Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


’арактеристика процесу орган≥зац≥њ роботи п≥дприЇмства
 

–озгл€нуте у зв≥т≥ п≥дприЇмство Ц туристична агенц≥€, тобто за визначенн€м це Ц орган≥зац≥€-посередник, що на в≥дм≥ну в≥д туристичного оператора, не маЇ у запас≥ готових тур≥в, а замовл€Ї њх на сайт≥ туроператора лише за потребою. ÷ей факт впливаЇ на особливост≥ обслуговуванн€ кл≥Їнт≥в, оск≥льки кожен туристичний пакет можна п≥д≥брати, доповнити додатковими послугами, враховуючи персональн≥ потреби окремого споживача.

 ожна ф≥рма, що спец≥ал≥зуЇтьс€ на туризм≥, перебуваючи де€кий час на ринку, потрапл€Ї у свою н≥шу, знаходить ц≥льову аудитор≥ю та визначаЇ пр≥оритети д≥€льност≥ €к ринкового субТЇкта. як було зазначено у загальн≥й характеристиц≥ п≥дприЇмства, компан≥€ Ђ√ермесї акцентуЇ свою увагу на обслуговуванн≥ корпоративних кл≥Їнт≥в, що мають на мет≥ не просто сум≥сний в≥дпочинок, а також укр≥пленн€ м≥жусобних звТ€зк≥в, профес≥йна мотивац≥€, обТЇднанн€ сп≥вроб≥тник≥в у команду п≥д час в≥дпочинку, з метою перенесенн€ под≥бного ефекту в робочий процес. “аким чином, пров≥вши анал≥з загального туристичного потоку в агенц≥њ, було встановлено, що зважаючи на конТюнктуру ринку, нараз≥ в структур≥ переважаЇ внутр≥шн≥й туризм з обслуговуванн€м зб≥рних груп ≥ орган≥зац≥€ подорожей з≥ спортивно-оздоровчою, а також екскурс≥йно-п≥знавальною метою.  л≥Їнтами Ђ√ермесуї нер≥дко стають також в≥тчизн€н≥ туристи, що подорожують за меж≥ ”крањни. ƒал≥ буде розгл€нуто особливост≥ обслуговуванн€ кожного з вид≥в турист≥в.

ѕ≥д час обслуговуванн€ кожного з вид≥в замовника, насл≥дуЇтьс€ загальний план з де€кими поправками, залежно в≥д к≥лькост≥ турист≥в, њх в≥кового, нац≥онального та профес≥йного складу. ѕроцес продажу туристичного продукту вигл€даЇ наступним чином:

- прийом кл≥Їнта ≥ встановленн€ контакту з ним;

- установленн€ мотивац≥њ вибору турпродукту;

- пропозиц≥€ тур≥в;

- оформленн€ правов≥дносин ≥ розрахунок ≥з кл≥Їнтом;

- ≥нформац≥йне забезпеченн€ покупц€. ќбслуговуванн€ кл≥Їнта не обмежуЇтьс€ елементами продажу.

як правило, кл≥Їнти звертаютьс€ до Ђ√ермесуї за рекомендац≥€ми ≥, скориставшись послугами ф≥рми одного разу, продовжують сп≥впрацю. ÷е формуЇ дов≥ру €к до агенц≥њ, так ≥ до споживача, гарантуючи усп≥шн≥сть майбутн≥х заход≥в. ћожна сказати, що дане п≥дприЇмство працюЇ на замовленн€. ѕ≥сл€ розмови з кл≥Їнтом визначаютьс€ побажанн€, внос€тьс€ пропозиц≥њ фах≥вц€ та проводитьс€ робота з запереченн€ми, в таких умовах вкладаЇтьс€ угода.

якщо це колективна екскурс≥€ ≥ подорож в межах крањни, обговорюЇтьс€ загальний бюджет заходу (€кщо р≥ч стосуЇтьс€ профком≥в, то ск≥льки вид≥л€Їтьс€ кошт≥в ≥ ск≥льки готов≥ доплатити кл≥Їнти окремо), точна к≥льк≥сть турист≥в, оск≥льки в≥д нењ залежить ц≥на за одного; додатков≥ послуги, €к то орган≥зац≥€ харчуванн€, оренда спор€дженн€ дл€ поход≥в тощо. “е саме в≥дбуваЇтьс€ з≥ шк≥льними екскурс≥€ми: угода укладаЇтьс€ з представником школи, де з обох стор≥н загалом необх≥дно представити наступн≥ документи:

1. ƒозв≥л на перевезенн€ орган≥зованоњ групи учн≥в пасажирським автомоб≥льним транспортом:

- за меж≥ област≥

- у межах област≥

2. Ќаказ про перевезенн€ орган≥зованих груп д≥тей пасажирським автомоб≥льним транспортом.

