Лекции.Орг
 

Категории:


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...


Перевал Алакель Северный 1А 3700: Огибая скальный прижим у озера, тропа поднимается сначала по травянистому склону, затем...


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...

Алгоритм вирішення задачі №2Загрузка...

1. При укладанні форвардного контракту узгоджується форвардний курс. Він складається із спот-курсу (8,0100 грн./дол.) на момент укладання угоди та премії або дисконту, тобто надбавки або знижки в залежності від різниці відсоткових ставок за депозитом: 16% – за гривнею та 10% – за доларом США. Форвардний курс дорівнюватиме 8,1272грн./дол.

На дату розрахунків операція валютного обміну здійснюється за спот – курсом 8,0500 грн/дол. США і клієнт одержує 241500 грн., а за форвардною угодою банк виплачує клієнтові (8,1272 – 8,0500)х 30000 = 231,6 грн.

Загальна сума виплат становить 241500 + 2316 = 243816 грн. що й означає курс 8,1272 грн/дол. США, зафіксований в угоді.

 

2. При укладанні форвардного контракту банк і покупець фіксують валютний курс. При цьому враховується: курс спот на момент укладання угоди та величина відсоткових ставок за депозитом. Валюта з більш низькою відсотковою ставкою буде продаватися з премією на форвардному ринку, а з більш високою – з дисконтом. Поставка активу здійснюватиметься за форвардним курсом.

 

3. При укладанні форвардного контракту враховується, що покупець і продавець валюти можуть одержати різний доход у вигляді відсотків за депозитом (16% і 10%) за період до виконання угоди. За цей період курс валюти може змінитися несприятливо як для продавця (експортера), так і для покупця (банк), укладання контракту ж допомагає уникнути можливих збитків та одержати прибуток, якщо курс зміниться сприятливо для них. Укладання форвардних контрактів вирівнює позиції учасників угоди.

Задача №3

І. Вихідні дані:

Операції з купівлі-продажу валюти зі строком оплати більше 2 банківських днів, не враховуючи дня укладання угоди, називаються строковими. До строкових операцій відносяться опціонні операції.

Український інвестор звернувся до банку з метою укладання опціонного валютного контракту (позабіржового) на покупку іноземної валюти. Основна мета інвестора – захистити себе від ризику несприятливої зміни валютного курсу.

 

ІІ. Завдання до ситуації:

На підставі даних додатку А виконати наступні завдання:

1. Розрахуйте як за допомогою укладання строкового опціонного контракту інвестор зможе захистити себе від несприятливого коливання валютного курсу.

2. Надайте визначення механізму захисту від несприятливого коливання валютного курсу за допомогою валютного опціону.

3. Виявити умови, за яких реалізація опціону буде найбільш вигідною для інвестора.

 

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Додаток А

 

Обсяг угоди 100000 дол. США
Термін опціону 3 місяця
Опціонний курс (страйк-курс) 7,9080 грн./дол.
Премія (комісійні) 0,08 грн./дол.
Стиль опціону Європейський
Спот-курс на день виконання опціону 8,0500 грн./дол.

 

Дата добавления: 2015-10-27; просмотров: 395 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.