Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—амост≥йна аудиторна робота. ¬иконати лабораторн≥ роботи:
¬иконати лабораторн≥ роботи:

«ј¬ƒјЌЌя 1. ѕриготувати вит€жку з рослинноњ сировини.

3 г подр≥бленоњ рослинноњ сировини пом≥щають в колбу об'Їмом 200 мл, заливають 100 мл гар€чоњ води ≥ залишають на 15 хв на кипл€чому вод€ному огр≥внику. ¬м≥ст колби охолоджують ≥ проф≥льтровують через шматочок вати.

«ј¬ƒјЌЌя 2. ѕровести ви€вленн€ дубильних речовин в вит€жц≥ за допомогою €к≥сних реакц≥й.

як≥сн≥ реакц≥њ:

1. з формальдег≥дом ≥ хлористоводневою кислотою. ƒо 50 мл досл≥джуваноњ вит€жки (концентрац≥€ дубильних речовин повинна складати приблизно 0,4 %), додають 5 мл кислоти хлористоводневоњ концентрованоњ ≥ 15 мл формальдег≥ду. —ум≥ш кип'€т€ть 30 хв з≥ зворотн≥м холодильником. —постер≥гають зм≥ни. ќсад в≥дф≥льтровують. ƒо 10 мл ф≥льтрату додають 10 краплин 1 % розчину зал≥зо-амон≥йних квасц≥в ≥ 1 г кристал≥чного натр≥ю ацетату. ѕо€сн≥ть ≥ опиш≥ть зм≥ни, €к≥ спостер≥гаЇте. яке забарвленн€ реакц≥йноњ сум≥ш≥ спостер≥гаЇтьс€ при на€вност≥ г≥дрол≥зованих або конденсованих дубильних речовин?

2. з розчином желатину. ƒо 2 г досл≥джуваноњ вит€жки додайте краплинами 1 % розчин желатину, не допускаючи його надлишку. ќпиш≥ть зм≥ни, €к≥ спостер≥гаЇте ≥ зроб≥ть висновок про на€вн≥сть дубильних речовин.

3. з розчином алкалоњду. ƒо 2 г досл≥джуваноњ вит€жки додають краплинами 1 % розчин алкалоњду (х≥н≥ну г≥дрохлориду, цитозину). ќпиш≥ть зм≥ни, €к≥ спостер≥гаЇте ≥ зроб≥ть в≥дпов≥дний висновок.

4. з сол€ми зал≥за. ƒо 2 г досл≥джуваноњ вит€жки додають 4-5 краплин зал≥зо-амон≥йних квасц≥в; х≥м≥чну групу дубильних речовин визначають за забарвленн€м утвореного комплексу.

5. з розчином ацетату свинцю. ƒо 2 г досл≥джуваноњ вит€жки додають 4 мл 10 % розчину кислоти ацетатноњ ≥ 2 мл 10 % розчину свинцю ацетату. ”творюЇтьс€ осад (€ка група дубильних сполук?), €кий в≥дф≥льтровують. ƒо ф≥льтрату додають к≥лька краплин 1 % розчину зал≥зо-амон≥йних квасц≥в. ќпиш≥ть зм≥ни, €к≥ спостер≥гаЇте ≥ зроб≥ть висновки.

6. з бромною водою. –еакц≥ю виконують п≥д вит€жкою. ƒо 5 г досл≥джуваноњ вит€жки додають краплинами 2 % розчин бромноњ води до по€ви запаху брому. ѕри на€вност≥ €коњ групи дубильних речовин утворюЇтьс€ осад? ќпиш≥ть зм≥ни, €к≥ спостер≥гаЇте.

«ј¬ƒјЌЌя 3. ѕровести хроматограф≥чне визначенн€ катех≥н≥в в Ћ–—.

