Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јнал≥з матер≥альних витрат
 

1. јнал≥з соб≥вартост≥ продукц≥њ.

¬ажливим показником, €кий характеризуЇ д≥€льн≥сть п≥дприЇмства Ї соб≥варт≥сть. —об≥варт≥сть Ч це сукупн≥сть витрат на виробництво ≥ реал≥зац≥ю продукц≥њ в грошовому вираженн≥.

јнал≥з соб≥вартост≥ продукц≥њ дозвол€Ї зТ€сувати тенденц≥њ зм≥ни даного показника, виконанн€ плану по його р≥вню, визначити вплив фактор≥в на його прир≥ст ≥ на ц≥й основ≥ дати оц≥нку роботи п≥дприЇмства по використанню можливостей зниженн€ соб≥вартост≥ продукц≥њ.

–озр≥зн€ють соб≥варт≥сть - виробничу й повну, соб≥варт≥сть усього товарного випуску ≥ окремих вид≥в продукц≥њ. «алежно в≥д впливу на соб≥варт≥сть обс€гу виробництва розр≥зн€ють зм≥нну ≥ ф≥ксовану частину соб≥вартост≥ продукц≥њ.

јнал≥зуючи соб≥варт≥сть продукц≥њ, вир≥шують так≥ основн≥ завданн€:

- оц≥нка виконанн€ плану за соб≥варт≥стю продукц≥њ в ц≥лому по п≥дприЇмству, а також за окремими видами продукц≥њ;

- вивченн€ причин в≥дхиленн€ фактичних витрат в≥д планових у розр≥з≥ статей, а також за окремими видами ≥ групами продукц≥њ;

- розробленн€ заход≥в по моб≥л≥зац≥њ резерв≥в економного витраченн€ матер≥альних, трудових, грошових ресурс≥в.

ƒл€ вивченн€ соб≥вартост≥ продукц≥њ у динам≥ц≥ б≥льш придатний показник витрат на 1 грн. товарноњ продукц≥њ («), €кий обчислюЇтьс€ за формулою:

«= —/ “,(6.1)

де — Ч соб≥варт≥сть товарноњ продукц≥њ,

“ Ч варт≥сть товарноњ продукц≥њ в ц≥нах реал≥зац≥њ.

ѕотребуЇ по€снень фактор асортиментно-структурних зрушень, д≥€ €кого про€вл€Їтьс€ тод≥, коли р≥вень витрат на окрем≥ види продукц≥њ неоднаковий. ƒл€ визначенн€ впливу кожного з перел≥чених фактор≥в на зм≥ну р≥вн€ витрат на 1 грн. товарноњ продукц≥њ пор≥вн€но з планом застосовують спос≥б ланцюгових п≥дстановок. ¬их≥дн≥ дан≥ дл€ розрахунк≥в наведено в табл. 6.1, з €коњ видно, що пор≥вн€но з перв≥сним планом фактичн≥ витрати зменшились на 1 коп. (90Ч91). ¬изначимо к≥льк≥сний вплив р≥зних фактор≥в на в≥дхиленн€ посл≥довним в≥дн≥манн€м в≥дпов≥дних показник≥в:

1) зрушенн€ у структур≥ та асортимент≥ випущеноњ продукц≥њ: 92 Ц 91 = +1 коп.;

2) зм≥на соб≥вартост≥ окремих вид≥в продукц≥њ: 95 Ц 92 = +3 коп.;

3) зм≥на ц≥н на випущену продукц≥ю: 90 Ц 95 = -5 коп.

–азом -1 коп.

 

 

“аблиц€ 6.1

ƒан≥ дл€ розрахунку виконанн€ плану соб≥вартост≥

є з/п ѕоказник «а планом, тис.грн.. ‘акт
за планом, перерахованим на фактичний асортимент ≥ структуру виробництва, тис. грн.. у ц≥нах плану, але фактичноњ соб≥вартост≥ продукц≥њ, тис.грн. у ц≥нах, €к≥ д≥€ли, тис.грн.
  ѕовна соб≥варт≥сть товарноњ продукц≥њ        
  “оварна продукц≥€        
  «атрати на 1 грн. товарноњ продукц≥њ, грн.        

 

¬ажливим розд≥лом управл≥нн€ соб≥варт≥стю продукц≥њ Ї анал≥з взаЇмозвТ€зку соб≥вартост≥, обс€гу продаж≥в ≥ прибутку. јнал≥з повинен в≥дпов≥сти на питанн€, чи продавати невелику к≥льк≥сть вироб≥в, але за в≥дносно високою ц≥ною, з ор≥Їнтац≥Їю на спроможного покупц€ або продавати багато вироб≥в, ор≥Їнтованих на масового покупц€ за в≥дносно низькою ц≥ною. ƒругий шл€х припускаЇ зниженн€ соб≥вартост≥ продукц≥њ, тому необх≥дний анал≥з повед≥нки витрат.

¬с≥ витрати п≥дприЇмства можна розд≥лити на умовно-зм≥нн≥умовно-пост≥йн≥. «м≥нн≥ характеризують витрати повТ€зан≥ ≥з зростанн€м обс€гу продукц≥њ ≥ враховуютьс€ €к пр€м≥ витрати. ѕост≥йн≥ показують ефективн≥сть управл≥нн€ ≥ враховуютьс€ €к непр€м≥ витрати.

