Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—амост≥йна аудиторна робота. ¬иконати лабораторн≥ роботи:
¬иконати лабораторн≥ роботи:

«ј¬ƒјЌЌя 1. ѕровести ви€вленн€ антраценпох≥дних за допомогою €к≥сних реакц≥й.

а) реакц≥€ м≥кросубл≥мац≥≥: 0,2 г подр≥бненоњ сировини пом≥щають в суху проб≥рку ≥ обережно нагр≥вають на полум'њ пальника, тримаючи проб≥рку майже горизонтально. ѕох≥дн≥ антрацену субл≥мують ≥ ос≥дають на ст≥нках проб≥рки у вигл€д≥ жовтих кристал≥в. ѕ≥сл€ охолодженн€ проб≥рки субл≥мат, що утворивс€ на њњ ст≥нках, перенос€ть в ≥ншу проб≥рку ≥ додають краплину 5%-го спиртового розчину натр≥ю г≥дроксиду. ¬≥дм≥чають характер забарвленн€.

б) реакц≥€ „≥рха: 0,5 г подр≥бненоњ сировини заливають 5 мл води очищеноњ, кип'€т€ть 5 хв ≥ проф≥льтровують у проб≥рку. ƒо ф≥льтрату додають 5% спиртовий розчин NaOH. ¬≥дм≥чають характер забарвленн€.

в) реакц≥€ Ѕорнтрегера: 1,0 г подр≥бненоњ сировини внос€ть у колбу, заливають 10 мл 10% спиртового розчину NaOH, кип'€т€ть к≥лька хвилин ≥ проф≥льтровують у проб≥рку. ѕ≥сл€ охолодженн€ ф≥льтрат п≥дкислюють 10% кислотою хлористоводневою до слабо-кислоњ реакц≥њ (за ун≥версальним ≥ндикатором), перенос€ть у розд≥льну л≥йку ≥ екстрагують 10 мл хлороформу. ѕ≥сл€ в≥дстоюванн€ шар хлороформу забарвлюЇтьс€ в жовтий кол≥р (пох≥дн≥ антрах≥нону). 5 мл хлороформного екстракту збовтують у проб≥рц≥ з 5 мл 5% спиртового розчину NH4OH. ¬≥дм≥чають характер забарвленн€ ам≥ачного шару.

г) реакц≥€ з ацетатом магн≥ю: 5 мл хлороформноњ вит€жки антраценпох≥дних, отриманих при проведенн≥ реакц≥њ Ѕорнтрегера, перенеос€ть у фарфорову чашку ≥ випарюють до сухого залишку, €кий розчин€ють в 2 мл етанолу. ƒо 1 мл отриманого розчину додають 1 мл 1% розчину магн≥ю ацетату в метанол≥. ¬≥дм≥чають характер забарвленн€.

«ј¬ƒјЌЌя 2. ѕровести розд≥ленн€ та ≥дентиф≥кац≥ю антраценпох≥дних методом хроматограф≥њ.

—пиртовий розчин отриманих антраценпох≥дних (1мл), €кий залишивс€ п≥сл€ проведенн€ реакц≥≥ з ацетатом магн≥ю, нанос€ть на л≥н≥ю старту хроматограф≥чноњ пластинки "—илуфол" ≥ хроматографують в систем≥ розчинник≥в бензол-етанол (8:2). ѕаралельно на л≥н≥ю старту нанос€ть зразки достов≥рних антрах≥нон≥в ("св≥дк≥в"). ѕ≥сл€ розд≥ленн€ суми антраценпох≥дних хроматограми сушать ≥ розгл€дають при денному та ”‘-св≥тл≥ до ≥ п≥сл€ про€вленн€ 5% спиртовим розчином NaOH або парами ам≥аку.

¬≥дм≥чають характер забарвленн€ та флюоресценц≥ю пл€м, розраховують величини Rf антрах≥нон≥в. ѕор≥внюють величини Rf, характер забарвленн€ та флюоресценц≥ю пл€м досл≥джуваного екстракту ≥ "св≥дк≥в". «амальовують хроматограми, нумерують пл€ми антраценпох≥дних.

«ј¬ƒјЌЌя 3. ќзнайомитис€ ≥з методикою визначенн€ к≥льк≥сного вм≥сту антраценпох≥дних в досл≥джуван≥й сировин≥.

1. ≈кстракц≥€.

