Організаційне забезпечення управлінням місцевими фінансами
Лекции.Орг

Поиск:


Організаційне забезпечення управлінням місцевими фінансами
Місцеві фінансові органи

• забезпечують втілення в життя державної фінансової політики;

• аналізують показники розвитку економіки відповідного району;

• розробляють проекти зведених балансів фінансових ресурсів для відпові­дних територій;

• розробляють бюджети відповідних територій;

• управляють коштами місцевих бюджетів;

• координують діяльність учасників бюджетного процесу з питань вико­нання бюджету;

• здійснюють контроль за витрачанням коштів розпорядниками бюджет­них коштів і складають звіти про виконання бюджету

Верховна Рада України:• ухвалює закони, зокрема з фінансових питань; • ухвалює основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період; • затверджує Державний бюджет України та вносить зміни до нього; • здійснює контроль за виконанням Державного бюджету України й ухва­лює рішення щодо його виконання; • ухвалює рішення про утворення та ліквідацію районів у областях, вста­новлення і зміну меж районів та міст й ін.

Кабінет Міністрів України:• забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики на державному та місцевому рівнях; • розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечення його виконання; • регулює зовнішньоекономічну діяльність регіонів України; • інше

 

14. Державне регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування.

В Україні фінансова діяльність органів місцевого самоврядування регулюється центральною владою. Ця діяльність регламентується чинним законодавством, а також указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України.

Центральна влада законодавчо регламентує повноваження місцевого самоврядування в галузі бюджету, утворення позабюджетних, валютних і цільових фондів, здійснення фінансово-кредитних відносин, управління фінансами комунальних підприємств, встановлення місцевих податків і зборів.

У питаннях регулювання доходів і видатків бюджетів місцевого самоврядування зберігається його підпорядкованість по вертикалі регіональним органам влади. А останніх, у свою чергу, центральній владі.

Основні інструменти регулювання: нормативи відрахувань до місцевих бюджетів різних рівнів від регульованих доходів; бюджетні дотації і субсидії з Державного бюджету і бюджетів вищого рівня до бюджетів нижчого рівня; міжбюджетні взаєморозрахунки.

Потреби створення фінансових основ місцевого самоврядування зумовлюють необхідність реформи міжбюджетних стосунків в Україні. Слід стабілізувати доходні джерела місцевих бюджетів в обсягах, які достатні для виконання покладених на них обов’язків і відповідальності щодо фінансування послуг населенню. Це може бути зроблено за рахунок закріплення за місцевими бюджетами їх доходних джерел на довгостроковій основі.

Нині ж має місце інша практика державного регулювання доходів місцевого самоврядування.

 

12.Права та обов’язки державних інституцій України щодо вирішення питань організації місцевих фінансів.

Верховна Рада України:• ухвалює закони, зокрема з фінансових питань; • ухвалює основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період; • затверджує Державний бюджет України та вносить зміни до нього; • здійснює контроль за виконанням Державного бюджету України й ухва­лює рішення щодо його виконання;• ухвалює рішення про утворення та ліквідацію районів у областях, вста­новлення і зміну меж районів та міст й ін.

Кабінет Міністрів України:• забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики на державному та місцевому рівнях; • розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечення його виконання;• регулює зовнішньоекономічну діяльність регіонів України;

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 338 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.