Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«наченн€, завданн€, ≥нформац≥йне забезпеченн€ анал≥зу витрат на виробництво продукц≥њ
“≈ћј 13

јЌјЋ≤« ¬»“–ј“ Ќј ¬»–ќЅЌ»÷“¬ќ ѕ–ќƒ” ÷≤ѓ

«авданн€:

1. «розум≥ти значенн€ ≥ завданн€ анал≥зу соб≥вартост≥ продукц≥њ;

2. ¬ивчити основн≥ показники, що використовуютьс€ при анал≥з≥ витрат на виробництво продукц≥њ;

3. ќзнайомитис€ з методикою анал≥зу витрат на виробництво;

4. ¬ивчити особливост≥ оперативного та функц≥онально-варт≥сного анал≥зу витрат на виробництво;

5. ¬изначити основн≥ резерви зниженн€ соб≥вартост≥ продукц≥њ.

«наченн€, завданн€, ≥нформац≥йне забезпеченн€ анал≥зу витрат на виробництво продукц≥њ.

‘ункц≥онуванн€ п≥дприЇмства в умовах ринковоњ економ≥ки актуал≥зуЇ проблему рац≥онального витрачанн€ ресурс≥в, докор≥нного пол≥пшенн€ управл≥нн€ витратами дл€ забезпеченн€ конкурентноспроможност≥ продукц≥њ. ¬итрати на виробництво продукц≥њ, роб≥т (послуг) Ї ≥ндикатором д≥€льност≥ п≥дприЇмства; зб≥льшенн€ витрат може означати €к зм≥ни ситуац≥њ на ринку, так ≥ недол≥ки у процес≥ виробництва.

¬итрати п≥дприЇмства на виробництво продукц≥њ, виражен≥ в грошов≥й форм≥, утворюють соб≥варт≥сть продукц≥њ. ¬итрати, €к≥ включаютьс€ до соб≥вартост≥ продукц≥њ, визначаютьс€ Ќац≥ональними положенн€ми (стандартами) бухгалтерського обл≥ку та галузевими методичними рекомендац≥€ми з питань плануванн€, обл≥ку ≥ калькулюванн€ готовоњ продукц≥њ (роб≥т, послуг).

—об≥варт≥сть продукц≥њ, €к синтетичний показник, в≥дображаЇ вс≥ сторони господарськоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства. ¬≥д р≥вн€ соб≥вартост≥ продукц≥њ при ≥нших незм≥нних умовах залежить р≥вень прибутку.

„им економн≥ше п≥дприЇмство використовуЇ матер≥альн≥, трудов≥ та ф≥нансов≥ ресурси при виготовленн≥ продукц≥њ, виконанн≥ роб≥т та надан≥й послуг, тим ефективн≥ше зд≥йснюЇтьс€ виробничий процес, тим б≥льшим буде прибуток ≥ р≥вень рентабельност≥ продукц≥њ. ќтже, соб≥варт≥сть Ї основним фактором ц≥ноутворенн€ ≥ формуванн€ прибутку.

≈коном≥чний анал≥з витрат на виробництво (соб≥вартост≥ продукц≥њ) Ї важливим ≥нструментом управл≥нн€ витратами, що дозвол€Ї надати узагальнюючу оц≥нку ефективност≥ використанн€ ресурс≥в ≥ визначити резерви зб≥льшенн€ прибутку та зниженн€ ц≥ни одиниц≥ продукц≥њ.

ћета анал≥зу витрат на виробництво продукц≥њ пол€гаЇ у ви€вленн≥ можливост≥ рац≥онального використанн€ виробничих ресурс≥в, ≥нформац≥йному забезпеченн≥ та всеб≥чн≥й оц≥нц≥ дос€гнутих результат≥в щодо оптим≥зац≥њ витрат, обірунтуванн≥ управл≥нських р≥шень.

ќсновн≥ завданн€, об'Їкти та етапи анал≥зу витрат на виробництво наведено на рис. 13.1.

