Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 5.  ейнс≥анська модель макроеконом≥чноњ р≥вноваги
1. —уть та фактори споживанн€ та заощадженн€.  ейнс≥анська функц≥€ споживанн€.

2.  ейнс≥анський хрест.

3. ѕон€тт€ ≥нвестиц≥й.  рива сукупного попиту на ≥нвестиц≥њ.

4. ‘актори, що впливають на ≥нвестиц≥њ. ћультипл≥катор ≥нвестиц≥й.

 

ќсновн≥ терм≥ни ≥ пон€тт€: споживанн€, заощадженн€, функц≥€ споживанн€, функц≥€ заощадженн€, гранична схильн≥сть до споживанн€, гранична схильн≥сть до заощадженн€, ≥нвестиц≥њ, реальн≥ та ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ, попит на ≥нвестиц≥њ, мультипл≥катор ≥нвестиц≥й, середн€ схильн≥сть до заощадженн€, середн€ схильн≥сть до споживанн€, фактичн≥ витрати, планов≥ витрати, Дкейнс≥анський хрестФ, мультипл≥катор автономних витрат, мультипл≥катор державних витрат, ≥нфл€ц≥йний розрив.

 

“еми реферат≥в

1. “еор≥њ споживанн€.

2. —поживанн€ та заощадженн€ в ”крањн≥.

3. ≤нвестиц≥йна пол≥тика в ”крањн≥.

4. Ўл€хи залученн€ ≥нвестиц≥й в ”крањну.

ѕитанн€ та завданн€ дл€ самост≥йноњ роботи

1. ¬плив держави на сукупний попит.

2. ѕроанал≥зуйте в≥дм≥нност≥ кейнс≥анськоњ модел≥ макрор≥вноваги в≥д класичноњ.

3. як вплине зростанн€ державних видатк≥в та ем≥с≥€ на модель AD-AS в економ≥ц≥ ”крањни. ќбірунтуйте своњ висновки. ѕобудуйте граф≥к ситуац≥њ.

4. ƒосл≥д≥ть умови побудови Дкейнс≥анського хрестаФ.

5. «Т€суйте теор≥ю життЇвого циклу ‘. ћодиль€н≥.

6. ѕерманентний дох≥д.

7. √≥потеза м≥жчасового бюджетного обмеженн€.

8. «Т€суйте залежн≥сть м≥ж ≥нвестиц≥€ми та ¬¬ѕ.

9. яка роль ≥ноземних ≥нвестиц≥й в економ≥ц≥ ”крањни.

10. яка роль ≥ значенн€ ≥нвестиц≥й в економ≥ц≥ ”крањни.

11. ќсновн≥ напр€ми та ц≥л≥ ≥нвестуванн€ в ”крањн≥.

 

ѕрактичн≥ завданн€

 

«адача 1

—поживанн€ домогосподарств характеризуЇтьс€ наступними даними: функц≥€ споживанн€ маЇ вигл€д — = 50 + 0,6 Yv, ставка податку знаходитьс€ на р≥вн≥ 20 %, загальний дох≥д становить 1000 млрд. грн.

¬изначте на ск≥льки зм≥нитьс€ обс€г заощаджень, €кщо автономне споживанн€ зросте на 5 млрд. грн.

«адача 2

 

¬ економ≥ц≥ крањни упродовж року в≥дбулис€ наступн≥ зм≥ни (млрд. грн.): на початок року використовуваний дох≥д населенн€ становив Ц 90 млрд. грн., споживанн€ Ц 80 млрд. грн. Ќаприк≥нц≥ року використовуваний дох≥д населенн€ становив Ц 100 млрд. грн., споживанн€ Ц 87,5 млрд. грн.

ќбчисл≥ть граничну схильн≥сть до споживанн€.

 

«адача 3

 

ƒл€ умов крањни ≥нвестиц≥йна функц≥€ задана р≥вн€нн€м (млрд. грн..):

≤ = 1000 Ц 40r, де r Ц реальна в≥дсоткова ставка;

¬изначити обс€г ≥нвестиц≥й, €кщо ном≥нальна в≥дсоткова ставка дор≥внюЇ 25 %, а темп ≥нфл€ц≥њ становить Ц 12 %.

 

«адача 4

 

≈коном≥ка крањни ј характеризуЇтьс€ такими даними (млрд. Ївро)

” = —+≤+G;

—=100+0,8”;

≤=50; G=50.

¬изначте р≥вноважний обс€г нац≥онального виробництва (¬¬ѕ), величину заощаджень ≥ споживанн€.

