Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


”крањна в систем≥ м≥жнародних в≥дносин. ”крањнський народ маЇ давню ≥стор≥ю в≥дносин з ≥ншими державами ≥ народами Ц з час≥в  ињвськоњ –ус≥
”крањнський народ маЇ давню ≥стор≥ю в≥дносин з ≥ншими державами ≥ народами Ц з час≥в  ињвськоњ –ус≥. ¬≥домо, що зовн≥шньопол≥тична д≥€льн≥сть ”крањни п≥д час њњ перебуванн€ в склад≥ —–—– була ≥стотно обмежена, оск≥льки права союзних республ≥к на зд≥йсненн€ в≥дносин з ≥ноземними державами були передан≥ загальносоюзним зовн≥шньопол≥тичним органам. ўоправда, на початку ≥снуванн€ —–—– ”крањна мала певн≥ можливост≥ впливати на формуванн€ зовн≥шньопол≥тичного курсу —оюзу (через своњх представник≥в у союзних законодавчих ≥ виконавчих органах влади, у дипломатичних м≥с≥€х багатьох крањн), але з 30-х рок≥в, коли –ад€нський —оюз фактично перетворивс€ на ун≥тарну державу з надцентрал≥зованою владою, ”крањна, €к ≥ ≥нш≥ союзн≥ республ≥ки, була њх позбавлена. јле ≥ в цих умовах вона приймала участь у створенн≥ ќќЌ, розвивала економ≥чн≥ й культурн≥ в≥дносини з крањнами св≥ту.

¬насл≥док розпаду —–—– ”крањна стала незалежною державою ≥ вийшла на м≥жнародну арену в €кост≥ самост≥йного субТЇкта св≥товоњ пол≥тики. ÷ьому спри€ли прийн€тт€ Уƒекларац≥њ про державний суверен≥тет ”крањниФ (16 липн€ 1990р.) та Ујкту проголошенн€ незалежност≥ ”крањниФ (24 серпн€ 1991р.), а також його п≥дтвердженн€ всенародним референдумом в грудн≥ 1991 р.

”крањна проводить в≥дкриту зовн≥шню пол≥тику на основ≥ дес€ти принцип≥в м≥жнародних в≥дносин, €к≥ складен≥ учасниками Ќаради з безпеки ≥ сп≥впрац≥ в ™вроп≥ в 1975р. ѕрагне адаптуватись до ™вропи на основ≥ ѕаризькоњ харт≥њ дл€ новоњ ™вропи (1990 р.), декларац≥њ У¬иклик часов≥ зм≥нФ, прийн€тоњ в липн≥ 1992 р. на зустр≥ч≥ л≥дер≥в крањн-учасниць √ельс≥нського процесу, у €к≥й брала участь ≥ ”крањну. “акий зовн≥шньопол≥тичний курс закр≥плений ст. 18  онституц≥њ ”крањни.

