Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“еор≥њ та модел≥ кер≥вництва

 327


–озд≥л IV


—ќ÷≤јЋ№Ќќ-ѕ—»’ќЋќ√≤„Ќ≤ ј—ѕ≈ “»  ≈–≤¬Ќ»÷“¬ј


“ема 13


 ≈–≤¬Ќ»÷“¬ќ “ј Ћ≤ƒ≈–—“¬ќ


 


—»“”ј÷≤ѓ ƒЋя јЌјЋ≤«” до теми 13

—итуац≥€ 1 '

є 1.  ер≥вник в≥дд≥лу ≤ван ≤ванович знаЇ вс≥х своњх сп≥вроб≥тник≥в, њх життЇв≥ турботи ≥ прагненн€. ¬≥н завжди готовий п≥ти назустр≥ч њх особис≠тим ≥нтересам, кр≥м тих, що зач≥пають терм≥н або зм≥ст виробничих завдань. —лово "треба" д≥Ї на ≤вана ≤вановича маг≥чно, не п≥дл€гаЇ н≥€ким сумн≥вам ≥ завжди виконуЇтьс€. ѕри цьому в≥н не йде на конфл≥кт з колегами Ч "м'€ко стеле", за будь-€ких обставин прив≥тний та вв≥чливий, але н≥коли не поступаЇтьс€ своњми принципами ≥ готовий покарати за помилку будь-кого з п≥длеглих. ѕ≥длегл≥ ставл€тьс€ до ≤вана ≤вановича з п≥дозрою та побоюванн€м: чи то в≥н висловлюЇ проханн€, чи то доводить наказ? ј дехто взагал≥ вважаЇ ≤вана ≤вановича непосл≥довною, нав≥ть малодушною людиною, €ку ≥ не поважають ≥ не прагнуть зач≥пати водночас.

є 2. ѕетро ѕетрович не просто кер≥вник лаборатор≥њ, в≥н њњ "душа"! —аме завд€ки зусилл€м ѕетра ѕетровича м≥ж сп≥вроб≥тниками налагодже≠н≥ дружн≥ стосунки, без дотриманн€ субординац≥њ ≥ суворого розпод≥лу обов'€зк≥в Ч "один за вс≥х та вс≥ за одного". ¬загал≥ до формальностей, €ких необх≥дно дотримуватис€, ѕетро ѕетрович, а з ним ≥ його п≥длегл≥, ставл€ть≠с€ вельми зневажливо, за що њм нер≥дко перепадаЇ в≥д кер≥вництва. ѕроте це не надто засмучуЇ ѕетра ѕетровича, оск≥льки головним дл€ нього Ї дружн€ атмосфера в колектив≥. Ѕудь-€к≥ виробнич≥ усп≥хи та невдач≥ завжди розгл€даютьс€ через призму њх людськоњ значущост≥. ѕ≥длегл≥ любл€ть та ц≥н€ть ѕетра ѕетрович, хоча й не вс≥м подобаЇтьс€ його не≠здатн≥сть орган≥зувати роботу, коли цього нагально вимагають жорстк≥ зовн≥шн≥ обставини. Ћаборатор≥€ частенько залишаЇтьс€ без прем≥њ через недотриманн€ терм≥н≥в виконанн€ завдань, але вс≥ заздр€ть њњ прац≥вникам, оск≥льки у них ≥снуЇ такий чудовий м≥крокл≥мат.

є 3. —ерг≥й —ерг≥йович Ч легендарний кер≥вник. ѕро нього ≥з захоплен≠н€м розпов≥дають ≥стор≥њ, у €ких в≥н все брав на себе ≥ д≥€в по-своЇму нав≥ть тод≥, кол≥ н≥ "зверху", н≥ "знизу", його н≥хто не п≥дтримував. —ерг≥й —ерг≥йович фанатично в≥дданий справ≥, €ка ним обрана, н≥ за ким не визнаЇ права завадити њњ зд≥йсненню. ¬с≥ важел≥ управл≥нн€ та влади в≥н тримаЇ у своњх руках, а його в≥дсутн≥сть дуже дошкул€Ї стану справ. —п≥вроб≥тники, €к правило, не розум≥ють ухвалених —ерг≥Їм —ерг≥йовичем р≥шень ≥ змушен≥ покладатис€ лише на в≥ру у те, що "раз уже сам —ерг≥й —ерг≥йович так вир≥шив..." ¬≥н буваЇ жорстким та байдужим до людей, може неспод≥вано дл€ вс≥х перекреслити те, що ще вчора здавалос€ Їдино пра≠вильним, н≥ в що не ставить субординац≥ю, заведених пор€дк≥в та правил дл€ нього не ≥снуЇ. …ого побоюютьс€, але високий профес≥онал≥зм, компетен≠ц≥€, зал≥зна вол€ та енерг≥йн≥сть викликають повагу колег, €ка, щоправда, б≥льше схожа на ≥долопоклонство, н≥ж на дружню симпат≥ю.

