Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–екомендац≥њ з написанн€ курсовоњ роботи
–озд≥л 1. ‘≥нансово-економ≥чний анал≥з господарськоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства Е

ћета даного розд≥лу - переконати ≥нвестор≥в в ефективност≥ роботи п≥дприЇмства та його над≥йност≥ ≥ ст≥йкому положенн≥ на ринку, а дл€ нових п≥дприЇмств, створених дл€ реал≥зац≥њ даного проекту, - в можливих конкурентних перевагах.

‘≥нансовий анал≥з €вл€Ї собою спос≥б нагромадженн€, перетворенн€ та використанн€ ≥нформац≥њ ф≥нансового характеру. ÷≥л€ми його Ї:

Јвизначенн€ ф≥нансового стану ≥ ф≥нансових результат≥в д≥€льност≥ ф≥рми;

Јви€вленн€ зм≥н у ф≥нансовому стан≥ ф≥рми та результатах њњ д≥€льност≥ у просторово-часовому план≥;

Јви€вленн€ основних фактор≥в, €к≥ спричинили зм≥ни у ф≥нансовому стан≥ ф≥рми та результатах њњ д≥€льност≥;

Јпрогнозуванн€ основних тенденц≥й у ф≥нансовому стан≥ та результатах д≥€льност≥ ф≥рми.

‘≥нансовий анал≥з може розгл€датис€ €к складова ≥ проектного анал≥зу, ≥ ф≥нансового менеджменту, отже, д≥њ анал≥тика залежать в≥д поставленоњ мети. ѕроектний анал≥з вимагаЇ обірунтуванн€ вкладень з дос€гненн€м найкращих результат≥в.

« позиц≥й проектного анал≥зу метою ф≥нансового анал≥зу Ї визначенн€ рентабельност≥ та ефективност≥ проекту з погл€ду ≥нвестор≥в та орган≥зац≥њ, що реал≥зуЇ проект, а також оц≥нка поточного та прогнозного ф≥нансового стану п≥дприЇмства.

«авданн€м ф≥нансового анал≥зу Ї:

1) оц≥нка ф≥нансового стану ≥ ф≥нансових результат≥в п≥дприЇмства Ђбез проектуї ≥ Ђз проектомї;

2) оц≥нка потреб у ф≥нансуванн≥ проекту ≥ забезпеченн€ координац≥њ використанн€ ф≥нансових ресурс≥в у час≥;

3) визначенн€ достатност≥ економ≥чних стимул≥в дл€ потенц≥йних ≥нвестор≥в;

4) оц≥нка, оптим≥зац≥€ та з≥ставленн€ витрат ≥ вигод проекту в к≥льк≥сному вим≥р≥.

–озд≥л повинен м≥стити таку ≥нформац≥ю:

- повна назва п≥дприЇмства;

- скорочена назва п≥дприЇмства;

- м≥сцезнаходженн€ п≥дприЇмства (юридична адреса; адреса головного оф≥су, адреса виробничих прим≥щень; телефони; факс);

- статус б≥знесу (починаЇтьс€, розширюЇтьс€, придбаваЇтьс€);

- причини ≥ ц≥л≥ створенн€ п≥дприЇмства;

- ≥стор≥€ п≥дприЇмства (опис основних етап≥в розвитку п≥дприЇмства, в≥домост≥ про реЇстрац≥ю (перереЇстрац≥ю), назва органу державноњ реЇст≠рац≥њ, дата реЇстрац≥њ, номер св≥доцтва про реЇстрац≥ю);

- результати д≥€льност≥ п≥дприЇмства за останн≥ три роки, обс€г продажу, прибуток та податки, рентабельн≥сть тощо;

- кредитна ≥стор≥€ позичальника, заборгован≥сть по кредитах у даний час;

- ф≥нансовий стан п≥дприЇмства (балансов≥ дан≥ на останню зв≥тну дату, анал≥з динам≥ки зм≥н за останн≥ три роки, сума актив≥в, сума власних кошт≥в);

- правовий статус (форма власност≥; частка недержавноњ власност≥);

- зареЇстрований статутний фонд п≥дприЇмства, сплачений статутний фонд;

- перел≥к засновник≥в, њх роль у створенн≥ та д≥€льност≥ п≥дприЇмства, форма внеску до статутного фонду (по кожному ≥з засновник≥в);

- апарат управл≥нн€ ≥ персонал (схема орган≥зац≥йноњ структури компан≥њ);

- основн≥ види д≥€льност≥;

- обс€ги виробництва в натуральних ≥ грошових одиниц€х, частка в загальному обс€з≥ за р≥зними видами д≥€льност≥ (продукц≥њ);

- обс€ги продажу в натуральних ≥ грошових одиниц€х, частка в загальному обс€з≥ продажу за р≥зними видами д≥€льност≥ (продукц≥њ);

- компетентн≥сть позичальника (€к довго позичальник займаЇтьс€ ≥снуючим б≥знесом та б≥знесом, задл€ розвитку €кого складено цей проект);

- конкурентоспроможн≥сть та переваги п≥дприЇмства (к≥льк≥сть п≥дприЇмств, що випускають аналог≥чний продукт: у рег≥он≥, в ”крањн≥).

ѕерший розд≥л курсовоњ роботи повинен м≥стити так≥ параграфи:

1.1. «агальна орган≥зац≥йно-економ≥чна характеристика п≥дприЇмства.

1.2. јнал≥з ф≥нансово-економ≥чного стану п≥дприЇмства.

1.3. Ўл€хи покращенн€ ефективност≥ господарськоњ д≥€льност≥.

 

 

–озд≥л 2. ќпис проекту Е

ѕроект розвитку п≥дприЇмства €вл€Ї собою письмовий документ, в €кому викладена суть п≥дприЇмницькоњ ≥дењ, шл€хи та засоби њњ реал≥зац≥њ та охарактеризован≥ ринков≥, виробнич≥, орган≥зац≥йн≥ й ф≥нансов≥ аспекти обраного б≥знесу, а також особливост≥ його управл≥нн€.

¬ проект≥ формулюютьс€ поточн≥ та перспективн≥ ц≥л≥ ≥ завданн€, €к≥ п≥дприЇмець ставить перед своЇю ф≥рмою, оц≥нюютьс€ сильн≥ та слабк≥ сторони майбутнього б≥знесу, даЇтьс€ анал≥з ринку та його можливостей, викладаютьс€ особливост≥ функц≥онуванн€ ф≥рми в цих умовах, оц≥нюютьс€ ресурси, в тому числ≥ й ф≥нансов≥, необх≥дн≥ дл€ дос€гненн€ ц≥лей проекту.

ƒругий розд≥л курсовоњ роботи маЇ адекватно розкривати суть проекту, його мету та завданн€, разом з тим, в≥н повинен бути максимально скромним в оформленн≥, лакон≥чним ≥ простим. …ого обс€г визначаЇтьс€ специф≥кою та масштабами ≥нвестиц≥йного проекту, особливост€ми продукц≥њ, обс€гом ф≥нансуванн€ та вимогами ≥нвестор≥в щодо зм≥сту та детал≥зац≥њ ≥нформац≥њ в проект≥.

«м≥ст запропонованого проекту маЇ бути функц≥ональним, тобто м≥стити лише ту ≥нфор≠мац≥ю, €ка стосуЇтьс€ реал≥зац≥њ даного проекту. ѕри складанн≥ проекту потр≥бно користуватис€ статистичною ≥нформац≥Їю, п≥дтверджуючи њњ посиланн€м на першоджерела чи в≥домих компетентних експерт≥в.

ѕроект повинен бути складеним так, щоб забезпечити збере≠женн€ ≥ нерозголошенн€ конф≥денц≥йноњ ≥нформац≥њ (може мати спец≥альн≥ додатки, €к≥ надаютьс€ ≥нвесторам окремо в≥д самого проекту).

—труктура проекту залежить в≥д багатьох чинник≥в, зокрема в≥д сфери д≥€льност≥ п≥дприЇмства, розм≥р≥в проекту (б≥знесу) ≥ суми, кошт≥в, необх≥дних дл€ його реал≥зац≥њ, характеристик майбутнього продукту та стад≥њ його життЇвого циклу, а також в≥д аудитор≥њ, на €ку в≥н розрахований (банк≥вськ≥ установи, приватн≥ ≥нвестори, закордонн≥ ≥нвестори, фонди п≥дтримки п≥дприЇмництва тощо).

Ќа сьогодн≥шн≥й день не ≥снуЇ Їдиноњ стандартноњ загальновизнаноњ структури проекту. ƒл€ розробки проект≥в ≥ проведенн€ њх техн≥ко-економ≥чного обірунтуванн€ використовуютьс€ методики, виб≥р €ких дл€ ≥н≥ц≥атор≥в проекту достатньо широкий. Ќезважаючи на всю р≥зноман≥тн≥сть методик, вс≥ вони дотримуютьс€ певних принцип≥в побудови структури проекту, €к≥, в основному, несуттЇво в≥др≥зн€ютьс€ один в≥д одного.

ќр≥Їнтовна структура другого розд≥лу курсовоњ роботи щодо представленн€ проекту або безнес-≥дењ, спр€мованих на залученн€ ≥нвестиц≥й, маЇ м≥стити так≥ елементи:

 

2.1. –езюме проекту.

