Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬иб≥р обТЇкт≥в та ризик≥в, €к≥ приймаютьс€ на страхуванн€
 

јндерайтери в≥дбирають т≥ обТЇкти, р≥вень збитковост≥ при страхуванн≥ €ких не перевищуЇ показник, закладений у страхов≥ тарифи.

 

Ќалежний баланс всередин≥ кожноњ групи ризик≥в. ќбТЇкти з ризиковимихарактеристиками, нижчими в≥д середнього р≥вн€, повинн≥ компенсувати обТЇкти з б≥льш високим р≥внем ризику. ќбТЇкти з≥ схожими характеристиками збитковост≥ групуютьс€ разом та обТЇднуютьс€ у певний андерайтинговий клас.  ожний обТЇкт у рамках ц≥Їњ групи маЇ однаковий страховий тариф. ѕроте нав≥ть в одному андерайтинговому клас≥ обТЇкти не ≥дентичн≥. јндерайтер повинен визначити належний баланс м≥ж застрахованими обТЇктами таким чином, щоб розм≥р тарифу по вс≥й груп≥ ви€вивс€ адекватним дл€ оплати претенз≥й та покритт€ витрат.

 

–≥вн≥сть м≥ж держател€ми пол≥с≥в (власниками договор≥в страхуванн€). јндерайтер маЇ призначати адекватн≥ страхов≥ тарифи,а кожнагрупа власник≥в пол≥с≥в (страхувальник≥в) повинна сплачувати розм≥р страхового платежу, встановлений дл€ ц≥Їњ групи. ∆одна з груп страхувальник≥в не повинна субсид≥ювати ≥ншу.

 

≈тапи андерайтингу.

 

–озробка поточноњ пол≥тики страховоњ компан≥њ. ѕроцес андерайтингурозпочинаЇтьс€ з розробки поточноњ пол≥тики страховоњ компан≥њ, €ка визначаЇ фактори ризику та категор≥њ обТЇкт≥в, що страхуютьс€, максимальний розм≥р страховоњ суми (в залежност≥ вид виду страхуванн€) ≥ напр€мки д≥€льност≥, котр≥ повинн≥ розвиватис€, виход€чи з конТюнктури ринку. јндерайтер в≥дпов≥даЇ за формуванн€ страхового (перестрахувального) портфел€ страховоњ компан≥њ. јндерайтингова пол≥тика може бути оформлена документом, €кий затверджуЇтьс€ кер≥вництвом страховоњ компан≥њ.

ƒоведенн€ до в≥дома прац≥вник≥в компан≥њ страховоњ пол≥тики. ѕ≥сл€того, €к поточна страхова пол≥тика сформована, вона доводитьс€ до в≥дома прац≥вник≥в, €к≥ реал≥зують страхов≥ продукти, а також до в≥дома посередник≥в, з €кими сп≥впрацюЇ компан≥€.

 

ќц≥нка ризику в розр≥з≥ конкретних обТЇкт≥в страхуванн€. якщо обТЇктстрахуванн€ маЇ типовий характер (страхуванн€ автомоб≥л€, страхуванн€ на випадок нещасного випадку ≥ т. ≥н.), оц≥нка ризику зд≥йснюЇтьс€ безпосередньо прац≥вником компан≥њ, €кий реал≥зуЇ страховий продукт, керуючись при цьому рекомендац≥€ми, наданими андерайтером та зг≥дно з умовами поточноњ страховоњ пол≥тики. якщо обТЇкт страхуванн€ нетиповий (страхуванн€ виробничого цеху, страхуванн€ кредитних операц≥й, страхуванн€ ≥нвестиц≥й ≥ т. ≥н.) або потребуЇ особливоњ уваги при оц≥нц≥ р≥вн€ ризику, андерайтер зд≥йснюЇ персональну оц≥нку ризику обТЇкту, €кий приймаЇтьс€ на страхуванн€. дл€ прийн€тт€ р≥шенн€ про прийом обТЇкта на страхуванн€ андерайтери повинн≥ мати необх≥дну ≥нформац≥ю, €ку одержують з р≥зних джерел (за€ва на страхуванн€, зв≥т агента та оц≥нник≥в (майнове страхуванн€), огл€д прим≥щень, медичний огл€д тощо).

 

ƒл€ оц≥нки п≥дприЇмницьких ризик≥в андерайтери керуютьс€ зв≥тами сюрвейЇр≥в, що м≥ст€ть:

 

- повний опис обТЇкту страхуванн€ ≥ чинник≥в, що впливають на ≥мов≥рн≥сть настанн€ страхових под≥й;

- розм≥р максимально можливого збитку;

 

- рекомендац≥њ у форм≥ вимог, €к≥ страхувальник зобовТ€зуЇтьс€ виконати, €кщо в≥н хоче одержати страхове покритт€.

