќдинцова “.Ќ. –екреационна€ географи€ ”чебное пособие дл€ студентов высших учебных заведений. - ћ.: ¬Ћјƒќ—, 2001. - 288 с.

6. ћаринин ћ.ћ. “уристские формальности и безопасность в туризме. ћ.: ‘инансы и статистика, 2004. - 144 с.

7. ћасл€к ѕ.ќ.  рањнознавство. ѕ≥дручник. -  .: «нанн€, 2008. - 292 с.

8. ќсипова ќ.я. “ранспортное обслуживание туристов. ћ.: јкадеми€, 2006. - 384 с.

9. ѕуцентейло ѕ.–. ≈коном≥ка ≥ орган≥зац≥€ туристично-готельного п≥дприЇмництва  .: «нанн€-ѕрес, 2005. - 358 с.

10. –огач ѕ.».,  ос€ков Ќ.≈., √аркава€ ¬.√., Ћукь€нчик —.¬. —трановедение. ћинск: Ѕ√Ё”, 2003. - 284 с.

11. –оманов ј.ј., —аак€нц –.√. √еографи€ туризма.”чебное пособие. - ћ.: —оветский спорт, 2002. - 464 с.

12. —татут приватного п≥дприЇмства Ђ√ермасї  .: 2005

 

ƒодаток ј

«разок туристичного ваучера в≥д ЂTEZ TOURї

 

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 963 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћюди избавились бы от половины своих непри€тностей, если бы договорились о значении слов. © –ене ƒекарт
==> читать все изречени€...

2263 - | 2066 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.