2.2. ќпис проекту.

2.3. ќпис продукц≥њ (послуг).

Ќаведена структура проекту Ї лише зальною схемою ≥ допускаЇ зм≥ни назв та пор€дку розташуванн€ розд≥л≥в, а також б≥льшу детал≥зац≥ю окремих розд≥л≥в з розбивкою њх на п≥дрозд≥ли.

 

2.1. резюме проекту

–езюме проекту призначений дл€ потенц≥йних ≥нвестор≥в, €к≥, €к правило, дуже зайн€т≥, та ще й через них щоденно проходить не один б≥знес-план. ¬они хочуть з'€сувати:

- в чому суть вашого проекту ≥ його потенц≥йна ефективн≥сть;

- хто ≥ €к буде реал≥зовувати проект;

- ск≥льки грошей ви просите ≥ джерела ф≥нансуванн€;

- €к ≥ коли будуть повернен≥ кошти;

- €ке забезпеченн€ позики буде запропоноване.

« перших сл≥в вони повинн≥ переконатис€ в економ≥чн≥й ефективнос≠т≥ ≥ можливост€х реал≥зац≥њ проекту. ќсновна вимога до резюме Ц простота: лакон≥чн≥сть викладу, м≥н≥мум спец≥альних терм≥н≥в. ќбс€г не повинен перевищувати 3-5 друкованих стор≥нок.

–езюме складаЇтьс€, €к правило, вже п≥сл€ того, €к зак≥нчено розробку всього проекту, але розм≥щуЇтьс€ саме на початку документа. ¬оно маЇ бути викладеним так, щоб зац≥кавити потенц≥йного партнера чи ≥нвестора. —аме ц€ частина Ї вир≥шальною, бо в≥д нењ залежить, чи приверне увагу ваш проект, ≥ чи в≥н буде розгл€датис€ дал≥.

ƒуже важливо дати проекту коротку назву, €ка пот≥м може з'€витис€ на зовн≥шн≥й вив≥сц≥ п≥дприЇмства, в рекламних матер≥алах, :на упаковц≥ тощо. Ќазва маЇ в≥дпов≥дати специф≥ц≥ б≥знесу ≥ викликати позитивн≥ емо≠ц≥њ по в≥дношенню €к до проекту, так ≥ до б≥знесу в ц≥лому.

ѕроект може бути заборонений дл€ розповсюдженн€, у такому раз≥ на початку проекту наводитьс€ за€ва (меморандум) про конф≥денц≥йн≥сть, мета €кого попе≠редженн€ ос≥б, €к≥ знайомл€тьс€ з проектом, про конф≥денц≥йн≥сть ≥н≠формац≥њ, що м≥ститьс€ в ньому. ¬ за€в≥ може м≥ститис€ нагадуванн€ про те, що особа, €ка знайомить≠с€ з проектом, бере на себе в≥дпов≥дальн≥сть ≥ гарантуЇ нерозповсюдженн€ ≥нформац≥њ, що в ньому м≥ститьс€, без попередньоњ згоди автора.

 

2.2. ќпис проекту

” даному розд≥л≥ необх≥дно розкрити концепц≥ю проекту та описати:

- ≥дею проекту (б≥знесу),

- головну мету проекту:

- завданн€ проекту.

≤де€ проекту маЇ м≥стити елементи новизни, бути реал≥стичною та спр€мованою на виготовленн€ та реал≥зац≥ю продукту (послуги), €кий за≠довольн€Ї потреби споживач≥в.

ѕри визначенн≥ ц≥лей використовують так≥ показники, €к обс€г про≠дажу, обс€г прибутку, продуктивн≥сть прац≥, частка ринку (в товарах та се≠гментах).

 

2.3. опис продукц≥њ (послуг)

Ѕудь-€кий п≥дприЇмницький проект базуЇтьс€ на т≥й продукц≥њ (по≠слуз≥), що буде запропонована споживачу ≥ принесе прибуток п≥дприЇмцю. ќсновою п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ Ї знанн€ того, що отримаЇ споживач за своњ грош≥, споживч≥ характеристики продукц≥њ (послуги) та њх переваги перед конкурентами.

ƒаний параграф Ї одним з найважлив≥ших у проект≥, тому що м≥стить опис того продукту (послуги), €кий буде запропонований споживачам ≥ заради виробництва €кого задумуЇтьс€ весь проект.

даному розд≥л≥ описуЇтьс€ продукц≥€ або послуги, €к≥ ви збираЇтесь запропонувати майбутн≥м покупц€м. ѕри розробц≥ даного розд≥лу необх≥дно дати в≥дпов≥д≥ на основн≥ питанн€: €к≥ потреби повинна задовольн€ти продукц≥€ або послуги, що особливого в продуктах або послугах, чому споживач≥ будуть в≥др≥зн€ти њх в≥д товар≥в конкурент≥в ≥ в≥ддавати њм перевагу, €кими патентами або авторськими св≥доцтвами захищен≥ особливост≥ продукц≥њ або технолог≥њ?

 

 

–озд≥л 3. јнал≥з проекту Е

ѕроектний анал≥з, €к правило, зд≥йснюЇ оц≥нку не конкретноњ б≥знесовоњ ≥дењ, €ку необх≥дно обірунтувати, а формуЇ дан≥ дл€ оптим≥зац≥њ можливостей задоволенн€ потреб шл€хом вибору найкращого з альтернативних вар≥ант≥в розвитку на р≥зних р≥вн€х п≥дготовки та прийн€тт€ р≥шень. якщо в б≥знес-плануванн≥ проект розгл€даЇтьс€ т≥льки з точки зору ≥нвестор≥в, то в проектному анал≥з≥ Ц з точки зору вс≥х учасник≥в проекту, тобто орган≥зац≥њ, що зд≥йснюЇ проект, споживач≥в продукц≥њ проекту, субТЇкт≥в, що мають необх≥дн≥ дл€ проекту ресурси.  р≥м того, проектний анал≥з дозвол€Ї зробити висновок щодо ефективност≥ проекту в ≥нтересах сусп≥льства загалом. ¬иход€чи з цього, –озд≥л 3 повинен складатис€ з наступних п≥дрозд≥л≥в:

3.1. ћаркетинговий анал≥з.

3.2. “ехн≥чний анал≥з.

3.3. ‘≥нансовий анал≥з

3.4. ќц≥нка ризик≥в проекту.

3.1. маркетинговий анал≥з

ћетою даного розд≥лу Ї оц≥нка ≥нвестиц≥й з погл€ду перспектив к≥нцевого ринку дл€ продукц≥њ чи послуг. ƒл€ цього провод€ть оц≥нку використанн€ ефективних п≥дход≥в до оц≥нки ц≥ни, попиту ≥ пропозиц≥њ, розроблен≥ св≥товою практикою, наск≥льки ефективно використовуЇтьс€ стратег≥€ активного впливу на ринок, €ка характеризуЇтьс€ в≥дмовою в≥д практики пасивного пристосуванн€ до ринкових умов ≥ переходом до пол≥тики впливу на ринок конкретного споживача продукц≥њ. ќсновними обТЇктами вивченн€ ≥ впливу стають споживач, конкурент, конТюнктура ринку, €к≥сн≥ характеристики товару, умови руху товару та заходи по просуванню товару на ринок.

ќсновна мета анал≥зу ринку проекту - переконати можливих ≥нвестор≥в, що проект (б≥знес) маЇ перспективний ринок збуту продукц≥њ (послуг), дл€ чого необх≥дно досл≥дити споживач≥в, на €ких ор≥Їнтована продукц≥€, та р≥вень конкуренц≥њ.

¬ процес≥ розробки даного розд≥лу необх≥дно дати в≥дпов≥дь на так≥ основн≥ питанн€.: хто Ї споживачем продукц≥њ, де знаход€тьс€ ц≥ споживач≥, €ка к≥льк≥сть споживач≥в зможе придбати продукти, що пропонуютьс€ на ринок.

ѕ≥сл€ цього необх≥дно скласти проф≥ль сильних ≥ слабких стор≥н конкурента. Ќа основ≥ складанн€ проф≥лю сильних ≥ слабких стор≥н кожного активного конкурента п≥дприЇмство маЇ можлив≥сть, ви€вити своњ слабк≥ сторони ≥ визначити подальшу стратег≥ю д≥€льност≥ п≥дприЇмства на ринку.

«авершальним етапом маркетингового анал≥зу Ї складанн€ маркетинг-плану проекту. ћета маркетинг-плану - по€снити ≥нвесторам стратег≥ю виходу п≥дприЇмства, що реал≥зуЇ комерц≥йний проект, на ринок ≥ показати, що б≥знес може усп≥шно д≥€ти на ринку прот€гом реал≥зац≥њ проекту.

ћаркетинг-план, €к правило, починаЇтьс€ з визначенн€ загальноњ маркетинговоњ стратег≥њ проекту. ѕри цьому необх≥дно по€снити, чому саме був вибраний той чи ≥нший тип маркетингового п≥дходу ≥ на €ких перевагах будуватиметьс€ стратег≥€ завоюванн€ ц≥льового ринку.