«овн≥шн€ пол≥тика ”крањни носить системний характер. ѓњ структурними елементами Ї ≥нтереси, ц≥л≥, задач≥, методи ≥ напр€мки зовн≥шньопол≥тичноњ д≥€льност≥. ќсновн≥ ц≥л≥, пр≥оритети та напр€мки зовн≥шньоњ пол≥тики ”крањни сформульован≥ в Уƒекларац≥њ про державний суверен≥тет ”крањниФ та у зверненн≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни Уƒо парламент≥в ≥ народ≥в св≥туФ (в≥д 5 грудн€ 1991р.). ¬ищим нац≥ональним ≥нтересом ”крањни Ї њњ розвиток €к незалежноњ, могутньоњ, впливовоњ держави, €ка здатна в≥д≥гравати важливу роль у забезпеченн≥ пол≥тико-економ≥чноњ стаб≥льност≥ в ™вроп≥ та вир≥шенн≥ глобальних проблем. √оловн≥ ц≥л≥ зовн≥шньоњ пол≥тики ”крањни Ц забезпеченн€ суверен≥тету крањни €к субТЇкта м≥жнародного права, гарант≥€ нац≥ональноњ безпеки, створенн€ спри€тливих умов дл€ пол≥тичного, соц≥ально-економ≥чного й духовного розвитку украњнського сусп≥льства та його громад€н. ƒос€гненн€ цих ц≥лей передбачаЇ вир≥шенн€ низки зовн≥шньопол≥тичних завдань: забезпеченн€ стаб≥льност≥ м≥жнародного становища ”крањни; збереженн€ територ≥альноњ ц≥л≥сност≥ та непорушност≥ кордон≥в; встановленн€ взаЇмовиг≥дного сп≥вроб≥тництва ≥з вс≥ма зац≥кавленими крањнам; захист прав та ≥нтерес≥в украњнських громад€н та юридичних ос≥б за кордоном; створенн€ умов дл€ п≥дтриманн€ контакт≥в з украњнською д≥аспорою; присутн≥сть на м≥жнародн≥й арен≥ в €кост≥ над≥йного партнера. ¬ н≥й також було проголошено, що ”крањнська –—– виступаЇ р≥вноправним учасником м≥жнародного сп≥лкуванн€, активно спри€Ї зм≥цненню загального миру й м≥жнародноњ безпеки, безпосередньо бере участь у загальноЇвропейському процес≥ ≥ Ївропейських структурах, визнаЇ перевагу загальнолюдських ц≥нностей над класовими, пр≥оритет загальновизнаних норм м≥жнародного права перед нормами внутр≥шньодержавного права.

ѕр≥оритетними напр€мками ”крањна визначила наступн≥:

™вропейська ≥нтеграц≥€ Ц €к ключовий пр≥оритет, €кий акумулюЇ в соб≥ ц≥лий комплекс внутр≥шньо- та зовн≥шньопол≥тичних зусиль ”крањни з метою наближенн€ до ™— та створенн€ необх≥дних передумов дл€ вступу до ™вропейського —оюзу у майбутньому. ќрган≥чною частиною Ївро ≥нтеграц≥йного курсу ”крањни Ї забезпеченн€ дипломатичноњ п≥дтримки завершенн€ процесу приЇднанн€ ”крањни до —ќ“.

™вроатлантична ≥нтеграц≥€ Ц захист безпекових ≥нтерес≥в ”крањни, участь у створенн≥ Ївроатлантичного простору стаб≥льност≥ та безпеки, поступова ≥нтеграц≥€ до Ќј“ќ. –еал≥зац≥€ ц≥Їњ мети маЇ бути дос€гнута через використанн€ механ≥зм≥в сп≥вроб≥тництва з Ќј“ќ, зокрема ѕлану д≥й та щор≥чних ÷≥льових план≥в, а також приЇднанн€ до ѕлану д≥й щодо набутт€ членства.

Ќа двосторонньому р≥вн≥ ”крањна прагне використовувати увесь потенц≥ал стратег≥чного партнерства на основ≥ взаЇмного ≥нтересу та сп≥льних п≥дход≥в до розвитку в≥дносин з —Ўј, –ос≥Їю та ѕольщею; дос€гти та п≥дтримувати добр≥ в≥дносини з крањнами-сус≥дами в атмосфер≥ поваги до суверен≥тету та територ≥альноњ ц≥л≥сност≥. ”крањна дос€гатиме мети з просуванн€ в рег≥он≥ Ївропейських ц≥нностей, зокрема шл€хом активноњ участ≥ у розвТ€занн≥ заморожених конфл≥кт≥в.

”крањна проводить активну багатосторонню пол≥тику в рамках ун≥версальних та рег≥ональних м≥жнародних орган≥зац≥й. ”часть в ќќЌ спр€мована, перш за все, на просуванн€ ≥нтерес≥в ”крањни у процес≥ прийн€тт€ найважлив≥ших дл€ вс≥Їњ св≥товоњ сп≥льноти р≥шень. ƒ≥€льн≥сть в рамках ќЅ—™ залишатиметьс€ важливим чинником доповненн€ та розширенн€ рег≥ональноњ та загальноњ стаб≥льност≥ ≥ безпеки в ™вроп≥.

