Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јнал≥з витрат на 1 грн. продукц≥њ
”загальнюючий показник соб≥вартост≥ промисловоњ продукц≥њ - витрати на 1 грн. продукц≥њ. ѕеревагами використанн€ даного показника Ї наступн≥: ун≥версальн≥сть - даний показник визначаЇтьс€ за вс≥ма галуз€ми та на вс≥х р≥вн€х управл≥нн€ усуваЇтьс€ в≥дм≥нн≥сть у п≥дходах до староњ та новоњ продукц≥њ; охоплюЇтьс€ €к пор≥вн€на, так ≥ непор≥вн€на продукц≥€; з'€вл€Їтьс€ можлив≥сть простежити динам≥ку зм≥н соб≥вартост≥ продукц≥њ.

якщо представити соб≥варт≥сть товарноњ продукц≥њ у вигл€д≥ суми добутк≥в соб≥вартост≥ одиниць продукц≥њ за кожним видом, що виготовл€Їтьс€, на обс€г виробництва, а варт≥сть продукц≥њ - €к добуток обс€гу виробництва за кожним видом на в≥дпов≥дн≥ ц≥ни, то формула дл€ розрахунку витрат на 1 гри. продукц≥њ буде наступною:

 

де в - витрати на 1 грн. продукц≥њ (р≥вень витрат); ¬ѕ - варт≥сть продукц≥њ; ќ¬ - обс€г виробництва у натуральних показниках ≥-го найменуванн€; - соб≥варт≥сть одиниц≥ продукц≥њ: ÷ - ц≥на одиниц≥ продукц≥њ: п - к≥льк≥сть вид≥в продукц≥њ.

якщо, наприклад, соб≥варт≥сть випущеноњ продукц≥њ склала 70 тис. гри., а њњ обс€г в ц≥нах реал≥зац≥њ - 100 тне. гри., то витрати на одиницю продукц≥њ складуть 0,7 грн. ÷е означаЇ, що в кожн≥й одиниц≥ випущеноњ продукц≥њ Ї 30 кот≥, прибутку ≥ 70 коп. витрат р≥зноман≥тних ресурс≥в.

јнал≥з витрат на ≥ грн. продукц≥њ п≥дприЇмства проводитьс€ у наступн≥й посл≥довност≥:

1) оц≥нка динам≥ки витрат на 1 грн. продукц≥њ;

2) пор≥вн€нн€ з даними ≥нших п≥дприЇмств, середньогалузевими показниками тощо;

3) ви€вленн€ впливу фактор≥в на зм≥ну р≥вн€ витрат на 1 грн. товарноњ продукц≥њ;

4)визначенн€ впливу ви€влених фактор≥в на зм≥ну прибутку п≥дприЇмства.

Ќа зм≥ну р≥вн€ витрат на 1 грн. продукц≥њ впливають безл≥ч фактор≥в, пов'€заних з формуванн€м €к чисельника, так ≤ знаменника наведеноњ формули (13.1).

Ѕезпосередньо на зм≥ну р≥вн€ витрат на 1 грн. продукц≥њ впливають фактори- €к≥ знаход€тьс€ з ним у пр€мому функц≥ональному зв'€зку, тобто фактори першого р≥вн€:

Ä зм≥на структури випущеноњ продукц≥њ: цей фактор впливаЇ на загальну суму витрат через зм≥ну середньоњ соб≥вартост≥ одиниц≥ продукц≥њ у зв'€зку з≥ зб≥льшенн€м або зменшенн€м питомоњ ваги конкретного виду продукц≥њ (роботи, послуги). ѕри зростанн≥ питомоњ ваги продукц≥њ, €ка маЇ витрати на ≥ грн. нижче, н≥ж на всю продукц≥ю, величина витрат на гривню продукц≥њ в ц≥лому знизитьс€, ≥ навпаки;

Ä зм≥на р≥вн€ витрат на виробництво окремих вид≥в продукц≥њ: соб≥варт≥сть продукц≥њ по сут≥ Ї сумою витрат на виробництво окремих вид≥в продукц≥њ; в≥дпов≥дно, чим меншою Ї сума витрат на виробництво окремих вид≥в продукц≥њ, тим нижчий р≥вень витрат на 1 грн. продукц≥њ, ≥ навпаки;

Ä зм≥на ц≥н на використан≥ ресурси: характер впливу цього фактору аналог≥чний впливу попереднього фактору;

Ä зм≥на ц≥н на продукц≥ю: цей фактор зд≥йснюЇ зворотн≥й вплив на р≥вень витрат на 1 грн. продукц≥њ, тобто зниженн€ ц≥н спричин€Ї зб≥льшенн€ витрат на 1 грн. продукц≥њ, ≥ навпаки.

¬плив наведених фактор≥в на зм≥ну витрат на ≥ грн. продукц≥њ можна визначити способом ланцюгових п≥дстановок. ƒл€ цього необх≥дно:

1) розрахувати витрати на ≥гри, продукц≥њ при вс≥х базисних показниках;

2) визначити витрати на 1 грн. продукц≥њ, перерахован≥ на фактичний обс€г виробництва та асортимент;

3) розрахувати витрати на 1 грн. продукц≥њ, перерахован≥ на фактичну соб≥варт≥сть, тобто фактичний обс€г виробництва за базовими ц≥нами;

4) визначити фактичн≥ витрати на 1 грн. продукц≥њ.

