Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—амост≥йна аудиторна робота. ¬иконати лабораторн≥ роботи:
¬иконати лабораторн≥ роботи:

«ј¬ƒјЌЌя 1. ¬изначити тотожн≥сть та добро€к≥сн≥сть ц≥лоњ Ћ–—, що вм≥щуЇ дубильн≥ речовини за зовн≥шн≥ми ознаками.

ќб'Їкти анал≥зу: лист€ скумп≥њ, чорниц≥; кореневища зм≥йовика, перстачу; кореневища та корен≥ родовика; супл≥дд€ в≥льхи; кора дуба; плоди чорниц≥, черемхи.

ћетодичн≥ вказ≥вки: провед≥ть вивченн€ зовн≥шн≥х ознак Ћ–—, опиш≥ть њх в протокол≥, визначте тотожн≥сть Ћ–— за визначником. ” висновку напиш≥ть латинськ≥ назви Ћ–—, рослини та родини. ¬≥дм≥тьте в≥дпов≥дн≥сть сировини вимогам јЌƒ.

«ј¬ƒјЌЌя 2. ¬изначити тотожн≥сть та добро€к≥сн≥сть подр≥бненоњ Ћ–—, що вм≥щуЇ дубильн≥ речовини, за зовн≥шн≥ми та м≥кроскоп≥чними д≥агностичними ознаками.

ќб'Їкти анал≥зу: кора дуба, кор≥нь родовика, кореневище зм≥йовика, лист€ скумп≥њ.

ћетодичн≥ вказ≥вки: коротко опиш≥ть зовн≥шн≥ ознаки досл≥джуваноњ подр≥бненоњ Ћ–—, приготуйте з нењ м≥кропрепарат. ¬ивч≥ть м≥кроскоп≥чн≥ ознаки, замалюйте найб≥льш характерн≥ д≥агностичн≥ елементи анатом≥њ, опиш≥ть њх. ¬станов≥ть тотожн≥ть Ћ–— за визначником.

’арактерн≥ м≥кроскоп≥чн≥ д≥агностичн≥ ознаки подр≥бненоњ Ћ–—

ћ≥кропрепарат поперечного перер≥зу кори дуба: видно бурий корковий шар з багатьох р€д≥в кл≥тин; в зовн≥шн≥й ≥ внутр≥шн≥й кор≥ знаход€тьс€ друзи оксалату кальц≥ю, групи кам'€нистих кл≥тин ≥ на де€к≥й в≥дстан≥ в≥д корку тангентально розм≥щений механ≥чний по€с, €кий складаЇтьс€ з груп луб'€них волокон ≥ кам'€нистих кл≥тин. ¬ зовн≥шн≥й кор≥ в напр€мку в≥д по€су до середини розкидан≥ групи волокон ≥ кам'€нистих кл≥тин. ƒе€к≥ кл≥тини паренх≥ми м≥ст€ть флобафени у вигл€д≥ включень червоно-бурого кольору. ћ≥ж групами волокон проход€ть однор€дн≥ серцевинн≥ промен≥, р≥дше зустр≥чаютьс€ ширш≥ промен≥, €к≥ б≥л€ камб≥ю м≥ст€ть групи кам'€нистих кл≥тин, що зумовлюЇ при висиханн≥ утворенн€ поздовжн≥х ребер, €к≥ видно на внутр≥шн≥й поверхн≥.

ћ≥кропрепарат поперечного перер≥зу кореневища зм≥йовика: пучковий тип будови. «овн≥ кореневище вкрите тонким шаром темно-бурого корку. ѕров≥дн≥ пучки розм≥щен≥ к≥льцем, в перер≥з≥ овальноњ чи веретеновидноњ форми, колатеральн≥, в≥дкрит≥. « обох стор≥н б≥л€ пучк≥в Ї невелик≥ групи слабопотовщених, здерев'€н≥лих склеренх≥мних волокон. ќсновна паренх≥ма складаЇтьс€ з округлих кл≥тин, €к≥ утворюють велик≥, особливо в серцевин≥ м≥жкл≥тинники (аеренх≥ма). ¬ кл≥тинах паренх≥ми Ї др≥бн≥ прост≥ крохмальн≥ зерна ≥ велик≥ друзи оксалату кальц≥ю.

ћ≥кропрепарат поперечного перер≥зу корен€ родовика: шар корку складаЇтьс€ з дуже др≥бних кл≥тин, первинна кора складаЇтьс€ з 2-3 р€д≥в великих тангентально вит€гнутих кл≥тин з товстими ст≥нками. ¬торинна кора пухка, з м≥жкл≥тинниками. Ћ≥н≥ю камб≥ю видно ч≥тко. ƒуже характерне розм≥щенн€ судин; вони утворюють д≥л€нки у вигл€д≥ трикутника, оберненого основою до камб≥ю ≥ вит€гненою верх≥вкою до центру. —ерцевинн≥ промен≥ вузьк≥, однор€дн≥, на меж≥ з первинною корою з≥гнут≥. —лабопотовщен≥ луб'€н≥ волокна зустр≥чаютьс€ у вторинн≥й кор≥ ≥ на меж≥ з первинною корою розм≥щен≥ групами по 2-3. ¬олокна л≥бриформу мають сильно потовщен≥ здерев'€н≥л≥ оболонки, пронизан≥ порами.

