Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—амост≥йна аудиторна робота. ¬иконати лабораторн≥ роботи:
¬иконати лабораторн≥ роботи:

«ј¬ƒјЌЌя 1. ќзнайомитис€ з приготуванн€м вит€жки ≥з рослинноњ сировини, що вм≥щуЇ флавоноњди.

2 г подр≥бненоњ рослинноњ сировини пом≥щають в колбу з≥ шл≥фом на 250 мл ≥ заливають 50 мл 80% етилового спирту.  олбу з'Їднують з зворотн≥м холодильником ≥ нагр≥вайте на кипл€чому вод€ному огр≥внику прот€гом 30 хв. √ар€чу спиртову вит€жку в≥дф≥льтровують ≥ випаровують на вод€ному огр≥внику до 3-4 мл. ƒо залишку додають 15-20 мл гар€чоњ очищеноњ води, перем≥шують ≥ продовжують нагр≥вати до повного видаленн€ спирту (в≥дсутн≥сть запаху). ¬одну вит€жку проф≥льтровують через паперовий ф≥льтр, перенос€ть в д≥лильну л≥йку ≥ зм≥шують з 15 мл хлороформу. ѕ≥сл€ розд≥ленн€ очищену водну вит€жку (верхн≥й шар) досл≥джують на на€вн≥сть флавоноњд≥в за допомогою хроматограф≥чного методу (5 мл вит€жки) ≥ реакц≥й ≥дентиф≥кац≥њ.

«ј¬ƒјЌЌя 2. ѕровести ви€вленн€ флавоноњд≥в у вит€жц≥ за допомогою реакц≥й ≥дентиф≥кац≥њ та хроматограф≥њ.

–еакц≥њ ≥дентиф≥кац≥њ.

1. ƒо 1 мл вит€жки додають 5 Ц 8 крапель в≥дпов≥дного реактиву: кислоти хлористоводневоњ конц., 10% розчину NaOH, 3% розчину FeCl3, 10% розчину ј≤—l3, 2 % розчину ацетату свинцю основного. ¬≥дм≥чають результати реакц≥й.

2. ÷≥ан≥динова реакц≥€. ƒо 2 мл вит€жки додають 0,5 мл етанолу ≥ 5-6 крапель кислоти хлористоводневоњ конц. –еакц≥йну сум≥ш нагр≥вають 4-5 хв на кипл€чому вод€ному огр≥внику, пот≥м додають 10-15 мг метал≥чного магн≥ю або цинку. „ерез 3-5 в≥дм≥чають результат реакц≥њ.

¬ протокол≥ написати х≥м≥зм реакц≥й: ц≥ан≥диновоњ, ¬≥льсона, ≥з сол€ми важких метал≥в.

¬с≥ результати €к≥сних реакц≥й оформл€ють у вигл€д≥ таблиц≥.

“аблиц€ 1. –езультати €к≥сних реакц≥й на флавоноњди

є п/п –еактив –езультат реакц≥њ (кол≥р, осад, ≥нш≥ зм≥ни) ¬исновок про на€вн≥сть флавоноњд≥в
       

’роматограф≥чне ви€вленн€ флавоноњд≥в.

5 мл вит€жки випарюють в фарфоров≥й чашц≥ на вод€ному огр≥внику ≥ залишок розчин≥ть в 1 мл етанолу. Ќа стартову л≥н≥ю хроматограф≥чного паперу нанос€ть 5-6 крапель одержаного спиртового розчину ≥ 2-3 крапл≥ розчин≥в "св≥дк≥в". ѕластинку пом≥щають в камеру з системою розчинник≥в 15% кислота оцтова або н-бутанол-оцтова кислота - вода (4:1:2). ѕ≥сл€ п≥дн€тт€ фронту розчинника на висоту 10-12 см хроматограми п≥дсушують ≥ про€вл€ють 5 % спиртовим розчином алюм≥н≥ю хлориду або конц. розчином ам≥аку ≥ спостер≥гають пл€ми флавоноњд≥в при денному ≥ ”‘-св≥тл≥. Ќа основ≥ величин Rf флавоноњд≥в сировини ≥ достов≥рних зразк≥в робл€ть висновок про њх ≥дентичн≥сть.

«ј¬ƒјЌЌя 3. ќзнайомитись ≥з методикою визначенн€ к≥льк≥сного вм≥сту флавоноњд≥в у Ћ–—.