¬ заключн≥й частин≥ маркетинг-плану необх≥дно викласти основн≥ аспекти пол≥тики п≥дтримки продукту, тобто, €к буде: вир≥шуватис€ проблема його серв≥су та гарант≥йного обслуговуванн€. “ут подаЇтьс€ опис процедури гарант≥йного обслуговуванн€: чи буде вона зд≥йснюватис€ спец≥ал≥зованими ф≥рмами, агентствами, дилерами чи продукт п≥дл€гаЇ поверненню на вашу ф≥рму; чи буде серв≥сне обслуговуванн€ частиною вашого б≥знесу або ув≥йде до операц≥йних витрат.

 

3.2. “ехн≥чний анал≥з

ƒаний розд≥л проекту розробл€Їтьс€ т≥льки дл€ проект≥в (п≥дприЇмств), €к≥ передбачають виготовленн€ продукц≥њ.

“ехн≥чний анал≥з пос≥даЇ пром≥жне м≥сце м≥ж анал≥зом ринку та ф≥нансовим анал≥зом. јнал≥з ринку покликаний дати в≥дпов≥дь на питанн€, що виробл€ти ≥ за €кою ц≥ною продавати, а техн≥чний анал≥з Ц €к виробл€ти ≥ з €кими витратами.

ќдним з головних завдань проектного анал≥зу Ї встановленн€ ц≥нност≥ проекту, €ка визначаЇтьс€ р≥зницею його вигод та витрат. ќск≥льки над≥йн≥ оц≥нки поточних витрат це основа анал≥зу ≥нвестиц≥йного проекту, необх≥дно ретельно перев≥рити вс≥ статт≥ витрат, €к≥ можуть ≥стотно вплинути на його ефективн≥сть та зд≥йсним≥сть.

Ќа основ≥ викладених та досл≥джених техн≥чних характеристик складаЇтьс€ виробничий план проекту. √оловним завданн€м виробничого плану Ї донести потенц≥йним ≥нвес≠торам, кредиторам, партнерам, що п≥дприЇмство в змоз≥ реально виготовл€ти необх≥дну к≥льк≥сть товар≥в певноњ €кост≥ в певн≥ строки. ¬иробничий план даЇ змогу оц≥нити квал≥ф≥кац≥ю ≥ компетентн≥сть кер≥вництва ≥ обіру≠нтован≥сть план≥в п≥дприЇмства.

” виробничому план≥ необх≥дно описати виробничий процес вигото≠вленн€ продукц≥њ, виробнич≥ потужност≥ (технолог≥чне устаткуванн€ ≥ ма≠шини), матер≥ально-техн≥чне забезпеченн€, ≥нфраструктуру виробничого об'Їкту, прим≥щенн€ контролю €кост≥ продукц≥њ, заходи по захисту навколишнього середовища, витрати на виробництво продукц≥њ).

 

3.3. ф≥нансовий анал≥з

‘≥нансовий анал≥з Ї ключовим розд≥лом проекту. ¬≥н становить особливий ≥нтерес €к дл€ кер≥вник≥в проекту (п≥дприЇмства), так ≥ дл€ ≥нвестора, оск≥льки його метою Ї узагальненн€ результат≥в вс≥х попередн≥х розд≥л≥в проекту, звод€чи њх в одне ц≥ле у варт≥сн≥й форм≥; обірунтуванн€ загальних потреб проекту (б≥знесу) в ≥нвестиц≥€х; обірунтуванн€ доц≥льност≥ реал≥зац≥њ даного п≥дприЇмницького проекту з економ≥чноњ точки зору.

‘≥нансовий план м≥стить так≥ основн≥ п≥дрозд≥ли:

Х план доход≥в ≥ видатк≥в (план прибутк≥в та збитк≥в);

Х план грошових надходжень та виплат (план руху грошових кошт≥в);

Х плановий баланс.

ƒл€ обірунтуванн€ показник≥в цих п≥дрозд≥л≥в у ф≥нансовому план≥ мають бути наведен≥ припущенн€, на п≥дстав≥ €ких ц≥ показники розрахован≥. „≥тко ≥ стисло викласти вс≥ ц≥ припущенн€ й передбаченн€ необх≥дно в текстов≥й частин≥ ф≥нансового плану.

ѕ≥сл€ цього розраховуютьс€ основн≥ показники, що характеризують ефективн≥сть ≥нвестиц≥й, що залучен≥ до даного проекту. ќсновними показниками, що характеризують ефективн≥сть ≥нвестиц≥й Ї чиста тепер≥шн€ варт≥сть проекту (NPV), внутр≥шн€ норма доходност≥ (IRR), терм≥н окупност≥ ≥нвестиц≥й (PP), дисконтований пер≥од окупност≥ (DPP), ≥ндекс прибутковост≥ (PI). ѕодаЇтьс€ ф≥нансовий проф≥ль проекту.

ќдним з частин ф≥нансового анал≥зу проекту Ї анал≥з беззбитковост≥ проекту. …ого мета Ч визначенн€ обс€гу продукц≥њ, дл€ €кого обс€г виручки в≥д продаж≥в дор≥внюЇ витратам.  оли обс€г продаж≥в нижчий ц≥Їњ точки, ф≥рма зазнаЇ збитк≥в.

ƒл€ прийн€тт€ р≥шенн€ про доц≥льн≥сть реал≥зац≥њ проекту необх≥дно розрахувати основн≥ показники беззбитковост≥ ≥ визначити вплив зм≥ни обс€г≥в реал≥зац≥њ продукц≥њ проекту на зм≥ну структури витрат, сукупноњ виручки в≥д продажу та прибутку. ƒосл≥дити таку залежн≥сть можна за допомогою операц≥йного л≥вериджу (ќL), величина €кого св≥дчить про чутлив≥сть прибутку до зм≥ни величини обс€г≥в продажу продукц≥њ проекту.

ѕ≥сл€ анал≥зу зазначених показник≥в необх≥дно перейти до розгл€ду анал≥зу динам≥чност≥, €кий спр€мований на визначенн€, впливу найм≥нлив≥ших параметр≥в проекту (обс€гу продажу, величини витрат ≥ ц≥ни) на його результати. ѕроведенн€ анал≥зу динам≥чност≥ передбачаЇ пор€д з визначенн€м величини операц≥йного л≥вериджу розрахунок запасу над≥йност≥ та запасу ф≥нансовоњ м≥цност≥ проекту.

 

 

3.4. ќ÷≤Ќ ј –»«» ≤¬ ѕ–ќ≈ “”

‘актор ризику обов'€зково присутн≥й у будь-€к≥й п≥дприЇмницьк≥й д≥€льност≥. ўоб заручитис€ п≥дтримкою ≥нвестор≥в, необх≥дно не т≥льки показати потенц≥йн≥ вигоди вкладенн€ кошт≥в у ваш проект, але ≥ вказати на труднощ≥, з €кими може з≥ткнутис€ даний проект та €к≥ погрожують його ≥снуванню. ¬се це визначаЇ перел≥к питань, €к≥ мають бути висв≥тлен≥ у розд≥л≥ "ќц≥нка ризик≥в":

- типи можливих ризик≥в та проблеми, €к≥ можуть виникнути при реал≥зац≥њ проекту;

- способи реагуванн€ на небезпеку та погрози у випадку њх виникненн€;

- заходи з нейтрал≥зац≥њ чи м≥н≥м≥зац≥њ можливих негативних насл≥дк≥в.

–изик - це ставленн€ ≥нвестора до можливоњ невдач≥, до передбаченоњ небезпеки, до потенц≥йноњ загрози виникненн€ збитк≥в внасл≥док вкладенн€ кошт≥в у певний вид д≥€льност≥. „аст≥ше в проет≥ розгл€даютьс€, ризики, пов'€зан≥ з неспри€тливими тенденц≥€ми у розвитку галуз≥, можливим зниженн€м ц≥н конкурент≥в, цикл≥чн≥стю обс€г≥в продажу, перевищенн€м виробничих витрат над запланованими, труднощами отриманн€ сировини, матер≥ал≥в, комплектуючих, труднощами одержанн€ кредит≥в ≥ т. ≥н.

–еагуванн€ на можлив≥ негативн≥ насл≥дки ризиковоњ д≥€льност≥ передбачаЇ розробку орган≥зац≥йних та оперативних процедур проф≥лактичного характеру. ¬они вказують, що необх≥дно робити у випадку виникненн€ небажаноњ ситуац≥њ ≥ €ких насл≥дк≥в сл≥д чекати в результат≥.

ѕроблема управл≥нн€ ризиками зводитьс€ не т≥льки до того, щоб вчасно в≥дреагувати на вже ≥снуюч≥ погрози у вашому б≥знесу, але й м≥н≥м≥зувати њх негативн≥ насл≥дки.

Ѕезпосередньо в курсов≥й робот≥ необх≥дно привести найб≥льш ≥мов≥рн≥ дл€ вашого б≥знесу типи ризик≥в, вказати, €к ви будете реагувати на них, €к≥ типи страхових пол≥с≥в ≥ на €к≥ суми плануЇте придбати, щоб м≥н≥м≥зувати насл≥дки настанн€ ризикових ситуац≥й.

