Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јнал≥з технолог≥њ наданн€ послуг
 

ќбслуговуванн€ кл≥Їнта починаЇтьс€, €к правило, ще з телефонного дзв≥нка, коли сторони домовл€ютьс€ про зустр≥ч. ¬ ход≥ розмови менеджер намагаЇтьс€ максимально коректно зрозум≥ти бажанн€ кл≥Їнта, щоб до зустр≥ч≥ в≥д≥брати к≥лька вар≥ант≥в. ѕри цьому, аби в майбутньому не потрапити в незручне становище, найкраще буде поц≥кавитись чи Ї в кл≥Їнта досв≥д подорожей, послугами €ких п≥дприЇмств в≥н користувавс€ ран≥ше та в €ких закладах розм≥щенн€ перебував. ÷е допоможе менеджеру на основ≥ власних знань та даних на сайт≥ туроператора, п≥д≥брати туристичний продукт, що за зм≥стом та ц≥новою категор≥Їю максимально наближений до попереднього. Ќаступним завданн€м Ї уважно вислухати кл≥Їнта ≥ обговорити вс≥ зауваженн€, €к≥, можливо, у нього залишились в≥д минулого в≥дпочинку.  оли менеджер маЇ всю необх≥дну ≥нформац≥ю, можна переходити до бронюванн€ туру.

—еред найважлив≥ших дос€гнень сфери туризму стала њњ комп'ютеризац≥€. ≤ндустр≥€ туризму ≥деально пристосована дл€ впровадженн€ сучасних ≤“, тому за останн≥ дес€тил≥тт€ зазнала значного впливу науково-техн≥чного прогресу. —истема ≤“ у туризм≥ охоплюЇ ≥нформац≥йн≥ системи менеджменту, глобальн≥ системи бронюванн€, мультимед≥а, ≥нтегрован≥ комун≥кац≥йн≥ мереж≥. ѕроте на сьогодн≥шн≥й туристичний ринок переповнений новоствореними п≥дприЇмствами, що надають послуги туристичного агента, це обумовлено в≥дносною легк≥стю реЇстрац≥њ п≥дприЇмства €к юридичноњ особи, м≥н≥мальне оснащенн€ оф≥су, що потребуЇ лише компТютеризованого робочого м≥сц€ дл€ менеджера з можлив≥стю виходу в ≤нтернет та довол≥ просте програмне забезпеченн€, що даЇ можлив≥сть бронювати тури на сайт≥ туристичного оператора.

Ѕаза практики Ц невелике за розм≥ром п≥дприЇмство, що не потребуЇ додаткових програм дл€ зд≥йсненн€ менеджменту, ефективного плануванн€ тощо. ƒостатньо того, що програмне забезпеченн€ дозвол€Ї взаЇмод≥€ти напр€му з туристичним оператором: в≥д роботи в систем≥ офф-лайн, в €к≥й ≤нтернетом користуютьс€ лише дл€ передач≥ заздалег≥дь заповнених за€вок по електронн≥й пошт≥, до роботи в режим≥ реального часу, коли за€вки, оформлен≥ та збережен≥ в програмному забезпеченн≥ турагента, автоматично потрапл€ють в базу даних туроператора. ” випадках, коли використовуЇтьс€ система он-лайн бронюванн€, п≥сл€ в≥дправки за€вки турагент може одразу просл≥дкувати њњ стан. “ака система зручна дл€ зв'€зку туристичних п≥дприЇмств, що знаход€тьс€ в р≥зних часових по€сах, економить час та ресурси тур агента[1].

ќдн≥Їю з найефективн≥ших технолог≥й Ї використанн€ електронного дов≥дника-каталогу, до функц≥й €кого входить виб≥р туристичного продукту, автоматизованих агентств, оформленн€ замовленн€. ¬исока ефективн≥сть каталогу зумовлена надзвичайно високим обс€гом ≥нформац≥њ на web-стор≥нках, €ку презентують р≥зними мультимед≥йними методами з використанн€м тексту, фото, звуку, в≥део та ≥нших засоб≥в.

