Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕроблеми становленн€ нац≥ональноњ ел≥ти в сучасн≥й ”крањн≥
‘ормуванн€ ≥ розвиток украњнськоњ нац≥ональноњ ел≥ти завжди було важливою проблемою державотворенн€ в ”крањн≥. ¬≥дсутн≥сть стаб≥льноњ, збудованоњ на ≥сторичн≥й традиц≥њ, достатньо квал≥ф≥кованоњ пол≥тичноњ ел≥ти визнаЇтьс€ одн≥Їю з найголовн≥ших причин поразки нац≥онально-визвольноњ боротьби, загибел≥ створених украњнським народом в попередн≥ часи держав. ƒосл≥дники в≥дзначають, що ≥стор≥€ украњнськоњ нац≥ональноњ ел≥ти, проход€чи певн≥ стад≥њ (XII, XIII- XVI стол≥тт€, ’V≤-’”Ў стол≥тт€, XIX ст.-20-≥ роки XX стол≥тт€, 20-90-≥ роки XX стол≥тт€), характеризуЇтьс€ звуженн€м часового в≥др≥зка, на €кому розгорталас€ д≥€льн≥сть кожного з наступних ≥сторичних тип≥в ел≥ти (300 рок≥в, 150 рок≥в, 75 рок≥в, 70 рок≥в), њх несприйн€тлив≥стю до соц≥окультурних надбань попередн≥х ел≥т ≥, €к насл≥док, розривами пол≥тичноњ традиц≥њ, що негативно позначилос€ на утвердженн≥ незалежноњ держави.

ѕрофес≥йн≥ €кост≥ ≥ пол≥тичн≥ ор≥Їнтац≥њ сучасноњ (перех≥дноњ ≥ ще не до к≥нц€ сформованоњ) пол≥тичноњ ел≥ти ”крањни визначаютьс€ станом пол≥тичноњ (≥ загальноњ) культури ≥ св≥домост≥ сусп≥льства загалом, а також њњ структурою та джерелами формуванн€. —еред останн≥х головними Ї так≥:

Ц колишн€ комун≥стична "номенклатура" (власне пол≥тична, господарська, в≥йськова);

Ц колишн€ пол≥тична контрел≥та ("дисиденти", що займалис€ пол≥тичною д≥€льн≥стю);

Ц опозиц≥йна до колишньоњ влади ≥ заангажована в пол≥тику з час≥в перебудови творча ≥нтел≥генц≥€;

Ц люди, профес≥йна д≥€льн≥сть €ких близька до потреб сучасноњ пол≥тичноњ сфери, Ч економ≥сти, юристи, невеликий прошарок досл≥дник≥в пол≥тики.

ћеж≥ впливу кожноњ з цих частин на пол≥тику Ї нест≥йкими, переходи з контрел≥ти в ел≥ту, з опозиц≥йноњ ел≥ти в ел≥ту влади часто неспод≥ван≥, а сама пол≥тична ел≥та скор≥ше Ї конгломератом пол≥тичних угруповань, н≥ж соц≥альною верствою з усталеними функц≥€ми державного управл≥нн€ “обто, €кщо п≥д пол≥тичною ел≥тою ми розум≥Їмо не просто людей при влад≥ чи тих, хто за нењ боретьс€, а певну соц≥альну верству, €ка квал≥ф≥ковано, компетентно ≥ прот€гом тривалого часу зд≥йснюЇ функц≥ю управл≥нн€ сусп≥льством, то така вества в ”крањн≥ перебуваЇ на початкових стад≥€х свого формуванн€, ≥ те, що сусп≥льною св≥дом≥стю негативно сприймаютьс€ т≥ чи ≥нш≥ њњ структурн≥ елементи (чи то колишн≥ парт≥йц≥, чи навпаки Ч поети ≥ режисери), не може зм≥нити ситуац≥ю на краще.

‘ормуванн€ ≥ д≥€льн≥сть пол≥тичноњ ел≥ти ”крањни безпосередньо пов'€зан≥ з проблемою под≥леност≥ украњнського сусп≥льства ≥ його сегментизац≥њ за територ≥альними, мовними, конфес≥йними та ≥ншими ознаками. якщо ел≥ти не зможуть дос€гти компром≥су, це може загрожувати Їдност≥ та ≥снуванню держави.