ќсновы менеджмента. ”чебное пособие / —ост ≈.¬.ѕрокудина. Ч »жевск: ¬недренческое предпри€тие "ѕик", 1994. Ч —. 98, 99.


є 4. ¬≥ктор ¬≥кторович вс≥м в≥домий €к енерг≥йний твердий кер≥вник. ” його в≥дд≥л≥ зал≥зна дисципл≥на, вс≥ точно знають своњ обов'€зки, суворо дотримуютьс€ пор€док, Їдиного дл€ вс≥х без вин€тку. ¬каз≥вки сп≥вроб≥тни≠к≥в, €к≥ над≥лен≥ великими повноваженн€ми, €к ≥ розпор€дженн€ кер≥в≠ництва, не обговорюютьс€, а виконуютьс€. «а невиконанн€ поставлених завдань неминуче настаЇ покаранн€ без врахувань об'Їктивних обставин та ≥ндив≥дуальних особливостей. ≤нтереси сп≥льноњ справи завжди ставл€тьс€ вище особистих. —ам ¬≥ктор ¬≥кторович подаЇ п≥длеглим зразок бездоган≠ноњ старанност≥ ≥ нав≥ть педантичност≥. ƒе€ка консервативн≥сть робить його д≥њ менш вдалими там, де необх≥дне творче р≥шенн€. ¬ той же час ≥ сам ¬≥ктор ¬≥кторович, ≥ його колектив спроможн≥ виконати величезний обс€г роб≥т. …ого в≥дд≥л особливо над≥йний у ситуац≥€х, коли вимагаЇтьс€ л≥кв≥ду≠вати "прорив". «а це вони нер≥дко отримують прем≥њ та винагороди. ќднак у в≥дд≥л≥ висока плинн≥сть кадр≥в, ≥н≥ц≥ативн≥ прац≥вники тут довго не за≠тримуютьс€. ѕ≥длегл≥ недолюблюють свого кер≥вника, пост≥йна загроза покаранн€ робить моральну атмосферу вкрай напруженою.

«авданн€:

ѕрокоментуйте стил≥ кер≥вництва вищезгаданих ос≥б.

—итуац≥€ 2

ƒл€ визначенн€ свого потенц≥йного майбутнього стилю кер≥вництва прочитайте висловлюванн€, що характеризують профес≥йне кредо п'€ти р≥зних тип≥в менеджер≥в ≥ в≥дм≥тьте те, що зб≥гаЇтьс€ з ¬ашим най≠б≥льшою м≥рою:

ј ƒл€ мене важливо прийн€ти таке р≥шенн€, €ке в принцип≥ можна зд≥йсни≠ти. я борюс€ за дос€гненн€ своњх ц≥лей, в≥дстоюю своњ переконанн€ та стиль повед≥нки, нав≥ть €кщо при цьому доводитьс€ "наступати на мозоль". якщо виникають конфл≥кти, то € або л≥кв≥довую њх, або "гну свою л≥н≥ю". якщо щось не виходить, € захищаюс€, чиню оп≥р та висуваю контраргу≠менти. я п≥дган€ю €к себе, так ≥ решту.

¬ я под≥л€ю р≥шенн€ прийн€т≥ не мною, приЇднуюс€ до думки та стилю ≥нших. якщо виникають конфл≥кти, то € намагаюсь бути осторонь чи зай≠мати нейтральну позиц≥ю. я не втручаюсь, а тому завжди спок≥йний. я працюю, виконуючи лише те, що необх≥дно, ≥ вимагатиму в≥д п≥длеглих того ж.

— ƒл€ мене важливо, щоб р≥шенн€, €к≥ мною приймаютьс€, були лог≥чними ≥ творчими, щоб вони мали сенс та здоровий глузд, зустр≥чали розум≥нн€ ≥ схваленн€. я вм≥ю слухати ≥ пост≥йно шукаю нов≥ ≥дењ, думки, л≥н≥њ повед≥нки, €к≥ в≥др≥зн€ютьс€ в≥д моњх власних. ” мене Ї переконанн€ та принципи, але € не дозвол€ю њм перерости у догми та комплекси. я сприймаю ≥ чуж≥ ≥дењ, зм≥нюю власну позиц≥ю, €кщо бачу њх недосконал≥сть. якщо виникають конфл≥кти, то € прагну роз≥братис€ у њх причинах ≥ л≥кв≥дувати негативн≥ насл≥дки. якщо € роздратований, то намагаюс€ стримуватись, хоча мо€ нетерпл€чка пом≥тна. Ќав≥ть у складн≥й ситуац≥њ € спроможний оц≥нити гумор. ¬с≥ сили € в≥ддаю робот≥ ≥ п≥длегл≥ пр€мують за мною.

