Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


”правл≥нн€ Windows клав≥атурою ≥ ман≥пул€тором
 

 

ѕерсональний компТютер (ѕ ) Ц ун≥версальна техн≥чна система. “ерм≥н УперсональнийФ п≥дкреслюЇ ту його особлив≥сть, що в≥н ор≥Їнтований на обслуговуванн€ одного робочого м≥сц€. –азом з тим, ≥снуЇ пон€тт€ базовоњ конф≥гурац≥њ ѕ , €ку вважають типовою. ÷е пон€тт€ може зм≥нюватись з часом. Ќа даний час базова конф≥гурац≥€ включаЇ так≥ пристроњ:

 

Ј клав≥атуру;

 

Ј ман≥пул€тор миша;

 

Ј мон≥тор;

 

Ј системний блок.

 

 лав≥атура на даний час Ї основним пристроЇм вводу даних. «а допомогою нењ можна вводити алфав≥тно-цифрову ≥нформац≥ю та подавати команди управл≥нн€. —тандартна клав≥атура м≥стить б≥льше 100 клав≥ш, функц≥онально розд≥лених на групи.

 

√рупа алфав≥тно-цифрових клав≥ш призначена дл€ введенн€ знаковоњ ≥нформац≥њ та подач≥ команд, що задаютьс€ л≥терами.  ожна клав≥ша може працювати в дек≥лькох режимах, €к≥ визначаютьс€ рег≥страми. ƒо алфав≥тно-цифрових клав≥ш в≥днос€ть також де€к≥ службов≥ клав≥ш≥: Enter, Tab, Esc, Spacebar, BackSpace.

 

√рупа рег≥стрових клав≥ш зд≥йснюЇ переключенн€ рег≥стр≥в клав≥атури, а також в комб≥нац≥њ з клав≥шами алфав≥тно-цифровоњ групи розшир€Ї можливост≥ клав≥атури по вводу символ≥в та подач≥ команд. ƒо нењ в≥днос€ть клав≥ш≥ Alt, Ctrl, Shift, CapsLock, NumLock, ScrollLock, PrintScreen, Break.

 

√рупа функц≥ональних клав≥ш розташована в верхн≥й частин≥ клав≥атури. ÷≥ клав≥ш≥ призначен≥ дл€ поданн€ команд. ‘ункц≥њ клав≥ш не Ї жорстко детерм≥нованими ≥ можуть зм≥нюватись дл€ р≥зних програм.

 

√рупа клав≥ш управл≥нн€ курсором виконуЇ функц≥њ перем≥щенн€ курсору по екрану.  урсором називають спец≥альний екранний маркер, €кий показуЇ м≥сце введенн€ знаковоњ ≥нформац≥њ (поточну позиц≥њ екрану). ƒо ц≥Їњ групи вход€ть клав≥ш≥ управл≥нн€ курсором (стр≥лки), PageUp, PageDown, End, Home. ƒо ц≥Їњ групи в≥днос€ть також клав≥ш≥ Insert (зд≥йснюЇ переключенн€ м≥ж режимами вставки та зам≥ни при введен≥ тексту) та Delete (зд≥йснюЇ видаленн€ символ≥в р€дка справа в≥д позиц≥њ курсору).

 

√рупа клав≥ш додатковоњ цифровоњ клав≥атури виконуЇ дв≥ функц≥њ. ¬ одному режим≥ ц≥ клав≥ш≥ призначен≥ дл€ введенн€ цифровоњ ≥нформац≥њ, а в ≥ншому - дл€ управл≥нн€ перем≥щенн€м курсору. ѕереключенн€ режим≥в зд≥йснюЇтьс€ клав≥шею NumLock.

 

ƒл€ зручност≥ роботи з клав≥атурою де€к≥ клав≥ш≥ (Alt, Ctrl, Shift, Enter) дубльован≥.

 

ћан≥пул€тор миша призначений дл€ подач≥ команд управл≥нн€.  р≥м цього, за допомогою мишу можна також створювати граф≥чн≥ обТЇкти, зм≥нювати властивост≥ де€ких елемент≥в ≥нтерфейсу користувача, тощо. –обота з ман≥пул€тором пол€гаЇ у перем≥щенн≥ миш≥ по пласк≥й поверхн≥. ѕри цьому синхронно на екран≥ перем≥щуЇтьс€ граф≥чний покажчик.  оманди подаютьс€ за допомогою клацань кнопками миш≥, €ких Ї дв≥. детальн≥ше використанн€ миш≥ буде розгл€нуто при досл≥дженн≥ роботи з операц≥йною системою.

 

 

ћан≥пул€тор УмишаФ

 

ѕор€д з клав≥атурою миша Ї важливим засобом вводу ≥нформац≥њ. ћиш≥ з'€вилис€ в результат≥ по€ви граф≥чних оболонок. ¬иб≥р, щелчок (чи подв≥йний щелчок) на об'Їкт≥ у вигл€д≥ п≥ктограми, символа чи пунута меню робить клав≥атуру майже не потр≥бною. јле њњ звичайно не можна зам≥нити в тих додатках, де потр≥бно вводити дан≥ (текст, цифри). “ак що миша ≥ клав≥атура працюють у взаЇмозв'€зку ≥ доповнюють один одного.