¬ажливим пр≥оритетом дл€ забезпеченн€ стратег≥чних ≥нтерес≥в ”крањни Ї економ≥чна експанс≥€ €к на традиц≥йних, так ≥ нових ринках дл€ украњнських товар≥в та послуг на Ѕлизькому —ход≥, в Ћатинськ≥й јмериц≥, јз≥њ та јфриц≥.

ѕост≥йним пр≥оритетом зовн≥шньоњ пол≥тики та сферою особливоњ уваги дипломатичних та консульських установ ”крањни Ї захист громад€н ”крањни за кордоном та прав украњнськоњ д≥аспори, €к≥ пост≥йно знаход€тьс€ в центр≥ уваги.

Ќе пересл≥дуючи агресивних ц≥лей, ”крањна п≥дтвердила дотриманн€ умов договору 1991 р. м≥ж —Ўј й —–—– про обмеженн€ й скороченн€ стратег≥чних €дерних наступальних озброЇнь, нам≥р у майбутньому стати без'€дерною й нейтральною державою. ”крањна дотримуЇтьс€ угоди про звичайн≥ сили в ™вроп≥ 1990 р. ≥ формуЇ св≥й в≥йськовий потенц≥ал у межах м≥н≥муму, необх≥дного лише дл€ оборонних ц≥лей. “ака зовн≥шньопол≥тична стратег≥€ обумовила активне визнанн€ ”крањни багатьма державами, встановленн€ з нею дипломатичних в≥дносин.

ќбнад≥йливим Ї розвиток в≥дносин ”крањни ≥з зах≥дноЇвропейськими крањнами, €к≥ Ї насл≥дком визнанн€ њњ важливого геопол≥тичного положенн€. ¬ ≥нтересах ”крањни в≥дновленн€ колишн≥х ≥ налагодженн€ нових економ≥чних зв'€зк≥в з пострад€нськими крањнами, насамперед з –ос≥Їю. ¬≥дносини м≥ж крањнами —Ќƒ складаютьс€ непросто. ѕевн≥ проблеми Ї й у рос≥йсько-украњнських в≥дносинах. ƒо того ж р≥зноњ пол≥тичноњ сили в ”крањн≥ неоднаково у€вл€ють соб≥ њњ зовн≥шньопол≥тичну стратег≥ю. ќдн≥ пр≥оритетною вважають ор≥Їнтац≥ю ”крањни на «ах≥д, в≥дмежуванн€ в≥д –ос≥њ, ≥нш≥ в≥ддають перевагу ор≥Їнтац≥њ на сх≥д, насамперед на –ос≥ю. ќдн≥ виступають за нейтрал≥тет ”крањни, ≥нш≥ Ц за њњ активну участь у колективних зусилл€х на п≥дтримку миру ≥ безпеки у св≥т≥. √еопол≥тична ор≥Їнтац≥€ ”крањни на ™вропу не означаЇ ≥зол€ц≥ю в≥д –ос≥њ. –еальне становище ”крањни вимагаЇ спр€мовуванн€ зовн≥шньопол≥тичних зусиль туди, де можна забезпечити своњ нац≥ональн≥ ≥нтереси. ¬ажливо також визначити, €кою м≥рою њњ участь у процесах, €к≥ в≥дбуваютьс€ в ™вроп≥, в –ос≥њ, ≥нших крањнах —Ќƒ узгоджуютьс€ з цими ≥нтересами.

