Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ематика проблем дл€ дискус≥й. 1.ћ≥сце ≥ роль проектного анал≥зу в управл≥нськ≥й д≥€льност≥
1. ћ≥сце ≥ роль проектного анал≥зу в управл≥нськ≥й д≥€льност≥.

2. ѕроблеми вдосконаленн€ методолог≥њ проектного анал≥зу.

3. ћ≥сце ≥ роль сусп≥льних проект≥в в економ≥чному розвитку крањн з перех≥дною економ≥кою.

 

«авданн€ дл€ самост≥йноњ роботи

1. „им в≥др≥зн€Їтьс€ предмет досл≥дженн€ проектного анал≥зу в≥д ≥нвестиц≥йного менеджменту та б≥знес-плануванн€?

2. ¬изначте зм≥ст проектного анал≥зу в практичн≥й економ≥ц≥.

3. „им по€снюЇтьс€ на€вн≥сть р≥зноман≥тних тлумачень зм≥стовноњ характеристики проектного анал≥зу?

4. як≥ основн≥ складов≥ проектного анал≥зу?

 

 

“ема 2.  онцепц≥€ проекту

ѕлан практичного зан€тт€

1. —утн≥сть та визначенн€ проекту.

2. ќзнаки проекту.

3. ћета проекту.

4. ¬нутр≥шнЇ та зовн≥шнЇ оточенн€ проекту.

5.  ласиф≥кац≥€ проект≥в за масштабом, складн≥стю, €к≥стю та тривал≥стю.

6. ”часники проекту.

 

ѕрактичне завданн€

1. ѕровед≥ть класиф≥кац≥ю за р≥зними ознаками таких проект≥в:

Х створенн€ фабрики корпусних мебл≥в в ”крањн≥ сп≥льно з партнером ≥з «ах≥дноњ ™вропи;

Х розробка газового родовища та експорту газу;

Х буд≥вництво нафтотерм≥налу;

Х перех≥д на двор≥вневу систему навчанн€ у вищих осв≥тн≥х закладах ”крањни;

Х приватизац≥€ середн≥х ≥ малих п≥дприЇмств в ”крањн≥;

Х виробництво нового виду морозива.

 

2. «групуйте в≥дпов≥дн≥ терм≥ни та визначенн€ зг≥дно даних таблиц≥.

 

“ерм≥н ¬изначенн€
ј. ѕроект 1.Ѕажаний та доведений результат, дос€гнутий у межах певного строку при заданих умовах реал≥зац≥њ проекту.
Ѕ. ћета проекту 2.ѕроекти, отриманн€ виг≥д в≥д €ких обумовлено прийн€тт€м ≥ншого проекту.
¬. ”часники проекту 3.ѕроекти, що зб≥льшують рентабельн≥сть один одного, причому зр≥ст прибутковост≥ одного проекту може базуватис€ €к на зниженн≥ витрат, так ≥ на зб≥льшенн≥ виг≥д.
√. ¬заЇмовиключаюч≥ проекти 4.–еал≥зують р≥зн≥ ≥нтереси у процес≥ зд≥йсненн€ проекту, формують власн≥ вимоги в≥дпов≥дно до ц≥лей та мотивац≥њ ≥ впливають на проект, виход€чи з≥ своњх ≥нтерес≥в, компетенц≥њ та ступен€ залученн€ до проекту.
ƒ. ”мовн≥ проекти 5.ќдноразовий комплекс взаЇмоповТ€заних заход≥в, спр€мований на дос€гненн€ ч≥тко визначеноњ мети при встановленому матер≥альному (ресурсному) забезпеченн€ прот€гом заданого пер≥оду часу.
≈. —инерг≥чн≥ проекти 6.ѕроекти, реал≥зац≥€ €ких недоц≥льна при прийн€тт≥ р≥шенн€ про зд≥йсненн€ ≥ншого проекту, оск≥льки прибутков≥сть першого знижуЇтьс€ до нульового р≥вн€.

 

“ематика проблем дл€ дискус≥й

1. ѕроблеми ≥дентиф≥кац≥њ середовища проекту та њх вплив на ефективн≥сть прийн€тт€ ≥нвестиц≥йних р≥шень.