 

“естов≥ завданн€

1. ѕроектний анал≥з Ц це:

а) методолог≥€, €ка застосовуЇтьс€ дл€ визначенн€, пор≥вн€нн€ та обірунтуванн€ альтернативних управл≥нських р≥шень, що дозвол€Ї зд≥йснювати виб≥р ≥ приймати р≥шенн€ в умовах обмеженост≥ ресурс≥в;

б) ознайомленн€ з основними концепц≥€ми, методами ≥ п≥дходами, €к≥ використовуютьс€ а св≥тов≥й практиц≥ при анал≥з≥ управл≥нських р≥шень;

в) сукупн≥сть документ≥в, розрахунк≥в, креслень, необх≥дних дл€ створенн€ будь-€ких вироб≥в чи споруд в науково-досл≥дн≥й, проектно-конструкторськ≥й та арх≥тектурно-буд≥внич≥й д≥€льност≥.

2. ѕредметом проектного анал≥зу Ї:

а) ознайомленн€ з головними концептуальними пон€тт€ми, методами та п≥дходами оц≥нки ≥нвестиц≥йних проект≥в, €к≥ використовують у м≥жнародн≥й практиц≥;

6) вивченн€ концепц≥й, методолог≥њ, п≥дход≥в ≥ критер≥њв визначенн€, пор≥вн€нн€, обірунтуванн€ альтернативних р≥шень ≥ проект≥в за умов обмеженост≥ на€вних ресурс≥в;

в) дати системне у€вленн€ про методи оц≥нки проект≥в, способи ≥ засоби залученн€ ресурс≥в, њх реал≥зац≥њ та механ≥зм≥в управл≥нн€ ними.

3. ћетою вивченн€ курсу "ѕроектний анал≥з" Ї:

а) наданн€ системних у€влень про принципи, методи ≥ засоби прийн€тт€ р≥шень, що дають змогу рац≥ональн≥ше використовувати на€вн≥ ресурси дл€ задоволенн€ сусп≥льних ≥ особистих потреб;

б) виробленн€ практичних навичок щодо процедур, прийом≥в ≥ метод≥в, €к≥ використовуютьс€ м≥жнародними, державними та приватними орган≥зац≥€ми при розробц≥ та експертиз≥ проект≥в;

в) засвоњти терм≥нолог≥ю, головн≥ пон€тт€, €к≥ використовують у св≥тов≥й практиц≥ д≥лового сп≥лкуванн€ при п≥дготовц≥ та зд≥йсненн≥ проект≥в.

4. ќдним з головних завдань проектного анал≥зу Ї:

а) сформувати правильне економ≥чне мисленн€ у прийн€тт≥ р≥шень щодо розвитку д≥€льност≥ у сфер≥ економ≥ки;

б) здобути знанн€ про найважлив≥ш≥ чинники ≥ критер≥њ, €к≥ враховуютьс€ на р≥зних стад≥€х життЇвого циклу проекту;

в) встановленн€ ц≥нност≥ проекту, €ка визначаЇтьс€ р≥зницею його виг≥д та витрат.

5.  онцепц≥€ проектного анал≥зу €вл€Ї собою:

а) кап≥таловкладенн€ у вдосконаленн€ продукц≥њ, довгострокову рекламу, мережу збуту;

б) наб≥р методичних принцип≥в, €к≥ визначають посл≥довн≥сть збору та способ≥в анал≥зу даних, метод≥в визначенн€ ≥нвестиц≥йних пр≥оритет≥в;

в) розгл€д можливостей задоволенн€ потреб шл€хом вибору найкращого з альтернативних вар≥ант≥в розвитку.

6. ќсновними складовими проектного анал≥зу Ї:

а) ≥нструментар≥й проектного анал≥зу; процедури оц≥нки та прийн€тт€ р≥шень; аспекти проектного анал≥зу; розробка проекту, його реал≥зац≥€;

б) альтернативна варт≥сть у проектному анал≥з≥; ц≥нн≥сть грошей у час≥; грошовий пот≥к; напр€ми п≥дготовки та анал≥зу проекту;

в) концепц≥€ проекту; життЇвий цикл проекту; критер≥њ в≥дбору й оц≥нки проект≥в; аспекти проектного анал≥зу.

7. ƒо ≥нструментар≥ю проектного анал≥зу в≥днос€ть:

а) анал≥з можливостей; укладанн€ угод; удосконаленн€ проекту;

б) грошовий пот≥к; ц≥нн≥сть грошей у час≥; альтернативна варт≥сть;

в) навчанн€ персоналу; анал≥з проблеми, розробка концепц≥њ; розробка проекту, його реал≥зац≥€.

8. ѕроцедури оц≥нки та прийн€тт€ р≥шень включають:

а) анал≥з беззбитковост≥ проекту; стандартн≥ ф≥нансов≥ критер≥њ; оц≥нка прийн€тт€ проектних р≥шень в умовах ризику та невизначеност≥;

б) оц≥нка прийн€тт€ проектних р≥шень в умовах ризику та невизначеност≥; засоби реал≥зац≥њ; мон≥торинг проекту;

в) стандартн≥ ф≥нансов≥ критер≥њ; неформальн≥ процедури оц≥нки проект≥в; аспекти проектного анал≥зу.

9. ћон≥торинг проекту Ц це:

а) визначенн€ та ранжуванн€ за пр≥оритетн≥стю в≥дпов≥дних потреб з ч≥ткою постановкою мети ≥ визначенн€м результат≥в;

б) проведенн€ експертизи в ус≥х аспектах, прийн€тт€ р≥шенн€ про доц≥льн≥сть проекту реал≥зац≥њ;

в) розгл€д стану проекту п≥сл€ його впровадженн€ та пор≥вн€нн€ отриманих результат≥в з початковим завданн€м.

10. ѕроект Ц це:

а) план довгострокових ф≥нансових вкладень;

б) б≥знес-план;

в) програма д≥й дл€ використанн€ ф≥нансових ресурс≥в;

г) завданн€ з певними вих≥дними даними й планованими результатами (ц≥л€ми), що зумовлюють спос≥б його р≥шенн€;

д) комплекс взаЇмопов'€заних заход≥в, розроблених дл€ дос€гненн€ певних ц≥лей прот€гом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженн€х.

11. ƒо головних ознак проекту не в≥днос€тьс€:

а) ц≥льова спр€мован≥сть;

б) к≥льк≥сна визначен≥сть;

в) часовий горизонт д≥њ;

г) економ≥чна взаЇмозалежн≥сть;

д) на€вн≥сть життЇвого циклу.

12. ¬изначенн€ мети проекту не передбачаЇ:

а) визначенн€ результат≥в д≥€льност≥ на певний строк;

б) обмеженн€ ресурс≥в проекту;

в) к≥льк≥сноњ оц≥нки результат≥в проекту;

г) доведенн€, що результати проекту можуть бути дос€гнут≥;

д) визначенн€ умов, за €ких результати проекту можуть бути дос€гнут≥.

13. ѕроектний анал≥з не може розгл€датис€ €к:

а) ≥нструмент плануванн€ й розвитку певноњ д≥€льност≥;

б) сукупн≥сть метод≥в ≥ прийом≥в, за допомогою €ких можна розробити проект, визначивши умови його усп≥шноњ реал≥зац≥њ;

в) стад≥€ життЇвого циклу проекту;

г) метод, €кий дозвол€Ї системно оц≥нити достоњнства й недол≥ки проект≥в;

д) певна ф≥лософ≥€ б≥знесу, опанувавши €ку можна усп≥шн≥ше вести своњ справи.

14. ƒо внутр≥шнього оточенн€ проекту належать:

а) кл≥матичн≥ умови;

б) р≥вень ≥нформац≥йних технолог≥й;

в) умови та р≥вень житт€;

г) стиль кер≥вництва проектом;

д) р≥вень оподаткуванн€.

15. ƒо учасник≥в проекту не в≥днос€тьс€:

а) замовник; в) ≥нвестор;

б) субконтрактор; г) дилер.

16. ƒо властивостей проекту не в≥днос€ть:

а) масштаб; г) ризикован≥сть;

б)складн≥сть; д) тривал≥сть.

в)€к≥сть;

17. ≤нвестиц≥њ Ц це:

а) вкладенн€ кошт≥в, майнових та ≥нтелектуальних ц≥нностей в матер≥альн≥ й нематер≥альн≥ активи, корпоративн≥ права й ц≥нн≥ папери з метою одержанн€ прибутку або соц≥ального ефекту;

б) витрати матер≥альних, ф≥нансових та ≥нтелектуальних ресурс≥в з метою одержанн€ доходу;

в) кап≥тальн≥ вкладенн€;

г) кошти, вкладен≥ в об'Їкт розвитку.

18. «а класиф≥кац≥Їю UNIDO вид≥л€ють так≥ фази проекту:

а) концептуальна, контрактна ≥ фаза реал≥зац≥њ проекту;

б) попереднЇ техн≥ко-економ≥чне обірунтуванн€, висновок по проекту ≥ р≥шенн€ про ≥нвестуванн€;

в) анал≥з проблеми, розробка концепц≥њ проекту, детальне поданн€ проекту, використанн€ результат≥в реал≥зац≥њ проекту та л≥кв≥дац≥€ об'Їкт≥в проекту;

г) перед≥нвестиц≥йна, ≥нвестиц≥йна та експлуатац≥йна фази;

д) фаза проектуванн€ ≥ впровадженн€.