‘акторами впливу украњнськоњ держави на м≥жнародн≥ справи Ї наступн≥: географ≥чне положенн€ ”крањни Ц вона маЇ внутр≥шньо обТЇднану територ≥ю, вих≥д до мор€, налагоджен≥ канали звТ€зк≥в з багатьма крањнами ™вропи та јз≥њ; багатом≥льйонне населенн€ ставить ”крањну в р€д великих держав св≥ту; багат≥ залежи вуг≥лл€, зал≥зноњ та марганцевоњ руди, плодоносн≥ чорноземи, значн≥ запаси пр≥сноњ води, спри€тливий дл€ здоровТ€ кл≥мат; розвинена енергетика, металург≥йна та машинобуд≥вна галуз≥ промисловост≥, могутн≥й потенц≥ал л≥такобудуванн€, косм≥чноњ та в≥йськовоњ галузей; боЇздатн≥ в≥йськов≥ сили; в≥дсутн≥сть гострих м≥жнац≥ональних конфл≥кт≥в; визнанн€ украњнським сусп≥льством в €кост≥ пр≥оритетних загальнолюдських ц≥нностей та засудженн€ подв≥йних стандарт≥в; поступовий розвиток демократичноњ пол≥тичноњ системи; бажанн€ б≥льшост≥ населенн€ бачити украњнську державу м≥цною та процв≥таючою; зростаюча попул€рн≥сть ”крањни в ус≥х сферах сусп≥льного житт€ у св≥товому сп≥втовариств≥ тощо.

–азом з тим, ≥снують ≥ так≥ фактори, €к≥ послабл€ють впливов≥сть ”крањни: близьк≥сть ”крањни до крањн, п≥д експанс≥Їю €ких перебувала њњ територ≥€; виникненн€ тенденц≥њ до скороченн€ приросту населенн€; в≥дсутн≥сть необх≥дноњ к≥лькост≥ нафти, газу, бавовни та ≥нших природних ресурс≥в; послабленн€ економ≥ки крањни конверс≥Їю виробництва, зм≥ною структури його галузей та ринку збуту продукц≥њ, зростанн€м т≥ньового сектору, великим ф≥нансовим боргом перед заруб≥жними державами; спроби де€ких крањн проводити спробу неоколон≥ал≥зму щодо ”крањни шл€хом встановленн€ нер≥вноправних ц≥н, економ≥чного тиску, навТ€зуванн€ невиг≥дних угод з метою обмеженн€ њњ пол≥тичного суверен≥тету; в≥дсутн≥сть м≥цноњ соц≥ально-пол≥тичноњ, нац≥ональноњ, ≥деолог≥чноњ та рел≥г≥йноњ Їдност≥ народу ”крањни; ≥снуванн€ в його середовищ≥ пан украњнських, пророс≥йських, проамериканських та ≥нших настроњв ≥ нав≥ть сепаратистськ≥ д≥њ. ¬се це п≥дтвердженн€ того, що ”крањна молода держава. ѓњ зовн≥шньопол≥тичний курс, геопол≥тичн≥ ор≥Їнтац≥њ ще виробл€ютьс€ й конкретизовуватимутьс€ в≥дпов≥дно до м≥жнародноњ ситуац≥њ. јле принципи, €к≥ в основ≥ цього курсу, в≥дпов≥дають прогресивним тенденц≥€м сучасного св≥тового пол≥тичного процесу ≥ спри€тимуть позиц≥онуванню ”крањни в €кост≥ повноправного члена св≥тового сп≥втовариства.

 

ѕитанн€ дл€ самоконтролю знань:

1. ƒайте визначенн€ пон€тт€ Ум≥жнародн≥ в≥дносиниФ.

2. ’то Ї основними субТЇктами м≥жнародних в≥дносин?

3. як≥ ≥снують типи м≥жнародних в≥дносин?

4. Ќавед≥ть класиф≥кац≥ю м≥жнародних в≥дносин за р≥зними критер≥€ми.

5. ўо таке м≥жнародна пол≥тика? ўо таке св≥това пол≥тика?

6. —п≥вставте пон€тт€ Ум≥жнародн≥ в≥дносиниФ ≥ Усв≥товий пол≥тичний процесФ.

7. Ќазв≥ть структурн≥ елементи м≥жнародноњ пол≥тики.

8. як≥ ≥снують концепц≥њ та п≥дходи щодо визначенн€ сутност≥ м≥жнародноњ пол≥тики?

9. як зм≥нилось ставленн€ св≥тового сп≥втовариства до ”крањни п≥сл€ проголошенн€ њњ незалежност≥?

