Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ематика проблем дл€ дискус≥й. 1.“ипи бюджетуванн€ та проблеми, €к≥ воно створюЇ дл€ анал≥зу дисконтованих грошових поток≥в
1. “ипи бюджетуванн€ та проблеми, €к≥ воно створюЇ дл€ анал≥зу дисконтованих грошових поток≥в.

2. «наченн€ розрахунку операц≥йного л≥вериджу дл€ проектного анал≥тика.

 

«авданн€ дл€ самост≥йноњ роботи

1. ¬изначите види ≥ характер повед≥нки витрат за проектом.

2. ѕон€тт€ кап≥тального бюджетуванн€.

3. ѕор€док розрахунку гот≥вковоњ, бухгалтерськоњ та ф≥нансовоњ точок беззбитковост≥.

4. як впливаЇ стаб≥льн≥сть попиту, його еластичн≥сть та динам≥чн≥сть ц≥ни на величину беззбитковост≥?

 

“ема 9. ќц≥нка ≥ прийн€тт€ проектних р≥шень в умовах ризику та невизначеност≥

ѕлан практичного зан€тт€

1. ѕон€тт€ ризику та невизначеност≥ у проектному анал≥з≥.

2. ѕричини виникненн€ проектних ризик≥в.

3.  ласиф≥кац≥€ ризик≥в.

4. ѕоказники ≥ критер≥њ оц≥нки ризик≥в проект≥в.

5. ¬иди анал≥зу ризик≥в. ѓх переваги ≥ недол≥ки застосуванн€.

6. ”правл≥нн€ ризиком.

7. ќсновн≥ методи зниженн€ ризик≥в при оц≥нц≥ та реал≥зац≥њ проекту.

ѕрактичн≥ завданн€

1. ≤нвестор маЇ таку ≥нформац≥ю щодо можливого обс€гу продаж≥в нового продукту ≥ в≥дпов≥дних ймов≥рностей:

ћожлива реакц≥€ ринку ќбс€г продаж≥в (од. тов.) …мов≥рн≥сть
Ќизький р≥вень сприйманн€   0,1
—ередн≥й р≥вень   0,3
¬исокий р≥вень   0,4
ƒуже високий р≥вень   0,2

 

¬изначити оч≥куване значенн€ продажу нового продукту та стандартне в≥дхиленн€. ќц≥нити ризиков≥сть проекту.

 

2.  омпан≥€ У«аграваФ розробила значенн€ коеф≥ц≥Їнту екв≥валенту певност≥ ≥ використовуЇ њх в оц≥нц≥ нового ≥нвестиц≥йного проекту з такими спод≥ваними прибутками ≥ стандартними в≥дхиленн€ми прот€гом 4-х рок≥в:

 

–≥к —под≥ваний прибуток, грн.  оеф≥ц≥Їнт екв≥валента певност≥ ( ≈ѕ)
    0,86
    0,82
    0,78
    0,80

 

ѕервинн≥ ≥нвестиц≥њ дор≥внюють 3000 грн., а безризикова ставка Ц 6%.

¬изначте чисту тепер≥шню варт≥сть проекту з урахуванн€м ризику. «роб≥ть висновки.

 

3.  омпан≥€ УјльфаФ визначаЇ ризикован≥сть зд≥йсненн€ ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥ залежно в≥д стану економ≥ки.

√рошов≥ надходженн€ в≥д ≥нвестиц≥й у три взаЇмовиключаюч≥ проекти передбачаютьс€ такими:

 

≈коном≥чне зростанн€ ≤мов≥рн≥сть ќч≥куван≥ грошов≥ надходженн€, грн.
ј ¬
—ильне 0,3      
—ереднЇ 0,5      
—лабке 0,2      

 

¬изначити абсолютн≥ ≥ в≥дносну м≥ри ризику трьох проект≥в. ќбірунтувати виб≥р найкращого проекту з точки зору ризикованост≥.

