Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћетоди д≥агностики ймов≥рност≥ банкрутства
1. ѕон€тт€, види та причини банкрутства

ѕон€тт€ "банкрутство" характеризуЇ неспроможн≥сть п≥дприЇмства задовольнити вимоги кредитор≥в щодо оплати товар≥в, роб≥т та послуг, а також забезпечити обов'€зков≥ платеж≥ в бюджет та позабюджетн≥ фонди.

Ќеобх≥дно розр≥зн€ти пон€тт€ неплатоспроможн≥сть та банкрутство.

Ќеплатоспроможн≥сть Ч неспроможн≥сть суб'Їкта п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ виконати грошов≥ зобов'€занн€ перед кредиторами п≥сл€ настанн€ встановленого строку њх сплати, в тому числ≥ по зароб≥тн≥й плат≥, а також виконати зобов'€занн€ щодо сплати податк≥в ≥ збор≥в (обов'€зкових платеж≥в) не ≥накше €к через в≥дновленн€ платоспроможност≥.

«г≥дно ≥з «аконом ”крањни Ђѕро в≥дновленн€ платоспроможност≥ боржника або визнанн€ його банкрутомї, банкрутство Ч це визнана господарським судом нездатн≥сть боржника в≥дновити свою платоспроможн≥сть ≥ задовольнити визнан≥ судом вимоги кредитор≥в не ≥накше, €к через застосуванн€ л≥кв≥дац≥йноњ процедури.

ѕричини банкрутства п≥дприЇмства можна под≥лити на дв≥ групи: зовн≥шн≥ та внутр≥шн≥.

«овн≥шн≥ Ч об'Їктивн≥ по в≥дношенню до п≥дприЇмства-банкрута:

Ј р≥зке скороченн€ попиту на продукц≥ю та пад≥нн€ ц≥н на нењ;

Ј п≥двищенн€ ц≥н на сировину, матер≥али, енергоресурси;

Ј пол≥тична та соц≥ально-економ≥чна ситуац≥€ в держав≥;

Ј природна стих≥€ тощо.

¬нутр≥шн≥ Ч суб'Їктивн≥, €к≥ залежать в≥д кер≥вництва та спец≥ал≥ст≥в п≥дприЇмства:

Ј недол≥ки у виробничо-техн≥чн≥й та економ≥чн≥й пол≥тиц≥;

Ј несвоЇчасна ≥ неадекватна реакц≥€ на зм≥ни в ринковому середовищ≥;

Ј нерац≥ональна орган≥зац≥йна структура;

Ј помилки у вибор≥ л≥н≥њ та стратег≥њ розвитку, широкомасштабних ≥нвестиц≥йних проект≥в, об'Їкт≥в д≥€льност≥ тощо.

” кризовому стан≥ п≥дприЇмство опин€Їтьс€ не в≥дразу, а рух до нього починаЇтьс€ з пог≥ршенн€ певних показник≥в, €к≥ характеризують його зовн≥шнЇ ≥ внутр≥шнЇ середовище, тобто з'€вл€ютьс€ симптоми банкрутства. ƒо них належать:

Ј —пад попиту на продукц≥ю ≥ зменшенн€ обс€г≥в виробництва.

Ј ¬трата кл≥Їнт≥в ≥ покупц≥в.

Ј «ниженн€ прибутковост≥ виробництва.

Ј «б≥льшенн€ величини нел≥кв≥дних оборотних кошт≥в.

Ј Ќеритм≥чн≥сть виробництва.

Ј Ќизький р≥вень використанн€ виробничого потенц≥алу ≥ зниженн€ р≥вн€ продуктивност≥ прац≥.

Ј —короченн€ робочих м≥сць.

Ј «б≥льшенн€ витрат на виробництво.

Ј ѕрипиненн€ поточних платеж≥в та систематичне порушенн€ терм≥н≥в погашенн€ зобов'€зань.

Ј «меншенн€ потоку грошових кошт≥в в≥д зд≥йсненн€ операц≥й.

Ј ѕад≥нн€ ринковоњ ц≥ни ц≥нних папер≥в ≥ скороченн€ виплачуваних див≥денд≥в.

2. ћетоди д≥агностики ймов≥рност≥ банкрутства

¬≥дпов≥дно до ћетодичних рекомендац≥й щодо ви€вленн€ ознак неплатоспроможност≥ п≥дприЇмства та ознак д≥й з приховуванн€ банкрутства, ф≥ктивного банкрутства або доведенн€ до банкрутства, затверджених наказом ћ≥неконом≥ки ”крањни в≥д 19.01.2006 р. є 14 дл€ д≥агностики банкрутства пропонуЇтьс€ система показник≥в оц≥нки ф≥нансово-господарського стану п≥дприЇмства, €ка охоплюЇ наступн≥ аспекти д≥€льност≥:

Ј ѕоказники оц≥нки стану основних засоб≥в;

Ј ѕоказники оц≥нки л≥кв≥дност≥;

Ј ѕоказники оц≥нки ф≥нансовоњ ст≥йкост≥;

Ј ќц≥нка рентабельност≥.