10. Ќазв≥ть основн≥ тенденц≥њ у розвитку сучасних м≥жнародних в≥дносин

11. ” чому пол€гають особливост≥ св≥тового пол≥тичного процесу?

12. ќхарактеризуйте структуру ќрган≥зац≥њ ќбТЇднаних Ќац≥й? як≥ пол≥тичн≥ проблеми вона вир≥шуЇ?

13. Ќазв≥ть ≥ розкрийте глобальн≥ проблеми сучасност≥.

14. ƒайте визначенн€ зовн≥шньоњ пол≥тики держави.

15. ўо Ї засобом зд≥йсненн€ зовн≥шньоњ пол≥тики?

16. Ќазв≥ть основн≥ засоби, форми ≥ методи впливу держави на ≥нш≥ крањни.

17. —формулюйте пон€тт€ Унац≥ональний ≥нтересФ та по€сн≥ть що Ї нац≥ональним ≥нтересом дл€ ”крањни.

18. як≥ фактори повинна враховувати держава у своЇму зовн≥шньопол≥тичному курс≥?

19. Ќазв≥ть основн≥ погл€ди щодо сп≥вв≥дношенн€ зовн≥шньоњ та внутр≥шньоњ пол≥тики держави.

20. як≥ функц≥њ виконують держави дл€ реал≥зац≥њ зовн≥шньоњ пол≥тики?

21. ўо представл€Ї собою нац≥ональна безпека?

22. як≥ ви знаЇте типи зовн≥шньоњ пол≥тики держав?

23. ’то зд≥йснюЇ орган≥зац≥ю ≥ контроль за зд≥йсненн€м зовн≥шньоњ пол≥тики в ”крањн≥?

24. ќхарактеризуйте коротко основн≥ напр€мки зовн≥шньоњ пол≥тики ”крањни.

25. ўо спри€ло визнанню ”крањни незалежною державою св≥товим сп≥втовариством?

26. „им керуЇтьс€ ”крањна при виробленн≥ своЇњ зовн≥шньоњ пол≥тики?

27. Ќазв≥ть структурн≥ елементи зовн≥шньоњ пол≥тики та по€сн≥ть њх зм≥ст в украњнському контекст≥.

28. якими Ї пр≥оритетн≥ напр€мки ”крањни у зовн≥шн≥й пол≥тиц≥?

29. —формулюйте фактори впливу украњнськоњ держави на м≥жнародн≥ справи.

30. Ќазв≥ть фактори, €к≥ послабл€ють впливов≥сть ”крањни на ≥нш≥ субТЇкти св≥товоњ пол≥тики.

 

“≈ћ» –≈‘≈–ј“≤¬, допов≥дей ≤ контрольних роб≥т:

1. ћ≥жнародн≥ в≥дносини ≥ зовн≥шньопол≥тична роль держави.

2. Ќов≥ тенденц≥њ в розвитку м≥жнародних в≥дносин ≥ св≥тового пол≥тичного процесу.

3. —утн≥сть та роль зовн≥шньоњ пол≥тики.

4. —в≥товий пол≥тичний процес ≥ м≥жнародна пол≥тика.

5. —п≥вв≥дношенн€ зовн≥шньоњ пол≥тики держави з њњ внутр≥шньою пол≥тикою.

6. —пециф≥ка м≥жнародних в≥дносин.

7. —убТЇкти зовн≥шньопол≥тичноњ д≥€льност≥.

8. ѕроблеми становленн€ нового св≥тового устрою.

9. ”крањна €к субТЇкт м≥жнародноњ пол≥тики.

10. Ќац≥ональн≥ ≥нтереси та њх в≥дображенн€ у зовн≥шньопол≥тичн≥й концепц≥њ ”крањни.

11. «овн≥шньопол≥тична д≥€льн≥сть ”крањни. ”крањна у св≥товому сп≥втовариств≥.

12. ”крањна в загальноЇвропейському пол≥тичному процес≥.

