Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«ан€тт€ 2. ћетоди п≥драхунку валового внутр≥шнього продукту
1. ≈лементи розрахунку ¬¬ѕ за витратами ≥ за доходами.

2. ќсобливост≥ розрахунку ¬¬ѕ виробничим методом.

3. Ќом≥нальний та реальний ¬¬ѕ.

4. ≤нш≥ показники —Ќ–.

ќсновн≥ терм≥ни ≥ пон€тт€: споживч≥ витрати, валов≥ приватн≥ ≥нвестиц≥њ, державн≥ витрати, чистий експорт, зароб≥тна плата, рента, процент, прибуток, амортизац≥€, непр€м≥ податки, чистий нац≥ональний продукт, нац≥ональний доход, особистий доход, доход к≥нцевого використанн€, ном≥нальний ¬¬ѕ, реальний ¬¬ѕ, дефл€то𠬬ѕ.

 

“еми реферат≥в

1. ѕрибуток та рента €к джерела доходу.

2. –озпод≥л доходу. Ќер≥вн≥сть в розпод≥л≥ доход≥в.

3. ¬аловий внутр≥шн≥й продукт ”крањни та його структура.

4. ‘акторн≥ доходи з-за кордону та њх частка у структур≥ ¬Ќѕ.

 

ѕитанн€ та завданн€ дл€ самост≥йноњ роботи

1. ќхарактеризуйте ≥ндекси ц≥н Ћаспейреса, ѕааше, ‘≥шера.

2. ѕрипустимо, що прот€гом 2013 року запаси зменшилис€ на 2 млрд.

гривень. як це вплине на розм≥ри валових приватних ≥нвестиц≥й ≥ валовий нац≥ональний продукт у ц≥лому. ѕо€сн≥ть чому.

3. ¬¬ѕ та економ≥чний добробут.

4. ” чому пол€гаЇ сутн≥сть процесу ≥нфлюванн€ ≥ дефлюванн€ ¬¬ѕ?

5. ¬¬ѕ ”крањни та особливост≥ динам≥ки його структури.

6. “≥ньова економ≥ка та њњ масштаби.

7. ѕоказники макроеконом≥чноњ безпеки держави.

 

ѕрактичн≥ завданн€

«адача 1

≈коном≥ка ”крањни у 2012 роц≥ характеризуЇтьс€ наступними показниками: експорт товар≥в Ц 100 млрд. грн.; сума див≥денд≥в акц≥онерам Ц 40 млрд. грн.; амортизац≥€ основного кап≥талу Ц 250 млрд. грн.; зароб≥тна плата прац≥вник≥в Ц 2150 млрд. грн.; державн≥ закупки товар≥в та послуг Ц 720 млрд. грн.; рентн≥ платеж≥ Ц 50 млрд. грн.; непр€м≥ податки Ц 150 млрд. грн.; валов≥ ≥нвестиц≥њ Ц 1200 млрд. грн.; податки на доходи корпорац≥й Ц 130 млрд. грн.; проценти за використанн€ кап≥талу Ц 320 млрд. грн.; доходи ≥ндив≥дуальних власник≥в Ц 290 млрд. грн.; споживч≥ витрати населенн€ Ц 2400 млрд. грн.; ≥мпорт товар≥в та послуг Ц 150 млрд. грн.; нерозпод≥лен≥ прибутки корпорац≥й Ц 890 млрд. грн. „исельн≥сть населенн€ становить 45,6 млн. ос≥б. ќбс€г реального ¬¬ѕ 2012 року складаЇ 3950 млрд. грн.

«а наведеними даними обчисл≥ть:

ј) обс€г ном≥нального ¬¬ѕ 2012 року (методом доход≥в ≥ витрат) та на душу населенн€. «азначте €к уникнути подв≥йного рахунку при вим≥рюванн≥ ¬¬ѕ.

Ѕ) величину реального ¬¬ѕ у 2013 роц≥, €кщо в≥домо, що дефл€то𠬬ѕ зб≥льшитьс€ на 10 %, а ном≥нальний ¬¬ѕ оч≥куЇтьс€ одержати обс€гом 4400 млрд. грн.. ” чому пол€гаЇ р≥зниц€ реального та ном≥нального ¬¬ѕ.