≈фективн≥сть д≥€льност≥ пол≥тичноњ ел≥ти ”крањни буде забезпечена, €кщо сформуЇтьс€ повноц≥нна ≥ стаб≥льна пров≥дна верства, що в≥дзначатиметьс€ профес≥онал≥змом, високим ≥нтелектуальним р≥внем, в≥ддан≥стю загальнолюдським ≥ нац≥ональним ≥деалам, активною участю у розбудов≥ незалежноњ держави. ÷≥ риси дають змогу пол≥тичн≥й ел≥т≥ стати чинником нац≥ональноњ консол≥дац≥њ, пол≥тичноњ стаб≥льност≥, зд≥йсненн€ економ≥чноњ реформи та утвердженн€ демократ≥њ.

 

ѕ»“јЌЌя ƒЋя —јћќ ќЌ“–ќЋё «ЌјЌ№:

1. ¬изначте основн≥ тенденц≥њ формуванн€ пол≥тичних ел≥т в сучасн≥й ”крањн≥.

2. якими €кост€ми, на ваш погл€д, маЇ волод≥ти сучасна пол≥тична ел≥та?

2. як≥ функц≥њ в сусп≥льств≥ виконуЇ ел≥та?

3. як формуЇтьс€ ел≥та? яким чином зм≥нюютьс€ критер≥њ в≥дбору?

4. яким чином зд≥йснюЇтьс€ зм≥на (циркул€ц≥€) ел≥т?

5. яке сп≥вв≥дношенн€ м≥ж пон€тт€ми Ђпануючий класї ≥ Ђправл€ча ел≥таї?

6. як≥ критер≥њ покладено в основу формуванн€ сучасних ел≥т: походженн€, багатство, осв≥та?

7. ƒо €кого типу ел≥т можна в≥днести сучасну украњнську ел≥ту?

 

“≈ћ» –≈‘≈–ј“≤¬, допов≥дей ≤  ќЌ“–ќЋ№Ќ»’ –ќЅ≤“

1. ‘.Ќ≥цше €к фундатор теор≥њ ел≥т.

2. «ах≥дн≥ теор≥њ ел≥т (¬.ѕарето, √.ћоска, –.ћ≥хельс,  .ћангейм, –.јрон).

3. ¬≥дпов≥дальн≥сть €к принцип бутт€ ел≥ти.

4. “еор≥њ ел≥т в контекст≥ украњнського сусп≥льно-пол≥тичного бутт€ (ƒ.ƒонцов, ¬.Ћипинський).

5. –оль ел≥ти в процес≥ духовного в≥дродженн€.

6. ѕравл€ча ел≥та ≥ демократ≥€.

7. ћ≥сце ≥ завданн€ правл€чоњ ел≥ти в украњнському сусп≥льств≥.

8. ѕол≥тико-адм≥н≥стративна ел≥та.

9. –ег≥ональн≥ ел≥ти.

10. ѕол≥тична культура рег≥ональноњ ел≥ти.

11. ≤м≥дж пол≥тичноњ ел≥ти.

12. ѕрофес≥йна культура мун≥ципального депутата.

13. ≈л≥та в тотал≥тарному сусп≥льств≥. –ад€нська Ђноменклатураї.

 

Ћ≥тература

1. —оловьев ј.».  ультура власти российской элиты: искушение конституционализмом? //ѕолис. Ц 1999. - є5

2. √ельман ¬.я. Ђ—ообщество элитї и пределы демократизации: Ќижегородска€ область //ѕолис. Ц 1999. - є1

3. ≈лизаров ¬.ѕ. Ёлистистска€ теори€ демократии и современный российский политический процесс. //ѕолис. Ц1999. -є1

4.  упри€нычева Ё.Ѕ. ќсобенности политической элиты —амарской области //ѕолис. Ц 1999. -є3

5. ѕолитологи€. ”чеб. пособие дл€ техн. вузов / ћ.ѕ.¬асилик, ».ѕ.¬ишн€кова-¬ишневецка€ и др., ѕод ред. ћ.ј.¬асилика. Ц 4-е изд., перераб. и доп. Ц —пб.: ќќќ Ђ»здательство Ђѕионерї; ћ.: ќќќ Ђ»здательство јстрельї: Ђ»здательство ј—“ї, 2002. Ц 400 с.

6. ѕол≥толог≥€.  н. перша:ѕол≥тика ≥ сусп≥льство.  н. друга: ƒержава ≥ пол≥тика / ј. олод≥й, Ћ. лиманська, я.  осмина, ¬.’арченко. Ц 2-е вид., перероб. та доп. Ц  .: ≈льга, Ќ≥ка-÷ентр, 2003. Ц 664 с.: ил.