ѕодр≥бнюють 1,0г сировини до розм≥ру частин 1-3 мм ≥ точну наважку (0,05 г) пом≥щають в колбу на 100 мл з≥ шл≥фом. ƒодають 7,5 мл льод€ноњ кислоти оцтовоњ. —ум≥ш нагр≥вають на кипл€чому вод€ному огр≥внику з≥ зворотним холодильником прот€гом 15 хв. ¬м≥ст колби охолоджують, додають через холодильник 30 мл диетилового еф≥ру та кип'€т€ть на вод€ному огр≥внику 15 хв. —ум≥ш охолоджують, проц≥джують кр≥зь вату до д≥лильноњ л≥йки м≥стк≥стю 300 мл. ¬ату промивають 20 мл диетилового еф≥ру ≥ пом≥щають њњ в колбу з сировиною, кип'€т€ть 10 хв на вод€н≥й бан≥. ≈ф≥рну вит€жку охолоджують, проц≥джують кр≥зь вату у ту ж д≥лильну л≥йку.  олбу дв≥ч≥ ополоскують еф≥ром (по 10 мл) та проц≥джують кр≥зь вату.

2. ќчищенн€.

ќбережно по ст≥нках до об'Їднаного еф≥рно-оцтового вит€гу додають 100 мл 5%-го розчину натр≥ю г≥дроксиду, що вм≥щуЇ 2% ам≥аку. ќбережно перем≥шують 5-7 хв. ѕ≥сл€ повного розшаруванн€ р≥дини нижн≥й шар червоного кольору зливають до м≥рноњ колби вм≥стом 250 мл. ≈ф≥рний шар обробл€ють порц≥€ми по 20 мл лужно-ам≥ачного розчину до припиненн€ забарвленн€ р≥дини. ќб'Їм розчину у м≥рн≥й колб≥ довод€ть лужно-ам≥ачним розчином до м≥тки.

3. ќкисленн€ в≥дновлених форм антраценпох≥дних.

25 мл одержаноњ забарвленоњ р≥дини пом≥щають у колбу Їмк≥стю 100 мл та нагр≥вають з≥ зворотним холодильником на вод€ному огр≥внику 15 хв.

4. ¬изначенн€ оптичноњ густини лужно-ам≥ачного розчину.

–озчин охолоджують ≥ вим≥рюють його оптичну густину на фотоелектроколориметр≥ при довжин≥ хвил≥ 540 нм в кювет≥ товщиною шару 10 мм, використовуючи дл€ пор≥вн€нн€ лужно-ам≥ачний розчин. ѕри надм≥рн≥й ≥нтенсивност≥ забарвленн€ досл≥джуваний розчин при колориметруванн≥ розвод€ть лужно-ам≥ачним розчином.

 онцентрац≥ю антраценпох≥дних, що виражена в ≥стизин≥ (1,8-д≥оксиантрах≥нон), визначають за кал≥брувальним граф≥ком по хлориду кобальту.

5. ќбчисленн€.

 ≥льк≥сний вм≥ст антраценпох≥дних в перерахунку на ≥стизин у в≥дсотках /’/ ≥ абсолютно суху сировину обчислюють за формулою:

’=(— · 250 · 100 · 100) /((m · (100 Ц W)), де

— Ц вм≥ст антраценпох≥дних в перерахунку на ≥стизин в 1 мл колориметрованого розчину, знайдений за кал≥брувальним граф≥ком в г;

m Ц наважка сировини в г;

W Ц волог≥сть сировини в %.

Ћ≤“≈–ј“”–ј

ќсновна:

1.  овальов ¬.ћ., ѕавл≥й ќ.I., ≤сакова “.≤. ‘армакогноз≥€ з основами б≥ох≥м≥њ рослин: ѕ≥дручник дл€ студ. вищих фармац. заклад≥в осв≥ти та фармац. факультет≥в вищих мед. заклад≥в осв≥ти ≤≤≤- ≤v р≥вн≥в акредитац≥њ / «а ред. ¬.ћ.  овальова. Ц ’.: ѕрапор; ¬ид-во Ќ‘а”, 2000,Ч703 с.

2. √осударственна€ фармакопе€ ———–: ¬ып.2 - ’≤ изд. Ц ћ.: ћедицина, 1989. Ц —. 238 - 239, 241 - 246, 247 - 251, 283 - 289, 305 - 308, 320 - 325, 330 - 335, 340 - 342.

3. ƒержавна ‘армакопе€ ”крањни / ƒержавне п≥дприЇмство ЂЌауково-експертний фармакопейний центрї. - 1-е вид. Ц’.: –≤–≈√, 2001. Ц —. 13 Ц 14, 41 - 44, 81 - 82, 490 - 493.