ћетодичн≥ вказ≥вки. (к≥льк≥сне визначенн€ рутину в пупТ€нках софори €понськоњ (“‘— 42-341-74)

2 г (точна наважка) подр≥бненоњ сировини (сито з розм≥ром отвор≥в 0,5 мм за √ќ—“ 3924-47) пом≥щають в кон≥чну колбу з притертим корком обТЇмом 750-1000 мл, додають 5 г кварцового п≥ску (п≥сок нормальний дл€ випробувань цемент≥в за √ќ—“ 6139-52, розм≥р частинок 0,5-1,0 мм), 15 скл€них кульок розм≥ром 5-10 мм, 150 мл метилового спирту, струшують на в≥брац≥йному апарат≥ ≥ настоюють прот€гом 18 год. ћетанольну вит€жку в≥дф≥льтровують через складчастий ф≥льтр.

Ќа стартову л≥н≥ю хроматограф≥чного паперу розм≥ром 14X55 см нанос€ть м≥кроп≥петкою 0,20 мл метанольноњ вит€жки. ’роматограму п≥дсушують на пов≥тр≥ прот€гом 5 хв ≥ провод€ть хроматографуванн€ нисх≥дним способом в 15 % кислот≥ оцтов≥й до того часу, поки шар розчинника на папер≥ не пройде 30 см (3,5 год). ’роматограму п≥дсушують на пов≥тр≥ до зникненн€ запаху кислоти оцтовоњ (3-4 год) ≥ перегл€дають в ”‘ св≥тл≥ при 254 нм. –утин про€вл€Їтьс€ у вигл€д≥ жовто-коричневоњ пл€ми з Rf б≥л€ 0,70. ѕап≥р з пл€мою рутину вир≥зають, р≥жуть на маленьк≥ шматочки, пом≥щають в колбу з≥ шл≥фом об'Їмом 100 мл, заливають 30 мл 60 % розчину метилового спирту ≥ струшують 4 год на в≥брац≥йному апарат≥. ≈люат в≥дф≥льтровують ≥ визначають його оптичну густину на спектрофотометр≥ при 358 нм в кювет≥ з товщиною шару 1 см по в≥дношеню до елюату (60 % розчин метилового спирту) з р≥вним за площею папером, €кий хроматографують за аналог≥чних умов без речовини.

ѕаралельно вим≥рюють оптичну густину розчину стандартного зразка рутину.

¬м≥ст рутину в в≥дсотках (’) в сировин≥ обчислюють за формулою:

’ = (D1Ј —0 Ј V1 Ј V3 Ј 100 Ј 100) / (D0 Ј а Ј V2 Ј (100 Ц W), де

D1 Ц оптична густина досл≥джуваного розчину;

D0 - оптична густина стандартного розчину;

—0 Ц наважка стандартного зразка рутину в г;

а - наважка сировини в г;

V1 Ц загальний об'Їм вит€жки в мл;

V2 - об'Їм вит€жки, нанесеноњ на хроматограму в мл;

V3 - об'Їм елюату в мл;

W Ц волог≥сть сировини в %.

Ћ≤“≈–ј“”–ј

ќсновна

1.  овальов ¬.ћ., ѕавл≥й ќ.I., ≤сакова “.≤. ‘армакогноз≥€ з основами б≥ох≥м≥њ рослин: ѕ≥дручник дл€ студ. вищих фармац. заклад≥в осв≥ти та фармац. факультет≥в вищих мед. заклад≥в осв≥ти ≤≤≤- ≤v р≥вн≥в акредитац≥њ / «а ред. ¬.ћ.  овальова. Ц ’.: ѕрапор; ¬ид-во Ќ‘а”, 2000,Ч703 с.

2. √осударственна€ фармакопе€ ———–: ¬ып.2 - ’≤ изд. Ц ћ.: ћедицина, 1989. Ц —. 238 - 239, 241 - 246, 247 - 251, 283 - 289, 305 - 308, 320 - 325, 330 - 335, 340 - 342.

3. ƒержавна ‘армакопе€ ”крањни / ƒержавне п≥дприЇмство ЂЌауково-експертний фармакопейний центрї. - 1-е вид. Ц’.: –≤–≈√, 2001. Ц —. 13 Ц 14, 41 - 44, 81 - 82, 490 - 493.

4. ƒержавна ‘армакопе€ ”крањни / ƒержавне п≥дприЇмство ЂЌауково-експертний фармакопейний центрї. - 1-е вид.Ц ƒоповненн€ 1. Ц ’.: ƒержавне п≥дприЇмство ЂЌауково-експертний фармакопейний центрї, 2004. Ц 493 с.