3. —писок прац≥вник≥в закладу, €к≥ беруть участь у перевезенн≥ д≥тей.

4. ƒов≥дка про стан здоровТ€ д≥тей.

5. —писок учн≥в ≥з закр≥пленн€м њх за супроводжуючими.

6. ƒогов≥р на перевезенн€ д≥тей.

7. ƒогов≥р на туристичне чи екскурс≥йне обслуговуванн€.

8.  оп≥€ л≥ценз≥њ про наданн€ послуг з перевезенн€ пасажир≥в.

9.  оп≥€ л≥ценз≥йноњ картки.

10.  оп≥€ акту техн≥чного стану кол≥сного транспортного засобу.

11.  оп≥€ посв≥дченн€ вод≥€.

12.  оп≥€ л≥ценз≥њ на туристичну д≥€льн≥сть.

13. —хема руху.

14. ћаршрутний лист.

15. ƒов≥дка про страхуванн€ учн≥в та транспортного засобу.

Ѕ≥льш≥сть подорожей по област≥ створюЇтьс€ та обслуговуЇтьс€ самою агенц≥Їю, що значно спрощуЇ роботу з документами, що њх маЇ провести агенц≥€ з туристичним оператором.

ѕри обслуговуванн≥ вињзного туру фаза оформленн€ правов≥дносин Ї дещо обТЇмн≥шою. Ќа цьому етап≥ сп≥вроб≥тником агенц≥њ готуютьс€ вс≥ необх≥дн≥ папери:

- за€вку на бронюванн€ туру;

- догов≥р з туристом на туристичне обслуговуванн€;

- п≥дтвердженн€ туроператора щодо заброньованого туру;

- страховий пол≥с (при зд≥йсненн≥ страхуванн€);

- плат≥жн≥ документи, що п≥дтверджують внесенн€ споживачем до каси турагента вартост≥ туру, обумовленого договором м≥ж ним ≥ турагентом;

- плат≥жн≥ документи, що п≥дтверджують внесенн€ (перерахуванн€) турагентом до каси туроператора вартост≥ послуг, обумовлених угодою м≥ж ними.

 р≥м того надаютьс€ послуги з оформленн€ закордонних паспорт≥в та в≥з.

—труктуру обслуговуванн€ п≥дприЇмством турист≥в за певними програмами в≥дображено у наступних таблиц€х 2.1.1. та 2.1.2.

 

 

“аблиц€ 2.1.1.

 

јнал≥з тип≥в турист≥в за напр€мом туристичного потоку

є з/п    атегор≥њ кл≥Їнт≥в   ѕрограми, що користуютьс€ попул€рн≥стю ќсобливост≥ обслуговуванн€   —ередн€ ц≥на обслуговуванн€, грн   —ередн€ к≥льк≥сть турист≥в на м≥с€ць, ос≥б  
  ≤ноземн≥ туристи - - - -
  «аруб≥жн≥ туристи “ури в ™вропу, екскурс≥њ ™вропою, ≈гипет, ƒом≥н≥кана, “урц≥€, √руз≥€, “ањланд. ¬≥зовий супров≥д, р≥дше Ц закордонн≥ паспорти. ѕри заключенн≥ угоди - 10% в≥д ц≥ни туроператора. 3-5
  ¬нутр≥шн≥ туристи   ”мань, «акарпатт€, м. Ћьв≥в, ѕетрик≥вка, о.’ортиц€, походи та сплави на байдарках в ƒн≥пропетровськ≥й обл. ќрган≥зац≥€ додаткових послуг, наданн€ г≥да у супров≥д, оренда спор€дженн€ дл€ екстремального туризму. «алежить в≥д обТЇму групи, закладаЇтьс€ в загальну ц≥ну при сумуванн≥ транспортних витрат, витрат на проживанн€ та харчуванн€. 15-20

 

“аблиц€ 2.1.2.