19. ÷икл проекту Ц це час:

а) в≥д ≥дентиф≥кац≥њ до завершенн€ впровадженн€ проекту;

б) в≥д ≤дентиф≥кац≥њ до початку впровадженн€ проекту;

в) в≥д завершенн€ п≥дготовки проекту до завершенн€ впровадженн€ проекту;

г) в≥д початку п≥дготовки проекту до завершенн€ впровадженн€ проекту;

д) впровадженн€ проекту.

20.  ≥льк≥сть стад≥й циклу проекту (п≥дх≥д —в≥тового банку):

а) 4; в) 7;

б) 6; г) 8.

21. Ќа стад≥њ реал≥зац≥њ проект зд≥йснюЇтьс€ до моменту:

а) п≥дготовки техн≥чних креслень;

б) вид≥ленн€ вс≥х необх≥дних ресурс≥в;

в) введенн€ в експлуатац≥ю;

г) завершенн€ експлуатац≥њ.

22. Ќа стад≥њ завершальноњ оц≥нки проводитьс€ оц≥нка:

а) прийн€тност≥ реал≥зац≥њ проекту;

б) перспективност≥ проекту;

в) ступен€ дос€гненн€ поставлених ц≥лей;

г) витрат ≥ виг≥д проекту.

23. ѕри в≥дбор≥ ≥дей проекту не враховуЇтьс€:

а) ризик; г) витрати й вигоди проекту;

б) зобов'€занн€ зац≥кавлених стор≥н; д) грошова одиниц€ крањни.

в) масштаб;

24. ƒо аспект≥в проектного анал≥зу не в≥дноситьс€:

а) техн≥чний; г) маркетинговий;

б) еколог≥чний; д) ф≥нансовий.

в) ергоном≥чний;

25. Ќа етап≥ ≥дентиф≥кац≥њ не передбачаЇтьс€:

а) визначенн€ джерел спри€нн€ виконанню проекту;

б) визначенн€ завдань проекту;

в) створенн€ програми розробки проекту;

г) п≥дготовка документ≥в дл€ одержанн€ кредит≥в;

д) оц≥нка альтернативних вар≥ант≥в.

26. јнал≥з зд≥йснимост≥ проекту не передбачаЇ в≥дпов≥дей на запитанн€ про:

а) техн≥чну узгоджен≥сть проекту;

б) в≥дпов≥дн≥сть звича€м ≥ традиц≥€м;

в) пол≥тичну ситуац≥ю;

г) обм≥нний курс валют;

д) р≥вень попиту на продукц≥ю проекту.

27. « перел≥ку витрат дл€ виробництва парт≥њ продукц≥њ витрати на сировину становл€ть 100 тис. грн., на оплату прац≥ з в≥драхуванн€ми Ц 60 тис. грн., амортизац≥€ Ц 30 тис. грн., виплата процент≥в за борговими зобов'€занн€ми - 10 тис. грн., витрати на рекламу Ц 40 тис. грн., витрати на обслуговуванн€ виробничого процесу Ц 30 тис. грн. Ќепр€м≥ витрати становитимуть:

а) 160 тис. грн.; г) 70 тис. грн.;

б)110 тис. грн.; д) 60 тис. грн.

в) 90 тис. грн.;

28. ћайбутн€ варт≥сть Ц це:

а) сума доход≥в, €ку плануЇ отримати ≥нвестор в≥д реал≥зац≥њ проекту п≥сл€ того, €к в≥н компенсуЇ вкладен≥ ним грошов≥ кошти;

б) сума грошових кошт≥в, €ку може отримати власник проекту у майбутньому за умов продажу даного проекту;

в) сума ≥нвестованих на тепер≥шн≥й момент кошт≥в, на €ку вони мають перетворитис€ через певний пром≥жок часу з урахуванн€м певноњ ставки процента;

г) величина грошового потоку, €ка буде отримана за проектом у ход≥ його реал≥зац≥њ при запланованих параметрах.

29.  омпаундуванн€ Ц операц≥€, за допомогою €коњ визначаЇтьс€:

а) величина остаточноњ майбутньоњ вартост≥ з урахуванн€м складних процент≥в;

б) тепер≥шн€ варт≥сть потоку гот≥вки шл€хом коригуванн€ майбутн≥х грошових надходжень з використанн€м коеф≥ц≥Їнта дисконтуванн€;

в) величина грошового потоку, €кий буде отриманий у результат≥ реал≥зац≥њ проекту на будь-€кий момент часу;

г) величина необх≥дних на певний момент ≥нвестиц≥йних ресурс≥в дл€ реал≥зац≥њ проекту шл€хом урахуванн€ р≥вн€ ≥нфл€ц≥њ та банк≥вського процента.

30. “епер≥шн€ варт≥сть в≥дображаЇ:

а) суму грошових кошт≥в, необх≥дних дл€ реал≥зац≥њ проекту за умов дотриманн€ вс≥х параметр≥в його виконанн€;

б) суму грошових доход≥в, €ка може бути отримана власником проекту за умов його негайного продажу;

в) суму майбутн≥х грошових надходжень, що наведен≥ з урахуванн€м певноњ ставки процента в≥дпов≥дно до тепер≥шнього пер≥оду;

г) варт≥сть реал≥зац≥њ окремого проекту з урахуванн€м минулих надходжень на момент проведенн€ розрахунк≥в.

31. ¬и маЇте 700 грн., €к≥ можете покласти у банк п≥д 12 % р≥чних, складний в≥дсоток нараховуЇтьс€ щом≥с€ц€. ћайбутн€ варт≥сть ваших грошей через два роки становитиме:

а) 842,24 грн.; г) 901,19 грн.;

б) 797,79 грн.; д) 923,25 грн.

в) 888,81 грн.;

32. ¬и бажаЇте через два роки отримати суму 2 тис. грн. Ѕанк пропонуЇ ¬ам 14 % р≥чних. яку суму ви повинн≥ покласти у банк зараз, щоб отримати бажаний результат:

а) 2308,70 грн.; г) 1538,94 грн.;

б) 1946,16 грн.; д) 1387,35 грн.

в) 1784,45 грн.;

33. јнуњтетом називають:

а) р≥вн≥ платеж≥ (надходженн€), €к≥ зд≥йснюютьс€ у раз≥ користуванн€ кредитними ресурсами;

б) р≥вн≥ надходженн€ ≥нвестиц≥йних ресурс≥в, необх≥дних дл€ реал≥зац≥њ проекту;

в) варт≥сть р≥вних надходжень, €к≥ зд≥йснюютьс€ користувачами ≥нвестиц≥йних ресурс≥в, з урахуванн€м темп≥в ≥нфл€ц≥њ;

г) варт≥сть р≥вних платеж≥в (надходжень), €к≥ зд≥йснюютьс€ через однаков≥ пром≥жки часу впродовж певного пер≥оду.

34. Ќа величину процентноњ ставки не впливаЇ:

а) доходн≥сть ≥нвестиц≥й; в) величина ≥ темп ≥нфл€ц≥њ;

б) варт≥сть ≥нвестиц≥й; г) ризик, повТ€заний з

ц≥л€ми.

35. ¬и маЇте можлив≥сть покласти 30 тис. грн. на в≥с≥м рок≥в п≥д 13 % р≥чних. яку суму грошей можна зн≥мати щор≥чно з≥ свого рахунку, щоб за в≥с≥м рок≥в забрати вс≥ грош≥:

а) 7184,17 грн.; г) 3750,00 грн.;

б) 6251,60 грн.; д) 5478,84 грн.

в) 4237,50 грн.;

36. яку суму необх≥дно ≥нвестувати зараз при ставц≥ доходност≥ 12 % на р≥к, щоб отримувати 5 тис. грн. щороку прот€гом 10 рок≥в:

а) 28251,11 грн.; г) 56000,00 грн.;

б) 50000,00 грн.; д) 37489,74 грн.

в) 48374,28 грн.;

37. ¬и вз€ли позику в банку в розм≥р≥ 17 тис. грн. на три роки п≥д 18 % р≥чних. яким буде м≥с€чний розм≥р платежу дл€ погашенн€ позики та в≥дсотк≥в за нею?

а) 614,59 грн.; г) 727,22 грн.;

б) 472,22 грн.; д) 825,48 грн.

в) 557,22 грн.;

38. ¬и бажаЇте через три роки отримати суму 50 тис. грн., €ку ¬и можете накопичити вносивши певну суму на рахунок у банку. Ѕанк пропонуЇ 12 % р≥чних, що нараховуютьс€ щом≥с€ц€ за складним процентом. яку суму необх≥дно вносити щом≥с€ц€ дл€ забезпеченн€ даного фонду?

а) 1364,70 грн.; г) 1067,44 грн.;

б) 1160,70 грн.; д)1364,73 грн.

в) 1388,89 грн.;

39. ѕ≥д грошовим потоком розум≥ють:

а) ф≥нансов≥ результати роботи ф≥рми (р≥зниц€ м≥ж доходами ≥ витратами) прот€гом визначеного пер≥оду часу;

б) р≥зницю м≥ж к≥льк≥стю отриманих ≥ витрачених грошей, фактичн≥ чист≥ гот≥вков≥ кошти, €к≥ надход€ть у ф≥рму (чи витрачаютьс€ нею) прот€гом визначеного пер≥оду;

в) рух ф≥нансових актив≥в ф≥рми, €кий в≥дображаЇтьс€ у њњ баланс≥ за визначений пер≥од;

г) ус≥ гот≥вков≥ виплати, надходженн€ ф≥рми, €к≥ зд≥йснюютьс€ нею з деб≥торами, кредиторами прот€гом визначеного пер≥оду.