 

ѕрийн€тт€ р≥шенн€ про страхуванн€. ѕ≥сл€ оц≥нки одержаноњ≥нформац≥њ про обТЇкт, €кий пропонуЇтьс€ на страхуванн€, андерайтер ухвалюЇ в≥дпов≥дне р≥шенн€: прийн€ти; прийн€ти з в≥дпов≥дними умовами та виключенн€ми; в≥дхилити. ѕри необх≥дност≥ андерайтер може запропонувати встановити розм≥р франшизи або при розрахунку к≥нцевого страхового та рифу використати коригуюч≥ коеф≥ц≥Їнти.

 

¬ажливим фактором с квал≥ф≥кац≥€ та досв≥д андерайтер≥в. досв≥д андерайтера у процес≥ в≥дбору ризик≥в, њх оц≥нки та встановленн€ адекватного страхового тарифу суттЇво впливаЇ на ф≥нансову ст≥йк≥сть страховоњ компан≥њ.

 

¬ залежност≥ в≥д виробничого потенц≥алу страховоњ компан≥њ функц≥њ андерайтера може виконувати або спец≥ал≥зований п≥дрозд≥л компан≥њ, або окрем≥ прац≥вники.

 

3. ¬иробництво. “ерм≥нЂвиробництвоїв≥дноситьс€ до продажу тамаркетинговоњ д≥€льност≥ страховоњ компан≥њ. ¬ де€ких випадках терм≥н Ђвиробництвої п≥дм≥н€Їтьс€ терм≥ном Ђзбутї, що вказуЇ на важлив≥сть продажу страхових продукт≥в, €к основноњ парадигми господарськоњ д≥€льност≥ страховоњ компан≥њ. ≈фективна система продажу страхових продукт≥в Ц це один ≥з шл€х≥в до ф≥нансового усп≥ху страховоњ компан≥њ. ¬≥д результат≥в продажу страхових продукт≥в залежить доход компан≥њ та прибутков≥сть њњ д≥€льност≥ в ц≥лому. Ќа в≥дм≥ну в≥д класичного виробництва, страхова компан≥€ не маЇ матер≥альних складових страхових продукт≥в, проте дуже час то користуЇтьс€ послугами сторонн≥х орган≥зац≥й, €к то банки, юридичн≥ компан≥њ, страхов≥ посередники, актуар≥њ ≥ т. ≥н. ” страховому б≥знес≥ ≥снуЇ таке пон€тт€, €к передпродажна п≥дготовка, €ка включаЇ отриманн€ необх≥дних дозвол≥в (л≥цензуванн€ страховоњ д≥€льност≥ та реЇстрац≥ю правил страхуванн€), проведенн€ маркетинговоњ та рекламноњ компан≥й, в≥дпрацюванн€ механ≥зму продажу.

 

—трахова компан≥€ самост≥йно розробл€Ї механ≥зм реал≥зац≥њ страхових продукт≥в. ¬ умовах украњнського страхового ринку найб≥льш поширений метод продажу страхових продукт≥в через спец≥ал≥зован≥ п≥дрозд≥ли та ≥з залученн€м посередник≥в, €к правило, страхових агент≥в. —лабкою стороною такого методу с велика к≥льк≥сть п≥дрозд≥л≥в та неефективна орган≥зац≥€ роботи, €ка про€вл€Їтьс€ у р≥зному ступен≥ завантаженост≥ п≥дрозд≥л≥в, що займаютьс€ р≥зними видами страхуванн€. ¬иникаЇ ситуац≥€, коли частина п≥дрозд≥л≥в створюЇ Ђвидим≥сть роботиї, щоб виправдати доц≥льн≥сть свого ≥снуванн€, а ≥нша Ц працюЇ з надм≥рним навантаженн€м. ¬ де€ких випадках спец≥ал≥зац≥€ п≥дрозд≥л≥в на реал≥зац≥њ послуг за видами страхуванн€ негативно впливаЇ на роботу з кл≥Їнтами, оск≥льки вносить непотр≥бне дублюванн€ та створюЇ нездорову конкуренц≥ю серед п≥дрозд≥л≥в одн≥Їњ компан≥њ.