13. ”крањна та —Ќƒ: проблеми та перспективи.

14. ѕерспективи Ївраз≥йськоњ геопол≥тичноњ стратег≥њ сучасноњ ”крањни.

15. ”крањна та –ос≥€: цив≥л≥зац≥йн≥, геопол≥тичн≥ та культурн≥ в≥дм≥нност≥.

16.  онфл≥кт и консенсус в сучасних м≥жнародних в≥дносинах.

17. ћ≥жнародн≥ орган≥зац≥њ та њх роль у р≥шенн≥ конфл≥ктних ≥ кризових ситуац≥й.

18. —тратег≥чне партнерство в систем≥ м≥жнародних в≥дносин.

19. ”крањна ЦЌј“ќ: реал≥њ та перспективи.

20. ™вропейськ≥й виб≥р украњнськоњ держави.

21. ћ≥жнародн≥ орган≥зац≥њ: ќќЌ, –ада Ѕезпеки, √енеральна јсамбле€ ќќЌ, ћ≥жнародний —уд.

22. –оль спец≥ал≥зованих св≥тових структур: —в≥товий банк, ћ¬‘, √јј“, ¬ќќ«.

Ћ≤“≈–ј“”–ј

1. Ѕажанов ≈.ѕ. Ќеизбежность многополюсного мира: (ћеждународна€ политика —Ўј) // ћирова€ экономика и международные отношени€. Ц 2004. - є2. Ц —.11-16.

2. Ѕай ќ.,  равченко —. ‘актори напруги. ÷ентральна јз≥€: виклики стаб≥льност≥ та проблеми рег≥ональноњ безпеки // ѕол≥тика ≥ час. Ц 2001. - є6. Ц —.48-51.

3. Ѕжезинський «. ¬елик≥ перетворенн€ // ѕол≥тична думка. Ц 1994. - є3.

4. Ѕжезинський «. Ќезалежна ”крањна зм≥нюЇ усю пол≥тичну картину ™вропи // —в≥т про ”крањну. Ц 1993. Ц 20 с≥чн€.

5. ¬идр≥н ƒ. „инники внутр≥шньоњ стаб≥льност≥ ”крањни // ѕол≥тична думка 1994. - є3.

6. ¬≥лцанс ј.  ордони не можуть бути перешкодою: в≥дносини м≥ж Ћатв≥Їю ≥ ”крањною // ѕол≥тика ≥ час. Ц 2003. - є11. Ц —.24-30.

7. ¬ойна ¬. —казка венского леса: Ќеобъ€вленна€ война между разведками —Ўј и –оссии продолжаетс€ // Ќовое врем€. Ц 2001. - є9. Ц —.30-31.

8. «онова “.¬. ќт ≈вропы государств к ≈вропе регионов? // ѕолис. Ц 1999. - є5.

9. »ноземцев ¬.Ћ.,  узнецова ≈.—. ќбъединенна€ ≈вропа на пути к лидерству в мировой политике // ћирова€ экономика и международные отношени€. Ц 2002. -є4. Ц —. 3-14.

10.  ам≥нський ™.—. ¬ ≥Тм€ нац≥ональних ≥нтерес≥в: чинники ефективност≥ нашоњ зовн≥шньоњ пол≥тики. ”крањна. // ѕол≥тика ≥ час. Ц 2001. - є9. Ц —.52-59.

11.  артунов —. —тановление нового мирового пор€дка: (–осси€ и антитеррористска€ коалици€) // ћеждународна€ жизнь. Ц 2002. - є6. Ц —.77-94.

12.  ≥ш ™.Ѕ. «а програмою сус≥дства. “ранскордонне сп≥вроб≥тництво ”крањни п≥сл€ сх≥дного розширенн€ ™— // ѕол≥тика ≥ час. Ц 2004. - є12. Ц —.27-34.

13.  ≥ш ™.Ѕ. «а стандартами транскордонноњ взаЇмод≥њ. ѕерше дес€тил≥тт€ Ївро рег≥ональноњ сп≥впрац≥ // ѕол≥тика ≥ час. Ц 2003. - є10. —. 79-84.