40. √рошовий пот≥к з актив≥в не включаЇ так≥ компоненти:

а) амортизац≥йн≥ в≥драхуванн€;

б) операц≥йний грошовий пот≥к;

в) кап≥тальн≥ витрати;

г) прир≥ст чистого робочого кап≥талу;

д) виручку в≥д реал≥зац≥њ.

41. ѕрир≥ст чистого робочого кап≥талу Ц це:

а) чист≥ витрати на придбанн€ актив≥в без продажу актив≥в;

б) р≥зниц€ м≥ж зб≥льшенн€м доход≥в ф≥рми внасл≥док реал≥зац≥њ проекту та автоматичним зб≥льшенн€м витрат ф≥рми;

в) р≥зниц€ м≥ж зб≥льшенн€м оборотних актив≥в внасл≥док реал≥зац≥њ нового проекту та автоматичним зб≥льшенн€м кредиторських поток≥в ≥ нарахувань;

г) зб≥льшенн€ ф≥нансових актив≥в ф≥рми в ход≥ реал≥зац≥њ нового проекту, €ке в≥дображаЇтьс€ у баланс≥ даноњ ф≥рми.

42. ѕоказники роботи ф≥рми характеризуютьс€ такими даними, тис. грн.: виручка в≥д реал≥зац≥њ Ц 1720, витрати Ц 945, амортизац≥€ Ц 85, виплата процент≥в Ц 74, прибуток до оподаткуванн€ Ц 616, податки Ц 207. ќперац≥йний грошовий пот≥к п≥дприЇмства дор≥внюЇ:

а) 409 тис. грн.; г) 568 тис. грн.;

б) 483 тис. грн.; д) 775 тис. грн.

в) 494 тис. грн.;

43. «а проектом коеф≥ц≥Їнт маржинального доходу дор≥внюЇ 0,7, обс€г реал≥зац≥њ Ц 50 тис. грн., пост≥йн≥ витрати Ц 25 тис. грн. “од≥ пор≥г рентабельност≥ дор≥внюЇ:

а) 25 тис. грн.; г) 35,7 тис. грн.;

б) 40 тис. грн.; д) 45 тис. грн.

в) 30 тис. грн.;

44. ”с≥ активи п≥дприЇмства на початок пер≥оду становили 3157 тис. грн., на к≥нець пер≥оду Ц 3925 тис. грн. јналог≥чно варт≥сть оборотних актив≥в п≥дприЇмства в≥дпов≥дно дор≥внювала 1234 тис. грн. та 1565 тис. грн. јмортизац≥€ за зв≥тний пер≥од становила 134 тис. грн. „ист≥ кап≥тальн≥ витрати п≥дприЇмства:

а) 465 тис. грн.; г) 725 тис. грн.;

б) 571 тис. грн.; д) 902 тис. грн.

в) 634 тис. грн.;

45. ”с≥ активи п≥дприЇмства на початок пер≥оду становили 2934 тис. грн., на к≥нець пер≥оду Ц 3573 тис. грн., пост≥йн≥ активи Ц в≥дпов≥дно 1573 тис. грн. ≥ 1694 тис. грн. ѕоточна заборгован≥сть за даний пер≥од дор≥внювала також в≥дпов≥дно 798 тис. грн. та 744 тис. грн. јмортизац≥€ становила 94 тис. грн. ѕрир≥ст чистого робочого кап≥талу:

а) 175 тис. грн.; г) 572 тис. грн.;

б) 269 тис. грн.; д) 665 тис. грн.

в) 478 тис. грн.;

46. ƒ≥€льн≥сть п≥дприЇмства характеризуЇтьс€ такими даними: виручка в≥д реал≥зац≥њ Ц 2350 тис. грн., витрати Ц 1734 тис. грн., амортизац≥€ Ц 74 тис. грн. ѕост≥йн≥ активи ф≥рми на початок пер≥оду становили 1124 тис. грн., на к≥нець пер≥оду Ц 1205 тис. грн. ѕ≥дприЇмство сплатило податк≥в на суму 174 тис. грн. ѕрир≥ст чистого кап≥талу за даний пер≥од дор≥внював 174 тис. грн. √рошовий пот≥к з актив≥в:

а) 113 тис. грн.; г) 187 тис. грн.;

б) 155 тис. грн.; д) 374 тис. грн.

в) 268 тис. грн.;

47. ¬иробнича потужн≥сть проекту дор≥внюЇ 2500 шт. продукц≥њ. «агальн≥ пост≥йн≥ витрати ф≥рми становл€ть 3 тис. грн. на р≥к. ‘≥рма плануЇ продавати продукц≥ю за ц≥ною 6 грн. зм≥нн≥ витрати на одиницю продукц≥њ Ц 4,5 грн. «апас ф≥нансовоњ м≥цност≥ проекту дор≥внюЇ:

а) 10 %; г) 25 %;

б) 15 %; д) 30 %.

в) 20 %;

48. «агальн≥ витрати ф≥рми становл€ть 3000 грн. на р≥к. ‘≥рма випускаЇ 450 од. продукц≥њ за ц≥ною 7 грн. зм≥нн≥ витрати на одиницю продукц≥њ дор≥внюють 5 грн. ¬еличина операц≥йного л≥вериджу ф≥рми становить (амортизац≥ю ≥ податки не враховувати):

а) 2; г) 8;

б) 4; д) 10.

в) 6;

49. ‘≥нансовий проф≥ль проекту Ц це:

а) р≥зниц€ м≥ж дисконтованими надходженн€ми та витратами ф≥рми, в≥дображеними у план≥ реал≥зац≥њ проекту;

б) характер надходженн€ чистих дисконтованих грошових поток≥в за роками реал≥зац≥њ проекту, €кий визначено у план≥ реал≥зац≥њ проекту;

в) граф≥чне зображенн€ додаткових чистих грошових поток≥в, €к≥ отримаЇ ф≥рма п≥сл€ реал≥зац≥њ проекту;

г) граф≥чне зображенн€ чистих дисконтованих грошових поток≥в за роками проекту.

50. ¬нутр≥шн€ норма дох≥дност≥ (IRR) в≥дображаЇ:

а) в≥дт≥к або приплив грошових кошт≥в по кожному року;

б) граничне значенн€ коеф≥ц≥Їнта дисконтуванн€, що розпод≥л€Ї ≥нвестиц≥њ на прийн€тн≥ ≥ неприйн€тн≥;

в) прир≥ст ц≥нност≥ ф≥рми в результат≥ реал≥зац≥њ проекту;

г) ставку дисконту, за €кою проект не зб≥льшуЇ ≥ не зменшуЇ варт≥сть ф≥рми;

д) критичне значенн€ ставки процента, за €кою можливе дос€гненн€ найб≥льшого значенн€ чистоњ тепер≥шньоњ вартост≥.

51. оеф≥ц≥Їнт вигоди-затрати (¬/—) непридатний дл€ в≥дбору:

а) незалежних проект≥в; г) умовних проект≥в;

б) залежних проект≥в; д) синерг≥чних проект≥в.

в) взаЇмовиключаючих проект≥в;

52. ¬≥дб≥р проект≥в за неформальними критер≥€ми зд≥йснюЇтьс€ за такими обов'€зковими процедурами:

а) формуванн€ програми реал≥зац≥њ пр≥оритет≥в розвитку крањни (компан≥њ);

б) визначенн€ перел≥ку пр≥оритетних напр€м≥в розвитку;

г) визначенн€ алгоритму п≥дтримки та пр€мого ф≥нансуванн€ проект≥в;

д) правильн≥ в≥дпов≥д≥ а) ≥ б);

53. ƒо неформальних критер≥њв в≥дбору ≥нвестиц≥йних проект≥в не належать:

а) ц≥льов≥ критер≥њ; г) ринков≥ критер≥њ;

б) ф≥нансов≥ критер≥њ; д) виробнич≥ критер≥њ.

в) комерц≥йн≥ критер≥њ;

54. –озгл€даЇтьс€ проект, вигоди та витрати за €ким наведен≥ в таблиц≥, тис. грн.:

–≥к          
¬игоди -        
¬итрати - 1100 - 700 - 300 - 100 - 100

якщо ставка дисконту становитиме 10%, величина чистоњ тепер≥шньоњ вартост≥ (NPV) за проектом дор≥внюватиме:

а) 77,6 грн.; г) 164,8 грн.;

б) 105,3 грн.; д) 171,5 грн.

в) 153,7 грн.;

55. –озгл€даЇтьс€ проект, вигоди та витрати за €ким наведен≥ в попередньому завданн≥. якщо ставка дисконту становитиме 10%, коеф≥ц≥Їнт вигодиЧвитрати (¬/—) за проектом дор≥внюватиме:

а) 0,997; г) 1,021;

б)1,000; д) 1,048.

в) 1,036;

56. «м≥нн≥ витрати становл€ть 16 грн. на одиницю продукц≥њ. ÷≥на Ц 36 грн. за одиницю. ѕост≥йн≥ витрати - 600 тис. грн. √от≥вкова точка беззбитковост≥ (одиниць продукц≥њ) дор≥внюЇ:

а) 30 тис. од.; в) 80 тис. од.;

б) 60 тис. од.; г) 400 тис. од.