 

ƒжерела ≥нформац≥њ, що використовуютьс€ при проведенн≥ анал≥зу витрат на виробництво, наведено в табл. 13.1.

 

«алежно в≥д ≥снуючого р≥вн€ соб≥вартост≥, конкретних завдань, поставлених адм≥н≥страц≥Їю, анал≥з може проводитис€ одночасно за вс≥ма або за дек≥лькома напр€мами, охоплювати весь цикл виробництва або окрем≥ його стад≥њ ≥ процеси. ѕри цьому дл€ дос€гненн€ поставленоњ мети анал≥з соб≥вартост≥ продукц≥њ повинен проводитис€ систематично. ” результат≥ ≥нформац≥€ про динам≥ку витрат, фактори њх зм≥ни буде накопичуватис€ пост≥йно, що забезпечить €к≥сть анал≥зу та п≥двищить обірунтован≥сть рекомендац≥й дл€ кер≥вництва.

ƒл€ потреб плануванн€, обл≥ку ≥ анал≥зу використовують класиф≥кац≥ю витрат за р≥зними ознаками (див. табл. 13.2).

 

 
 

ƒл€ дос€гненн€ мсти та поставлених завдань анал≥зу необх≥дними Ї його орган≥зац≥€ на р≥зних етапах життЇвого циклу продукц≥њ (роб≥т, послуг); проведенн€ ретроспективного, оперативного та перспективного анал≥зу (табл. 13.3.)

ƒл€ забезпеченн€ достов≥рност≥ результат≥в анал≥зу необх≥дно привести показники соб≥вартост≥ р≥зних пер≥од≥в у вигл€д, придатний дл€ пор≥вн€нн€. «окрема, така необх≥дн≥сть з'€вл€Їтьс€ при:

Ä зм≥н≥ структури п≥дприЇмства в результат≥ злитт€ з ≥ншими виробничими структурами, вид≥ленн€ окремих структурних частин при здач≥ њх в оренду, створенн€ сп≥льних п≥дприЇмств тощо;

Ä зм≥н≥ у зв'€зку з≥ зм≥нами в систем≥ економ≥чних в≥дносин складу витрат, €к≥ включаютьс€ до соб≥вартост≥ продукц≥њ, або при в≥днесенн≥ до нењ витрат, €к≥ в≥дшкодовувались ран≥ше з ≥нших джерел;

Ä достатньо в≥дчутному зростанн≥ ц≥н на запаси, виготовлену продукц≥ю, п≥двищенн≥ зароб≥тноњ плати, викликаному ≥нфл€ц≥йними процесами.

 

13.2. јнал≥з загальноњ суми витрат на виробництво продукц≥њ

Ќа першому етап≥ анал≥зу загальноњ суми витрат на виробництво (див. рис. 13.1) необх≥дно надати загальну оц≥нку р≥вн€ соб≥вартост≥, визначити в≥дхиленн€ зв≥тних показник≥в в≥д прогнозних, оц≥нити њх динам≥ку, ви€вити фактори, що вплинули на ц≥ в≥дхиленн€.

ќднак пор≥внювати можна лише т≥ показники соб≥вартост≥, €к≥ розрахован≥ за Їдиною методикою. –озр≥зн€ють наступн≥ види соб≥вартост≥ (табл. 1«.4).

 

јнал≥з динам≥ки, структури витрат ≥ фактор≥в њх зм≥ни даЇ можлив≥сть своЇчасно реагувати на в≥дхиленн€ в≥д нормальних параметр≥в виробничого процесу, розробити в≥дпов≥дн≥ заходи з недопущенн€ зайвих витрат ≥ втрат, ви€вити тенденц≥њ зм≥ни витрат, розробити заходи дл€ њх оптим≥зац≥њ.

