Лекции.Орг
 

Категории:


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...

Алгоритм вирішення задачі № 4Загрузка...

 

1. Для забезпечення майбутньої покупки у клієнта суми в 100000 дол. США, банк займає цю суму та обмінює її на національну валюту за спот-курсом 8,01 грн./дол. (100000 • 8,01 = 801000 грн.) та розміщує цю суму на депозит на 90 днів. Після закінчення цього періоду буде одержана сума 833040 грн.

Сума у доларах США, яку банку потрібно буде повернути за кредитом за ставкою 10% складатиме 102500дол.

Якщо форвардний курс покупки валюти у клієнта буде дорівнювати 8,1272 (теоретичний форвардний курс), то банк погасить кредит в іноземній валюті повністю, не одержав ніякого доходу. Даний форвардний курс є для банку бездохідним курсом. Для одержання прибутку банк повинний купити долари дешевше беззбиткового курсу з врахуванням норми прибутку в 1% за 3 місяці:

2. Банк укладає зі своїм клієнтом форвардний контракт. При укладанні форвардного контракту розраховується форвардний курс: враховується спот – курс на момент укладення угоди та величина відсоткових ставок по депозитам, з урахуванням додаткової форвардної маржі. При несприятливій зміні валютного курсу укладання контракту допомагає клієнту позбутись можливих збитків.

3. Операція своп пов’язана з купівлею (продажем) іноземної валюти за курсом на момент укладання угоди з одночасною угодою про продаж (купівлю) такої ж суми валюти через певний період. Для одержання прибутку банк повинний купити іноземну валюту дешевше теоретично беззбиткового курсу. Зниження курсу покупки повинно компенсувати можливу різницю між теоретично можливим форвардним курсом і реальним поточним курсом, за яким банк обмінює відсотки за депозитом у національній валюті.

Завдання №5

І. Вихідні дані:

У другій половині ХХ століття з’явилася нова форма кредитування – форфейтинг. Форфейтинг – це кредитування експорту шляхом покупки векселів або інших боргових вимог.

Український експортер та іноземний імпортер уклали контракт на поставку товару, в якому домовилися, що платежі за товари будуть здійснюватись шляхом виплати боргового зобов’язання – векселя. Експортер продає одержані зобов’язання форфейтинговій компанії.

 

ІІ. Завдання до ситуації:

На підставі даних додатку А виконати наступні завдання:

1. Пояснити механізм проведення операції форфейтингування векселя форфейтинговою компанією, при якій всі ризики переходять від експортера до форфейтора.

2. Надати визначення механізму усунення ризику експортера за допомогою операції форфейтига.

3. Здійснити прогнозну оцінку ефективності угоди форфейтора.

 

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Додаток А

 

Контрактна вартість товару 2000000 дол. США
Щорічна відсоткова ставка (умовна) 12%
Дисконтна ставка (умовна 6%
Кількість днів у році, встановлена для даної операції 360 днів
Середній термін погашення векселя 3 роки

 

Дата добавления: 2015-10-27; просмотров: 372 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.