Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–обоча програма дисципл≥ни
ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ќ—¬≤“» ≤ Ќј” » ” –јѓЌ»

∆»“ќћ»–—№ »… ƒ≈–∆ј¬Ќ»…

“≈’ЌќЋќ√≤„Ќ»… ”Ќ≤¬≈–—»“≈“

 

 

 

 

ѕроектний анал≥з

ћетодичн≥ рекомендац≥њ,

завданн€ дл€ проведенн€ практичних зан€ть, методичн≥ вказ≥вки дл€ написанн€ курсовоњ роботи студентами денноњ та заочноњ форм навчанн€ спец≥альност≥ У≈коном≥ка п≥дприЇмстваФ

 

 

∆»“ќћ»– Ц 2011


«м≥ст

 

¬ступ  
–обоча програма дисципл≥ни Уѕроектний анал≥зФ  
«м≥ст курсу Уѕроектний анал≥зФ  
“ематика практичних зан€ть та питанн€ дл€ самост≥йного вивченн€  
 урсова робота  
“естов≥ завданн€  
ѕерел≥к теоретичних питань дл€ п≥дготовки до ≥спиту  
ѕерел≥к основних пон€ть та терм≥н≥в з проектного анал≥зу  
‘орми контролю знань студент≥в  
–екомендована л≥тература  
ƒодатки  

 

ѕроектний анал≥з. ћетодичн≥ рекомендац≥њ, завданн€ дл€ проведенн€ практичних зан€ть, методичн≥ вказ≥вки дл€ написанн€ курсовоњ роботи студентами денноњ та заочноњ форми навчанн€ спец≥альност≥ У≈коном≥ка п≥дприЇмстваФ / ”кл. —. ≤. ѕавлова, Ћ. ¬. “арасович. - ∆итомир: ∆ƒ“”, 2011. Ц 90 с.

 

 

–ецензенти:

д.е.н., проф. “арасюк √.ћ.

к.е.н., доц. Ѕужимська  .ќ.

 

«атверджено на зас≥данн≥ кафедри економ≥ки.

ѕротокол є6 в≥д 19.11.2010р.

 

Ќавчальне виданн€

—¬≤“ЋјЌј ≤¬јЌ≤¬Ќј ѕј¬Ћќ¬ј

Ћёƒћ»Ћј ¬јЋ≈–≤ѓ¬Ќј “ј–ј—ќ¬»„

ћетодичн≥ рекомендац≥њ видано редакц≥йно-видавничим в≥дд≥лом
∆итомирського державного технолог≥чного ун≥верситету

 

ќриг≥нал-макет виготовлено та в≥ддруковано на кафедр≥ економ≥ки ∆ƒ“”:

10005, м. ∆итомир, вул. „ерн€ховського, 103, к≥м. 404.


¬ступ

ѕерех≥д до ринкових форм ≥ метод≥в господарюванн€ повТ€заний ≥з залученн€м ≥ використанн€м значних матер≥альних, людських та ф≥нансових ресурс≥в господарюючими субТЇктами на нац≥ональному та рег≥ональному р≥вн≥. “им часом економ≥стам бракуЇ навичок з ≥дентиф≥кац≥њ, п≥дготовки та реал≥зац≥њ р≥шень щодо ефективного використанн€ на€вних ресурс≥в. « огл€ду на багатопланов≥сть, широту джерел ф≥нансуванн€ (у т. ч. ≥ноземного) р≥зноман≥тних проект≥в ≥ програм виникаЇ нагальна потреба в опануванн≥ св≥тового досв≥ду з розробки та впровадженн€ проект≥в, д≥агностики та оц≥нки њх ефективност≥.

ѕредметом проектного анал≥зу Ї вивченн€ концепц≥й, методолог≥њ, п≥дход≥в ≥ критер≥њв визначенн€, пор≥вн€нн€, обірунтуванн€ альтернативних р≥шень та проект≥в за умов обмеженост≥ ресурс≥в.

√оловна мета Ц дати студентам системне у€вленн€ про принципи, методи ≥ засоби прийн€тт€ р≥шень, €к≥ дають змогу рац≥ональн≥ше використовувати на€вн≥ ресурси дл€ задоволенн€ сусп≥льних та особистих потреб.

¬ивченн€ предмету передбачаЇ розвТ€занн€ таких завдань:

Ј ознайомленн€ з головними концептуальними пон€тт€ми, методами та п≥дходами, €к≥ використовуютьс€ у м≥жнародн≥й практиц≥ при проведенн≥ проектного анал≥зу;

Ј удосконаленн€ процес≥в прийн€тт€ р≥шень при розробц≥ й реал≥зац≥њ проект≥в та план≥в розвитку п≥дприЇмств.

