Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 9. √рошовий ринок та монетарна пол≥тика
1. ѕон€тт€ та типи грошових систем.

2. Ѕанки та банк≥вська система. √рошовий та депозитний мультипл≥катори.

3. √рошово-кредитна пол≥тика держави.

4. ѕропозиц≥€ грошей ≥ бюджетне обмеженн€ ур€ду.

5. Ќебанк≥вськ≥ ф≥нансово-кредитн≥ установи.

 

ќсновн≥ терм≥ни ≥ пон€тт€: грошова система, грошовий об≥г, закон грошового об≥гу, ем≥с≥йна система, грошова маса, депозити, грошовий мультипл≥катор, депозитний мультипл≥катор, грошова база, банки.

“еми реферат≥в

 

1. ѕричини нестаб≥льност≥ грошово-кредитноњ системи ”крањни.

2.  ейнс≥анськ≥ та монетаристськ≥ погл€ди на грошову пол≥тику.

3. —учасна грошово-кредитна пол≥тика ”крањни.

4. √рошовий ринок ”крањни.

5. Ѕанк≥вська система ”крањни.

 

ѕитанн€ та завданн€ дл€ самост≥йноњ роботи

 

1. як впливаЇ зростанн€ процентноњ ставки на сп≥вв≥дношенн€ резерв≥в депозит≥в?

2. ѕрипустимо, що сп≥вв≥дношенн€ резерв≥в ≥ депозит≥в складаЇ 0,2, а сп≥вв≥дношенн€ гот≥вкових кошт≥в ≥ депозит≥в дор≥внюЇ 0,25. ЌЅ” вир≥шив зб≥льшити пропозиц≥ю грошей (ћ1) на 200 млн. гривень шл€хом операц≥й на в≥дкритому ринку. Ќа €ку суму в≥н повинен закупити обл≥гац≥й?

3. Ќазв≥ть ц≥л≥ та ≥нструменти монетарноњ пол≥тики.

4. як≥ грошов≥ агрегати використовують в ”крањн≥?

5. ¬ €кому обс€з≥ комерц≥йний банк може зд≥йснювати активн≥ ц≥льов≥ операц≥њ?

6. як≥ заходи застосовуЇ ЌЅ” дл€ стаб≥л≥зац≥њ грошово-кредитноњ системи ”крањни у сучасних умовах?

7. ƒайте визначенн€ вартост≥ ≥ л≥кв≥дност≥ грошей.

8. Ќазв≥ть вс≥ елементи грошовоњ маси.

ѕрактичн≥ завданн€

«адача 1

 

¬ ”крањн≥ швидк≥сть обертанн€ одн≥Їњ гривн≥ в р≥к, що використовуЇтьс€ в середньому дл€ реал≥зац≥њ товар≥в та послуг становить 8 раз≥в. —ередн≥й р≥вень ц≥н, що сформувавс€ на товари та послуги в крањн≥ складаЇ 450 гривень. ‘≥зичний обс€г товар≥в та послуг, що були реал≥зован≥ в поточному роц≥ склав 10 млн. одиниць.

1. ¬изначте середню масу грошей (за р≥вн€нн€м ≤. ‘≥шера), що перебуваЇ в оборот≥ на даний пер≥од часу. як≥ фактори впливають на швидк≥сть обертанн€ грошовоњ одиниц≥.

2. ¬≥дчуваючи недостатню к≥льк≥сть грошей в об≥гу Ќац≥ональний банк ”крањни вир≥шив зб≥льшити пропозиц≥ю грошей на 330 млн. грн. Ќа ск≥льки треба зб≥льшити грошову базу за умови, що коеф≥ц≥Їнт гот≥вки дор≥внюЇ 0,3, а резервна норма становить 15%.

«адача 2

Ќа п≥дстав≥ наведених даних склад≥ть балансовий зв≥т Ќац≥онального банку ”крањни:

 

ѕоказники ћлрд. грн.
«олот≥ сертиф≥кати  
≤нш≥ зобовТ€занн€ та власний кап≥тал  
÷≥нн≥ папери  
Ѕанкноти, що випущен≥ в об≥г  
–езерви комерц≥йних банк≥в  
≤нш≥ активи  
ƒепозити казначейства  
ѕозички комерц≥йним банкам  

 

Ќа основ≥ складеного зв≥ту визначте, €к наведен≥ нижче операц≥њ, зд≥йснюван≥ не залежно одна в≥д одноњ, позначатьс€ на балансовому зв≥т≥ Ќац≥онального банку.