4. ƒержавна ‘армакопе€ ”крањни / ƒержавне п≥дприЇмство ЂЌауково-експертний фармакопейний центрї. - 1-е вид.Ц ƒоповненн€ 1. Ц ’.: ƒержавне п≥дприЇмство ЂЌауково-експертний фармакопейний центрї, 2004. Ц 493 с.

5. ƒержавна ‘армакопе€ ”крањни / ƒержавне п≥дприЇмство ЂЌауково-експертний фармакопейний центрї. - 1-е вид.Ц ƒоповненн€ 2. Ц ’.: ƒержавне п≥дприЇмство ЂЌауково-експертний фармакопейний центрї, 2008. Ц —. 408-409, 414-417, 443-445, 490-492, 544-546, 548-550.

6. ƒержавна ‘армакопе€ ”крањни / ƒержавне п≥дприЇмство Ђ”крањнський науковий фармакопейний центр €кост≥ л≥карських засоб≥вї. Ц 1-е вид. Ц ƒоповненн€ 3. Ц ’.: ƒержавне п≥дприЇмство Ђ”крањнський науковий фармакопейний центр €кост≥ л≥карських засоб≥вї, 2009. Ц —. 280.

7. јнал≥з л≥карськоњ рослинноњ сировини, що вм≥щуЇ фенольн≥ сполуки. Ќавчально-методичний пос≥бник з фармакогноз≥њ дл€ студент≥в ≤≤≤ курсу фармацевтичного факультету / ј.–. √рицик, ћ.¬. ћельник, Ћ.ћ. √рицик. Ц Ћьв≥в: ƒѕ ћ¬— ”крањни ЂЋьв≥в-≤нформ-–есурсиї, 2010. Ц 52 с.

ƒодаткова

8. Ћ≥карськ≥ рослини: ≈нциклопедичний дов≥дник / «а ред. академ≥ка јЌ ”——– ј.ћ. √родз≥нського. Ц  .: √олов. ред. укр. рад. енциклопед≥њ ≥м. ћ.ѕ. Ѕажана, 1992. Ц 544 с.

9. ћашковский ћ.ƒ. Ћекарственные средства. Ц ћ.: ћедицина, 1986. - “. 1. - 624 с; “. 2. - 576 с.

 

“≈ћј: ƒубильн≥ речовини.

ј “”јЋ№Ќ≤—“№: дубильн≥ речовини Ц це група пол≥фенольних сполук, €к≥ про€вл€ють р≥зну фармаколог≥чну активн≥сть: вТ€жучу, кровоспинну, бактерицидну, протизапальну та ≥н. ¬ даний час в≥домо близько 30 препарат≥в, €к≥ мають у своЇму склад≥ дубильн≥ речовини та застосовуютьс€ при ентерокол≥тах, кол≥тах, маткових та гемороњдальних кровотечах, г≥нг≥в≥тах, стоматитах. «нанн€ та навички, здобут≥ студентами при вивченн≥ даноњ теми, будуть корисними при засвоЇнн≥ де€ких розд≥л≥в фармаколог≥њ, ф≥тотерап≥њ, а також в практичн≥й д≥€льност≥ пров≥зора.

Ќј¬„јЋ№Ќ≤ ÷≤Ћ≤:

«Ќј“»:

Ј правила ≥ терм≥ни загот≥вл≥, способи первинноњ обробки, суш≥нн€ та збер≥ганн€ сировини, що вм≥щуЇ дубильн≥ речовини;

Ј д≥агностичн≥ зовн≥шн≥ та м≥кроскоп≥чн≥ ознаки Ћ–—, що вм≥щуЇ дубильн≥ речовини;

Ј використанн€ Ћ–—, що вм≥щуЇ дубильн≥ речовини, в медицин≥ та фармац≥њ.

¬ћ≤“»:

Ј встановити тотожн≥сть л≥карських рослин, що вм≥щують дубильн≥ речовини за зовн≥шн≥ми ознаками (за допомогою гербарних зразк≥в) та в≥др≥зн€ти њх в≥д морфолог≥чно под≥бних вид≥в;

Ј встановити тотожн≥сть Ћ–— за зовн≥шн≥ми ознаками;

Ј ≥дентиф≥кувати Ћ–— за м≥кроскоп≥чними ознаками та визначником.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 431 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинайте делать все, что вы можете сделать Ц и даже то, о чем можете хот€ бы мечтать. ¬ смелости гений, сила и маги€. © »оганн ¬ольфганг √ете
==> читать все изречени€...

2092 - | 1900 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.