ќпануванн€ основ проектного анал≥зу дозволить студентам:

Ј практично використовувати основн≥ концепц≥њ, пон€тт€, методи ≥ п≥дходи, €к≥ використовуютьс€ дл€ анал≥зу проект≥в;

Ј здобути знанн€ про найважлив≥ш≥ чинники ≥ критер≥њ, €к≥ враховуютьс€ на р≥зних стад≥€х життЇвого циклу проекту;

Ј вм≥ти провести анал≥з п≥дготовки та реал≥зац≥њ проект≥в на нац≥ональному, рег≥ональному, галузевому та м≥сцевому р≥вн€х;

Ј вм≥ти обірунтовувати виб≥р проектних р≥шень за умов обмежених ресурс≥в.

ѕеред вивченн€м курсу Уѕроектний анал≥зФ студенти повинн≥ мати певну базу знань з таких економ≥чних дисципл≥н: Ућ≥кроеконом≥каФ, Ућакроеконом≥каФ, У≈коном≥ка п≥дприЇмстваФ, УћаркетингФ, У‘≥нансиФ, У√рош≥ й кредитФ, У≤нвестуванн€Ф, У‘≥нанси п≥дприЇмстваФ, Уѕлануванн€ д≥€льност≥ п≥дприЇмстваФ, Уƒержавне регулюванн€ економ≥киФ, Уќрган≥зац≥€ виробництваФ, У≈коном≥чний анал≥зФ.

“≥льки опанувавши ц≥ базов≥ знанн€, студенти матимуть змогу:

Ј сформувати правильне економ≥чне мисленн€ у прийн€тт≥ р≥шень щодо розвитку д≥€льност≥ у сфер≥ економ≥ки;

Ј виробити практичн≥ навички щодо процедур, прийом≥в ≥ метод≥в, €к≥ використовуютьс€ м≥жнародними, державними та приватними орган≥зац≥€ми при розробц≥ та експертиз≥ проект≥в;

Ј засвоњти терм≥нолог≥ю, головн≥ пон€тт€, €к≥ використовуютьс€ у св≥тов≥й практиц≥ д≥лового сп≥лкуванн€ при п≥дготовц≥ та зд≥йсненн≥ проект≥в.

ѕроектний анал≥з, €к правило, зд≥йснюЇ оц≥нку не конкретноњ б≥знесовоњ ≥дењ, €ку необх≥дно обірунтувати, а формуЇ дан≥ дл€ оптим≥зац≥њ можливостей задоволенн€ потреб шл€хом вибору найкращого з альтернативних вар≥ант≥в розвитку на р≥зних р≥вн€х п≥дготовки та прийн€тт€ р≥шень. якщо в б≥знес-плануванн≥ проект розгл€даЇтьс€ т≥льки з точки зору ≥нвестор≥в, то в проектному анал≥з≥ Ц з точки зору вс≥х учасник≥в проекту, тобто орган≥зац≥њ, €ка зд≥йснюЇ проект, споживач≥в продукц≥њ проекту, субТЇкт≥в, що мають певний ≥нтерес у к≥нцевих результатах ≥нвестиц≥йних проект≥в.  р≥м того, проектний анал≥з дозвол€Ї зробити висновок щодо ефективност≥ проекту в ≥нтересах сусп≥льства загалом.

 

 