«адача 2

«а наведеними даними визначте: ¬¬ѕ, „Ќѕ та Ќƒ: експорт Ц 50 млрд. грн.; державн≥ закупки товар≥в та послуг Ц 115 млрд. грн., валов≥ ≥нвестиц≥њ Ц 145млрд.грн; ≥мпорт Ц 60 млрд. грн.; непр€м≥ податки Ц 30 млрд. грн., амортизац≥€ Ц 35 млрд. грн., особист≥ споживч≥ витрати Ц 100 млрд. грн.

 

«адача 3

«а наведеними даними визначте особистий доход та доход к≥нцевого використанн€: нац≥ональний доход Ц 270 млрд. грн., внески на соцстрах Ц 40 млрд. грн; податки на особист≥ доходи Ц 60 млрд. грн., податки на доходи корпорац≥й Ц 50 млрд. грн.; трансфертн≥ платеж≥ Ц 25 млрд. грн., нерозпод≥лен≥ прибутки корпорац≥й Ц 45 млрд. грн.

«адача 4

ѕрипустимо, що у 2013 роц≥ в крањн≥ нац≥ональне виробництво складаЇтьс€ з двох товар≥в ј (споживчих товар≥в) ≥ ¬ (засоб≥в виробництва). ¬ поточному роц≥ було виготовлено 50000 одиниць товару ј (ц≥на за одиницю 40 гривень) та 12000 одиниць товару ¬ (ц≥на за одиницю 100 гривень). ƒо к≥нц€ року 3000 машин повинн≥ бути зам≥нен≥ новими. —ума непр€мих податк≥в становить 800 тис. грн.

ј) –озрахуйте обс€г ¬¬ѕ, „Ќѕ, Ќƒ, обс€г споживанн€, обс€г валових ≥нвестиц≥й та обс€г чистих ≥нвестиц≥й.

Ѕ) який метод розрахунку ¬¬ѕ був використаний у дан≥й ситуац≥њ? ” чому пол€гаЇ його суть та особлив≥сть?

 

«адача 5

 

≈коном≥ка ”крањни за 2013 р≥к характеризуЇтьс€ наступними макроеконом≥чними показниками: валовий випуск (¬¬) становить Ц 250 млрд. грн., матер≥альн≥ витрати (ћ¬) дор≥внюють 130 млрд. грн., податок на додану варт≥сть (ѕƒ¬) складаЇ 30 млрд. грн., ≥нш≥ продуктов≥ податки (ѕѕ) Ц 20 млрд. грн., субсид≥њ (—) -15 млрд. грн. –еальний ¬¬ѕ 2012 року склав 140 млрд. грн.

ј) –озрахуйте реальний валовий внутр≥шн≥й продукт 2013 року виробничим методом.

Ѕ) ќбчисл≥ть прир≥ст ¬¬ѕ у в≥дсотках у 2013 роц≥ пор≥вн€но з 2012 роком.

 

«адача 6

≈коном≥ка крањни характеризуЇтьс€ наступними показниками:

 

ѕоказники ћлрд. грн.
¬иплати працюючим (переважно зароб≥тна плата та оклади, включаючи податки на соц≥альне страхуванн€)  
ƒох≥д у розпор€дженн≥ (скоригований)  
ƒох≥д в≥д ренти  
„истий в≥дсоток (не м≥стить сплати в≥дсотку ур€ду, €к≥ вважаютьс€ трансферними платежами, або в≥дсоток сплачений особам)  
—укупн≥ прибутки корпорац≥њ (до оподаткуванн€)  
ѕодатки на дох≥д корпорац≥њ  
ƒив≥денди  
ѕодатки на соц≥альне страхуванн€  
”р€дов≥ та приватн≥ трансфертн≥ платеж≥  
¬≥дсоток, сплачений особам  
ѕодатки на особист≥ доходи  

 

¬изначити за даними таблиц≥: нац≥ональний дох≥д, особистий дох≥д, особистий дох≥д у розпор€дженн≥, особист≥ заощадженн€.

“естов≥ завданн€

 

1. ƒефл€то𠬬ѕ дор≥внюЇ в≥дношенню:

- реального ¬¬ѕ до ном≥нального ¬¬ѕ;

- ном≥нального ¬¬ѕ до реального ¬¬ѕ;

- ном≥нального ¬¬ѕ до ¬Ќƒ;

- ном≥нального ¬¬ѕ поточного року до реального ¬¬ѕ базового року.