 ореневище родовика в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д корен€ на€вн≥стю серцевини в центр≥. ¬ деревин≥ кореневища л≥бриформ утворюЇ перерван≥ к≥льц€. ” всьому ≥ншому будова €к у корен€.

ћ≥кропрепарат листка скумп≥њ: кл≥тини верхнього ≥ нижнього еп≥дерм≥су з майже пр€мими ст≥нками, мають вервицепод≥бн≥ потовщенн€. ѕродихи т≥льки з нижньоњ сторони листка, продиховий комплекс аномоцитного типу. Ќа нижньому еп≥дерм≥с≥ Ї прост≥ ≥ залозист≥ волоски. ѕрост≥ волоски одно- ≥ багатокл≥тинн≥, пр€м≥ або з≥гнут≥, грубобородавчаст≥. «алозист≥ волоски булавовидноњ форми на однокл≥тинн≥й н≥жц≥ з трьома вид≥льними тонкост≥нними кл≥тинами з жовтуватим вм≥стом. ¬ мезоф≥л≥ листка ≥ по вс≥й пластинц≥ багато друз оксалату кальц≥ю.

Ћ≤“≈–ј“”–ј

ќсновна

1.  овальов ¬.ћ., ѕавл≥й ќ.I., ≤сакова “.≤. ‘армакогноз≥€ з основами б≥ох≥м≥њ рослин: ѕ≥дручник дл€ студ. вищих фармац. заклад≥в осв≥ти та фармац. факультет≥в вищих мед. заклад≥в осв≥ти ≤≤≤- ≤v р≥вн≥в акредитац≥њ / «а ред. ¬.ћ.  овальова. Ц ’.: ѕрапор; ¬ид-во Ќ‘а”, 2000,Ч703 с. - —. 305 Ц 317.

2. √осударственна€ фармакопе€ ———–: ¬ып. 2. ќбщие методы анализа Ћекарственное растительное сырье/ ћ« ———–. Ч XI изд., доп. Ч ћ.: ћедицина, Ч 1989. Ч 400 с. Ц —. 233 Ц 235, 279 Ц 280, 291 Ц 293, 357 Ц 359.

3. ƒержавна ‘армакопе€ ”крањни / ƒержавне п≥дприЇмство ЂЌауково-експертний фармакопейний центрї. - 1-е вид. Ц’.: –≤–≈√, 2001. Ц 556 с. - —. 9 - 10, 59, 271 - 274, 489 - 492.

4. ƒержавна ‘армакопе€ ”крањни / ƒержавне п≥дприЇмство ЂЌауково-експертний фармакопейний центрї. - 1-е вид.Ц ƒоповненн€ 2. Ц ’.: ƒержавне п≥дприЇмство ЂЌауково-експертний фармакопейний центрї, 2008. Ц 548 с.

5. ƒержавна ‘армакопе€ ”крањни / ƒержавне п≥дприЇмство Ђ”крањнський науковий фармакопейний центр €кост≥ л≥карських засоб≥вї. Ц 1-е вид. Ц ƒоповненн€ 3. Ц ’.: ƒержавне п≥дприЇмство Ђ”крањнський науковий фармакопейний центр €кост≥ л≥карських засоб≥вї, 2009. Ц —. 280.

6. ѕрактикум по фармакогнозии: ”чеб. пособие дл€ студ. вузов / ¬.Ќ.  овалев, Ќ.¬. ѕопова, ¬.—.  исличенко и др.; ѕод общ. ред. ¬.Ќ.  овалева. Ц ’арьков: »зд-во Ќ‘а”: «олотые страницы: ћ“ -книга, 2004. Ц —. 191 - 213.

7. јнал≥з л≥карськоњ рослинноњ сировини, що вм≥щуЇ фенольн≥ сполуки. Ќавчально-методичний пос≥бник з фармакогноз≥њ дл€ студент≥в ≤≤≤ курсу фармацевтичного факультету / ј.–. √рицик, ћ.¬. ћельник, Ћ.ћ. √рицик. Ц Ћьв≥в: ƒѕ ћ¬— ”крањни ЂЋьв≥в-≤нформ-–есурсиї, 2010. Ц 52 с.

ƒодаткова

8. Ћ≥карськ≥ рослини: ≈нциклопедичний дов≥дник / «а ред. академ≥ка јЌ ”——– ј.ћ. √родз≥нського. Ц  .: √олов. ред. укр. рад. енциклопед≥њ ≥м. ћ.ѕ. Ѕажана, 1992. Ц 544 с.

9. ћашковский ћ.ƒ. Ћекарственные средства. Ц ћ.: ћедицина, 1986. - “. 1. - 624 с; “. 2. - 576 с.

10. √аммерман ј.‘.  урс фармакогнозии. Ц Ћ.: ћедицина, 1967. Ц 702 с.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 338 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2197 - | 2052 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.