Ќа баз≥ практики, €к пов≥домл€лось, оснащено 2 робочих м≥сц€ дл€ прийн€тт€ замовлень на бронюванн€ туру. ƒл€ останнього використовуЇтьс€ система пошуку та бронюванн€ ЂIT-tourї. ѓњ основн≥ характеристики представлен≥ в таблиц≥ 2.2.1.. ѕри цьому на сайт≥ самоњ туристичноњ агенц≥њ Ђ√ермесї Ї модуль пошуку тур≥в, але, за словами менеджер≥в, в≥н Ї недопрацьованим, тому при його використанн≥ кл≥Їнт перенаправл€Їтьс€ на сайт т≥Їњ ж компан≥њ з ≥ншою web-адресою.

÷≥каво, що системою ЂIT-tourї кл≥Їнт може скористатис€ самост≥йно, проте лише з ≥нформативною метою, оск≥льки Ї в≥дм≥нност≥ у ≥нтерфейс≥ (рис. 2.2.1. та 2.2.2.), що звужують ≥нформац≥йне наповненн€ та не дозвол€ють бронювати продукт к≥нцевому споживачу Ц туристу. “ак, при бронюванн≥ туру з аккаунту турагенц≥њ, в≥дображаЇтьс€ ≥нформац≥€ щодо туроператора, €кий скомплектував тур та к≥льк≥сть в≥льних м≥сць у л≥таку на задану дату тощо.

 

“аблиц€ 2.2.1.

’арактеристика процес≥в резервуванн€ та бронюванн€ на п≥дприЇмств≥

—истеми бронюванн€ та резервуванн€, що використовуютьс€ п≥дприЇмством ’арактеристика можливостей програми —к≥льки п≥дприЇмство працюЇ з системою   ¬арт≥сть користуванн€ залежно в≥д вид≥в п≥дключенн€
IT-tour —истема пошуку та бронюванн€ тур≥в Ђјйт≥-турї призначена дл€ роботи в н≥й виключно турагентств ≥ туроператор≥в. ¬она Ї закритою дл€ к≥нцевого споживача турпродукту - турист≥в. ќр≥Їнтована виключно на украњнський туристичний ринок. ¬иконуЇ наступн≥ операц≥њ: пошук тур≥в, екскурс≥й, ав≥аквитк≥в, њх бронюванн€, контроль на€вност≥ м≥сць на чартерних рейсах майже вс≥х туроператор≥в ”крањни, автоматична перев≥рка актуальност≥ тур≥в на сайт≥ туроператора, передача за€вки та бронюванн€ екскурс≥йного туру всередин≥ ≥нтерфейсу системи з можлив≥стю обм≥ну текстовими пов≥домленн€ми, вкладенн€ми ≥ документами з менеджером туроператора пр€мо всередин≥ за€вки; можлив≥сть розм≥щенн€ в спец≥альн≥й баз≥ "в≥дмовних тур≥в" - пропозиц≥й, за €кими можуть бути застосован≥ штрафн≥ санкц≥њ в≥д туроператор≥в. ѕродаж цих тур≥в з дисконтом на аукц≥онному принцип≥; ƒоступ до бази туроператор≥в "¬ останню хвилину" з можлив≥стю резервуванн€ пропозиц≥й, €к≥ не розм≥щен≥ в онлайн системах оператор≥в: тур≥в за низькими ц≥нами з вильотом завтра-п≥сл€завтра; ћожлив≥сть бронюванн€ тур≥в будь-€кого з туроператор≥в, розм≥щених в систем≥, за одним агентським договором з Їдиним центром бронюванн€; ћожлив≥сть створенн€ "в≥ртуального терм≥налу в оф≥с≥ турагенц≥њ" та оплати за€вок туристами за допомогою кредитноњ карти, €к в≥ддалено, так ≥ в оф≥с≥. « 2005 Ѕезкоштовне

 

—прощений ≥нтерфейс системи бронюванн€ тур≥в ЂIT-tourї дл€ загального користуванн€

–ис. 2.2.1.

 

 

ѕовний ≥нтерфейс системи бронюванн€ тур≥в ЂIT-tourї

 

 

–ис. 2.2.2.