ƒана методика д≥агностики банкрутства Ї складною та потребуЇ ірунтовного досл≥дженн€ з залученн€м фах≥вц€ з питань проведенн€ анал≥зу ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥ неплатоспроможност≥ п≥дприЇмства.

” м≥жнародн≥й практиц≥ в умовах стаб≥льноњ економ≥ки дл€ прогнозуванн€ банкрутства п≥дприЇмства використовують модел≥
≈. јльтмана.

ƒвофакторна модель јльтмана Ц це одна з найпрост≥ших ≥ наочних методик прогнозуванн€ ймов≥рност≥ банкрутства, при використанн≥ €коњ необх≥дно розрахувати вплив т≥льки двох показник≥в (коеф≥ц≥Їнт поточноњ л≥кв≥дност≥ та питома вага позикових кошт≥в в пасивах п≥дприЇмства):

Z = Ц0,3877 Ц 1,0736 *  пл + 0,579 * (ѕозиковий кап≥тал/ —ума пасив≥в) (8.1)

ѕри Z = 0, ≥мов≥рн≥сть банкрутства Ц 50%;

Z < 0, ≥мов≥рн≥сть банкрутства < 50%;

Z > 0, ≥мов≥рн≥сть банкрутства > 50%, тобто висока.

ѕТ€тифакторна модель јльтмана дозвол€Ї зробити б≥льш ірунтовн≥ висновки щодо ≥мов≥рност≥ банкрутства:

Z = 1.2 * (ќборотний кап≥тал / —ума актив≥в) + 1.4 * (Ќерозпод≥лений прибуток / —ума актив≥в) + 3.3 *(ѕрибуток до оподаткуванн€ / —ума актив≥в) + 0.6 * (–инкова варт≥сть акц≥й / ѕозиковий кап≥тал) + (¬иручка в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ/ —ума актив≥в)

(8.2)

ѕри Z < 1,81 Ц ≥мов≥рн≥сть банкрутства Ц в≥д 80%;

1,81 < Z ≤2,77 Ц ≥мов≥рн≥сть банкрутства Ц в≥д 35%;

2,77 < Z ≤2,99 Ц ≥мов≥рн≥сть банкрутства Ц в≥д 15%.

Z > 3 Ц ≥мов≥рн≥сть банкрутства п≥дприЇмства дуже мала.

Ќе дивл€чись на те, що модел≥ јльтмана використовуютьс€ в умовах украњнськоњ економ≥ки в ≥снуючому вигл€д≥, дл€ отриманн€ адекватного результату необх≥дно зд≥йсните перерахунок регрес≥йноњ модел≥ з використанн€м даних украњнських п≥дприЇмств, враховуючи останн≥ роки.

 лючов≥ слова: банкрутство, неплатоспроможн≥сть, причини банкрутства, методики д≥агностики банкрутства, модель јльтмана.


—писок рекомендованоњ л≥тератури

 

1. ѕодатковий кодекс ”крањни в≥д 02.12.2010р. є2755-VI. Ц –ежим доступу: www.ligazakon.ua.

2. «акон ”крањни ѕро в≥дновленн€ платоспроможност≥ боржника або визнанн€ його банкрутомв≥д 22.12.2011 р. є 4212-VI. Ц –ежим доступу: www.ligazakon.ua.

3. Ќаказ ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 07.02.2013р. є73 Ђѕро затвердженн€ Ќац≥онального положенн€ (стандарту) бухгалтерського обл≥ку 1 Ђ«агальн≥ вимоги до ф≥нансовоњ зв≥тност≥. Ц –ежим доступу: www.ligazakon.ua.

4. јндрЇЇва √. ≤. ќрган≥зац≥€ ≥ методика економ≥чного анал≥зу: навч. пос≥б. / √. ≤. јндрЇЇва, ¬. ј. јндрЇЇва. Ц —уми: ƒ¬Ќ« Ђ”јЅ— ЌЅ”ї, 2009. Ц 353 с.

5. √адзевич ќ. I. ќснови економ≥чного анал≥зу ≥ д≥агностика ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмств: навч. пос≥б. /
ќ. ≤. √адзевич. Ц  .:  ондор, 2007. Ц 180 с.