ћаржинальний дох≥д або метод пр€мого обчисленн€ соб≥вартост≥ (директ-костинг) заснований на в≥дн≥манн≥ з продажноњ виручки зм≥нних витрат ≥ визначенн≥ граничного прибутку (маржинального доходу), €кий в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д реального прибутку на суму пост≥йних витрат.

¬заЇмозвТ€зок вс≥х цих пон€ть маржинального анал≥зу показаний на граф≥ках (див. рис.6.1). «астосуванн€ розрахунку соб≥вартост≥ по пр€мих (зм≥нних) витратах даЇ можлив≥сть уникнути складних обчислень пост≥йних витрат, пор≥вн€ти продажну виручку ≥ граничний прибуток, списати вс≥ непр€м≥ витрати на реал≥зован≥ товари.

–ис. 6.1 √раф≥к крапки перетинанн€ збитк≥в та прибутку

 

1 Ц продаж≥, 2 Ц крапка перетинанн€ збитк≥в та прибутку, 3 Ц пост≥йн≥ витрати, 4 Ц прибуток, 5 Ц граничний прибуток, 6 Ц зм≥нн≥ витрати, 7 Ц збиток.

ћаржинальний анал≥з даЇ можлив≥сть визначити пор≥г рентабельност≥ або точку беззбитковост≥. ѕор≥г рентабельност≥, виражений у варт≥сних одиниц€х вим≥рюванн€ складаЇ безприбутковий оборот:

 

ќб = ѕ– = ѕост≥йн≥ витрати / „астка маржинального доходу у валов≥й виручц≥, грн.. (6.2)

 

“Ѕ = ѕ– = ѕост≥йн≥ витрати/ћаржинальний дох≥д (¬алова маржа) на одиницю товару, нат.од. (6.3)

 

ћƒ = ѕ +¬пост = ¬–-¬зм (6.4)

 

де ќб Ц безприбутковий оборот, грош.од.,

ѕ– Ц пор≥г рентабельност≥, грош.од.,

“Ѕ Ц точка беззбитковост≥, од.,

ћƒ Ц маржинальний дох≥д, грош.од.,

ѕ Ц прибуток, грош.од.,

¬пост Ц загальна величина пост≥йних витрат п≥дприЇмства, грош.од.,

¬зм Ц загальна величина зм≥нних витрат п≥дприЇмства, грош.од.,

¬– Ц виручка в≥д реал≥зац≥њ, грош.од.

якщо пор≥г рентабельност≥ склав, наприклад, 85 од.продукц≥њ, то даний товар почав брати участь своњм прибутком в покритт≥ пост≥йних витрат п≥дприЇмства, починаючи з 85 шт.

¬алова маржа (маржинальний дох≥д)на одиницю товару визначаЇтьс€ д≥ленн€м маржинального доходу на к≥льк≥сть виробленого товару. ÷ей показник називають також ставкою маржинального доходу.

Dм = р Ц Zзм, (6.5)

де p Ц ц≥на одиниц≥ продукц≥њ, грош.од./од.,

Zзм Ц зм≥нн≥ витрати на одиницю продукц≥њ, грош.од./од.

якщо в≥дом≥ к≥льк≥сть проданоњ продукц≥њ та ставка маржинального доходу в ц≥н≥ за одиницю продукц≥њ, то прибуток можна визначити по формул≥:

ѕ = q*dм*¬пост, (6.6)

де q Ц к≥льк≥сть продукц≥њ, од.

ѕри визначенн≥ суми прибутку часто використовуЇтьс€ виручка в≥д реал≥зац≥њ ≥ питома вага маржинального доходу в н≥й:

ћƒy = ћƒ/¬– = [q(p-Zзм)]/ q*p=(p-Zзм)/p= dм/p (6.7)

ћƒ = ¬–*ћƒy (6.8)

ѕ= (¬–*ћƒу) Ц ¬пост. (6.9)

 

2. јнал≥з витрат за елементами ≥ статт€ми

Ќайб≥льш корисним дл€ вивченн€ зм≥н у структур≥ витрат на виробництво Ї анал≥з соб≥вартост≥ за елементами витрат. ≈лементн≥ витрати Ч це однор≥дн≥ за складом витрати п≥дприЇмства. ƒо них належать: матер≥альн≥ витрати, оплата прац≥, в≥драхуванн€ на соц≥альн≥ потреби, амортизац≥йн≥ в≥драхуванн€, ≥нш≥ грошов≥ витрати (табл. 6.2). јнал≥з витрат за њхн≥ми елементами даЇ змогу не лише вивчити зм≥ни у структур≥ соб≥вартост≥, а й охарактеризувати галузев≥ особливост≥ (матер≥ало -, фондо -, енерго - та трудом≥стк≥сть виробництва).

ƒан≥ за статт€ми затрат наведено в таблиц≥ 6.2.

“аблиц€ 6.2.

