Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ематика проблем дл€ дискус≥й. 1.—кладов≥ грошового потоку з актив≥в
1. —кладов≥ грошового потоку з актив≥в.

2. ѕор€док розрахунку операц≥йного грошового потоку. ¬≥дм≥нн≥сть бухгалтерського та проектного п≥дход≥в.

3.  ап≥тальн≥ витрати та прир≥ст чистого робочого кап≥талу Ц складов≥ операц≥йного грошового потоку.

 

«авданн€ дл€ самост≥йноњ роботи

1. ѕричина використанн€ €к критер≥ю оц≥нки ≥нвестиц≥йного проекту зам≥сть показника Учистий дох≥дФ показника Угрошовий пот≥кФ.

2. –оль амортизац≥њ при обірунтуванн≥ доц≥льност≥ реал≥зац≥њ проекту.

3. ѕерерахуйте можлив≥ додатков≥ вигоди (припливи) та витрати (в≥дтоки) в≥д реал≥зац≥њ ≥нвестиц≥йного проекту.

4. як≥ Ї особливост≥ розрахунку додаткового грошового потоку?

5. ¬изначте методичн≥ принципи розрахунку проектного грошового потоку.

6. ¬изначте алгоритм прогнозуванн€ потоку грошових кошт≥в при анал≥з≥ проект≥в.

 

“ема 7. —тандартн≥ ф≥нансов≥ та неформальн≥ критер≥њ прийн€тт€ проектних р≥шень

ѕлан практичного зан€тт€

1. ѕринципи оц≥нки ефективност≥ проектних р≥шень.

2. ћетодика розрахунку основних ф≥нансових критер≥њв.

3. ѕор≥вн€нн€ проект≥в за допомогою р≥зних критер≥њв оц≥нки.

4. Ќеформальн≥ процедури в≥дбору та оц≥нки проект≥в.

ѕрактичн≥ завданн€

1. –озрахуйте чисту тепер≥шню варт≥сть проект≥в ј ≥ Ѕ, маючи на уваз≥, що ставка дисконтуванн€ становить 0%, 10% та 20%.

√рошов≥ потоки за проектами

ѕоказник ѕроект ј ѕроект Ѕ
ѕочатков≥ витрати    
1-й р≥к    
2-й р≥к    
3-й р≥к    

який з проект≥в Ї кращим за кожноњ ставки дисконтуванн€? „ому вони не дають однакових результат≥в?

2. ѕроект, що потребуЇ ≥нвестиц≥й у розм≥р≥ 160 тис. грн., передбачаЇ отриманн€ р≥чного доходу в розм≥р≥ 30 тис. грн. прот€гом 15 рок≥в. ќц≥н≥ть доц≥льн≥сть такоњ ≥нвестиц≥њ, €кщо коеф≥ц≥Їнт дисконтуванн€ 15%.

3.  омпан≥€ ≤Ќ¬≈—“ Ћ“ƒ розгл€даЇ питанн€ про те, чи варто вкладати кошти у верстат, варт≥сть €кого 20 тис. грн. ќч≥куваний прибуток (без урахуванн€ амортизац≥њ) 10 тис. грн. у р≥к прот€гом трьох рок≥в. „ерез три роки верстат можна продати за 1 тис. грн. ”с≥ значенн€ дан≥ в поточних ц≥нах. ¬арт≥сть кап≥талу дор≥внюЇ 10%. ” найближч≥ три роки оч≥куЇтьс€ щор≥чна ≥нфл€ц≥€ в розм≥р≥ 10%. ¬изначте NPV проекту: а) використовуючи реальну ставку доходу; б) використовуючи грошову ставку доходу. ѕор≥вн€йте отриман≥ результати (податки не враховуйте).

4. ‘≥рма маЇ нам≥р придбати обладнанн€ варт≥стю 20 тис. грн. –озраховано, що р≥чна економ≥€ в≥д установленн€ цього обладнанн€ становитиме 5 тис. грн., тривал≥сть експлуатац≥њ 5 рок≥в, а залишкова варт≥сть Ц 1000 грн. «важаючи на те, що показник норми дох≥дност≥ маЇ становити 10%, визначте проектний грошовий пот≥к. ѕодаток на прибуток враховувати за д≥ючою ставкою. ќц≥н≥ть ефективн≥сть даноњ пропозиц≥њ?

5. ¬≥дом≥ грошов≥ потоки по двох ≥нвестиц≥йних проектах:

–≥к ѕроект ј (тис. грн.) ѕроект Ѕ (тис. грн.)
  - 2100 - 2100
     
     
     

ѕроекти ф≥нансуватимутьс€ за рахунок власного кап≥талу, рентабельн≥сть €кого становить 15%. ≤нвестиц≥йн≥ проекти Ї взаЇмовиключаючими. –озрахувати дисконтований пер≥од окупност≥, чисту тепер≥шню варт≥сть, внутр≥шню норму доходност≥ по двох проектах; проанал≥зувати, €кий з двох проект≥в приваблив≥ший за визначеними показниками; побудувати ф≥нансовий проф≥ль дл€ проекту Ѕ та показати строк його окупност≥.

6.  ер≥вництво компан≥њ Ујвтосерв≥сФ маЇ нам≥р прийн€ти р≥шенн€ щодо придбанн€ автоматичноњ мийки дл€ машин. ¬итрати на придбанн€, встановлюванн€ та пусконалагоджувальн≥ роботи становл€ть близько 140 тис. грн. ќч≥кувана тривал≥сть експлуатац≥њ автомийки Ц 7 рок≥в. ќч≥куван≥ р≥чн≥ грошов≥ потоки наведен≥ в таблиц≥, (грн.):

–≥к              
ќперац≥йний грошовий пот≥к              
јмортизац≥€              
Ѕалансовий прибуток           - -

 

1) Ќавед≥ть найпоширен≥ш≥ методи оц≥нюванн€ ≥нвестиц≥йних пропозиц≥й.

2) яких помилок (на приклад≥ ц≥Їњ задач≥) можуть припуститис€ анал≥тики-початк≥вц≥?

3) „и варто ф≥рм≥ купл€ти нове обладнанн€, €кщо ставка дисконту дор≥внюЇ 24%?

 

7.  омпан≥€ розгл€даЇ питанн€ про доц≥льн≥сть вкладенн€ засоб≥в у верстат, варт≥сть €кого 8000 грн. ¬ерстат дозволить зб≥льшити р≥чний обс€г реал≥зац≥њ продукц≥њ на 10 тис. грн. (у пост≥йних ц≥нах) прот€гом двох рок≥в. ћатер≥альн≥ ≥ трудов≥ витрати складають 5 тис. грн. у р≥к. –еальна ставка доходу дор≥внюЇ 10%. ќч≥кувана загальна ≥нфл€ц≥€, що в≥дпов≥даЇ ≥ндексу роздр≥бних ц≥н, складаЇ 10% у р≥к. ” випадку реал≥зац≥њ проекту, однак, продажн≥ ц≥ни будуть зростати на 5% у р≥к, тод≥ €к матер≥альн≥ ≥ трудов≥ витрати зб≥льшуватимутьс€ на 20% у р≥к. ќбчисл≥ть чисту тепер≥шню варт≥сть. ѕодатки не враховуйте.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 464 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

2007 - | 1976 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.