¬одну вит€жку сировини, €ка м≥стить катех≥ни (що залишилась п≥сл€ проведенн€ €к≥сних реакц≥й), використовують дл€ хроматограф≥чного анал≥зу. Ќа хроматограф≥чний пап≥р нанос€ть приблизно 0,5 мл вит€жки так, щоб площа нанесеноњ пл€ми не перевищувала 10 мм2 (д≥аметр пл€ми менше 4 мм). ћожна також 5 мл випарувати на вод€ному огр≥внику до об'Їму 0,5 мл ≥ тонким кап≥л€ром 0,1 мл наносити на хроматоргаму. ѕаралельно на л≥н≥ю старту нанос€ть розчини "св≥дк≥в". ѕот≥м смужку хроматограф≥чного паперу з нанесеними речовинами п≥дписують простим ол≥вцем ≥ пом≥ст≥ть в камеру, насичену системою розчинник≥в н-бутонол Ц ацетатна кислота Ц вода (4:5:1) ≥ хроматографують до того часу, поки фронт системи розчинник≥в не п≥дн≥метьс€ на висоту 15-20 см (2-3 год.). ѕ≥сл€ цього хроматограму п≥дсушують в сушильн≥й шаф≥ при 100-120 ∞— ≥ оприскують 1 % розчином ван≥л≥ну в кислот≥ хлористоводнев≥й концентрован≥й.  атех≥ни про€вл€ють у вигл€д≥ рожевих пл€м. “реба мати на уваз≥, що таке саме забарвленн€ дають флороглюцин ≥ де€к≥ флавоноњди з под≥бним розм≥щенн€м г≥дроскильних груп. ѕл€ми обвед≥ть ол≥вцем ≥ розрахуйте значенн€ Rf. «г≥дно результат≥в Ѕредф≥лд ≥ Ѕрейт-—м≥т (1962), €к≥ проводили хроматограф≥ю на папер≥ в т≥й же систем≥ розчинник≥в, катех≥ни мають наступн≥ значенн€ Rf: l-галокатех≥н Ц 0,47; d-галокатех≥н Ц 0,57; l-еп≥катех≥н Ц 0,65; l-галокатех≥н-3-галат Ц 0,77; d-катех≥н Ц 0,76; l-еп≥катех≥н-3-галат Ц 0,86.

«ј¬ƒјЌЌя 4. ¬изначити к≥льк≥сний вм≥ст дубильних речовин в Ћ–—.

Ѕ≥л€ 2 г (точна навжка) подр≥бненоњ сировини, прос≥€ноњ через сито д≥аметром 3 мм, заливають 250 мл кипл€чоњ води ≥ нагр≥вають на кипл€чому вод€ному огр≥внику з зворотн≥м холодильником прот€гом 30 хв. –≥дину охолоджують до к≥мнатноњ температури ≥ проф≥льтровують через вату. 25 мл водноњ вит€жки перенос€ть в кон≥чну колбу на 750 мл, додають 500 мл води, 25 мл розчину ≥нд≥госульфокислоти ≥ титрують при пост≥йному пом≥шуванн≥ 0,1 н розчином кал≥ю перманганату до по€ви золотисто-жовтого забарвленн€.

1 мл 0,1 н розчину кал≥ю перманганату в≥дпов≥даЇ 0,004157 г дубильних речовин в перерахунку на тан≥н. ѕаралельно провод€ть контрольний досл≥д. ƒл€ цього титрують 25 мл ≥ндигосульфокислоти в 525 мл води. –озрахунок к≥лькотс≥ дубильних речовин провод€ть за формулою:

’ = ((а - б) Ј   Ј 0,004157 Ј 250 Ј 100) / (– Ј 25) %, де

а Ц к≥льк≥сть мл 0,1 н. розчину кал≥ю перманганату, €кий п≥шов на титруванн€ дубильних речон в наважц≥ рослинноњ сировини;

б - к≥льк≥сть мл 0,1 н. розчину кал≥ю перманганату, €кий п≥шов на титруванн€ 25 мл ≥ндигосульфокислоти в контрольному досл≥д≥;

  Ц коеф≥ц≥Їнт поправки до 0,1 н. розчину кал≥ю перманганату;

– Ц наважка рослинноњ сировини в г;

0,004157 Ц к≥льк≥сть дубильних речовин в перерахунку на тан≥н, що в≥дпов≥даЇ 1 мл 0,1 н розчину перманганату кал≥ю.