D ƒл€ мене важливе збереженн€ добрих стосунк≥в з оточуючими людьми. «ам≥сть того, щоб реал≥зувати власний п≥дх≥д, € приймаю думки, стиль повед≥нки та у€вленн€ ≥нших. я намагаюс€ не допустити виникненн€ конфл≥ктних ситуац≥й, €кщо ж до цього доходить, то прагну знайти найб≥льш простий ≥ ло€льний вих≥д, прагну, щоб люди €комога швидше


 


328


329


–озд≥л IV


—ќ÷≤јЋ№Ќќ-ѕ—»’ќЋќѕ„Ў ј—ѕ≈ “»  ≈–≤¬Ќ»÷“¬ј


“ема 13


 ≈–≤¬Ќ»÷“¬ќ “ј Ћ≤ƒ≈–—“¬ќ


 


           
     


"зал≥кували рани" ≥ прийшли в нормальний стан. ќск≥льки напруга викликаЇ стреси, € завжди прагну спокою. ” мене Ї почутт€ гумору, мен≥ завжди вдаЇтьс€ п≥дтримувати дружн≥ стосунки або переключати увагу. я р≥дко керую, але завжди допомогою. ≈ ƒл€ мене важлива реал≥зац≥€ ≥дей, €к≥ можуть зд≥йснитис€, нав≥ть €кщо вони не завжди досконал≥. якщо виникають нов≥ ≥дењ, €к≥ суперечать моњм власним, € шукаю середню позиц≥ю. якщо виникають конфл≥кти, € нама≠гаюсь бути суворим та справедливим, д≥€ти чесно. я намагаюс€ п≥дтри≠мувати ч≥ткий, р≥вном≥рний ритм роботи.

якщо ¬и обрали висл≥в кер≥вника:

ј Ч то ¬аш код за "реш≥ткою менеджменту" Ч 9.1.

¬- -//- -1.1.

— Ч - // - Ч 9.9.

D- -//- -1.9.

≈Ч -//- Ч5.5.

«ауваженн€: майте на уваз≥, що 70 % менеджер≥в, €к≥ поставили соб≥ д≥агноз "природжений кер≥вник", у конкретних ситуац≥€х ви€вилис€ або "твердолобими адм≥н≥страторами", або палкими прихильниками компром≥≠с≥в, що бо€тьс€ будь-€ких конфл≥кт≥в!

—итуац≥€ «

ѕол≥тика Ч це галузь, де харизматичний вплив особливо в≥дчутний. Ќайб≥льш в≥дом≥ харизматичн≥ особистост≥ стали л≥дерами, видатними по≠стат€ми у державн≥й пол≥тиц≥. Ќаведемо к≥лька приклад≥в того, €к люди з харизматичним ефектом ≥ здатн≥стю зд≥йснювати вплив на вс≥х оточую≠чих залишали пом≥тний сл≥д в ≥стор≥њ розвитку сусп≥льства.

ѕеред другою св≥товою в≥йною шл€х ¬≥нстона „ерч≥лл€ до влади був тернистим, а його ур€д було в≥дправлено у в≥дставку, €к т≥льки в≥йна ск≥нчилас€. јле прот€гом тих рок≥в, коли саме ≥снуванн€ Ѕритан≥њ було поставлене на карту, англ≥йц≥ йшли на в≥дчайдушн≥ жертви лише тому, що њх про це попросив „ерч≥лль.

ѕо другу сторону Ћа-ћаншу приблизно в той же час, коли „ерч≥лль робив пол≥тичну кар'Їру, ≥нший тип особистост≥ викликав схож≥ в≥дчутт€ у душ≥ н≥мецького народу. ‘≥лософ≥€ Ќ≥цше, розпат€куванн€ √≥тлера на тему вищоњ раси, непом≥рн≥ амб≥ц≥њ, пиха та хибне св≥тосприйн€тт€, з €ких насм≥хавс€ увесь св≥т, викликали неадекватну реакц≥ю н≥мецького народу, задовольн€ючи њх потреби в поваз≥, оск≥льки самолюбство н≥мц≥в все ще страждало в≥д принижень через поразку у перш≥й св≥тов≥й в≥йн≥. √≥тлер, без сумн≥ву, був одн≥Їю з найхаризматичн≥ших особистостей вс≥х час≥в та народ≥в, оск≥льки звершенн€ п≥д його кер≥вництвом були гранд≥оз≠ними. ≤ все ж таки, коли в≥йськова фортуна в≥двернулас€ в≥д нього, вплив √≥тлера на √енеральний штаб р≥зко впав, а до того часу, €к в≥н пок≥нчив ≥з собою, прихильник≥в фюрера майже не залишилос€.