 

«аруб≥жний досв≥д орган≥зац≥њ виробництва страхових компан≥й базуЇтьс€ на метод≥ Ђфронт-оф≥с Ц бек-оф≥сї, €кий пол€гаЇ у розпод≥л≥ обовТ€зк≥в щодо обслуговуванн€ кл≥Їнт≥в.

 

‘ронт-оф≥с займаЇтьс€ комплексною реал≥зац≥Їю ус≥х страховихпродукт≥в, €к≥ розроблен≥ страховою компан≥Їю. ѕри цьому в≥н виконуЇ м≥н≥мум обл≥кових та розрахункових функц≥й. ÷е даЇ йому можлив≥сть акцентувати увагу на робот≥ з кл≥Їнтами. ‘ронт-оф≥с виконуЇ так≥ функц≥њ: реал≥зац≥€ страхових продукт≥в (оформленн€ страховоњ документац≥њ, розрахунок прем≥й та граф≥ку надходженн€ страхових платеж≥в); узгодженн€ документ≥в та врегулюванн€ збитк≥в (обл≥к за€в, зб≥р документ≥в); оформленн€ вх≥дних та вих≥дних договор≥в перестрахуванн€. ‘ронт-оф≥с працюЇ у т≥сному взаЇмозвТ€зку з актуар≥Їм та андерайтером.

 

” великих страхових компан≥€х вводитьс€ посада Ђменеджер з продажуї (з окремих вид≥в страхуванн€, €кий в≥дсл≥дковуЇ тенденц≥њ на ринку страхуванн€, зд≥йснюЇ передпродажну п≥дготовку серед потенц≥йних кл≥Їнт≥в, залучаЇ великих та середн≥х кл≥Їнт≥в, координуЇ роботу фронт-оф≥су й орган≥зовуЇ роботу ф≥л≥й (представництв) страховоњ компан≥њ та посередник≥в. ћенеджер з продажу виконуЇ частину функц≥ональних обовТ€зк≥в кер≥вника страховоњ компан≥њ в процес≥ оперативного управл≥нн€.

 

Ѕек-оф≥с виконуЇ функц≥њ обл≥ку ≥ супроводу страхових договор≥в,а такождоговор≥в перестрахуванн€; веде бухгалтерський обл≥к та подаЇ ф≥нансову зв≥тн≥сть; зд≥йснюЇ зб≥р статистично ≥нформац≥њ, розрахунок страхових тариф≥в; контролюЇ процес супроводу страхових договор≥в та урегулюванн€ збитк≥в.

 

4. ”регулюванн€ претенз≥й. —трахова д≥€льн≥сть безпосередньо повТ€зана

з ризиком, €кий реал≥зуЇтьс€ у вигл€д≥ збитк≥в. “ому процес урегулюванн€ збитк≥в та зд≥йсненн€ страхових виплат Ї чи не найважлив≥шою функц≥Їю у д≥€льност≥ страховоњ компан≥њ. ¬елик≥ страхов≥ компан≥њ мають окрем≥ п≥дрозд≥ли з урегулюванн€ збитк≥в. ” де€ких випадках фах≥вц≥ з урегулюванн€ збитк≥в працюють в рамках проф≥льних п≥дрозд≥л≥в з продажу страхових продукт≥в.

ќсновн≥ принципи процесу врегулюванн€ претенз≥й: правом≥рн≥сть вимог щодо покритт€ збитк≥в;

- адекватне в≥дшкодуванн€ збитк≥в;

- оперативне зд≥йсненн€ ф≥нансових розрахунк≥в;

- своЇчасна виплата страхового в≥дшкодуванн€.

ќсновною проблемою у д≥€льност≥ п≥дрозд≥лу ≥з врегулюванн€ претенз≥й Ї необх≥дн≥сть поЇднанн€ двох протилежних ц≥лей: м≥н≥м≥зац≥€ витрат страховоњ компан≥њ та максимальне задоволенн€ законних вимог страхувальник≥в в щодо в≥дшкодуванн€ збитк≥в. —творенн€ штучних перешкод дл€ страхувальник≥в у процес≥ страхового в≥дшкодуванн€, дов≥льне тлумаченн€ нормативних документ≥в та договор≥в страхуванн€, неналежне або не€к≥сне виконанн€ своњх обовТ€зк≥в перед страхувальниками в результат≥ призводить до втрати ≥м≥джу страховоњ компан≥њ та зменшенн€ к≥лькост≥ страхових договор≥в. ¬ир≥шенн€ такоњ дилеми завжди стоњть перед прац≥вниками п≥дрозд≥лу ≥з врегулюванн€ претенз≥й. ≤ в≥д того, €ким чином вони будуть поЇднувати ≥нтереси компан≥њ та страхувальник≥в, у значн≥й м≥р≥ залежить усп≥шне функц≥онуванн€ страховика в ц≥лому.

