Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јнал≥з л≥зингових операц≥й
¬ умовах переходу до ринковоњ економ≥ки п≥дприЇмствам ≥нколи виг≥дн≥ше вз€ти необх≥дний об'Їкт основних засоб≥в у тимчасове користуванн€ в ≥ншого суб'Їкта, тобто орендувати, н≥ж придбати його.

Ћ≥зингов≥ операц≥њ розгл€даютьс€ €к новий вид ф≥нансуванн€. ÷ьому спри€ють загальн≥ тенденц≥њ економ≥чного розвитку крањни та ≥нш≥ вигоди, до €ких належать, зокрема;

1) зменшений обс€г л≥кв≥дних засоб≥в у зв'€зку з труднощами, що пост≥йно виникають на грошовому ринку;

2) загостренн€ конкуренц≥њ, що потребуЇ оптим≥зац≥њ ≥нвестиц≥й, €к≥ дають можлив≥сть суттЇво розширити ринок збуту за рахунок залученн€ в господарський оборот малих ≥ середн≥х ф≥рм;

3) п≥дтримка розвитку л≥зингових операц≥й з боку державних орган≥в влади, що стимулюЇ зростанн€ ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥;

4) зменшенн€ прибутку п≥дприЇмств, що обмежуЇ њх можливост≥ вид≥ленн€ необх≥дних кошт≥в дл€ в≥дтворенн€ розширеного виробництва;

5) загальне збереженн€ л≥кв≥дност≥ п≥дприЇмств;

6) спри€нн€ п≥двищенню швидкост≥ обороту власного кап≥талу;

7) створенн€ м≥цноњ основи дл€ зд≥йсненн€ розрахунк≥в, що надаЇ балансов≥ переваги та страхов≥ вигоди.

Ћ≥зинг - це п≥дприЇмницька д≥€льн≥сть, спр€мована на ≥нвестуванн€ власних чи залучених ф≥нансових кошт≥в та пол€гаЇ в наданн≥ л≥зингодавцем у виключне користуванн€ на визначений строк л≥зингоодержувачу майна, що Ї власн≥стю л≥зингодавц€ або отримуЇтьс€ ним у власн≥сть за дорученн€м ≥ погодженн€м з л≥зингоодержувачем у в≥дпов≥дного продавц€ майна, за умови сплати л≥зингоодержувачем пер≥одичних л≥зингових платеж≥в.

Ћ≥зинг зд≥йснюЇтьс€ за договором л≥зингу, €кий регулюЇ правов≥дносини м≥ж суб'Їктами л≥зингу, ≥, залежно в≥д особливостей зд≥йсненн€ л≥зингових операц≥й, може бути двох вид≥в - ф≥нансовий чи оперативний (рис. 12.5).

 

јнал≥з л≥зингових операц≥й проводитьс€ кожним субТЇктом л≥зингу.

1. Ћ≥зингодавець вивчаЇ доц≥льн≥сть придбанн€ основних засоб≥в у виробник≥в та можлив≥сть укладанн€ договору з майбутн≥м л≥зингоодержувачем.

ѕри наданн≥ об'Їкта основних засоб≥в в л≥зинг з боку л≥зингодавц€ проводитьс€ анал≥з платоспроможност≥ л≥зингоодержувача, результати €кого дозвол€ть визначити ступ≥нь ризику укладанн€ угоди. «а м≥жнародним л≥зингом вивчаЇтьс€ доц≥льн≥сть вибору т≥Їњ або ≥ншоњ валюти контракту, дастьс€ оц≥нка ризику зм≥ни њњ курсу, вивчаЇтьс€ митний режим л≥зингодавц€, система оподаткуванн€ тощо.

 р≥м того, л≥зингодавець визначаЇ рентабельн≥сть л≥зингових операц≥й €к в≥дношенн€ прибутку (прибуток за кожним договором, чистий прибуток тощо) до витрат.

2. Ћ≥зингоодержувач проводить анал≥з л≥зингових операц≥й в наступн≥й посл≥довност≥:

1) анал≥з забезпеченост≥ п≥дприЇмства основними засобами, њх структури та стану, а також необх≥дност≥ в оновленн≥ складу основних засоб≥в або розширенн€ матер≥ально-техн≥чноњ бази;

2) визначенн€ доц≥льност≥ зд≥йсненн€ л≥зингових операц≥й;

3) ви€вленн€ фактор≥в, що визначають перевагу л≥зингових операц≥й над придбанн€м таких основних засоб≥в;

4) виб≥р виду л≥зингу, оц≥нка його економ≥чноњ доц≥льност≥ та недол≥к≥в йог застосуванн€ дл€ конкретного п≥дприЇмства.

ѕерший етап анал≥тичного досл≥дженн€ проводитьс€ в≥дпов≥дно до методики анал≥зу, викладеноњ в п. 12.2.2.

ѕри отриманн≥ основних засоб≥в в оперативний чи ф≥нансовий л≥зинг необх≥дним Ї виб≥р стратег≥њ зд≥йсненн€ л≥зингових операц≥й з метою визначенн€ оч≥куваного строку використанн€ основних засоб≥в та виду л≥зингу.

ќтриманн€ основних засоб≥в в оперативний л≥зинг доц≥льне при нетривалому њх використанн≥ або необх≥дност≥ застосуванн€ нов≥тн≥х технолог≥й виробництва. ќперац≥њ з ф≥нансового л≥зингу доц≥льно застосовувати у раз≥ тривалого використанн€ основних засоб≥в, деф≥циту оборотних кошт≥в тощо.

«астосуванн€ л≥зингових операц≥й забезпечуЇ введенн€ в д≥ю нових об'Їкт≥в та потужностей, даЇ можлив≥сть за короткий пром≥жок часу оновити активну част≥шу основних засоб≥в, запоб≥гаЇ впровадженню застар≥лоњ за своњми конструктивними р≥шенн€ми техн≥ки, надаЇ можлив≥сть системно оц≥нити техн≥чний р≥вень машин ≥ обладнанн€, своЇчасно зн€ти з виробництва застар≥ле обладнанн€.

ƒоц≥льн≥сть проведенн€ л≥зингових операц≥й визначаЇтьс€ ефективн≥стю використанн€ основних засоб≥в, отриманих в л≥зинг.

ƒл€ анал≥зу ефективност≥ використанн€ об'Їкт≥в л≥зингу використовуютьс€ показники сп≥вв≥дношенн€ вартост≥ товарноњ продукц≥њ до середньор≥чноњ вартост≥ об'Їкт≥в л≥зингу; сп≥вв≥дношенн€ середньор≥чноњ вартост≥ об'Їкт≥в л≥зингу до вартост≥ товарноњ продукц≥њ: показники рентабельност≥ об'Їкт≥в л≥зингу (в≥дношенн€ прибутку до середньор≥чноњ вартост≥ об'Їкт≥в л≥зингу). ¬ процес≥ анал≥зу оц≥нюЇтьс€ р≥вень наведених показник≥в, вивчаЇтьс€ њх динам≥ка.

ƒл€ анал≥зу показник≥в ефективност≥ використанн€ окремих об'Їкт≥в л≥зингу застосовуЇтьс€ методика, аналог≥чна методиц≥ анал≥зу ефективност≥ використанн€ машин ≥ обладнанн€, викладен≥й в п. 12.2.2.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 765 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

2040 - | 1892 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.