6. √рабовецький Ѕ. ™. ≈коном≥чний анал≥з: навч. пос≥б. /
Ѕ. ™. √рабовецький. Ц ¬≥нниц€: ¬Ќ“”, 2007. Ц 191 с.

7. ƒол€ ¬. “. Ёкономический анализ: учебное пособие /
¬. “. ƒол€. Ц [2-е изд., испр. и доп.]. Ц  .:  ондор, 2007. Ц 224 с.

8. ≤вахненко ¬. ћ.  урс економ≥чного анал≥зу: навч. пос≥б. / ¬. ћ. ≤вахненко. Ц [5-те вид., випр. ≥ доп]. Ц  .: «нанн€, 2006. Ц 261 с.

9.  анке ј. ј. јнализ финансово-хоз€йственной де€тельности предпри€ти€: учебное пособие / ј. ј.  анке,
». ѕ.  ошева€. Ц [2-е изд., испр. и доп.]. Ц ћ.: »ƒ Ђ‘орумї: »Ќ‘–ј-ћ, 2008. Ц 288 с.

10.  армаз≥н ¬. ј. ≈коном≥чний анал≥з: практикум /
¬. ј.  армаз≥н, ќ. ћ. —авицька. Ч  .: «нанн€, 2007. Ц 255 с.

11.  ≥ндрацька √. I. ≈коном≥чний анал≥з: п≥дручник /
√. I.  ≥ндрацька, ћ. —. Ѕ≥лик, ј. √. «агородн≥й Ц  .: «нанн€, 2008. Ц
487 с.

12.  лимова Ќ. ¬. Ёкономический анализ (теори€, задачи, тесты, деловые игры): учеб. пособие / Ќ. ¬.  лимова. Ц ћ.: ¬узовский учебник, 2008. Ц 278 с.

13.  остенко “. ƒ. ≈коном≥чний анал≥з ≥ д≥агностика стану сучасного п≥дприЇмства: навчальний пос≥бник / “. ƒ.  остенко [та ≥н.]. Ц [2-ге вид., перероб. и доп.]. Ц  .: ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2007. Ц 400 с.

14. Ћысенко ƒ. ¬.  омплексный экономический анализ хоз€йственной де€тельности: учебник дл€ вузов / ƒ. ¬. Ћысенко. Ц ћ.: »Ќ‘–ј-ћ, 2009. Ц 320 с.

15. ћних ™. ¬. ≈коном≥чний анал≥з д≥€льност≥ п≥дприЇмства: п≥дручник / ™. ¬. ћних. Ц  .:  Ќ“≈”, 2008. Ц 513 с.

16. ћочал≥на «.ћ. ≈коном≥чний анал≥з: навч. пос≥бник /
«.ћ. ћочал≥на, ј.¬. јчкасов, ¬.“. ѕлак≥да. Ц ’арк≥в: ’Ќјћ√, 2007. Ц 410 с.

17. ѕопович ѕ. я. ≈коном≥чний анал≥з д≥€льност≥ субТЇкт≥в господарюванн€: п≥дручник / ѕ. я. ѕопович. Ц [3-тЇ вид., перероб. ≥ доп.]. Ц  .: Ђ«нанн€ї, 2008. Ц 630 с.

18. ѕрокопенко I. ‘. ћетодика ≥ методолог≥€ економ≥чного анал≥зу: навч. пос≥б. / I. ‘. ѕрокопенко, ¬. I. √ан≥н. Ц  .: ÷ентр навчальноњ л≥тератури, 2008. Ц 430 с.

19. —авицка€ √. ¬. Ёкономический анализ: учеб. / √. ¬. —авицка€. Ц [12-е изд., испр. » доп.] Ц ћ.: Ќовое знание, 2007. Ц
679 с.

20. —ерединська ¬. ћ. ≈коном≥чний анал≥з: навч. пос≥б. / —ерединська ¬. ћ., «агородна ќ. ћ., ‘едорович –. ¬. Ц “ерноп≥ль: ¬идавництво јстон, 2010. Ц 624 с.

21. Ўеремет ј. ƒ.  омплексный анализ хоз€йственной де€тельности / ј. ƒ. Ўеремет. Ц ћ.: »Ќ‘–ј-ћ, 2006. Ц 415 с.

22. ѕанкова —.¬. ћеждународные стандарты аудита: учебник / —.¬. ѕанкова, Ќ.». ѕанкова. Ц [2-е изд., перераб. и доп.]. Ц ћ.: ћагистр, 2008. Ц 287 с.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 508 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„тобы получилс€ студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без м€са и развести водой 1:10 © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2240 - | 2117 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.