 

ѕри орган≥зац≥њ роботи п≥дрозд≥лу ≥з врегулюванн€ претенз≥й доц≥льно дотримуватис€ таких вимог:

 

- п≥дрозд≥л мас бути безпосередньо п≥дконтрольний лише кер≥внику страховоњ компан≥њ;

 

- п≥дрозд≥л у своњй д≥€льност≥ не повинен жодним чином залежати в≥д п≥дрозд≥л≥в, що зд≥йснюють продаж страхових продукт≥в;

 

- фах≥вц≥ даного п≥дрозд≥лу мають бути висококвал≥ф≥кованими, бажано з досв≥дом роботи у сфер≥ захисту ≥нтерес≥в страхових компан≥й в судових спорах.

 

ѕрац≥вники п≥дрозд≥лу в своњй д≥€льност≥ повинн≥ керуватис€ нормативними, у тому числ≥ внутр≥шн≥ми документами компан≥њ, €к≥ ч≥тко регламентують пор€док врегулюванн€ страхових випадк≥в.

 

≈тапи урегулюванн€ претенз≥й:

 

ѕов≥домленн€ про страхову под≥ю. —трахова компан≥€ повинназабезпечити страхувальника необх≥дною ≥нформац≥Їю про канали оперативного звТ€зку дл€ пов≥домленн€. ƒоц≥льно мати телефонний номер, €кий оплачувавс€ б за рахунок страховоњ компан≥њ ≥ був у розпор€дженн≥ страхувальник≥в ц≥лодобово.

 

–озсл≥дуванн€ причин страховоњ под≥њ. —трахова експертиза.дл€забезпеченн€ оптимального сп≥вв≥дношенн€ Ђстраховий плат≥ж Ц страхова виплатаї доц≥льно при оц≥нц≥ насл≥дк≥в страховоњ под≥њ залучати незалежних експерт≥в, €к≥ мають належну квал≥ф≥кац≥ю та в≥дпов≥дн≥ л≥ценз≥њ. Ќа€вн≥сть висновку незалежного експерта даЇ змогу страхов≥й компан≥њ та страхувальнику на паритетних засадах врегульовувати питанн€ розм≥ру страховоњ виплати. ѕри виникненн≥ конфл≥ктних ситуац≥й висновок незалежного експерта даЇ п≥дстави дл€ обТЇктивного р≥шенн€ спору у судовому пор€дку.

ѕрийн€тт€ р≥шенн€ щодо страхових виплат. –≥шенн€ про страховувиплату або в≥дмову у виплат≥ не повинне перевищувати розумний часовий ≥нтервал, €кий необх≥дний дл€ оц≥нки обставин страховоњ под≥њ. « ≥ншого боку, не сл≥д безп≥дставно прискорювати процес зд≥йсненн€ страхових виплат, €кщо немаЇ впевненост≥ у дотриманн≥ вс≥х необх≥дних процедур.

 

” заруб≥жн≥й практиц≥ страхова компан≥€ в процес≥ урегулюванн€ претенз≥й надаЇ серв≥сну допомогу страхувальникам при настанн≥ страховоњ под≥њ. ÷е, наприклад, наданн€ у тимчасове користуванн€ житла, транспортних засоб≥в до моменту повноњ л≥кв≥дац≥й збитку. ¬ ”крањн≥ побутовий та техн≥чний асистанс розвинут≥ дуже слабо. ќкрем≥ страхов≥ компан≥њ дл€ стимулюванн€ кл≥Їнт≥в надають р€д послуг допом≥жного характеру за рахунок власних кошт≥в (оплата експертно оц≥нки страхового випадку, безоплатна допомога з придбанн€ речей першоњ необх≥дност≥ тощо).

 

—трахова експертиза Ї одним з етап≥в процесу врегулюванн€ збитк≥в тапередуЇ процесу складанн€ страхового акту. —трахова експертиза Ц це досудове розсл≥дуванн€ вс≥х обставин страхового випадку, виход€чи ≥з специф≥ки конкретного виду страхуванн€, що маЇ на мет≥ дати його вичерпну характеристику. —трахов≥ компан≥њ можуть зд≥йснювати страхову експертизу самост≥йно, або залучати незалежних фах≥вц≥в, до €ких належать авар≥йн≥ ком≥сари, сюрвейЇри, аджастери та ≥н.