 

ќтже, миша - це пристр≥й керуванн€ ман≥пул€торного типу. ¬она маЇ вигл€д невеликоњ пластмасовоњ коробочки з двома (або трьома) клав≥шами. ѕерем≥щенн€ миш≥ по поверхн≥ синхрон≥зоване з перем≥щенн€м граф≥чного об'Їкта, €кий називаЇтьс€ курсор миш≥, на екран≥ мон≥тора. Ќа в≥дм≥ну в≥д клав≥атури, миша не Ї стандартним пристроЇм керуванн€, тому дл€ роботи з нею вимагаЇтьс€ на€вн≥сть спец≥альноњ системноњ програми - драйвера миш≥. ƒрайвер миш≥ призначений дл€ ≥нтерпретац≥њ сигнал≥в, що поступають в≥д миш≥, а також дл€ забезпеченн€ механ≥зму передач≥ ≥нформац≥њ про положенн€ та стан миш≥ операц≥йн≥й систем≥ та ≥ншим прикладним програмам. ƒрайвер миш≥ встановлюЇтьс€ при першому п≥дключенн≥ миш≥ або при завантаженн≥ операц≥йноњ системи.

 

 омп'ютером керують перем≥щенн€ миш≥ та короткочасн≥ натисненн€ њњ клав≥ш (ц≥ натисненн€ називаютьс€ кл≥ками). ћиша не може безпосередньо використовуватис€ дл€ введенн€ знаковоњ ≥нформац≥њ, њњ принцип керуванн€ базуЇтьс€ на механ≥зм≥ под≥й. « точки зору драйвера, вс≥ перем≥щенн€ миш≥ та кл≥ки њњ клав≥ш розгл€даютьс€ €к под≥њ, анал≥зуючи €к≥, драйвер встановлюЇ, коли в≥дбулас€ под≥€ ≥ в €кому м≥сц≥ екрану знаходивс€ в цей час курсор миш≥. ÷≥ дан≥ передаютьс€ в прикладну програму, ≥з €кою працюЇ користувач, ≥ за цими даними програма може визначити, €ку команду мав на уваз≥ користувач, ≥ приступити до њњ виконанн€.

 

ƒо числа параметр≥в миш≥, €кими може керувати користувач, належать: чутлив≥сть (характеризуЇ величину перем≥щенн€ курсору миш≥ на екран≥ при заданому перем≥щенн≥ миш≥), функц≥њ л≥воњ та правоњ клав≥ш, а також чутлив≥сть до подв≥йного кл≥ку (визначаЇ максимальний пром≥жок часу, прот€гом €кого два окремих кл≥ки клав≥ш≥ розгл€даютьс€ €к один подв≥йний кл≥к).

 

¬в≥д ≥нформац≥њ зд≥йснюЇтьс€ за допомогою клав≥ш. Ѕ≥льш≥сть миш

 

маЇ њх 3-х. ‘ункц≥ональне значенн€ цих клав≥ш р≥зне в залежност≥ в≥д додатк≥в. «агальною властив≥стю миш Ї те, що при вказанн≥ на об'Їкт (п≥ктограму) об'Їкт стаЇ управл€ючим. ¬ цьому випадку при щелчку л≥воњ клав≥ш≥ миш≥ в≥н вид≥л€Їтьс€; €кщо не в≥дпускати л≥ву кнопку миш≥, то його можна перем≥щувати; при подв≥йному щ≥лчку л≥воњ кнопки об'Їкт стаЇ активним.

 

ѕринцип роботи

 

ћишу можна в≥дкривати без особливих проблем ≥ ризику, ≥ нав≥ть потр≥бно час в≥д часу це робити, дл€ њњ чистки. Ќа обернен≥й сторон≥ миш≥ знаходитьс€ отв≥р, €кий в≥дкриваЇтьс€ поворотом пластиковоњ шайби. ƒал≥ йде круглий шар≥к д≥аметром б≥л€ 1,5-2 см., €кий можна вийн€ти ≥ почмстити. ÷ей шарик виготовлений ≥з металу ≥ покритий резиною. ѕ≥д ним розташован≥ три маленьких валика, €к≥ з ним контактують. ќдин служить дл€ управл≥нн€ шариком, а два ≥нш≥ реЇструють механ≥чн≥ рухи шар≥ка. ÷≥ пластмасов≥ валики на к≥нц≥ осей зв'€зан≥ з диском з растровими отворами. (див. малюнок).