5. ƒержавна ‘армакопе€ ”крањни / ƒержавне п≥дприЇмство ЂЌауково-експертний фармакопейний центрї. - 1-е вид.Ц ƒоповненн€ 2. Ц ’.: ƒержавне п≥дприЇмство ЂЌауково-експертний фармакопейний центрї, 2008. Ц —. 408-409, 414-417, 443-445, 490-492, 544-546, 548-550.

6. ƒержавна ‘армакопе€ ”крањни / ƒержавне п≥дприЇмство Ђ”крањнський науковий фармакопейний центр €кост≥ л≥карських засоб≥вї. Ц 1-е вид. Ц ƒоповненн€ 3. Ц ’.: ƒержавне п≥дприЇмство Ђ”крањнський науковий фармакопейний центр €кост≥ л≥карських засоб≥вї, 2009. Ц —. 280.

7. ѕрактикум по фармакогнозии: ”чеб. пособие дл€ студ. вузов / ¬.Ќ.  овалев, Ќ.¬. ѕопова, ¬.—.  исличенко и др.; ѕод общ. ред. ¬.Ќ.  овалева. Ц ’арьков: »зд-во Ќ‘а”: «олотые страницы: ћ“ -книга, 2004. Ц —. 125 - 165.

8. ѕравила сбора и сушки лекарственних растений (сборник инструкций). - ћ.: ћедицина, 1985. Ц —. 45 Ц 52, 64 Ц 70, 104 Ц 105, 127 Ц 129, 155 Ц 157, 211 Ц 214, 270 Ц 274, 281 Ц 284.

ƒодаткова

9. Ћ≥карськ≥ рослини: ≈нциклопедичний дов≥дник / «а ред. академ≥ка јЌ ”——– ј.ћ. √родз≥нського. Ц  .: √олов. ред. укр. рад. енциклопед≥њ ≥м. ћ.ѕ. Ѕажана, 1992. Ц 544 с.

10. ћашковский ћ.ƒ. Ћекарственные средства. Ц ћ.: ћедицина, 1986. - “. 1. - 624 с; “. 2. - 576 с.

11. √аммерман ј.‘.  урс фармакогнозии. Ц Ћ.: ћедицина, 1967. Ц 702 с.

12. ѕавлий ј.».,  овалев ¬.Ќ.,  овалева ј.ћ., ѕопова Ќ.¬., ∆уравель ».ј., »льина “.¬. ‘армакогнози€: ”чебное пособие. - ’арьков, 1994. - 268 с.

 

“≈ћј: ’≥нони.

ј “”јЋ№Ќ≤—“№: пох≥дн≥ антрах≥нону та продукт≥в його в≥дновленн€ Ц антрону ≥ антранолу найчаст≥ше зустр≥чаютьс€ в рослинах родин Rubiaceae, Rhamnaceae, Polygonaceae, Fabaceae, Liliaceae та ≥н. “акож вони знайден≥ в лишайниках, грибах, бактер≥€х, де€ких комахах та морських орган≥змах. ¬ залежност≥ в≥д структури вуглецевого скелету природн≥ антраценпох≥дн≥ под≥л€ють на 3 основн≥ групи: мономери, димери та конденсован≥ сполуки. Ќезважаючи на под≥бну х≥м≥чну структуру пох≥дн≥ антрацену про€вл€ють р≥зну фармаколог≥чну д≥ю (послаблюючу, спазмол≥тичну, сечог≥нну, нефрол≥тичну, в'€жучу, бактерицидну та протизапальну).

Ќј¬„јЋ№Ќ≤ ÷≤Ћ≤:

«Ќј“»:

Ј правила ≥ терм≥ни загот≥вл≥, способи первинноњ обробки, суш≥нн€ та збер≥ганн€ сировини, що вм≥щуЇ антраценпох≥дн≥;

Ј х≥м≥чний склад Ћ–—;

Ј використанн€ Ћ–—, що вм≥щуЇ антраценпох≥дн≥ в медицин≥ та фармац≥њ.

¬ћ≤“»:

Ј встановити тотожн≥сть л≥карських рослин, що вм≥щують антраценпох≥дн≥ за зовн≥шн≥ми ознаками (за допомогою гербарних зразк≥в) та в≥др≥зн€ти њх в≥д морфолог≥чно под≥бних вид≥в;

Ј встановити тотожн≥сть Ћ–— за зовн≥шн≥ми ознаками;

Ј ≥дентиф≥кувати Ћ–— за м≥кроскоп≥чними ознаками та визначником.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 361 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2171 - | 2089 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.028 с.