 

јвар≥йний ком≥сар Цце уповноважена страховиком особа,€ка встановлюЇпричини, характер та розм≥р збитк≥в у майновому страхуванн≥, зд≥йснюЇ документальне оформленн€ страхового випадку та п≥дготовку матер≥ал≥в дл€ розгл€ду за€ви страхувальника про страхову виплату.

 

—юрвейЇр Цце експерт,€кий зд≥йснюЇ огл€д майна та оц≥нку страховогоризику з метою його страхуванн€. Ќа основ≥ висновку сюрвейЇра страховик приймаЇ р≥шенн€ щодо доц≥льност≥ страхуванн€ конкретного ризику. Ќа сьогодн≥ питанн€ проведенн€ профес≥йноњ попередньоњ експертизи стаЇ все б≥льш актуальним дл€ страховик≥в.

 

јджастер Цце експерт,€кий представл€Ї ≥нтереси страховика зурегулюванн€ за€влених претенз≥й страхувальника у звТ€зку ≥з страховим випадком. Ќа практиц≥ процес урегулюванн€ збитк≥в потребуЇ спец≥альних знань та залученн€ в≥дпов≥дних фах≥вц≥в. ‘ункц≥њ аджастера та авар≥йного ком≥сара у багатьох випадках аналог≥чн≥. ќсновна в≥дм≥нн≥сть пол€гаЇ у тому, що авар≥йний ком≥сар прид≥л€Ї увагу розсл≥дуванню причин настанн€ страхового випадку, а аджастер Ч кошторису розм≥ру збитк≥в.

 

5. ¬≥дшкодуванн€ збитк≥в за правом регресу. «г≥дно ≥з статтею27«акону”крањни Ђѕро страхуванн€ї, та статтею 993 ÷ив≥льного кодексу ”крањни страхова компан≥€ маЇ право на в≥дшкодуванн€ збитк≥в стороною, винною у настанн≥ страховоњ под≥њ за правом регресу. ÷ього права страхова компан≥€ набуваЇ п≥сл€ зд≥йсненн€ страховоњ виплати страхувальнику ≥ лише в сум≥, €ка не перевищуЇ фактичну суму, сплачену страхувальнику.  р≥м того, страхова компан≥€ не маЇ права вимагати в≥дшкодуванн€ моральних або ≥нших нематер≥альних збитк≥в.

—трахова компан≥€ набуваЇ права регресу з моменту фактичноњ виплати страхового в≥дшкодуванн€. “радиц≥йно в договор≥ страхуванн€ обумовлюЇтьс€ право страховоњ компан≥њ на право регресу до винноњ сторони. ѕри цьому на страхувальника покладаютьс€ обовТ€зки забезпечити страхову компан≥ю необх≥дними доказами (дов≥дки з ƒј≤, р≥шенн€ суду ≥ т. ≥н.), €к≥ довод€ть винн≥сть особи, а також спри€ти страхов≥й компан≥њ у процес≥ в≥дшкодуванн€ збитк≥в за правом регресу. —трахова компан≥€ маЇ право в≥дмовити у виплат≥ страхового в≥дшкодуванн€, €кщо страхувальник не надаЇ компан≥њ необх≥дн≥ документи або ≥ншим чином перешкоджаЇ компан≥њ скористатис€ правом регресу.

 

¬≥дшкодуванн€м збитк≥в за правом регресу в страхов≥й компан≥њ в залежност≥ в≥д обс€г≥в роб≥т займаЇтьс€ юридична служба або окремий п≥дрозд≥л юридичного департаменту.

 

≈тапи в≥дшкодуванн€ збитк≥в за правом регресу:

 

ќц≥нка страхового випадку та ви€вленн€ винноњ сторони. «г≥дно зматер≥алами справи, юридична служба страховоњ компан≥њ ви€вл€Ї винну сторону та зд≥йснюЇ оц≥нку њњ вини у настанн≥ страховоњ под≥њ. Ќа цьому етап≥ необх≥дно мати обТЇктивн≥ докази, що п≥дтверджують вину третьоњ особи. якщо достатн≥х доказ≥в немаЇ або р≥вень вини кожного з учасник≥в страховоњ под≥њ не п≥ддаЇтьс€ ч≥ткому визначенню, юридична служба може прийн€ти р≥шенн€ не розпочинати процедуру в≥дшкодуванн€ збитк≥в за правом регресу.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 690 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаука Ч это организованные знани€, мудрость Ч это организованна€ жизнь. © »ммануил  ант
==> читать все изречени€...

2042 - | 1854 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.035 с.