2. Ќеобх≥дн≥сть та доц≥льн≥сть визначенн€ економ≥чно залежних проект≥в в управл≥нськ≥й д≥€льност≥.

«авданн€ дл€ самост≥йноњ роботи

1. „им в≥др≥зн€Їтьс€ звичайний проект в≥д ≥нвестиц≥йного? як≥ ще види проект≥в ви знаЇте?

2. ¬изначте р≥зницю м≥ж проектом, планом та програмою. „ому, на ваш погл€д, ≥снуЇ таке р≥зноман≥тт€ у тлумаченн≥ пон€тт€ УпроектФ?

3. ўо таке управл≥нн€ проектом?

4. як≥ ви знаЇте етапи управл≥нн€ проектом та на €ких з них застосовуютьс€ методи проектного анал≥зу?

5. ќпиш≥ть активних та пасивних учасник≥в проекту.

 

 

“ема 3. ∆иттЇвий цикл проекту

ѕлан практичного зан€тт€

1.  онцепц≥€ життЇвого циклу проекту.

2. ќсновн≥ фази та стад≥њ проектного циклу.

3. ѕеред≥нвестиц≥йн≥ досл≥дженн€.

4. ≤нвестиц≥йна та експлуатац≥йна фази проекту.

 

ѕрактичн≥ завданн€

1. –озпод≥л≥ть запропонован≥ види д≥€льност≥ по фазах та стад≥€х проекту в посл≥довност≥ його зд≥йсненн€. ¬иди д≥€льност≥:

1. «д≥йсненн€ контролю за виконанн€м проекту

2. ¬изначенн€ альтернативних способ≥в дос€гненн€ мети проекту та њх оц≥нка

3. ќбговоренн€ умов кредитуванн€

4. ≤нформац≥€ про нац≥ональний план розвитку, державну пол≥тику пр≥оритет≥в у р≥зних секторах економ≥ки

5. «в≥т про завершенн€ проекту

6. ”кладанн€ контракт≥в та буд≥вельно-монтажн≥ й пусконалагоджувальн≥ роботи

7. ¬изначенн€ ≥снуючого р≥вн€ виробництва, ≥мпорту проектованоњ продукц≥њ та попиту

8. ќголошенн€ про проведенн€ торг≥в

9. ќц≥нка еколог≥чноњ припустимост≥

10.¬веденн€ об'Їкта в експлуатац≥ю

11.”точненн€ часових меж проекту

12. алендарне плануванн€ буд≥вельних роб≥т

13.ќц≥нка ≥нституц≥йноњ припустимост≥ ≥нвестиц≥йноњ пропозиц≥њ

14.¬иробництво товару та його реал≥зац≥€

15.¬≥дб≥р можливих дл€ використанн€ технолог≥й

16.ќц≥нка доц≥льност≥ проекту з техн≥чного, комерц≥йного, економ≥чного, ф≥нансового та орган≥зац≥йного погл€д≥в

17.ƒ≥агностика об'Їкта, що ≥нвестуЇтьс€

18. ¬изначенн€ конкретних завдань проекту

19. ќтриманн€ дозволу на куп≥влю чи оренду земл≥

20. ќц≥нка доц≥льност≥ проекту

21. ¬изначенн€ масштаб≥в проекту

22. ѕ≥дготовка буд≥вельноњ документац≥њ

23. Ќаб≥р ≥ навчанн€ персоналу

24. –озпод≥л першого випуску продукц≥њ

25.ќц≥нка потенц≥йних можливостей рег≥ону та його ≥нвестиц≥йного кл≥мату.

2. ¬изначте мету, часов≥ меж≥, основн≥ ≥нвестиц≥йн≥ ≥ поточн≥ витрати та ≥нш≥ ознаки проекту побудови готельного комплексу у великому м≥ст≥. ¬изначте базов≥ роботи, €к≥ необх≥дно виконати у перед≥нвестиц≥йн≥й, ≥нвестиц≥йн≥й та експлуатац≥йних фазах.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 390 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

2080 - | 1932 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.