 

Ќайб≥льш поширеним Ї оптико-механ≥чний принцип рег≥страц≥њ миш≥. ÷ей принцип пол€гаЇ в сл≥дуючому. ѕри перем≥щенн≥ миш≥ шарик приходить в рух ≥ крутить дотикаюч≥ дл нього валики. ¬≥сь обертанн€ одного ≥з них вертикальна, а другого-горизонтальна. Ќа цих в≥с€х встановлен≥ диски з растровими отрворами, €к≥ обертаютьс€ м≥ж двома пластмасовими цокол€ми. Ќа першому цокол≥ знаходитьс€ джерело св≥тла, а на другому фоточуттЇвий елемент (фотод≥од, фототранзистор). ÷ей фотосенсор визначаЇ, де знаходитьс€ джерело св≥тла: перед отвором, чи за пластмасовою перегородкою диска. ќск≥льки таких отвор≥в два, то пор€док осв≥тленн€ фоточутливих елемент≥в визначаЇ напр€м перем≥щенн€ миш≥, а частота ≥мпульс≥в залежить в≥д њњ швидкост≥.

 

ƒрайвер миш≥

 

як ≥ клав≥атура, миша повинна бути зв'€зана з –—. Ѕез в≥дпов≥дного драйвера –— не буде отримувати ≥нформац≥ю в≥д миш≥.

 

“≥льки миш≥ з шинним ≥нтерфейсом, €к≥ п≥дключаютьс€ до власноњ карти розширенн€, обход€тьс€ без в≥дпов≥дного програмного забезпеченн€.

 

¬ €кост≥ стандарту використовуЇтьс€ Microsoft - сум≥сна миша (MS-mouse). «а допомогою драйвера дл€ ц≥Їњ миш≥ можна €к правило управл€ти вс≥ма сум≥сними мишами.

 

якщо по€вивс€ сумн≥в в сум≥сност≥ вашоњ миш≥ з MS-mouse, то найд≥ть на њњ корпус≥ перемикач, €кий позначений €к MS чи –— ≥ встанов≥ть свою мишу в режим сум≥сност≥ з MS-mouse.

 

¬ мишах старого вз≥рц€ такий перемикач в≥дсутн≥й. јле €кщо ваша миша все ще не працюЇ в режим≥ Microsoft, то спробуйте на прот€з≥ де€кого часу тримати натиснутою њњ л≥ву кнопку. ƒл€ де€ких моделей це Ї ознакою переключенн€ в режим MS-mouse.

 

–озгл€немо де€к≥ види миш≥.

 

1) ќптична миша - њњ принцип роботи трохи схожий до механ≥чноњ миш≥, т≥льки перем≥щенн€ миш≥ реЇструЇтьс€ не механ≥чними важел€ми. ќптична миша отримуЇ пром≥нь св≥тла на спец≥альний коврик. ÷ей пром≥нь в≥дбиваЇтьс€ в≥д коврика ≥ поступаЇ в мишу та анал≥зуЇтьс€ електрикою, €ка в залежност≥ в≥д типу отриманого сигналу встановлюЇ напр€м руху миш≥.

 

ѕеревага таких миш в достов≥рност≥ та над≥йност≥. Ќедол≥к - в тому, що коврик повинен бути спец≥альним, ≥ п≥сл€ стиранн€ його поверхн≥ миша на мон≥тор≥ робить перем≥щенн€ курсора хаотичним.

 

2) ≤нфрачервон≥ миш≥ - базою дл€ виникненн€ цих миш були в≥деомагн≥тофони. ѕор€д з коп'ютером встановлений приймач ≥нфрачервоного св≥тла, €кий з'Їднаний з –— кабелем. –ух миш≥ реЇструЇтьс€ механ≥крю ≥ перетворюЇтьс€ в ≥нфрачервоний сигнал, €кий передаЇтьс€ на приймач.

 

Ќедол≥ком використанн€ такоњ миш≥ Ї те, що дл€ над≥йноњ передач≥ ≥нфрачервоного сигналу завжди повинен бути встановлений контакт м≥ж приймачем ≥ передатчиком сигналу. Ќе можна загорожувати в≥дображувач сигналу книжками, теплопров≥дними матер≥алами ≥ т.д., тому що миша не буде мати можлив≥сть подавати сигнал в –—.

 

3. –ад≥омиш≥ - передаЇ ≥нформац≥ю в≥д миш≥ за допомогою рад≥осигналу.

 

¬ €кост≥ перифер≥йних пристроњв вводу ≥нформац≥њ використовують

 

- трекбол (€к миша догори ногами, рух зд≥йснюЇтьс€ рухом шарика, €кий треба крутити пальцем;

 

- джойст≥к (використовуЇтьс€ в ≥грових автоматах, ркх зд≥йснюЇтьс€ за допомогою ручки при використанн≥ також ≥ кнопок).

 

- дигитайзери (схоже на мишу: використовують дл€ граф≥чних роб≥т; перетворюЇ рух оператора в формат векторноњ граф≥ки).


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 911 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

1968 - | 1933 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.