 

2. ¬¬ѕ розпод≥льчим методом (за доходами) визначаЇтьс€ за формулою:

- ¬¬ѕ = (¬¬ Ц ћ¬) + (ѕ Ц —);

- ¬¬ѕ = W + R + % + – + Tn + ј;

- ¬¬ѕ = — + ≤ + G + N≈;

- ¬¬ѕ = W + R + C + G + Tn + ј.

 

3. «а допомогою суми споживчих, ≥нвестиц≥йних, державних витрат та чистого експорту розраховуЇтьс€ ¬¬ѕ методом:

- к≥нцевого використанн€;

- розпод≥льчим;

- виробничим;

- доданих вартостей.

 

4. Ќом≥нальний ¬Ќѕ визначаЇтьс€ за ц≥нами:

- попереднього року;

- поточного року;

- наступного року;

- базового року.

 

5. ѕоказник, €кий враховуЇ у грошовому екв≥валент≥ поза ринкову д≥€льн≥сть домогосподарств, т≥ньову економ≥ку, в≥льний час та €к≥сть в≥дпочинку, маЇ назву:

- валовий внутр≥шн≥й продукт;

- валовий нац≥ональний продукт;

- чистий економ≥чний добробут;

- нац≥ональне багатство.

 

6. якщо з нац≥онального доходу в≥драхувати податки на прибуток корпорац≥й, нерозпод≥лен≥ прибутки та внески на соц≥альне страхуванн€, а пот≥м додати чист≥ трансферн≥ платеж≥, то отримана сума Ч це:

- нац≥ональний доход;

- особистий доход;

- доход к≥нцевого використанн€;

- чистий нац≥ональний продукт.

 

7. ƒл€ розширенн€ виробничого потенц≥алу крањни необх≥дно, щоб:

- „Ќѕ перевищував Ќƒ;

- „ист≥ ≥нвестиц≥њ перевищували величину амортизац≥њ;

- Ќƒ перевищував обс€г споживчих витрат населенн€ та держави;

- ¬Ќѕ перевищував „Ќѕ на величину амортизац≥њ.

–екомендована л≥тература

1. јжнюк, ћ. ќ. ћетоди обчисленн€ ¬¬ѕ за витратами ≥ за доходами [“екст] / ћ. ќ. јжнюк // ќснови економ≥чноњ теор≥њ: навч. пос. / ћ.ќ.јжнюк, ќ.—.ѕередр≥й. Ц  .: «нанн€, 2008. Ц —.205-207. Ц (¬ища осв≥та 21стол≥тт€).

2.  раЇвський, ¬. ¬аловий внутр≥шн≥й продукт- методолог≥€ та проблеми розрахунку [“екст] / ¬.  раЇвський // Ѕухгалтер≥€ в с≥льському господарств≥. Ц 2007. Ц є15-16. Ц —.2-8.

3. ћ≥кроеконом≥ка ≥ макроеконом≥ка [“екст]: п≥дручник. ” двох частинах / «а ред.—.Ѕудаговськоњ.; јвт.—.Ѕудаговська, ќ. ≥л≥Ївич, ≤.Ћун≥еа та ≥н. Ц ¬ид. 2-ге. Ц  .: ќснова, 2001. Ц 517с.

4. ћог≥лат, ≤. ћ. ¬аловий внутр≥шн≥й продукт за стад≥€ми економ≥чного обороту [“екст] / ≤. ћ. ћог≥лат // ‘ормуванн€ ринкових в≥дносин в ”крањн≥. Ц 2012. Ц є9. Ц —.58-62.

5. Ќоминальный и реальный ¬¬ѕ [“екст] // Ёкономическа€ теори€: учебное пособие / общ. ред.- ќ.¬. √орн€к, Ћ.’. ƒоленко. Ц ’арьков: Ѕурун  нига, 2010. Ц —.163-168.

6. —ерг≥Їнко, ќ. ћ. ћакроеконом≥чн≥ проблеми виробництва ¬¬ѕ ”крањни [“екст] / ќ. ћ. —ерг≥Їнко // ‘ормуванн€ ринкових в≥дносин в ”крањн≥. Ц 2006. Ц є12. Ц —.26-31.

7. ÷иганюк, ј. ¬. ѕрогнозуванн€ структури ¬¬ѕ на довгострокову перспективу: методичн≥ п≥дходи [“екст] / ј. ¬. ÷иганюк // ‘ормуванн€ ринкових в≥дносин в ”крањн≥. Ц 2011. Ц є3. Ц —.20-24.