ѕоглиблюючи анал≥з витрат на виробництво, необх≥дно врахувати њх залежн≥сть в≥д обс€г≥в виробництва (див. табл. 13.5.), тобто под≥л на пост≥йн≥ та зм≥нн≥, що дозвол€Ї провести анал≥з беззбитковост≥ ≥ оптим≥зувати структуру продукц≥њ, €ка випускаЇтьс€.

 

«а даними таблиц≥ 13.5 можна д≥йти висновку, що загальна сума пост≥йних витрат (43 тис. грн.) Ї сталою дл€ вс≥х обс€г≥в виробництва. јбсолютна њњ величина не зм≥нюЇтьс€ з≥ зростанн€м обс€г≥в виробництва продукц≥њ, проте пост≥йн≥ витрати на одиницю продукц≥њ зм≥нюютьс€ обернено пропорц≥йно до зростанн€ обс€гу виробництва. “ак, випуск продукц≥њ зб≥льшивс€ у 1,9 рази, а пост≥йн≥ витрати на одиницю продукц≥њ зменшилис€ у 1,9рази- «м≥нн≥ витрати в соб≥вартост≥ всього випуску зростають пр€мо пропорц≥йно до обс€гу виробництва, тобто в соб≥вартост≥ одиниц≥ продукц≥њ вони становл€ть пост≥йну величину.

ѕ≥дприЇмства з невеликою номенклатурою продукц≥њ планують ≥ п≥драховують соб≥варт≥сть одиниц≥ продукц≥њ кожного основного виду. ” процес≥ анал≥зу фактичну соб≥варт≥сть одиниц≥ продукц≥њ кожного виду пор≥внюють з прогнозною та з фактичною за попередн≥й пер≥од, визначаючи при цьому причини в≥дхилень тенденц≥њ у зм≥нах соб≥вартост≥.

ƒан≥ дл€ анал≥зу соб≥вартост≥ продукц≥њ наведемо в табл. 13.6.

 

—об≥варт≥сть одиниц≥ продукц≥њ у ц≥лому по п≥дприЇмству розраховуЇтьс€ шл€хом д≥ленн€ загальноњ соб≥вартост≥ на обс€г виробництва.

як видно з табл. 13.6., соб≥варт≥сть одиниц≥ продукц≥њ знизилас€ на 1.6 грн. (або на 0,96 %). Ќа це вплинули:

1) структурн≥ зрушенн€ у випуску продукц≥њ: зросла питома вага продукц≥њ ¬ на 4,47 пункти структури, знизилас€ питома вага продукц≥њ ј ≥ Ѕ в≥дпов≥дно на 0,57 та 3,9 пункти структури;

2) зм≥ни соб≥вартост≥ одиниц≥ продукц≥њ за кожним найменуванн€м вироб≥в. “ак. соб≥варт≥сть продукц≥њ ј знизилас€ на 16 грн., Ѕ ≥ ¬ п≥двищилас€ в≥дпов≥дно на 5 ≥ 10 грн.

ѕоглиблюючи анал≥з витрат на виробництво, необх≥дно враховувати, що соб≥варт≥сть продукц≥њ залежить в≥д р≥вн€ ресурсом≥сткост≥ виробництва (трудом≥сткост≥, матер≥алом≥сткост≥, фондом≥сткост≥, енергом≥сткост≥) та зм≥ни ц≥н на споживч≥ ресурси в зв'€зку з ≥нфл€ц≥Їю.

ѕри цьому дл€ б≥льш об'Їктивноњ оц≥нки д≥€льност≥ п≥дприЇмств ≥ повного ви€вленн€ резерв≥в при анал≥з≥ соб≥вартост≥ продукц≥њ необх≥дно враховувати вплив зовн≥шнього ≥нфл€ц≥йного фактору: фактичну к≥льк≥сть спожитих ресурс≥в на виробництво продукц≥њ потр≥бно помножити на зм≥ну середнього р≥вн€ ц≥ни за кожним видом ресурс≥в, а отриман≥ результати додати.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1496 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2304 - | 2149 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.