 

4.  омпан≥€ маЇ дв≥ пропозиц≥њ щодо ≥нвестуванн€ за умови таких стан≥в економ≥ки: нормальний стан, глибока рецес≥€, середн€ рецес≥€, слабкий бум, сильний бум. ≤мов≥рност≥ настанн€ кожного стану економ≥ки та грошов≥ потоки кожноњ пропозиц≥њ так≥:

 

—тан ѕропозиц≥€ ј ѕропозиц≥€ ¬
≤мов≥рн≥сть √рошовий пот≥к, грн. ≤мов≥рн≥сть √рошовий пот≥к, грн.
√либока рецес≥€ 0,10   0,10  
—ередн€ рецес≥€ 0,20   0,20  
Ќорма 0,40   0,40  
—лабкий бум 0,20   0,20  
—ильний бум 0,10   0,10  

 

ќбчисл≥ть оч≥куваний ймов≥рний дох≥д в≥д ≥нвестуванн€ кожноњ пропозиц≥њ, середнЇ квадратичне в≥дхиленн€, в≥дносний ризик. ќбірунтувати прийн€тт€ р≥шенн€ з даних пропозиц≥й за показником ризикованост≥ проекту.

 

5.  орпорац≥€, маючи безпечну ставку доходу 6% та ставку доходу з ризиком 15%, впроваджуЇ ≥нвестиц≥йний проект з життЇвим циклом 8 рок≥в. ѕочаткова варт≥сть проекту 50000 грн., а щор≥чн≥ грошов≥ потоки передбачаютьс€ в розм≥р≥ 10000 грн.  оеф≥ц≥Їнти екв≥валента певност≥ плануютьс€ такими:

 

–≥к                
 ≈ѕ 0,90 0,86 0,82 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77

 

¬изначте чисту тепер≥шню варт≥сть проекту з≥ ставкою дисконту з ризиком та за методом екв≥валента певност≥, пор≥вн€йте та прокоментуйте отриман≥ результати.

6. ѕромислова компан≥€ оц≥нюЇ два альтернативн≥ ≥нвестиц≥йн≥ проекти Ц ј ≥ ¬. «агальна початкова варт≥сть проекту ј Ц 30000 грн., проекту ¬ Ц 40000 грн. Ѕезризикова ставка Ц 6%. –озпод≥л грошових поток≥в проект≥в наведено в таких двох таблиц€х:

 

ѕроект ј (грошов≥ потоки, тис. грн.)
¬ар≥анти розпод≥лу –≥к
     
√рош. пот≥к ≤мов≥рн≥сть √рош. пот≥к ≤мов≥рн≥сть √рош. пот≥к ≤мов≥рн≥сть
    0,3   0,2   0,3
    0,5   0,6   0,6
    0,2   0,2   0,1

 

ѕроект ¬ (грошов≥ потоки, тис. грн.)
¬ар≥анти розпод≥лу –≥к
     
√рош. пот≥к ≤мов≥рн≥сть √рош. пот≥к ≤мов≥рн≥сть √рош. пот≥к ≤мов≥рн≥сть
    0,2   0,3   0,2
    0,6   0,5   0,6
    0,2   0,2   0,2

 

 орпорац≥€ розраховуЇ мати так≥ значенн€ коеф≥ц≥Їнт≥в екв≥валента певност≥ дл€ двох проект≥в:

 

–≥к ѕроект ј ѕроект ¬
  0,95 0,92
  0,92 0,80
  0,90 0,65

 

ќбчисл≥ть спод≥ван≥ грошов≥ потоки за кожний пер≥од дл€ обох проект≥в, визначте стандартне в≥дхиленн€ спод≥ваних грошових поток≥в дл€ кожного пер≥оду за обома проектами, визначте стандартне в≥дхиленн€ дисконтованих за безпечною ставкою дисконту грошових поток≥в з припущенн€м, що ц≥ грошов≥ потоки Ї незалежними. ќбчисл≥ть та прокоментуйте в≥дносний ризик дл€ двох проект≥в з припущенн€м незалежност≥ грошових поток≥в.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 395 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

“ак просто быть добрым - нужно только представить себ€ на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © ћарлен ƒитрих
==> читать все изречени€...

2269 - | 2014 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.