 

 

“ема 4. Ѕазова макроеконом≥чна модель Усукупний попит Ц сукупна
пропозиц≥€Ф (AD-AS)

1. —укупний попит та його структура. ‘актори, €к≥ впливають на сукупний попит.

2. ћультипл≥катор. јкселератор.

3. —укупна пропозиц≥€ ≥ њњ складов≥. ‘актори, що њњ визначають.

4. –≥вновага сукупного попиту та сукупноњ пропозиц≥њ.

ќсновн≥ терм≥ни ≥ пон€тт€: сукупний попит, сукупна пропозиц≥€, споживчий попит, ≥нвестиц≥йний попит, заощадженн€, акселератор, мультипл≥катор, сусп≥льн≥ блага, потенц≥йний ¬¬ѕ, ефект в≥дсотковоњ ставки, ефект касових залишк≥в.

“еми реферат≥в

1. ѕон€тт€ макроеконом≥чноњ р≥вноваги та њњ модел≥.

2. ’арактеристика фактор≥в, що впливають на сукупний попит та сукупну пропозиц≥ю.

3. –≥вноважний обс€г виробництва.

ѕитанн€ та завданн€ дл€ самост≥йноњ роботи

1. як модель мультипл≥катора узгоджуЇтьс€ з моделлю јD-AS?

2. як впливають на сукупний попит та сукупну пропозиц≥ю так≥ фактори:

- зб≥льшенн€ ц≥н на енергонос≥њ;

- зб≥льшенн€ ≥мпорту нафти та газу в ”крањн≥;

- зм≥на курсу гривн≥ щодо долара.

3. «Т€суйте в≥дм≥нност≥ м≥ж класичною та кейнс≥анською модел€ми сукупноњ пропозиц≥њ.

4. ѕроанал≥зуйте вплив держави на сукупний попит

 

ѕрактичн≥ завданн€:

«адача 1

 

≈коном≥чна система характеризуЇтьс€ такими показниками (млрд.Ївро):

—= 20 + 0,7 (”-“);

” = 200; “ = 40; ≤ = 35; G = 50; N = 10

¬изначте обс€г сукупного попиту, €кий в грошов≥й форм≥ визначаЇтьс€ сукупними витратами.

«адача 2

¬ нац≥ональн≥й економ≥ц≥ функц≥€ сукупного попиту (AD) описуЇтьс€ р≥вн€нн€м Y = 1500 Ц 20 P. ј природний обс€г виробництва становить 700 одиниць. „ерез певний пром≥жок часу природний обс€г виробництва зб≥льшивс€ на 25 %, а р≥вн€нн€ сукупного попиту набуло вигл€ду:

Y = 2375 Ц 30 P.

- –озрахуйте р≥вноважний р≥вень ц≥н у базовому та зв≥тному пер≥одах.

- ¬изначте на ск≥льки в≥дсотк≥в за даний пер≥од зм≥нивс€ р≥вноважний р≥вень ц≥н.

- ѕобудуйте криву сукупного попиту та зазначте фактори, що впливають на нього.

«адача 3

«а наведеними даними (млрд. грн.) розрахуйте р≥вноважний ¬¬ѕ за витратами дл€ крањни у 2013 роц≥: — = 300 + 0,7 (Y Ц T Ц TR); ≤ = 250 + 0,15 Y;

G = 500; EX = 150; IM = 125; T = 270; TR = 60.

” 2014 роц≥ плануЇтьс€ зб≥льшити державн≥ закуп≥вл≥ до 700 млрд. грн., податки до 350 млрд. грн., трансферти до 100 млрд. грн., ≥мпорт до 175 млрд. грн.

¬изначте, до €ких насл≥дк≥в призведуть дан≥ заходи держави. як зм≥нитьс€ величина ¬¬ѕ ≥ р≥вень ц≥н в умовах пожвавленн€ економ≥ки?