 

 

ѕ≥сл€ того, €к менеджер забронював пакетний тур або екскурс≥ю, в≥н починаЇ роботу з документами. ƒл€ будь-€коњ туристичноњ ф≥рми фактором, що визначаЇ усп≥х њњ д≥€льност≥ на туристичному ринку, Ї час обслуговуванн€ кл≥Їнт≥в. ¬играЇ той, хто маЇ можлив≥сть надати кл≥Їнтов≥ весь комплекс послуг у режим≥ он-лайн. ћожлив≥сть веденн€ б≥знесу под≥бним чином пр€мо пов'€зана з тим, €к орган≥зований обм≥н ≥нформац≥Їю м≥ж турагентом ≥ туроператорами, турагентом ≥ туристом.

ќтже, менеджер турагенц≥њ, заповнивши з кл≥Їнтом вс≥ пол€ туристичноњ за€вки, маЇ можлив≥сть миттЇво залишити њњ в баз≥ туроператора. ѕ≥сл€ п≥дтвердженн€ бронюванн€, кл≥Їнт повинен оплатити обрану подорож у розм≥р≥ 50% в≥д вартост≥ подорож≥ або ж ц≥лком.

«а€вка на тур Ц це запит турагента на бронюванн€ туру туроператора на визначених у дан≥й за€вц≥ умовах, що м≥ст€ть перел≥к конкретних послуг туру, а також необх≥дну дл€ зд≥йсненн€ поњздки ≥нформац≥ю про турист≥в. ” за€вц≥ повинн≥ бути зазначен≥:

Ј ƒостов≥рн≥ дан≥ ≥ рекв≥зити турагента ≥ контактноњ особи;

Ј ѕаспортн≥ дан≥ та громад€нство туриста, його дата народженн€, пр≥звище та ≥м'€ (в латинськ≥й транскрипц≥њ);

Ј ћаршрут ≥ терм≥ни поњздки;

Ј Ќазва та категор≥€ готелю, к≥льк≥сть брон≥руемих номер≥в, умови розм≥щенн€, вид харчуванн€;

Ј  ≥льк≥сть €к≥ п≥дл€гають страхуванню турист≥в;

Ј ≤нш≥ умови ≥ в≥домост≥, що мають в≥дношенн€ до замовл€Їтьс€ туру.

«а€вка повинна м≥стити вказ≥вку на номер прайс-листа або спец≥альноњ пропозиц≥њ туроператора.

Ќев≥д'Їмною частиною реал≥зац≥њ туру безпосередньо туристу Ї складанн€ документ≥в ≥ укладенн€ договор≥в, €к≥ регламентують взаЇмини туристського п≥дприЇмства ≥ туриста. ѕри цьому документи д≥л€тьс€ на дв≥ групи:

1. ƒокументи дл€ замовленн€:

Ј «а€вка туриста на бронюванн€ туру м≥стить в≥домост≥ про нам≥р придбати т≥ чи ≥нш≥ турпослуги;

Ј Ћист бронюванн€ - конкретне замовленн€ туриста туроператору на формуванн€ туристичного продукту;

Ј ѕ≥дтвердженн€ бронюванн€.

2. ƒокументи дл€ кл≥Їнта:

Ј ƒогов≥р на наданн€ туристичних послуг;

Ј ¬аучер;

Ј ѕам'€тка туриста;

Ј —траховий пол≥с;

Ј  виток на транспорт.

“уристичний ваучер - документ, що встановлюЇ право туриста на послуги, що вход€ть до складу туру ≥ п≥дтверджуючий факт њх передач≥. ¬аучер повинен в≥дпов≥дати наступним вимогам:

Ј Ѕути оформленим на одному з мов м≥жнародного сп≥лкуванн€ (найчаст≥ше англ≥йською);

Ј ¬иписуЇтьс€ т≥льки в≥д ≥мен≥ туроператора, безпосередньо вступаЇ в контакт з постачальниками туристських послуг;

Ј ”тримувати ≥нформац≥ю про турист≥в (њх особист≥ дан≥), ≥нформац≥ю про сплачен≥ ними туристських послугах, терм≥нах поњздки, вказ≥вка ​​на туроператора, €кий видав ваучер, ≥ на турагентство, що продало тур, а також номер ваучера;

Ј Ќе в≥дображати реальноњ вартост≥ туру, сплаченоњ туроператору агентством, тому що оплачувана туроператору варт≥сть послуг менше суми, сплаченоњ туристами.