14.  ≥ш ™.Ѕ.  онцептуальн≥ засади Ївро рег≥ональноњ пол≥тики ”крањни // “рибуна. Ц 2003. - є11-12. Ц —.30-32.

15.  ≥ш ™.Ѕ. Ќовий кордон Ц нова модель в≥дносин. ≤нтеграц≥€ крањн ÷ентральноњ ™вропи до ™—: геопол≥тичн≥ насл≥дки дл€ ”крањни // ѕол≥тика ≥ час. - є 6. —.65-72.

16.  руглашов ј.ћ. ¬≥д У™вропи нац≥йФ до У™вропи рег≥он≥вФ // ѕол≥тика ≥ час. Ц 2003. - є10. Ц —.69-78.

17.  улагин ¬.ћ. –ежимный фактор во внешней политике постсоветских государств // ѕолис. Ц 2004. - є1. Ц —.115-125.

18.  урчевська ≤. –озпад п≥сл€комун≥стичноњ ™вропи Ц нов≥ ≥ стар≥ сус≥дства нац≥ональних культур: взаЇмов≥дносини ”крањни ≥ ѕогльщ≥ // ѕол≥тична думка. Ц 2002. - є3. Ц —.3-22.

19. ћарцун ™. ћайбутн≥й св≥тоустр≥й очима китайських пол≥толог≥в //Ћюдина ≥ пол≥тика. Ц 2003. - є4 Ц —.63-72.

20. ћирова€ политика как система международных отношений: (ћеждународные отношени€ и пути их регулировани€, методы и способы урегулировани€ международных споров) // ћатвеев —.ј. и др. ѕолитологи€. Ц ’., 2002. Ц —.316-323.

21. ћорозов √.». ќќЌ в ’’≤ веке: к саммиту тыс€челети€ // ћирова€ экономика и международные отношени€. Ц 2000. - є12. Ц —.23-28.

22. Ќац≥ональна безпека ”крањни: ≥стор≥€ ≥ сучасн≥сть. Ц  ., 1993.

23. ќсташ ». ≈вропейский выбор: ”краина и ≈вропейский союз // √олос ”краины. Ц 2002. Ц 13 март. Ц —.5.

24. ѕавловський ћ.ј., √оловенко Ѕ. √лобал≥зац≥€ ≥ нац≥ональна стратег≥€ ”крањни у ’’≤ стол≥тт≥ // ”н≥версум. ∆урнал пол≥толог≥њ, футуролог≥њ, економ≥ки, науки та культури. Ц 2002. - є9-10. Ц —.35-40.

25. ѕахарЇв ј.ƒ. «овн≥шньопол≥тичн≥ ор≥Їнтири л≥дер≥в —Ќƒ у нових геопол≥тичних умовах // “рибуна. Ц 2001. - є9-10. Ц —.35-36.

26. ѕогорська ≤. јмериканська детерм≥нанта у моделюванн≥ глобального пол≥тичного св≥тоустрою // ‘≥лософська думка. Ц 2006. Ц є5. Ц —.23-37.

27. ѕолитологи€: ”чеб. пособие дл€ вузов / —ост. и ред. Ќ. —азонова. Ц ’арьков: ‘олио, 2001. Ц 831с.

28. ѕолитологи€: ’рестомати€ / —ост. Ѕ.ј.»саев, ј.—.“ургаев, ј.≈.’ренов. Ц —ѕб.: 2006. Ц 464с.

29. ѕол≥тика Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ: Ќавчальний пос≥бник / ѕ≥д ред. д.ф.н., проф. ¬.√.¬оронковоњ Ц  .: ¬ƒ Уѕрофес≥оналФ, 2007. Ц 512с.

30. ѕол≥толог≥чний енциклопедичний словник / ”пор€дник ¬.ѕ. √орбатенко: «а ред. ё.—. Ўемшученко, ¬.ƒ.Ѕабк≥на, ¬.ѕ.√орбатенка. Ц 2-е вид., доп. ≥ перероб. Ц  .: •енеза, 2004. Ц 736с.