“естов≥ завданн€

1. «г≥дно з кейнс≥анською моделлю р≥вноваги економ≥ка перебуваЇ у стан≥ р≥вноваги, €кщо:

- обс€г грошовоњ пропозиц≥њ прот€гом певного пер≥оду не зм≥нюЇтьс€;

- державний бюджет збалансований;

- сукупна пропозиц≥€ дор≥внюЇ сукупному попиту;

- ном≥нальний ¬¬ѕ дор≥внюЇ реальному ¬¬ѕ;

 

2. ‘ункц≥€ сукупного попиту:

- в≥дображаЇ р≥вновагу на ринках товар≥в та послуг при р≥зних р≥вн€х ц≥н;

- Ї сумою ≥ндив≥дуальних функц≥й попиту на товари та послуги;

- Ї зростаючою в≥дносно р≥вн€ ц≥н;

- в≥дображаЇ обс€г виробленого ¬¬ѕ;

 

3. рива сукупного попиту визначаЇ сп≥вв≥дношенн€ м≥ж:

- р≥внем ц≥н ≥ виробленн€м ¬¬ѕ в реальному вираз≥;

- р≥внем ц≥н ≥ сукупними видатками на куп≥влю товар≥в та послуг;

- р≥внем ц≥н, €кий визначають покупц≥, ≥ р≥внем ц≥н, €кий задовольн€Ї продавц≥в;

- обс€гом виробленого та спожитого ¬¬ѕ в реальному вираз≥;

 

4.  ейнс≥анський в≥др≥зок на крив≥й сукупноњ пропозиц≥њ:

- маЇ позитивний нахил;

- маЇ негативний нахил;

- представл€Ї вертикальну л≥н≥ю;

- представл€Ї горизонтальну л≥н≥ю;

 

5. ѕром≥жний в≥др≥зок на крив≥й сукупноњ пропозиц≥њ:

- маЇ позитивний (висх≥дний) нахил;

- маЇ негативний (низх≥дний) нахил;

- представл€Ї вертикальну л≥н≥ю;

- представл€Ї горизонтальну л≥н≥ю;

6. якщо положенн€ економ≥ки в≥дпов≥даЇ кейнс≥анському в≥др≥зку кривоњ сукупноњ пропозиц≥њ, зростанн€ сукупного попиту призводить:

- до п≥двищенн€ ц≥н, не впливаючи на динам≥ку ¬¬ѕ в реальному вираз≥;

- до зб≥льшенн€ обс€гу ¬¬ѕ в реальному вираз≥, не впливаючи на р≥вень ц≥н;

- до п≥двищенн€ р≥вн€ ц≥н ≥ обс€гу ¬¬ѕ в реальному вираз≥;

- до п≥двищенн€ ц≥н ≥ до скороченн€ обс€гу ¬¬ѕ в реальному вираз≥.

–екомендована л≥тература

1. Ѕазилевич, ¬. ƒ. ћакроеконом≥ка [“екст]: навч.пос. / ¬. ƒ. Ѕазилевич, Ћ. ќ. Ѕаластрик. Ц 2-ге вид. доп. Ц  .: јт≥ка, 2006. Ц 368 с.

2. Ѕазилевич, ¬.ƒ. ћакроеконом≥ка [“екст]: п≥дручник / ¬. ƒ. Ѕазилевич; «а ред. ¬.ƒ. Ѕазилевича; јвт. Ѕазилевич ¬., Ѕазилевич  ., Ѕаластрик Ћ. Ц 4-те вид. переробл. ≥ доп. Ц  .: «нанн€, 2008. Ц 743 с.

3. ћельникова, ¬. ≤. ћакроеконом≥ка [“екст]: навч.пос. / ¬. ≤. ћельникова, Ќ. ≤.  л≥мова. Ц 2-ге вид. доп. Ц  .: ѕрофес≥онал, 2004. Ц 394 с.

4. ћ≥кроеконом≥ка ≥ макроеконом≥ка: у 2-х частинах [“екст] / —.ћ.Ѕудаговська, ќ.  ≥л≥евич, ≤. Ћун≥на, та ≥н.; «а ред. —. Ѕудаговськоњ. Ц  .: ќснови, 1998. Ц 517 с.

5. ћочерний, —. ¬. ≈коном≥чна теор≥€ [“екст]: навч. пос. / —. ¬. ћочерний. Ц ¬ид. 4-е, стереотип. Ц  .: јкадем≥€, 2009. Ц 640с. Ц (јльма ћатер).

6. –ад≥онова, ≤. ‘. ћакроеконом≥ка: теор≥€ та пол≥тика [“екст]: п≥дручник / ≤. ‘. –ад≥онова. Ц  .: “аксон, 2004. Ц 348 с.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1037 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

2018 - | 1982 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.037 с.