¬аучер Ї Ђобм≥ннимї документом, тобто по прибуттю на м≥сце призначенн€ в≥н передаЇтьс€ приймаюч≥й сторон≥ ≥ туристу б≥льше не повертаЇтьс€. ¬аучер не маЇ суворих правил оформленн€ ≥ звичайно розробл€Їтьс€ приймаючою стороною. ” Ђшапц≥ї вказуЇтьс€ назва ф≥рми, вих≥дн≥ дан≥, його номер ≥ коли в≥н був п≥дтверджений. ѕот≥м заповнюютьс€ р€дки, що стосуютьс€ безпосередньо ≥нформац≥њ про сплачен≥ турпослуг, а саме:

Ј Ќазва готелю;

Ј ƒата прибутт€;

Ј ƒата вибутт€;

Ј “ип номера;

Ј ≤м'€ (у рос≥йськ≥й верс≥њ - пр≥звище) туриста чи турист≥в, €кщо њх њде дещо по одн≥й пут≥вц≥;

Ј Ќомер рейсу прибутт€;

Ј „ас прибутт€.

ƒал≥ йдуть контактн≥ телефони, розпис ≥ посада в≥дпов≥дальноњ особи приймаючоњ ф≥рми, у раз≥ необх≥дност≥ на бланках ваучера проставл€Їтьс€ печатка приймаючоњ ф≥рми. “акож вказуютьс€ поштов≥ рекв≥зити ф≥рми, номера њњ факсу, телефону та електронну адресу (ƒодаток ј).

—трахуванн€ турист≥в - це страхуванн€, що забезпечуЇ страховий захист громад€н на час њх в≥дпочинку. ” статт≥ 17 «акону ”крањни "ѕро туризм" передбачено, що страхуванн€ турист≥в (медичне та в≥д нещасного випадку) Ї обов'€зковим ≥ зд≥йснюЇтьс€ суб'Їктами туристичноњ д≥€льност≥ на п≥дстав≥ угод з≥ страховими компан≥€ми, €к≥ мають право на проведенн€ такоњ д≥€льност≥.

ќсновний зм≥ст цього виду страхуванн€ - це компенсац≥€ медичних витрат, €к≥ можуть виникнути в закордонн≥й поњздц≥ внасл≥док раптового захворюванн€ або нещасного випадку. ÷≥Їю своЇю стороною страхуванн€ громад€н, €к≥ вињжджають за кордон, т≥сно пов'€зане з≥ страхуванн€м в≥д нещасного випадку (в частин≥ в≥дшкодуванн€ медичних витрат). јле на в≥дм≥ну в≥д медичного страхуванн€, в≥дшкодуванню тут п≥дл€гають т≥льки т≥ витрати, €к≥ виникають внасл≥док раптового захворюванн€ або нещасного випадку.

—трахуванн€ турист≥в класиф≥куЇтьс€ на так≥ види:

Ј —трахуванн€ туристичного майна;

Ј —трахуванн€ житт€ ≥ здоров'€ турист≥в;

Ј —трахуванн€ на випадок поганоњ погоди п≥д час перебуванн€ застрахованих ос≥б на в≥дпочинку.

ќсновним видом Ї страхуванн€ житт€ ≥ здоров'€ турист≥в у туристських поњздках, €к правило, в≥н включаЇ:

1. наданн€ туристу екстреноњ медичноњ допомоги п≥д час заруб≥жноњ поњздки при раптовому захворюванн≥ або нещасному випадку;

2. транспортуванн€ в найближчу л≥карню, здатну провести €к≥сне л≥куванн€ п≥д в≥дпов≥дним медичним контролем;

3. евакуац≥ю в крањну пост≥йного проживанн€ п≥д належним медичним контролем;

4. ¬нутр≥шньол≥карн€ний контроль та ≥нформуванн€ с≥м'њ та хворого;

5. наданн€ медичних препарат≥в, €кщо њх не можна д≥стати на м≥сц≥;

6. консультац≥йн≥ послуги л≥кар€-спец≥ал≥ста (за необх≥дност≥);

7. оплата транспортних витрат з доставки хворого туриста або його т≥ла в крањну пост≥йного проживанн€;

8. репатр≥ац≥€ останк≥в туриста;

9. наданн€ юридичноњ допомоги туристов≥ при розсл≥дуванн≥ цив≥льних ≥ крим≥нальних справ за кордоном.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1375 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

2069 - | 1949 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.