57. « р≥чних поточних витрат ф≥рми 3,6 млн. грн., пост≥йн≥ витрати становл€ть 1,6 млн. грн. ѕродаЇтьс€ один вид продукц≥њ по ц≥н≥ 100 грн. ѕри €кому обс€з≥ реал≥зац≥њ (в млн. грн.) точка беззбитковост≥ дор≥внюватиме 80 тис. одиниць:

а) 2,5 млн. грн.; г) 10 млн. грн.;

6) 5,2 млн. грн.; д) 36 млн. грн..

в) 8 млн. грн.;

58. ƒл€ одержанн€ коректних результат≥в при проведенн≥ розрахунк≥в ефективност≥ проекту не Ї необх≥дним:

а) узгоджен≥сть у розрахунках по часу грошових поток≥в;

б) врахуванн€ масштабу проекту;

в) виб≥р моменту часу дл€ дисконтуванн€;

г) вим≥р витрат ≥ виг≥д проекту,

59. NPV €вл€Ї собою:

а) р≥зницю м≥ж майбутньою варт≥стю потоку майбутн≥х виг≥д та поточною варт≥стю тепер≥шн≥х ≥ майбутн≥х витрат проекту прот€гом усього його циклу;

б) майбутню варт≥сть виг≥д в≥д зроблених кап≥таловкладень;

в) поточну варт≥сть виг≥д в≥д зроблених кап≥таловкладень;

г) алгебрањчну дисконтовану суму поточноњ вартост≥ майбутн≥х виг≥д ≥ поточноњ вартост≥ тепер≥шн≥х ≥ майбутн≥х витрат проекту прот€гом усього його циклу.

60. ѕроекти ухвалюютьс€ лише, коли N–V:

а) менша нул€; г) б≥льша одиниц≥;

б) б≥льша нул€; д) менша одиниц≥.

в) дор≥внюЇ нулю;

61. –изик ≥нвестиц≥йного проекту - це:

а) певна к≥льк≥сть кап≥таловкладень, поточних витрат, об≥гового кап≥талу дл€ розрахунку ф≥нансовоњ та економ≥чноњ ефективност≥ проекту;

б) планов≥ витрати на продукц≥ю, що виробл€Їтьс€ в результат≥ реал≥зац≥њ проекту, ≥ мають на мет≥ дати прибуток прот€гом року;

в) ймов≥рн≥сть визначеного р≥вн€ втрат ф≥рмою частини своњх ресурс≥в або недоотриманн€ доход≥в, або по€ву додаткових витрат при реал≥зац≥њ проекту.

62. ћетою анал≥зу ризику Ї:

а) наданн€ потенц≥йним партнерам потр≥бних даних дл€ прийн€тт€ р≥шенн€ щодо доц≥льност≥ участ≥ у проект≥ та заход≥в њх захисту в≥д можливих ф≥нансових втрат;

б) забезпеченн€ найб≥льш ефективних шл€х≥в реал≥зац≥њ ≥нвестиц≥йноњ стратег≥њ компан≥њ (ф≥рми) на окремих етапах њњ розвитку;

в) ви€вленн€ резерв≥в та розробка заход≥в, направлених на подальше п≥двищенн€ ефективност≥ функц≥онуванн€ компан≥њ (ф≥рми).

63. —уть €кого з метод≥в оц≥нки ризик≥в за проектом пол€гаЇ у наступному: на основ≥ експертних оц≥нок визначаЇтьс€ р≥вень ризику проекту, чист≥ вигоди за проектом под≥л€ютьс€ на безризиков≥ та ризиков≥, €к≥ виключаютьс€ з подальших розрахунк≥в:

а) метод екв≥валента визначеност≥;

б) метод скоригованих на ризик ставок дисконту;

в) метод анал≥зу чутливост≥;

г) метод анал≥зу сценар≥њв.

64. —уть €кого з метод≥в оц≥нки ризик≥в за проектом пол€гаЇ у наступному: визначаютьс€ параметри проекту, зм≥ни €ких в ход≥ реал≥зац≥њ проекту можуть суттЇво вплинути на результати його реал≥зац≥њ:

а) метод екв≥валента визначеност≥;

б) метод скоригованих на ризик ставок дисконту;

в) метод анал≥зу чутливост≥;

г) метод анал≥зу сценар≥њв.

65. «а можлив≥стю усуненн€ ризики под≥л€ють на:

а) не диверсиф≥кован≥ (що не п≥дл€гають усуненню);

б) диверсиф≥кован≥ (дл€ €ких ≥снують можлив≥ шл€хи подоланн€);

в) не диверсиф≥кован≥ та диверсиф≥кован≥.

66. ”правл≥нн€ ризиком передбачаЇ:

а) ≥дентиф≥кац≥ю та розробку заход≥в його зниженн€;

б) ≥дентиф≥кац≥ю та оц≥нку ризику;

в) ≥дентиф≥кац≥ю, анал≥з, оц≥нку ризику та розробку заход≥в його зниженн€.

67. ƒо метод≥в зниженн€ ризик≥в сл≥д в≥днести:

а) розпод≥л ризику м≥ж учасниками проекту, резервуванн€ кошт≥в на покритт€ непередбачених витрат, зниженн€ ризик≥в у план≥ ф≥нансуванн€ та страхуванн€;

б) сукупн≥сть принцип≥в, правил, вимог, способ≥в обробки ≥нформац≥њ, посл≥довн≥сть виконанн€ анал≥тичноњ роботи, обірунтуванн€ та в≥дб≥р системи показник≥в;

в) розрахунково-конструктивний, економ≥ко-математичний, статистичний та монограф≥чний.

68. –озр≥зн€ють так≥ види анал≥зу ризику:

а) €к≥сний (визначенн€ показник≥в ризику, етап≥в роб≥т, при €ких виникаЇ ризик, його потенц≥йних зон та ≥дентиф≥кац≥€ ризику);

б) к≥льк≥сний (передбачаЇ числове визначенн€ розм≥ру окремих ризик≥в, а також проекту в ц≥лому);

в) €к≥сний та к≥льк≥сний.

69. ƒл€ к≥льк≥сноњ оц≥нки ризику використовуЇтьс€ показник:

а) строк окупност≥; в) точка беззбитковост≥;

б) коеф≥ц≥Їнт трансформац≥њ; г) середньоквадратичне

в≥дхиленн€.

70. ѕроекти ј, Ѕ, ¬ ≥ √ характеризуютьс€ показниками:

ѕроект ќч≥куване значенн€ доходност≥, тис. грн. —тандартне в≥дхиленн€, тис. грн.
ј    
Ѕ    
¬    
   

Ќайризикован≥шим Ї проект:

а) ј; в) ¬;

б) Ѕ; г) √.

71. „им вищий ризик, тим крива нормального розпод≥лу N–V проекту Ї б≥льш:

а) пологою; в) ув≥гнутою;

б) вит€гнутою вздовж ос≥ OY; г) зм≥щеною вл≥во.

72. ∆иттЇвий цикл проекту - 2 роки. ѕерший р≥к вважаЇтьс€ нульовим з коеф≥ц≥Їнтом приведенн€ 1. ¬игоди проекту в перший р≥к - 0, в другий - 2000, витрати в≥дпов≥дно 500 ≥ 1000. —тавка дисконту - 15%. ѕри зростанн≥ витрат у другому роц≥ на 5% анал≥з чутливост≥ показуЇ, що N–V:

а) зменшитьс€ на 12%; г) зб≥льшитьс€ на 20%;

б) зб≥льшитьс€ на 12%; д) зменшитьс€ на 88%

в) зменшитьс€ на 20%;

73. «а базовим сценар≥Їм N–V дор≥внюЇ 400, за оптим≥стичним - 600, за песим≥стичним - 100. …мов≥рн≥сть оптим≥стичного сценар≥ю - 0,2, базового - 0,4, песим≥стичного - 0,4. –изик у даному приклад≥:

а) невеликий (коеф≥ц≥Їнт вар≥ац≥њ не б≥льший - 20%);

б) середн≥й (коеф≥ц≥Їнт вар≥ац≥њ не б≥льший Ц 40%);

в) великий (коеф≥ц≥Їнт вар≥ац≥њ не б≥льший - 60%);

г) надвеликий (коеф≥ц≥Їнт вар≥ац≥њ не б≥льший - 80%);

д) неприпустимий (коеф≥ц≥Їнт вар≥ац≥њ б≥льше - 80%).

74. ѕри проведенн≥ маркетингового анал≥зу не передбачаЇтьс€ розгл€д:

а) граф≥ка поставок;

б) доступност≥ та €кост≥ потр≥бних ресурс≥в;

в) форм розрахунк≥в за виконанн€ поставок;

г) законодавчих обмежень.

75. ƒл€ анал≥зу умов ринку:

а) складають граф≥к випуску продукц≥њ на майбутн≥й пер≥од;

б) розраховують баланс грошових поток≥в;

в) вивчають еколог≥чн≥ насл≥дки зд≥йсненн€ проекту;

г) збирають ≥ використовують в≥домост≥ про попит, вимоги до продукц≥њ, характеристики конкурент≥в ≥ споживач≥в, характеристики канал≥в руху товару.