¬итрати на виробництво, %

є з/п ѕоказник     ¬≥дхиленн€
         
  ћатер≥альн≥ витрати 53,6 73,9 +20,3
  ¬итрати на оплату прац≥ 10,9 7,9 -3,0

ѕродовженн€ таблиц≥ 6.2.

         
  ¬≥драхуванн€ на соц≥альн≥ потреби 1,7 4,8 +3,1
  јмортизац≥€ 14,7 9,0 -5,7
  ≤нш≥ витрати 19,1 4,4 -14,7
  –азом 100,0 100,0 -

 

ѕот≥м переход€ть до вивченн€ в≥дхилень у розр≥з≥ окремих вид≥в витрат. ѕри цьому сл≥д урахувати, що в≥дхиленн€ за де€кими статт€ми соб≥вартост≥ можуть бути насл≥дком д≥њ того самого чинника. Ќаприклад, п≥двищенн€ механ≥зац≥њ прац≥ може спричинити зниженн€ витрат на зароб≥тну плату, проте п≥двищити певною м≥рою витрати на утриманн€ та експлуатац≥ю устаткуванн€. ўе один комплексний чинник Ч зростанн€ купованих вироб≥в ≥ нап≥вфабрикат≥в, €кий зб≥льшуЇ суму в≥дпов≥дних матер≥альних затрат, проте це обов'€зково приводить до зниженн€ витрат на зароб≥тну плату, в≥драхувань на соц≥альне страхуванн€, зменшенн€ витрат на сировину ≥ матер≥али, а також за ≥ншими статт€ми. ќтже, негативн≥ в≥дхиленн€ по одних статт€х не можна розгл€дати завжди ≥зольовано в≥д позитивних по ≥нших статт€х. ѕриродно, це ускладнюЇ анал≥з за статт€ми витрат, проте д≥€ таких комплексних чинник≥в маЇ м≥сце не дуже часто. «вичайно в≥дхиленн€ по кожн≥й статт≥ соб≥вартост≥ спричин€ють поодинок≥ фактори, €к≥ не виход€ть за меж≥ даноњ статт≥.

3. јнал≥з матер≥альних витрат.

ћатер≥альн≥ витрати мають найб≥льшу питому вагу в соб≥вартост≥ промисловоњ продукц≥њ. –ац≥ональне використанн€ сировини, матер≥ал≥в, покупних, нап≥вфабрикат≥в, палива ≥ енерг≥њ €вл€Їтьс€ важливим резервом зниженн€ соб≥вартост≥ продукц≥њ.

ѕри анал≥з≥ матер≥альних витрат потр≥бно враховувати, до €коњ галуз≥

належить п≥дприЇмство, що досл≥джуЇтьс€. ÷е зумовлюЇ р≥зний вм≥ст витрат, матер≥ал≥в ≥ сировини у соб≥вартост≥ продукц≥њ, тобто матер≥алом≥стк≥сть продукц≥њ. ѕ≥сл€ цього сл≥д також встановити €к≥ технолог≥чн≥ процеси використовуютьс€ ≥ наск≥льки вони досконал≥ та сучасн≥, тобто безв≥дходн≥.

јнал≥з матер≥альних витрат пол€гаЇ в пор≥вн€нн≥ фактичного обс€гу њх з плановим чи базовим ≥ в обчисленн≥ д≥њ окремих фактор≥в на ви€влен≥ в≥дхиленн€. —пециф≥ка цих фактор≥в ≥ конкретна методика њх досл≥дженн€ залежать в≥д особливостей технолог≥њ, а також в≥д вид≥в сировини, матер≥ал≥в ≥ енергонос≥њв, €к≥ використовуютьс€.

ѕроте завжди сл≥д ви€вл€ти вплив двох таких фактор≥в:

1. «м≥ни питомих витрат сировини й матер≥ал≥в на одиницю продукц≥њ Ч фактор "норм".

2. «м≥ни соб≥вартост≥ загот≥вл≥ одиниц≥ сировини та матер≥ал≥в Ч фактор "ц≥н".

ќстанн≥й фактор складаЇтьс€ з таких трьох п≥дфактор≥в:

а) зм≥ни куп≥вельних ц≥н з урахуванн€м ус≥х доплат ≥ знижок;

б) транспортних витрат, до €ких належать ≥ вантажно-розвантажувальн≥

витрати;

в) загот≥вельних витрат.

“аблиц€ 6.3

ћатер≥альн≥ витрати на вир≥б буд≥вельного матер≥алу Ђцементї (N-оњ к≥лькост≥)

ћатер≥али «а планом «а фактом ¬≥дхиленн€ (гр.6-гр.3)
Ќорма витрат, кг ÷≥на, грн. —ума, грн. Ќорма витрат, кг ÷≥на, грн. —ума, грн.
               
¬апн€к   1,5   1,8   3,6 +0,6
ћергель   2,5         -3,0
 рейда 0,5   1,5 0,6   2,4 +0,9
–азом 29,5   -1,5

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1032 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—вобода ничего не стоит, если она не включает в себ€ свободу ошибатьс€. © ћахатма √анди
==> читать все изречени€...

2131 - | 1882 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.02 с.