7. —амыгин —.»., —амыгин ѕ.—. ѕолитологи€ дл€ технических вузов. –остов н/ƒ: ‘еникс, 2002. Ц 384 с.

8. ƒодонов ј.‘. ѕолитологи€. ”чебное пособие дл€ вузов. Ц «апорожье: ѕросв≥та, 2005. Ц 428 с.

9. ѕолитологи€: ”чебное пособие / ѕод ред. —.ј.ћатвеева. Ц ’.: Ђќдиссейї, 2002. Ц 336 с.

10. Ћипинський ¬. Ћисти до брат≥в-хл≥бороб≥в. Ц  .: ‘≥ладельф≥€, 1995.

11. √аман-√олутвина ќ.¬. ќпределение основных пон€тий элитологии // ѕолис. Ц 2000. Ц є3. Ц —.97.

12. Ћапина Ќ., „ирикова ј. —тратегии региональных элит: экономика, модели власти, политический выбор / –јЌ. »Ќ»ќЌ. ÷ентр научн.-информ. исслед. глобальных и региональных проблем. ќтд. глобальных проблем.; ќтв. ред. Ћюбин ¬.ѕ. Ц ћ., 2000. Ц 200с.

13. ћихальченко ћ.≤. ”крањнська ел≥та €к специф≥чний феномен // ≈л≥ти ≥ цив≥л≥зац≥йн≥ процеси формуванн€ нац≥й Ц  .: “ќ¬ ”¬ѕ  Ђ≈кс ќбї, 2006. Ц 496с.

14.  равчук Ћ.ћ. Ќац≥ональну ел≥ту треба втрощувати // ≈л≥ти ≥ цив≥л≥зац≥йн≥ процеси формуванн€ нац≥й Ц  .: “ќ¬ ”¬ѕ  Ђ≈кс ќбї, 2006. Ц 496с.

15. √орбатенко ¬.ѕ., √орбатенко ≤.ј. ќсновн≥ напр€ми усп≥шноњ д≥€льност≥ ел≥ти в умовах перех≥дного сусп≥льно-державного розвитку // ≈л≥ти ≥ цив≥л≥зац≥йн≥ процеси формуванн€ нац≥й Ц  .: “ќ¬ ”¬ѕ  Ђ≈кс ќбї, 2006. Ц 496с.

16. —урм≥н ё.ѕ.  онцептуально-методолог≥чн≥ аспекти формуванн€ ≥ розвитку украњнськоњ пол≥тичноњ ел≥ти // ≈л≥ти ≥ цив≥л≥зац≥йн≥ процеси формуванн€ нац≥й Ц  .: “ќ¬ ”¬ѕ  Ђ≈кс ќбї, 2006. Ц 496 с.

17. ƒолженков ќ. “≥ньовий аспект пол≥тичного процесу в ”крањн≥: феномен адм≥н≥стративно-економ≥чних клан≥в // Ћюдина ≥ пол≥тика Ц є2. Ц 2000. Ц—.44-50.

18.  уценко ќ. —труктуруванн€ ≥нтерес≥в економ≥ко-пол≥тичних ел≥т у процес≥ ринкових перетворень в ”крањн≥ // ѕол≥тичний менеджмент. Ц 2005. Ц є1 (10). Ц —.78-89.

19. ћихальченко ћ. ”краинское общество: трансформаци€, модернизаци€ или лимитроф ≈вропы? Ц  .: »нститут социологии ЌјЌ”, 2001. Ц 440 с.

20. ѕол≥толог≥чний енциклопедичний словник / ”пор€дник ¬. ѕ. √орбатенко; «а ред. ё. —. Ўумшученка, ¬. ƒ. Ѕабк≥на, ¬. ѕ. √орбатенка. Ц 2-ге вид. доп. ≥ перероб.Ц  .: √енеза, 2004. Ц 736 с.

21.. ѕол≥толог≥€: ѕ≥дручн. дл€ вищ. навч. заклад≥в / «а заг. ред. канд. ф≥лос. наук ё. ≤.  улаг≥на, д-ра ≥ст. наук, проф. ¬. ≤. ѕолур≥за.Ц  .: јльтерпрес, 2002. Ц 612 с.

22. “раверсе ќ. ѕол≥тичне л≥дерство, нац≥ональна ел≥та ≥ практика модерн≥зац≥њ сусп≥льства // ѕол≥тичний менеджмент. - 2006. - є1. - —. 27 - 36.


“ема 21

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 906 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаглость Ц это ругатьс€ с преподавателем по поводу четверки, хот€ перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1826 - | 1480 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.05 с.