“ака €скрава постать в ≥стор≥њ јмерики €к ƒжон ‘.  еннед≥, ви€вл€Ї слабк≥ сторони у можливост€х харизми. ” 60-х роках XX ст.  еннед≥ завоював любов та симпат≥њ американського народу. ќднак  онгрес реагував на його харизму по-≥ншому ≥ чинив йому такий бурхливий оп≥р, що на думку багатьох, президентство  еннед≥ ви€вилось неефективним.

330


 р≥м пол≥тики, харизматичн≥ особистост≥ характерн≥ дл€ спорту вищих дос€гнень, св≥ту естради, моди, к≥но ≥ телебаченн€ тощо.

«авданн€:

ќб'Їктивно оц≥н≥ть власн≥ л≥дерськ≥ зд≥бност≥, давши бальну оц≥нку наве≠деним висловам по шкал≥ в≥д 1 до 10 бал≥в (1 Ч категорично незгоден, 2-4 Ч сумн≥вне твердженн€, 5, 6 Ч можливо, 7-9 Ч скор≥ше "так" ан≥ж "н≥", 10 Ч абсолютно згоден).

/. я за те, щоб будь-€кий колектив сам обирав соб≥ кер≥вника.

2.  оли це необх≥дно, € вм≥ю змусити людей працювати.

3. Ќер≥дко мен≥ дов≥р€ють своњ власн≥ таЇмниц≥.

4. ”с≥ прагнуть до влади, ≥ € не виключенн€.

5. я приймаю сторону скривдженого кожного разу, коли з ним об≥йшлис€ несправедливо.

6. "якщо к≥нь везе погано Ч його треба п≥дган€ти" Ч в≥рне присл≥в'€.

7. Ћюди, що сперечаютьс€, часто прос€ть мене виступити у рол≥ арб≥тра.

8. я вважаю, що кер≥вник повинен бути суворим ≥ жорстким.

9. я вм≥ю ладити з людьми, нав≥ть €кщо вони мен≥ не до душ≥.

 

10. √оловне Ч зум≥ти будь-€кими засобами змусити людей зробити те, що треба.

11. як правило, € готовий д≥€ти дл€ загального блага.

12. Ћюди р≥зн≥, але наказ повинен бути однаковим.

13. ¬ ≥нтересах справи € можу погодитис€ з думкою, що суперечить моњй.

14. ”сп≥ху дос€гне лише той, кого бо€тьс€.

15. Ќеобх≥дно, щоб кожен м≥г про€вити своњ зд≥бност≥.

16. ќбговоренн€ питань вимагаЇ часу. ƒумаю, що не помилюсь, коли прийму р≥шенн€ сам.

17. ћен≥ вдаЇтьс€ повести за собою нав≥ть тих людей, €к≥ в≥д мене незалежн≥.

18.  оли це необх≥дно, € зум≥ю повести себе так, що з≥ мною не сперечаютьс€.

19. Ќер≥дко мен≥ доручають д≥€ти в≥д ≥мен≥ колективу.

20. ѕовне Їдиновладд€ Ч ось секрет усп≥ху колективу.

ѕ≥драхуйте суму бал≥в окремо по парних р€дках ("л≥дер") та непарних ("не≠формал"), ≥ ¬и д≥знаЇтес€ про власне сп≥вв≥дношенн€ кер≥вних ≥ неформальних €костей. ¬≥дм≥тьте отриман≥ значенн€ на ос€х "Ћ" ≥ "Ќ".

якщо точка з ¬ашими координатами потрапила в квадрат:

1 Ч л≥дерськ≥ зд≥бност≥ у ¬ас поЇднують≠с€ з адм≥н≥стративними, тобто ¬и вважаЇте, що "не треба витрачати зайвих сл≥в там, де можна скориста≠тись владою";

2-у ¬ас переважають л≥дерськ≥ €кост≥;

3 Ч поки що на роль л≥дера ¬ам претенду≠вати не варто;

4 Ч ¬и природжений л≥дер-неформал. ¬ам важко п≥дкор€тис€ загальним прави≠лам, краще вже спробувати знайти св≥й шл€х, хоча в≥н, €к правило, хибний.

331


–озд≥л IV


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 597 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

1272 - | 1200 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.029 с.