Види податкових надходжень. Податкові надходження – це найбільше джерело дохідної частини місцевих бюджетів, яке становить понад 80% доходів без урахування міжбюджетних трансфертів
Лекции.Орг

Поиск:


Види податкових надходжень. Податкові надходження – це найбільше джерело дохідної частини місцевих бюджетів, яке становить понад 80% доходів без урахування міжбюджетних трансфертів
Податкові надходження – це найбільше джерело дохідної частини місцевих бюджетів, яке становить понад 80% доходів без урахування міжбюджетних трансфертів. Поділяються на:

1)податки на доходи,податки на прибуток (податок з доходів фіз. осіб, податок на прибуток підприємств і організацій, що належить до комунальної власності);

2) податки на власність (податок на транспортні засоби

3)збори за спец. використання природних ресурсів(плата за користування надрами, збір за спец.використання води/ лісових ресурсів);

5)інші податки(місцеві податки і збори, єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва, податки, не віднесені до інших категорій, фіксований сільського сподар.податок).МІСЦЕВІ ПіЗ-податок на нерух.майно, відмінне від земельної ділянки, збір за місця для паркування трансп.засобів, збір за провадження деяких видів підпр.діяльності, туристичний збір)

 

26.Методи мобілізації грошових коштів до місцевих бюджетів.

Основними способами мобілізації грошових коштів до дохідної частини місцевих бюджетів є:

- пряме вилучення доходів з комунального сектору;

- отримання доходів від комунального майна та власних послуг;

- перерозподіл доходів юридичних та фізичних осіб за допомогою податків;

- залучення муніципальних позик.

1)У державному секторі функціонування держави характеризує її підприємницьку діяльність. Як і будь-який підприємець, держава має право на отримання підприємницького доходу – прибутку. Весь створений у державному секторі прибуток за правом власності належить державі. Однак певні права на цей прибуток належать і колективу підприємств. Тому практично ніколи весь прибуток державного сектора не вилучається до бюджету. При цьому у взаємовідносинах державних підприємств з бюджетом може застосовуватись як пряме вилучення доходів (шляхом платежів з прибутку), так і оподаткування прибутку на загальних засадах. В умовах ринкової економіки, коли переважає приватний сектор, застосовується податковий метод. В умовах адміністративної економіки домінує пряме вилучення доходів.

2)Доходи від державних угідь, майна і послуг формуються на основі прав власності держави. В Україні дотепер існує загальнонародна власність на землю. Отже, всі угіддя, надра, корисні копалини належать державі. Тому доходи від їх використання спрямовуються до бюджету держави. Формою таких доходів є платежі за ресурси: лісовий дохід, плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів, плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин. Надходження від державних прав власності навіть в Україні мінімальні – 2%.

3)Податковий метод формування доходів бюджету характеризує перерозподіл доходів юридичних і фізичних осіб. На відміну від прямого вилучення доходів в державному секторі, може здійснюватись тільки на підставі законів.

4)Позичковий метод означає формування доходів бюджету на поворотній основі. За нормальних умов основу доходів бюджету складають податки (95-98%) і позики (2-5%).

Доходи місцевих бюджетів класифікуються за такими групами:

- податкові надходження - Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов’язкові платежі.

- неподаткові надходження - доходи від власності та підприємницької діяльності, адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу, надходження від штрафів та фінансових санкцій, інші неподаткові надходження;

- доходи від операцій з капіталом;

- трансферти.

До закріплених належать доходи, які на довготривалій основі передаються до місцевих бюджетів у повному розмірі або за єдиною часткою для всіх регіонів.

До регулюючих відносять загальнодержавні податки, які згідно з нормативами відрахувань розподіляються між різними рівнями бюджетної системи. До власних доходів зараховують місцеві податки і збори, платежі, що встановлюються місцевими органами влади, доходи комунальних підприємств, доходи від майна, що належить місцевим органам влади.

Важливим дохідним джерелом місцевих бюджетів є кошти, що передаються до них з Державного бюджету, які в бюджетній практиці називаються бюджетними трансфертами. Їх розглянемо в іншій темі.

 

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 1909 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.