 

’арактеристика на€вних програм дл€ р≥зних категор≥й турист≥в за метою подорож≥

є з/п   “ипи подорожей за метою   ѕриклади на€вних програм   ќсобливост≥ обслуговуванн€  
  –екреац≥йний в≥дпочинок   ѕолюванн€ та рибалка (ƒн≥п-ська обл.), “урц≥€ (л≥то\зима) ќренда оснащенн€, наб≥р групи.
  ќздоровчий в≥дпочинок   ѕут≥вки до дит€чих табор≥в —п≥впрац€ з соц≥альними установами задл€ обслуговуванн€ д≥тей з багатод≥тних та малозабезпечених с≥мей.
  ѕ≥знавальний в≥дпочинок   ≈кскурс≥њ ™вропою ƒопомога з оформленн€м папер≥в.
  —портивний в≥дпочинок   √≥рськолижн≥ курорти (јвстр≥€, ‘≥нл€нд≥€, “урц≥€), рафтинг на ѕ≥вденному Ѕуз≥ ќрган≥зац≥€ проведенн€ ≥нструктаж≥в з техн≥ки безбеки, правил поводженн€ тощо.
  ѕригодницький   “уристичний пох≥д: Ђ√ори вище хмарї, “равнев≥ походи у  арпати.
  ѕаломницький   Ќаша ”мань Ц св≥товий центр паломництва ѕри складанн≥ маршрут≥в рел≥г≥йного туризму необх≥дно враховувати мету поњздки турист≥в ≥ формувати однор≥дн≥ групи. —упроводжуючому паломницьк≥ групи екскурсоводу бажано мати додаткову п≥дготовку, знати тексти молитов, жит≥€ св€тих, дати церковних св€т ≥ л≥тург≥ку.
  ≈кзотичний   ƒом≥н≥канська –еспубл≥ка, “ањланд ѕопередженн€ про проф≥лактичн≥ щепленн€, наданн€ найб≥льш повноњ ≥нформац≥њ про крањну (традиц≥њ, звичањ, правила поводженн€).
  ≈котуризм   ћотузковий парк, “урпох≥д + наметовий таб≥р. ќрган≥зац≥€ проведенн€ ≥нструктаж≥в з техн≥ки безбеки, правил поводженн€ тощо.
  Ѕ≥знес   - -
  ≤нше - -

 

“аблиц€ 2.1.3.

 

јнал≥з д≥лових контакт≥в з виробниками туристичних послуг

є з/п   Ќазва компан≥њ    рањна   ’арактеристика догов≥рних в≥дносин   “ерм≥н сп≥вроб≥тництва   Ќапр€ми сп≥вроб≥тництва
“уристичн≥ оператори  
  ANEXTOUR –ос≥€ ƒогов≥р-ком≥с≥€ (агентська угода) « 2005 по тепер≥шн≥й час “урц≥€, ≈гипет
  Join UP! ”крањна 2007 - 2015 ќј≈, Ўр≥-Ћанка, ≤нд≥€, Ѕолгар≥€, „орногор≥€, ’орват≥€, ”горщина, ¬'Їтнам, “ањланд, „ех≥€, ƒом≥н≥кана
  PEGAS Touristik –ос≥€ 2009 - 2015 ≈вропа
“ранспортн≥ орган≥зац≥њ  
  "јвтобус ƒнепр" ”крањна ƒогов≥р оренди транспортного засобу з ек≥пажем 2005 - 2015 ѕасажирськ≥ перевезенн€ територ≥Їю ”крањни
ќрган≥зац≥€ екскурс≥йного супроводу  
  ’отей “ревел, ѕѕ ”крањна ƒогов≥р про наданн€ послуг 2005-2015 ≈кскурс≥њ по ƒн≥пропетровську та обл.

 

 

« приведеноњ таблиц≥ можна зробити наступн≥ висновки: б≥льш≥сть д≥лових звТ€зк≥в тур агенц≥€ маЇ з туристичними операторами, що забезпечують широкий асортимент тур≥в за р≥зними напр€мками. “уристичний оператор в свою чергу вкладаЇ угоди з ав≥аперев≥зниками та готельними установами, тому под≥бних контакт≥в у агенц≥њ немаЇ.

ѕост≥йн≥ д≥лов≥ стосунки ≥снують з транспортною компан≥Їю, що займаЇтьс€ пасажирськими перевезенн€ми по ”крањн≥, проте догов≥р щоразу складаЇтьс€ окремо на кожну поњздку. ƒодатково ф≥рма потребуЇ екскурс≥йноњ п≥дтримки. ѕ≥д час практики було зТ€совано, що под≥бн≥ послуги в наш≥й област≥ надаютьс€ дуже малою к≥льк≥стю спец≥ал≥ст≥в. ќдним з джерел Ї приватне п≥дприЇмство Ђ’отей “ревелї, засноване ёл≥Їю —убот≥ною. « ним укладено догов≥р про наданн€ послуг.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1121 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаука Ч это организованные знани€, мудрость Ч это организованна€ жизнь. © »ммануил  ант
==> читать все изречени€...

2052 - | 1867 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.