Ћ≤“≈–ј“”–ј

ќсновна

1.  овальов ¬.ћ., ѕавл≥й ќ.I., ≤сакова “.≤. ‘армакогноз≥€ з основами б≥ох≥м≥њ рослин: ѕ≥дручник дл€ студ. вищих фармац. заклад≥в осв≥ти та фармац. факультет≥в вищих мед. заклад≥в осв≥ти ≤≤≤- ≤v р≥вн≥в акредитац≥њ / «а ред. ¬.ћ.  овальова. Ц ’.: ѕрапор; ¬ид-во Ќ‘а”, 2000,Ч703 с. - —. 305 Ц 317.

2. √осударственна€ фармакопе€ ———–: ¬ып. 2. ќбщие методы анализа Ћекарственное растительное сырье/ ћ« ———–. Ч XI изд., доп. Ч ћ.: ћедицина, Ч 1989. Ч 400 с. Ц —. 233 Ц 235, 279 Ц 280, 291 Ц 293, 357 Ц 359.

3. ƒержавна ‘армакопе€ ”крањни / ƒержавне п≥дприЇмство ЂЌауково-експертний фармакопейний центрї. - 1-е вид. Ц’.: –≤–≈√, 2001. Ц 556 с. - —. 9 - 10, 59, 271 - 274, 489 - 492.

4. ƒержавна ‘армакопе€ ”крањни / ƒержавне п≥дприЇмство ЂЌауково-експертний фармакопейний центрї. - 1-е вид.Ц ƒоповненн€ 2. Ц ’.: ƒержавне п≥дприЇмство ЂЌауково-експертний фармакопейний центрї, 2008. Ц 548 с.

5. ƒержавна ‘армакопе€ ”крањни / ƒержавне п≥дприЇмство Ђ”крањнський науковий фармакопейний центр €кост≥ л≥карських засоб≥вї. Ц 1-е вид. Ц ƒоповненн€ 3. Ц ’.: ƒержавне п≥дприЇмство Ђ”крањнський науковий фармакопейний центр €кост≥ л≥карських засоб≥вї, 2009. Ц —. 280.

6. ѕрактикум по фармакогнозии: ”чеб. пособие дл€ студ. вузов / ¬.Ќ.  овалев, Ќ.¬. ѕопова, ¬.—.  исличенко и др.; ѕод общ. ред. ¬.Ќ.  овалева. Ц ’арьков: »зд-во Ќ‘а”: «олотые страницы: ћ“ -книга, 2004. Ц —. 191 - 213.

7. јнал≥з л≥карськоњ рослинноњ сировини, що вм≥щуЇ фенольн≥ сполуки. Ќавчально-методичний пос≥бник з фармакогноз≥њ дл€ студент≥в ≤≤≤ курсу фармацевтичного факультету / ј.–. √рицик, ћ.¬. ћельник, Ћ.ћ. √рицик. Ц Ћьв≥в: ƒѕ ћ¬— ”крањни ЂЋьв≥в-≤нформ-–есурсиї, 2010. Ц 52 с.

ƒодаткова

8. Ћ≥карськ≥ рослини: ≈нциклопедичний дов≥дник / «а ред. академ≥ка јЌ ”——– ј.ћ. √родз≥нського. Ц  .: √олов. ред. укр. рад. енциклопед≥њ ≥м. ћ.ѕ. Ѕажана, 1992. Ц 544 с.

9. ћашковский ћ.ƒ. Ћекарственные средства. Ц ћ.: ћедицина, 1986. - “. 1. - 624 с; “. 2. - 576 с.

10. √аммерман ј.‘.  урс фармакогнозии. Ц Ћ.: ћедицина, 1967. Ц 702 с.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 418 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2193 - | 2051 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.