Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 14. ≈коном≥чне зростанн€. ѕон€тт€ ≥ фактори економ≥чного зростанн€
 

ѕон€тт€ ≥ фактори економ≥чного зростанн€. ћодел≥ економ≥чного зростанн€: —м≥та ≥ –≥кардо;  . ћаркса ≥ ¬. ≤. Ћен≥на. ƒеформац≥њ галузевоњ структури економ≥ки колишнього —–—– та причини затуханн€ темп≥в його розвитку. Ќеобх≥дн≥сть та основн≥ напр€ми реструктуризац≥њ економ≥ки ”крањни.

 ейнс≥анськ≥ модел≥ економ≥чного зростанн€: модель ƒомара, модель ’арода.

Ќеокласична модель економ≥чного зростанн€ —олоу. «м≥на запасу кап≥талу. ≤нвестиц≥њ ≥ вибутт€ та р≥вноважний сталий р≥вень кап≥талоозброЇност≥. норма нагромадженн€ та зм≥на ≥нвестиц≥й. ѕон€тт€ Узолотого правилаФ. «б≥льшенн€ населенн€ ≥ його вплив на кап≥талоозброЇн≥сть та економ≥чне зростанн€. науково-техн≥чний прогрес в модел≥ економ≥чного зростанн€ —олоу.

Ќеобх≥дн≥сть, чинники, передумови та проблеми переходу до економ≥чного зростанн€ в ”крањн≥.

 

“ема 15. —в≥тове господарство на нац≥ональн≥ проблеми економ≥ки

ѕон€тт€ та етапи розвитку св≥тового господарства. √лобальн≥ проблеми ≥ њх характеристика. ‘актори та ознаки глобал≥зац≥њ економ≥ки.

’арактерн≥ ознаки еколог≥чноњ кризи. ≈колог≥чна ситуац≥€ та њњ стан в ”крањн≥. ѕаливно-енергетична та сировинн≥ проблеми, шл€хи њх вир≥шенн€.

ћ≥л≥таризац≥€ та дем≥л≥таризац≥€ економ≥ки.

‘орми м≥жнародного сп≥вроб≥тництва у вир≥шенн≥ глобальних проблем.  онцепц≥€ сталого розвитку.

 


ѕЋјЌ» —≈ћ≤Ќј–—№ »’ «јЌя“№

ћќƒ”Ћ№ 1

“ема 1. ѕредмет ≥ методи макроеконом≥ки

1. ѕредмет макроеконом≥ки

2. ћакроеконом≥чн≥ субТЇкти

3. ћетоди та модел≥ макроеконом≥чного анал≥зу

4. ‘ункц≥њ макроеконом≥ки

ќсновн≥ терм≥ни ≥ пон€тт€: екзогенн≥ перем≥нн≥, ендогенн≥ перем≥нн≥, агрегован≥ показники, ехpost анал≥з, ехante анал≥з, макромодель, субТЇкти макроеконом≥ки, предмет макроеконом≥ки, методи макроеконом≥чних досл≥джень.

 

“еми реферат≥в

1. —тановленн€ та розвиток макроеконом≥чноњ теор≥њ.

2. ѕроблеми, €к≥ вивчаЇ та вир≥шуЇ макроеконом≥ка.

3. –оль держави у становленн≥ соц≥ально-ор≥Їнтованоњ ринковоњ системи.

 

ѕитанн€ та завданн€ дл€ самост≥йноњ роботи

1. –озкрийте становленн€ макроеконом≥ки €к науки.

2. як≥ Ї р≥вн≥ макроеконом≥чного анал≥зу? „им вони в≥др≥зн€ютьс€?

3. ѕозитивна ≥ нормативна макроеконом≥ка.

 

ѕрактичн≥ завданн€

«адача 1

¬изначте твердженн€, що в≥дноситьс€ до м≥кро- та макроеконом≥ки:

а) ур€д зд≥йснюЇ пол≥тику л≥берал≥зац≥њ ц≥н;

б) в≥дсутн≥сть дощ≥в прот€гом тривалого пер≥оду викликала в центральних рег≥онах крањни зниженн€ врожайност≥ зернових;

в) м≥н≥мальний р≥вень зароб≥тноњ плати в крањн≥ складаЇ 1218 грн.;

г) л≥кв≥дац≥€ бюджетного деф≥циту Ї одним ≥з засоб≥в зниженн€ р≥вн€ ≥нфл€ц≥њ;

д) зниженн€ податкових ставок спри€Ї пожвавленню д≥ловоњ активност≥ в крањн≥;

ж) розм≥р стипенд≥њ студента залежить в≥д середнього доходу його с≥мТњ або особистого доходу студента.