1. Ќац≥ональний банк продаЇ державн≥ ц≥нн≥ папери на суму 100 млн. грн. населенню, що оплачуЇ њх чеками.

2. Ќац≥ональний банк знижуЇ обл≥кову ставку, в результат≥ чого комерц≥йн≥ банки беруть позики у Ќац≥онального банку на суму 50 млн. грн.

3. ”р€д купуЇ в≥йськове устаткуванн€ на суму 1 млрд. грн. за €ке в≥н розплачуЇтьс€ чеками, виданими на депозити казначейства у Ќац≥ональному банку.

 

«адача 3

” результат≥ впровадженн€ державою пол≥тики Ђдорогих грошейї норма банк≥вських резерв≥в зросла з 0,2 до 0,3, а коеф≥ц≥Їнт розпод≥лу доход≥в на гот≥вку та депозити знизивс€ з 0,4 до 0,3.

¬изначте €к зм≥нитьс€ грошова пропозиц≥€, €кщо грошова база не зм≥нитьс€.

“естов≥ завданн€

1. яка з операц≥й центрального банку зб≥льшуЇ пропозиц≥ю грошей:

- п≥двищенн€ норми резервуванн€;

- продаж ≥ноземноњ валюти населенню та комерц≥йним банкам;

- куп≥вл€ державних ц≥нних папер≥в на в≥дкритому ринку;

- п≥двищенн€ ставки реф≥нансуванн€;

 

 

2. Ќорма обов'€зкових банк≥вських резерв≥в:

- вводитьс€ €к зас≥б, що стримуЇ в≥д вилученн€ вклад≥в;

- складаЇ середню величину маси грошей, необх≥дну дл€ задоволенн€ потреб населенн€;

- вводитьс€, насамперед, €к ≥нструмент впливу на грошову пропозиц≥ю;

- вводитьс€ €к зас≥б регулюванн€ сукупного попиту;

 

3. —укупн≥сть ус≥х комерц≥йних банк≥в надаЇ грош≥ у позику, створюючи поточн≥ рахунки. ¬ результат≥ грошова маса:

- зростаЇ на величину б≥льшу, н≥ж загальна сума депозит≥в;

- не зм≥нюЇтьс€;

- зб≥льшуЇтьс€ на величину меншу, н≥ж загальна сума депозит≥в;

- зменшуЇтьс€ до р≥вн€ загальноњ суми депозит≥в;

 

4. «агальна грошова маса зростаЇ кожного разу, коли комерц≥йн≥ банки:

- зб≥льшують своњ вклади у Ќац≥ональному банку;

- вилучають частину своњх грошей ≥з Ќац≥онального банку;

- зменшують обс€ги позик, €к≥ надаютьс€ населенню;

- зб≥льшують додатков≥ резерви;

 

5. ¬ €кому випадку ми маЇмо справу з ем≥с≥Їю гот≥вкових грошей?

- Ќац≥ональний банк купуЇ у держави казначейськ≥ зобов'€занн€ ≥ платить гот≥вкою;

- службовець зн≥маЇ у банку з≥ свого рахунку зароб≥тну плату гот≥вкою;

- т≥льки-но надрукован≥ банкноти над≥йшли з друкарень до Ќац≥онального банку;

- комерц≥йн≥ банки вилучають частину своњх грошей ≥з Ќац≥онального банку;

 

6. якщо центральний банк п≥двищуЇ обл≥кову ставку, то грошова база:

- зменшитьс€, ≥ пропозиц≥€ грошей також зменшитьс€;

- зменшитьс€, а пропозиц≥€ грошей зб≥льшитьс€;

- зб≥льшитьс€, а пропозиц≥€ грошей зменшитьс€;

- зб≥льшитьс€, ≥ пропозиц≥€ грошей також зб≥льшитьс€;

 

7. якщо центральний банк продаЇ велику к≥льк≥сть державних ц≥нних папер≥в домогосподарствам ≥ комерц≥йним банкам, то:

- зб≥льшитьс€ загальна сума особистих заощаджень;