ƒл€ анал≥зу витрат на ≤ грн. продукц≥њ використаЇмо дан≥ таблиц≥ 13.7.

 

«а даними таблиц≥ 13.7. розрахуЇмо р≥вень витрат на 1 грн. товарноњ продукц≥њ способом ланцюгових п≥дстановок:

Ä р≥вень витрат на 1 грн. товарноњ продукц≥њ за планом:

¬п = 11660 / 14000 = 0,833;

Ä р≥вень витрат у планових ц≥нах, перерахованих на фактичний обс€г випуску ≥ структуру:

¬ум1 = 11740 / 13650 = 0,860;

Ä р≥вень витрат на 1 грн. товарноњ продукц≥њ фактичноњ при планових ц≥нах на ресурси та продукц≥ю:

¬ум2 = 12690 / 13650 = 0,930;

Ä р≥вень витрат на 1 грн. товарноњ продукц≥њ фактичноњ при планових ц≥нах на продукц≥ю:

¬ум3 = 12375 /13650 = 0,907;

Ä р≥вень фактичних витрат на 1 грн. товарноњ продукц≥њ:

¬ф = 12375 /14200 = 0,871.

–озрахунок впливу фактор≥в па р≥вень витрат на 1 грн. продукц≥њ:

Ä за рахунок структури продукц≥њ (∆–¬с):

∆–¬с = ¬ум1 - ¬п = 0,860 Ц 0,833 = +0,027

Ä за рахунок ресурсом≥сткост≥ продукц≥њ (∆–¬р):

∆–¬р = ¬ум2 Ц ¬ум1 = 0,930-0,860 = +0,070

Ä за рахунок ц≥ни на ресурси (∆–¬ц):

∆–¬ц = ¬ум3 Ц ¬ум2 = 0,907 - 0,930 = -0,023

Ä за рахунок ц≥ни на продукц≥ю (∆–¬п)

∆–¬п = ¬ф Ц ¬ум3 = 0,871 - 0,907 = +0,038

∆¬ = ¬ф Ц ¬п = ∆¬ + ј¬ + ∆¬÷ + ∆¬ѕ

∆¬ = 0,871-0,833 =+0,038

∆¬ = 0,027 + 0,070 - 0,023 - 0,036 = +0,038

«а проведеними розрахунками можна д≥йти висновку, що р≥вень витрат на 1 грн. товарноњ продукц≥њ п≥двищивс€ на 3,8 коп.

“ака зм≥на зумовлена впливом наступних фактор≥в:

Ä зм≥на структури продукц≥њ спричинила зб≥льшенн€ витрат 1 грн. товарноњ продукц≥њ на 2,7 коп.;

Ä зм≥на ц≥ни на ресурси знизила результативний фактор на 2,3 коп.;

Ä зм≥на ц≥ни на продукц≥ю - знизила на 3,6 коп.;

о зм≥на ресурсом≥сткост≥ продукц≥њ - п≥двищила на 7,0 коп.

Ќайб≥льший вплив на витрати на 1 грн. товарноњ продукц≥њ спричинила ресурсом≥стк≥сть продукц≥њ. “обто резервом зниженн€ результативного фактору Ї њњ зниженн€.

ƒл€ об'Їктивноњ оц≥нки результат≥в роботи п≥дприЇмства важливо вид≥лити фактори, €к≥ залежать ≥ не залежать в≥д результат≥в роботи колективу. ¬ир≥шенн€ цього завданн€ дос€гаЇтьс€ шл€хом вим≥рюванн€ фактор≥в другого пор€дку. «окрема, до фактор≥в, €к≥ не залежать в≥д результат≥в роботи колективу в≥днос€тьс€ фактори зм≥ни ц≥н ≥ тариф≥в на сировину, матер≥али, перевезенн€ готовоњ продукц≥њ, послуг тощо.

Ќа наступному етап≥ анал≥зу визначаЇтьс€ вплив фактор≥в, що досл≥джуютьс€, на зм≥ну витрат на весь обс€г виробництва та на зм≥ну суми прибутку в≥д реал≥зац≥њ:

1) дл€ того, щоб визначити фактичну економ≥ю (перевитрачанн€) на весь обс€г виробництва, необх≥дно економ≥ю (перевитрачанн€) на 1 грн. продукц≥њ помножити на фактичний обс€г виробництва продукц≥њ;

2) дл€ того, щоб визначити вплив фактор≥в на зм≥ну суми прибутку в≥д реал≥зац≥њ, необх≥дно абсолютн≥ прирости (зниженн€) витрат на 1 грн. продукц≥њ за рахунок кожного фактора помножити на фактичний обс€г реал≥зац≥њ, виражений у базисних ц≥нах.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1162 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

2035 - | 1996 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.