«адача 2

¬изначте елементи позитивного та нормативного анал≥зу в наведених нижче положенн€х

1. ѕри переход≥ до ринкових в≥дносин в ”крањн≥ були порушен≥ оптимальн≥ меж≥ диференц≥ац≥њ доход≥в. –озрив у р≥вн≥ грошових доход≥в 10% найб≥льш забезпечених та 10% найменш забезпечених с≥мей склав у с≥чн≥ Ц грудн≥ 2013 року 12,6 раз≥в. ѕрот€гом цього пер≥оду за межею б≥дност≥ за оф≥ц≥йними даними перебувало 11,5 млн. чол.. або 22% населенн€ крањни.

2. ¬ умовах, що склалис€, потр≥бно п≥двищувати роль податковоњ системи в л≥кв≥дац≥њ такоњ диференц≥ац≥њ в р≥вн€х доходу р≥зних соц≥альних верств.

 

“естов≥ завданн€

 

1. Ќормативна функц≥€ макроеконом≥ки спр€мована на обірунтуванн€:

- рекомендац≥й щодо подальшого економ≥чного розвитку;

- економ≥чноњ пол≥тики держави;

- шл€х≥в забезпеченн€ економ≥чного зростанн€;

- насл≥дк≥в економ≥чноњ кризи.

 

2. ћакроеконом≥ка Ї частиною анал≥тичноњ економ≥ки, €ка вивчаЇ:

- виробнич≥ в≥дносини економ≥чних суб'Їкт≥в;

- ефективн≥сть функц≥онуванн€ нац≥ональноњ економ≥ки €к ц≥лого;

- глобальн≥ тенденц≥њ економ≥чного розвитку людства;

- повед≥нку ≥ндив≥дуальних економ≥чних суб'Їкт≥в.

 

3. ћакроеконом≥ка досл≥джуЇ економ≥чн≥ процеси на р≥вн≥:

- п≥дприЇмства;

- галуз≥ виробництва;

- нац≥ональноњ економ≥ки.

- св≥товоњ економ≥ки.

 

4. ќб'Їктом макроеконом≥чного анал≥зу виступають:

- економ≥чний закон;

- економ≥чна система;

- економ≥чний процес;

- економ≥чн≥ в≥дносини.

 

5. ќб'Їкти макроеконом≥чного анал≥зу характеризують:

- пор≥вн€льн≥ величини;

- агрегован≥ величини;

- ймов≥рн≥ величини;

- ном≥нальн≥ величини.

 

6. ќсновним методом макроеконом≥чних досл≥джень Ї:

- моделюванн€;

- метод абстракц≥њ;

- пор≥вн€льний анал≥з;

- ≥ндукц≥њ ≥ дедукц≥њ.

 

7. ћакромодел≥ показують:

- об'Їктивне зростанн€ показник≥в;

- зв'€зок м≥ж державними суб'Їктами;

- зв'€зок м≥ж екзогенними величинами;

- в≥дносини м≥ж виробниками.

–екомендована л≥тература

1. Ѕазилевич, ¬. ƒ. ћакроеконом≥ка [“екст]: навч.пос. / ¬. ƒ. Ѕазилевич, Ћ. ќ. Ѕаластрик. Ц 2-ге вид. доп. Ц  .: јт≥ка, 2006. Ц 368 с.

2. Ѕазилевич, ¬.ƒ та ≥н. ћакроеконом≥ка [“екст]: п≥дручник / ¬.ƒ та ≥н. Ѕазилевич; «а ред.¬.ƒ. Ѕазилевича; јвт. ¬. Ѕазилевич,  . Ѕазилевич, Ћ. Ѕаластрик. Ц  .: «нанн€, 2004. Ц 851 с.

3. Ѕазилевич, ¬.ƒ. ћакроеконом≥ка [“екст]: п≥дручник / ¬. ƒ. Ѕазилевич; «а ред. ¬.ƒ. Ѕазилевича; јвт. Ѕазилевич ¬., Ѕазилевич  ., Ѕаластрик Ћ. Ц 4-те вид. переробл. ≥ доп. Ц  .: «нанн€, 2008. Ц 743 с.

4. ћ≥кроеконом≥ка ≥ макроеконом≥ка: у 2-х частинах [“екст] / —.ћ.Ѕудаговська, ќ.  ≥л≥евич, ≤. Ћун≥на, та ≥н.; «а ред. —. Ѕудаговськоњ. Ц  .: ќснови, 1998. Ц 517 с.

5. “арасевич, Ћ. —. и др. ћакроэкономика [“екст]: учебник / Ћеонид —тепанович и др. “арасевич; “арасевич Ћ.—., √ребенников ѕ.»., ј.».Ћеусский. Ц 6-е изд. испр. и доп. Ц ћ.: ¬ысшее образование, 2006. Ц 654 с.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 493 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

2058 - | 1926 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.