- зб≥льшитьс€ загальна сума депозит≥в комерц≥йних банк≥в;

- зменшитьс€ сума позик, наданих комерц≥йними банками;

- знизитьс€ р≥вень в≥дсотковоњ ставки;

 

8. ÷ентральний банк не виконуЇ такоњ функц≥њ:

- регулюванн€ та контролю пропозиц≥њ грошей у нац≥ональн≥й економ≥ц≥;

- ем≥с≥њ грошових знак≥в;

- наданн€ кредит≥в населенню;

- збер≥ганн€ золотовалютних резерв≥в;

9. Ѕюджетний деф≥цит - це ситуац≥€, при €к≥й у держави:

- видатки дор≥внюють доходам;

- видатки перевищують доходи;

- податки перевищують державн≥ закупки;

- доходи перевищують видатки.

–екомендована л≥тература

1. јжнюк, ћ. ќ. Ѕанки. ¬иди банк≥в,Ѕанк≥вська система ”крањни [“екст] / ћ. ќ. јжнюк // ќснови економ≥чноњ теор≥њ: навч. пос. / ћ.ќ.јжнюк, ќ.—.ѕередр≥й. Ц  .: «нанн€, 2008. Ц —.130-133. Ц (¬ища осв≥та 21стол≥тт€).

2. јжнюк, ћ. ќ. √рошова система.  онвертован≥сть грошей [“екст] / ћ. ќ. јжнюк // ќснови економ≥чноњ теор≥њ: навч. пос. / ћ.ќ.јжнюк, ќ.—.ѕередр≥й. Ц  .: «нанн€, 2008. Ц —.79-81. Ц (¬ища осв≥та 21стол≥тт€).

3. ∆уков, —. ј. Ѕанк≥вська система ”крањни [“екст] / —. ј. ∆уков // ћаркетинг в банку: опорний конспект: навч.пос. / —.ј.∆уков. Ц  .:  ондор, 2008. Ц —.9-17.

4.  редитна система та њњ структура [“екст] // ќснови економ≥чноњ теор≥њ: п≥др. / «а ред. ¬.√. ‘едоренка, јвт. ‘едоренко ¬.√., Ќ≥коленко ё.¬., ƒ≥денко ќ.ћ. та ≥н. Ц  .: јлерта, 2007. Ц —.363-368.

5.  руш, ќ. ¬. √рошова система [“екст] / ќ. ¬.  руш // √рош≥ та кредит: навч. пос. / ѕ.¬. руш, ¬.Ѕ.јлексЇЇв. Ц  .: ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2010. Ц —.48-68.

6.  руш, ќ. ¬. —учасна кредитна система [“екст] / ќ. ¬.  руш // √рош≥ та кредит: навч. пос. / ѕ.¬. руш, ¬.Ѕ.јлексЇЇв. Ц  .: ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2010. Ц —.131-145.

7.  руш, ѕ. ¬. ћакроеконом≥ка [“екст]: навч.пос. / ѕ. ¬.  руш, —. ќ. “ульчинська. Ц 2-ге вид. перероб. та доп. Ц  .: ÷”Ћ, 2008. Ц 328 с.

8.  ул≥шов, ¬. ¬.ћакроеконом≥ка: основи теор≥њ ≥ практикум [“екст]: навч.пос. / ¬. ¬.  ул≥шов. Ц 2-ге вид. стереот. Ц Ћьв≥в: ћагнол≥€ плюс, 2005. Ц 256 с.

9. ћельник, Ћ. ё. ‘≥нансово-кредитна система. ‘≥нанси в систем≥ економ≥чних в≥дносин [“екст] / Ћ. ё. ћельник // ≈коном≥чна теор≥€-пол≥теконом≥чний контекст: навч. пос≥бник / Ћ.ё.ћельник, ѕ.ћ.ћакаренко. Ц  .:  ондор, 2008. Ц —.433-450.

10. ќлешко, ј. ј. ¬плив грошово-кредитноњ пол≥тики на економ≥чний цикл [“екст] / ј. ј. ќлешко // ‘ормуванн€ ринкових в≥дносин в ”крањн≥. Ц 2012. Ц є9. Ц —.31-36.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 893 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

2008 - | 1977 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.037 с.