31. ѕол≥толог≥€. ѕ≥дручник // «а загальною редакц≥Їю проф.  ремень ¬.√., проф. √орлача ћ.≤. Ц ’арк≥в: ƒрукарський центр Д™д≥норогФ, 2002. Ц 640 с.

32. ѕол≥толог≥€: ѕ≥дручн. дл€ вищ. навч. заклад≥в / «а заг. ред. канд. ф≥лос. наук ё.≤. улаг≥на, д-ра ≥ст. наук, проф. ¬.≤. ѕолур≥за. Ц  .: јльтерпрес, 2002. Ц 612с.

33. ѕол≥толог≥€: ѕ≥дручник дл€ студент≥в вищих навчальних заклад≥в / «а ред. ќ.¬.Ѕабк≥ноњ, ¬.ѕ.√орбатенка. Ц  .: ¬идавничий центр Ђјкадем≥€ї, 2001. Ц 528с.

34. ѕор≥вн€льний анал≥з пол≥тичних структур јвстр≥њ ≥ ”крањни. Ц Ћьв≥в, 1996.

35. –уд€ков ѕ. —учасн≥ Ївропейськ≥ ≥нтеграц≥йн≥ проекти: мотиви, модел≥, ризики, рег≥ональний ≥ глобальний контекст // ѕол≥тична думка. Ц 2002. - є2-3. Ц —.91-107.

36. —алмин ј.ћ. –осси€, ≈вропа и новый мировой пор€док // ѕолис. Ц 1999. - є2.

37. —афонов ј.≈. Ќеобходима глобальна€ система противодействи€ терроризму // ћеждународна€ жизнь. Ц 2003. є1. Ц —.34-42.

38. —олана ’. ћногообразие в единстве: (ѕрисоединение дес€ти новых государств к ≈вропейскому —оюзу) // «еркало недели. Ц 2004. - є17. Ц —.1-4.

39. —п≥вв≥дношенн€ економ≥ки ≥ пол≥тики у м≥жнародних в≥дносинах // —тратег≥€ економ≥чного розвитку ”крањни / –ед. —тепанов ќ.ѕ. Ц  ., 2001. Ц ¬ип.4. Ц —.40-50.

40. “абачник ƒ. Ќовий курс зовн≥шньоњ пол≥тики ”крањни: дос€гненн€ ≥ перспективи. // ѕол≥тика ≥ час. 1995 - є9.

41. “уровский –.‘. —равнительный анализ тенденций регионального развити€ –оссии и ”краины // ѕолис. Ц 1999. - є6.

42. ”айт —., Ћайт ћ., Ћоуэнхардт ƒж. Ѕелорусси€, ћолдави€, ”краина: к ¬остоку или к «ападу? // ћирова€ экономика и международные отношени€. Ц 2001. - є7. Ц —.59-67.

43. „ерников √.ѕ., „ерникова ƒ.ј. Ђ≈вропа жаждет независимостиї: ¬оенно-стратегический потенциал и политические позиции ≈— в современном мире // ћеждународна€ жизнь. Ц 2003. - є9-10. Ц —. 77-92.

44. Ўерг≥н —.ќ. ¬≥дпов≥дальн≥сть л≥дер≥в ≥ дол€ аутсайдер≥в. √остр≥ кол≥з≥њ сучасноњ м≥жнародноњ системи в умовах глобал≥зац≥њ // ѕол≥тика ≥ час. Ц 2006. - є7-8. Ц —.49-61.

45. Ўлыков  .¬.  акой быть ќќЌ в ’’≤ веке: проблема реформировани€ совета безопасности // ћирова€ экономика и международные отношени€. Ц 2001. - є4. Ц —.107-113.

46. ясносокирский ё.ј. ѕолитико-правовые механизмы предотвращени€ и урегулировани€ конфликтов в рамках ќЅ—≈. // ѕолис. Ц 1999. - є3.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 944 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

1225 - | 1202 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.047 с.