76.ћетод пробного маркетингу використовують дл€:

а) ознайомленн€ покупц≥в з новим товаром;

б) прогнозуванн€ збуту;

в) оц≥нки ефективност≥ маркетинговоњ кампан≥њ;

г) вивченн€ реакц≥њ конкурент≥в на продукц≥ю.

77.  онкурентоспроможн≥сть Ч це:

а) в≥дпов≥дн≥сть продукц≥њ вимогам ринку;

б) п≥дтриманн€ працездатност≥ продукц≥њ прот€гом пер≥оду експлуатац≥њ;

в) ефективна орган≥зац≥€ рекламноњ кампан≥њ;

г) забезпеченн€ схоронност≥ продукц≥њ по зак≥нченн≥ гарант≥йного терм≥ну.

78. ѕроцес управл≥нн€ маркетингом пол€гаЇ у:

а) анал≥з≥ ринкових можливостей;

б) в≥дбор≥ ц≥льових ринк≥в;

в) розробц≥ комплексу маркетингу та вт≥ленн≥ в житт€ маркетингових заход≥в;

г) застосуванн≥ всього вищеперел≥ченого.

79. јнал≥з ринкових можливостей пол€гаЇ в:

а) анал≥з≥ м≥кросередовища маркетингу;

б) анал≥з≥ макросередовища маркетингу;

в) анал≥з≥ роздр≥бного та оптового ринк≥в;

г) ус≥х вищеперел≥чених заходах.

80. ¬≥дб≥р ц≥льових ринк≥в пол€гаЇ у:

а) вивченн≥ попиту;

б) сегментуванн≥ ринку ≥ в≥дбор≥ ц≥льових сегмент≥в;

в) позиц≥юванн≥ товару ≥ прогноз≥ збуту;

г) вс≥х вищеперел≥чених д≥€х.

81. –озробка комплексу маркетингу пол€гаЇ в:

а) розробц≥ товару; в) орган≥зац≥њ руху ≥

просуванн€ товару;

б) ц≥ноутворенн≥; г) ус≥х вищеперел≥чених

заходах.

82. ћетою техн≥чного анал≥зу Ї:

а) вивченн€ споживач≥в продукц≥њ;

б) вивченн€ поточних витрат виробництва;

в) вивченн€ кап≥тальних витрат;

г) вивченн€ кап≥тальних витрат ≥ поточних витрат виробництва.

83. ƒо зм≥сту техн≥чного анал≥зу входить:

а) анал≥з ринку;

б) анал≥з податкового законодавства;

в) виб≥р орган≥зац≥њ управл≥нн€ п≥дприЇмством;

г) виб≥р технолог≥њ.

84. ѕри досл≥дженн≥ м≥сц€ реал≥зац≥њ проекту можна не розгл€дати:

а) розташуванн€ ринк≥в збуту; в) плануванн€ п≥дприЇмства;

б) транспортний доступ до м≥сц€; г) схеми земельних д≥л€нок.

85. ƒосл≥дженн€ масштабу проекту м≥стить:

а) вивченн€ впливу ринк≥в збуту на масштаб виробництва;

б) вивченн€ залежност≥ кап≥тальних та поточних витрат в≥д масштабу виробництва;

в) вивченн€ ф≥зичних та еколог≥чних обмежень на масштаб виробництва;

г) все перел≥чене.

86. ѕри анал≥з≥ вибору технолог≥њ сл≥д перев≥р€ти обірунтован≥сть вибору з погл€ду:

а) сировини, що застосовуЇтьс€; в) (а) ≥ (б) разом;

б) пол≥тичноњ обстановки в крањн≥; г) н≥ (а), н≥ (б).

87. ƒо перел≥ку питань, що вивчаютьс€ при вибор≥ обладнанн€, входить:

а) номенклатура обладнанн€ та його постачальники;

б) орган≥зац≥€ контролю за поставками обладнанн€;

в) система ремонту обладнанн€;

г) все перел≥чене.

88. ћетою еколог≥чного анал≥зу ≥нвестиц≥йного проекту Ї:

а) оц≥нка насл≥дк≥в впливу на забрудненн€ атмосферного пов≥тр€;

б) з'€суванн€ однозначност≥ вс≥х передумов проектного анал≥зу;

в) встановленн€ потенц≥йноњ шкоди навколишньому середовищу п≥д час зд≥йсненн€ та експлуатац≥њ проекту ≥ визначенн€ заход≥в, необх≥дних дл€ њњ пом'€кшенн€ або в≥дверненн€;

г) розробка плану збереженн€ природного середовища.

89.  отра з методик еколог≥чного анал≥зу не заснована на використанн≥ ринковоњ ц≥ни:

а) зм≥на продуктивност≥; в) втрата доходу;

б) анал≥з ефективност≥ витрат; г) альтернативна варт≥сть.

90. —труктура орган≥зац≥њ Ї ефективною, €кщо вона:

а) не спри€Ї дос€гненню ц≥лей п≥дприЇмства з м≥н≥мальними небажаними насл≥дками;

б) допомагаЇ менеджеру розвинути своњ зд≥бност≥;

в) допомагаЇ прац≥вникам вносити св≥й вклад у дос€гненн€ ц≥лей п≥дприЇмства;

г) спри€Ї реал≥зац≥њ стратег≥чного плану боротьби з конкурентами.

91.  ≥льк≥сть посадових взаЇмозв'€зк≥в дор≥внюЇ 100. «а формулою √райкунаса к≥льк≥сть п≥длеглих одного начальника дор≥внюЇ:

а) 3; г) 6;

б) 4; д) 7.

в) 5;

92. ‘ункц≥€ п≥дприЇмства Ч це:

а) його обов'€зок; г) його повноваженн€;

б) його права; д) те, чим воно займаЇтьс€.

в) його в≥дпов≥дальн≥сть;

93. —оц≥альна приваблив≥сть проекту визначаЇтьс€ з точки зору:

а) користувач≥в проекту;

б) населенн€ рег≥ону, в €кому реал≥зуЇтьс€ проект;

в) пол≥пшенн€ соц≥ального середовища проекту;

г) ус≥ попередн≥ в≥дпов≥д≥ в≥рн≥.

94. ќц≥нка населенн€, що мешкаЇ у зон≥ реал≥зац≥њ проекту, вимагаЇ:

а) оц≥нити населенн€ з точки зору демограф≥чних, соц≥альних особливостей, умов мешканн€, зайн€тост≥, в≥дпочинку та визначити ступ≥нь впливу проекту на ц≥ параметри;

б) оц≥нити можлив≥сть пол≥пшенн€ р≥вн€ житт€;

в) оц≥нити ступ≥нь впливу проекту на умови мешканн€, зайн€тост≥ та в≥дпочинку населенн€ тощо;

г) спрогнозувати зм≥ни соц≥окультурних параметр≥в населенн€.

95. Ќа €к≥ характеристики зовн≥шнього середовища у б≥льш≥й м≥р≥ може вплинути проект:

а) природно-кл≥матичн≥; в) соц≥ально-культурн≥;

б) демограф≥чн≥; г) етн≥чн≥.

96. ќц≥нка соц≥альних насл≥дк≥в проект≥в проводитьс€:

а) бенеф≥циаторами проекту;

б) учасниками проекту;

в) населенн€м крањни проекту;

г) анал≥тиками, що готують проект;

д) ус≥ попередн≥ в≥дпов≥д≥ в≥рн≥.

97. ѕри проведенн≥ ф≥нансового анал≥зу не розгл€даютьс€:

а) обірунтован≥сть ф≥нансових прогноз≥в;

б) достатн≥сть оборотного кап≥талу;

в) доц≥льн≥сть використанн€ нац≥ональних ресурс≥в;

г) забезпечен≥сть платоспроможност≥ по кредитах.

98. ≈коном≥чний анал≥з не дозвол€Ї оц≥нити:

а) чи виправдано використанн€ проектом нац≥ональних ресурс≥в;

б) конкретний попит на ц≥ ресурси;

в) можливост≥ ф≥нансуванн€ за рахунок р≥зних джерел;

г) вигоди сусп≥льства в ц≥лому в результат≥ реал≥зац≥њ проекту;

д) необх≥дн≥ стимули дл€ р≥зних учасник≥в проекту.

99. ƒл€ дос€гненн€ максимальноњ ефективност≥ оц≥нки проекту сл≥д дотримуватис€ таких умов:

а) особи, €к≥ керували розробкою та зд≥йсненн€м проекту, повинн≥ брати участь у проведенн≥ завершальноњ оц≥нки;

б) об'Їктивн≥сть оц≥нки не повинна викликати сумн≥в≥в;

в) завершальн≥й оц≥нц≥ необх≥дно п≥ддати €комога б≥льше проект≥в;

г) вс≥х перел≥чених умов.

100. визначте показник чистоњ тепер≥шньоњ вартост≥ проекту, €кщо кап≥тальн≥ вкладенн€ в нульовий р≥к вкладають 550 тис. грн., ставка дисконту Ц 10%, величина чистого грошового потоку у перший р≥к складе 220 тис. грн., за другий р≥к дор≥внюватиме 484 тис. грн.:

а) Ц 50 тис. грн.;

б) 200 тис. грн.;

в) 50 тис. грн.;

г) 400 тис. грн.

 


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 887 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

2123 - | 1852 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.419 с.