–обоча програма дисципл≥ни

Уѕроектний анал≥зФ

«м≥ст ¬сього год. јудиторн≥ зан€тт€, год. —амост≥йна робота, год.
Ћ ѕ
         
ћодуль 1. —утн≥сть та ≥нструментар≥й проектного анал≥зу.
“ема 1. —уть ≥ зм≥ст проектного анал≥зу 1. ѕредмет ≥ мета проектного анал≥зу. 2. ≈волюц≥€ проектного анал≥зу. 3.  онцепц≥€ проектного анал≥зу. 4. ѕринципи проектного анал≥зу.     -  
“ема 2.  онцепц≥€ проекту 1. ѕроект. ќсновн≥ ознаки проекту. 2. ≈коном≥чна взаЇмозалежн≥сть проект≥в. 3.  ласиф≥кац≥€ проект≥в. 4. —ередовище проекту. 5. ”часники проекту.   -    
“ема 3. ∆иттЇвий цикл проекту 1.  онцепц≥€ життЇвого циклу проекту. 2. ѕеред≥нвестиц≥йна фаза проекту. 3. ≤нвестиц≥йна та експлуатац≥йна фаза проекту. 4. ¬изначенн€ тривалост≥ та вартост≥ перед≥нвестиц≥йних досл≥джень.   - -  
“ема 4.  онцепц≥€ витрат ≥ виг≥д у проектному анал≥з≥ 1. ¬изначенн€ ц≥нност≥ проекту. 2. ѕон€тт€ €вних ≥ не€вних виг≥д ≥ витрат. 3. јльтернативна варт≥сть та њњ використанн€ у проектному анал≥з≥. 4. ¬изначенн€ виг≥д у проектному анал≥з≥. 5. ѕон€тт€ витрат у проектному анал≥з≥.        
“ема 5. ¬арт≥сть грошей у час≥ ѕон€тт€ майбутньоњ ≥ тепер≥шньоњ вартостей. 2. Ќом≥нальна та реальна процентн≥ ставки. 3. ‘актори, €к≥ впливають на варт≥сть грошей.        
“ема 6. √рошовий пот≥к 1. ѕон€тт€ грошового потоку. 2. ѕроектний грошовий пот≥к та його розрахунок. 3. ќсобливост≥ розрахунку проектного грошового потоку.     -  
–азом модуль 1        
ћодуль 2. ћетодолог≥€ прийн€тт€ проектних р≥шень
“ема 7. —тандартн≥ ф≥нансов≥ та неформальн≥ критер≥њ прийн€тт€ проектних р≥шень 1. ѕринципи оц≥нки ефективност≥ проектних р≥шень. 2. ћетодика розрахунку основних ф≥нансових критер≥њв. 3. ѕор≥вн€нн€ проект≥в за допомогою р≥зних критер≥њв оц≥нки. 4. Ќеформальн≥ процедури в≥дбору та оц≥нки проект≥в.        
“ема 8. ƒинам≥чний анал≥з беззбитковост≥ проекту 1. ”правл≥нн€ структурою витрат за проектом. 2. ѕон€тт€ ≥ розрахунок беззбитковост≥ проекту. 3. ¬икористанн€ операц≥йного л≥вериджу дл€ прийн€тт€ проектних р≥шень. 4. ќсобливост≥ прийн€тт€ р≥шень в умовах динам≥чних зм≥н.        
“ема 9. ќц≥нка ≥ прийн€тт€ проектних р≥шень в умовах ризику та невизначеност≥ 1. ѕон€тт€ ризику та невизначеност≥.  ласиф≥кац≥€ проектних ризик≥в. 2. ѕричини виникненн€ та насл≥дки проектних ризик≥в. 3. ћетоди анал≥зу й оц≥нки ризик≥в ≥нвестиц≥йних проект≥в. 4. ћетоди зниженн€ ризику.     -  
–азом модуль 2        
ћодуль 3. ‘ункц≥ональн≥ аспекти проектного анал≥зу
“ема 10. ћаркетинговий анал≥з 1. ћета ≥ завданн€ маркетингового анал≥зу. 2. ¬изначенн€ меж та €к≥сного складу анал≥зу ринку. 3. јнал≥з ринкового середовища продукц≥њ проекту. 4. –озробка концепц≥њ маркетингу.   - -  
“ема 11. “ехн≥чний анал≥з 1 ћета ≥ завданн€ техн≥чного анал≥зу. 2. ≈тапи проведенн€ роб≥т з техн≥чного анал≥зу проект≥в. 3. ¬изначенн€ м≥сцезнаходженн€ проекту та обірунтуванн€ вибору масштабу проекту. 4. ¬иб≥р технолог≥њ виробництва, устаткуванн€ та ≥дентиф≥кац≥€ ≥нфраструктури обТЇкта проектуванн€.   - -  
“ема 12. ≤нституц≥йний анал≥з 1. ћета ≥ завданн€ ≥нституц≥йного анал≥зу. 2. ќц≥нка впливу зовн≥шн≥х фактор≥в на проект. 3. ќц≥нка впливу внутр≥шн≥х фактор≥в на проект.   - -  
“ема 13. ≈колог≥чний анал≥з 1. ћета ≥ суть еколог≥чного анал≥зу. 2. «м≥ст роб≥т з еколог≥чного анал≥зу. 3. “ипи впливу проекту на навколишнЇ середовище. 4. ћетодичн≥ п≥дходи до визначенн€ та оц≥нки впливу проекту на навколишнЇ середовище.   - -  
“ема 14. —оц≥альний анал≥з 1. ћета ≥ завданн€ соц≥ального анал≥зу. 2. «м≥ст роб≥т з соц≥ального анал≥зу. 3. —оц≥альне середовище проекту та його оц≥нка. 4. ѕроектуванн€ соц≥ального середовища проекту.   - -  
“ема 15. ‘≥нансовий анал≥з 1. ћета ≥ завданн€ ф≥нансового анал≥зу. 2. ќсобливост≥ п≥дготовки ф≥нансового обірунтуванн€ проекту. 3. ‘≥нансуванн€ проекту.   -    
“ема 16. ≈коном≥чний анал≥з 1. ћета ≥ завданн€ економ≥чного анал≥зу. 2. ќц≥нка економ≥чноњ привабливост≥ та ефективност≥ проекту. 3. ќц≥нка впливу на економ≥ку крањни.   -    
–азом модуль 3   -    
–азом        

2. «м≥ст курсу Уѕроектний анал≥зФ

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 357 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

2070 - | 1903 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.