 

“естов≥ завданн€

 

1. ’то з економ≥ст≥в в≥дв≥в сфер≥ споживанн€ ключову роль у макроеконом≥чному анал≥з≥:

- ћ≥лтон ‘р≥дман;

- ƒжон ћейнард  ейнс;

- јльфред ћаршал;

- ≤рв≥нг ‘≥шер;

 

 

2. ƒж.ћ. ейнс зазначав, що гранична схильн≥сть до споживанн€ додаткового доходу Ї:

- одиниц€;

- б≥льша в≥д одиниц≥;

- м≥ж нулем ≥ одиницею;

- нуль;

 

3. «г≥дно з кейнс≥анською функц≥Їю споживанн€, обс€г споживанн€ визначають:

- використовуваний поточний дох≥д ≥ процентна ставка;

- використовуваний поточний дох≥д;

- р≥вень заощаджень ≥ процентна ставка;

- використовуваний поточний дох≥д ≥ майбутн≥й дох≥д;

 

4.≤нвестиц≥њ - це:

- витрати на розширене виробництво, накопиченн€ кошт≥в виробництва та зб≥льшенн€ матер≥альних запас≥в;

- пот≥к кошт≥в, що призводить до зменшенн€ запас≥в матер≥альних кап≥тальних товар≥в;

- частина кошт≥в, €ка залишаЇтьс€ у домогосподарств п≥сл€ зд≥йсненн€ видатк≥в на споживанн€;

- видатки домогосподарств, спр€мован≥ на задоволенн€ власних потреб;

 

5. «≥ зростанн€м реальноњ процентноњ ставки обс€г ≥нвестиц≥й:

- зб≥льшуЇтьс€, бо витрати на кап≥тал зменшуютьс€;

- зменшуЇтьс€, бо граничний продукт кап≥талу зменшуЇтьс€;

- зменшуЇтьс€, бо витрати на кап≥тал зб≥льшуютьс€;

- зб≥льшуЇтьс€, бо граничний продукт кап≥талу зб≥льшуЇтьс€;

 

6. ћ≥ж €кими величинами Ї обернена залежн≥сть:

- ≥нвестиц≥йними видатками ≥ ¬¬ѕ;

- заощадженн€ми ≥ використовуваним доходом;

- ≥нвестиц≥йними видатками ≥ процентною ставкою;

- споживчими видатками ≥ використовуваним доходом;

 

7. якщо використовуваний дох≥д у крањн≥ зб≥льшуЇтьс€, то у короткостроковому пер≥од≥:

- середн≥ схильност≥ до споживанн€ ≥ до заощадженн€ не зм≥н€тьс€;

- середн≥ схильност≥ до споживанн€ ≥ до заощадженн€ зб≥льшатьс€;

- середн€ схильн≥сть до споживанн€ зменшитьс€, а до заощадженн€ зб≥льшитьс€;

- середн≥ схильност≥ до споживанн€ ≥ до заощадженн€ зменшатьс€;

 

–екомендована л≥тература

 

1. Ѕазилевич, ¬. ƒ. ћакроеконом≥ка [“екст]: навч.пос. / ¬. ƒ. Ѕазилевич, Ћ. ќ. Ѕаластрик. Ц 2-ге вид. доп. Ц  .: јт≥ка, 2006. Ц 368 с.

2. Ѕазилевич, ¬.ƒ. ћакроеконом≥ка [“екст]: п≥дручник / ¬. ƒ. Ѕазилевич; «а ред. ¬.ƒ. Ѕазилевича; јвт. Ѕазилевич ¬., Ѕазилевич  ., Ѕаластрик Ћ. Ц 4-те вид. переробл. ≥ доп. Ц  .: «нанн€, 2008. Ц 743 с.

3.  ул≥шов, ¬. ¬. ћакроеконом≥ка: основи теор≥њ ≥ практикум [“екст]: навч.пос. / ¬. ¬.  ул≥шов. Ц 2-ге вид. випр. Ц Ћьв≥в: ћагнол≥€ 2006, 2008. Ц 256 с.

4.  ушн≥р, ¬.—. ѕроблеми макроеконом≥ки: зайн€т≥сть, ≥нфл€ц≥€, економ≥чний р≥ст [“екст] // ћ≥кро- та макроеконом≥ка: навч.пос. / ¬.—. ушн≥р. Ц  .: ≤Ќ ќ—, 2006. Ц —.136-142.

5. ћочерний, —. ¬. ≈коном≥чна теор≥€ [“екст]: навч.пос / —. ¬. ћочерний. Ц 3-те вид. доп. ≥ переробл. Ц  .: јкадем≥€, 2008. Ц 639 с. Ц (јльма ћатер).

6. “арасевич, Ћ. —. и др. ћакроэкономика [“екст]: учебник / Ћеонид —тепанович и др. “арасевич; “арасевич Ћ.—., √ребенников ѕ.»., ј.».Ћеусский. Ц 6-е изд. испр. и доп. Ц ћ.: ¬ысшее образование, 2006. Ц 654 с.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 640 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2212 - | 2148 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.