Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕредметом Ц причинно-насл≥дков≥ зв'€зки ≥ залежност≥ економ≥чних €вищ та процес≥в, що формують результати д≥€льност≥ суб'Їкта господарюванн€
ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ ¬ ј«≤¬ »

до вивченн€ програмного матер≥алу

з дисципл≥ни Ђ≈коном≥чний анал≥зї

дл€ студент≥в напр€м≥в п≥дготовки

6.030504 Ђ≈коном≥ка п≥дприЇмстваї, 6.030508 Ђ‘≥нанси ≥ кредитї, 6.030503 Ђћ≥жнародна економ≥каї

денноњ, заочноњ та дистанц≥йноњ форм навчанн€

¬с≥ цитати, цифровий ≥ фактичний матер≥ал та б≥бл≥ограф≥чн≥ дан≥ перев≥рено. Ќапис одиниць в≥дпов≥даЇ стандартам. «ауваженн€ рецензента врахован≥.     ”кладач≥:   ______________ ¬ерхогл€дова Ќ.≤. ______________ “урко ћ.ќ. ______________  ононова ќ.™.   ƒо друку дозвол€ю на основ≥ ѕоложенн€ про пор€док п≥дготовки матер≥ал≥в призначених дл€ в≥дкритого опубл≥куванн€. ѕроректор ¬ерхогл€дова Ќ.≤. ____________________________ (п≥дпис, дата, печатка)   «атверджено на зас≥данн≥ кафедри обл≥ку, економ≥ки ≥ управл≥нн€ персоналом п≥дприЇмства ѕƒјЅј ѕротокол є 1 в≥д 01.09.2014 р. «ав. каф. ¬ерхогл€дова Ќ.≤. ____________________________ (п≥дпис зав. кафедри)   «атверджено на зас≥данн≥ ѕрезид≥њ методичноњ ради ѕƒјЅј ѕротокол є 1 (99) в≥д 10.09.2014 р.

ƒн≥пропетровськ

 

ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ќ—¬≤“» ≤ Ќј” » ” –јѓЌ»

 

 

ƒержавний вищий навчальний «јклад

Ђѕ–»ƒЌ≤ѕ–ќ¬—№ ј ƒ≈–∆ј¬Ќј ј јƒ≈ћ≤я

Ѕ”ƒ≤¬Ќ»÷“¬ј “ј ј–’≤“≈ “”–»ї

 

 

 афедра обл≥ку, економ≥ки ≥ управл≥нн€

персоналом п≥дприЇмства

 

ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ ¬ ј«≤¬ »

до вивченн€ програмного матер≥алу

з дисципл≥ни Ђ≈коном≥чний анал≥зї

дл€ студент≥в напр€м≥в п≥дготовки

6.030504 Ђ≈коном≥ка п≥дприЇмстваї, 6.030508 Ђ‘≥нанси ≥ кредитї, 6.030503 Ђћ≥жнародна економ≥каї

денноњ, заочноњ та дистанц≥йноњ форм навчанн€

 

 

ƒн≥пропетровськ

ћетодичн≥ вказ≥вки до програмного матер≥алу з дисципл≥ни Ђ≈коном≥чний анал≥зї дл€ студент≥в напр€м≥в п≥дготовки 6.030504 Ђ≈коном≥ка п≥дприЇмстваї, 6.030508 Ђ‘≥нанси ≥ кредитї, 6.030503 Ђћ≥жнародна економ≥каї денноњ, заочноњ та дистанц≥йноњ форм навчанн€ / ”кладач≥: ¬ерхогл€дова Ќ.≤., “урко ћ.ќ.,  ононова ќ.™. Ц ƒн≥пропетровськ: ƒ¬Ќ« ѕƒјЅј, 2014. Ц 36 с.

 

” методичних вказ≥вках розгл€нуто теоретичн≥ основи орган≥зац≥њ економ≥чного анал≥зу дл€ досл≥дженн€ причинно-насл≥дкових зв'€зк≥в ≥ залежностей економ≥чних €вищ та процес≥в, що формують результати д≥€льност≥ суб'Їкта господарюванн€.

 

”кладач≥: ¬ерхогл€дова Ќ.≤., доктор економ≥чних наук, професор, зав. кафедри обл≥ку, економ≥ки ≥ управл≥нн€ персоналом п≥дприЇмства ƒ¬Ќ« ѕƒјЅј;

“урко ћ.ќ., кандидат економ≥чних наук, доцент кафедри обл≥ку, економ≥ки ≥ управл≥нн€ персоналом п≥дприЇмства ƒ¬Ќ« ѕƒјЅј;

 ононова ќ.™., кандидат економ≥чних наук, доцент кафедри обл≥ку, економ≥ки ≥ управл≥нн€ персоналом п≥дприЇмства ƒ¬Ќ« ѕƒјЅј.

 

¬≥дпов≥дальний за випуск: ¬ерхогл€дова Ќ.≤., доктор економ≥чних наук, професор, зав. кафедри обл≥ку, економ≥ки ≥ управл≥нн€ персоналом п≥дприЇмства ƒ¬Ќ« ѕƒјЅј.

 

–ецензент: Ѕровко Ћ.≤., кандидат економ≥чних наук, доцент кафедри обл≥ку ≥ аудиту ƒн≥пропетровського державного аграрно-економ≥чного ун≥верситету.

«атверджено на зас≥данн≥ кафедри

обл≥ку, економ≥ки ≥ управл≥нн€

персоналом п≥дприЇмства ѕƒјЅј

ѕротокол є1 в≥д 01.09.2014 р.

«ав. кафедри ¬ерхогл€дова Ќ.≤.

 

«атверджено на зас≥данн≥

ѕрезид≥њ методичноњ ради ѕƒјЅј

ѕротокол є1 (99) в≥д 10.09.2014 р.

 

 

«м≥ст

“≈ћј 1. —утн≥сть ≥ значенн€ економ≥чного анал≥зу  
“≈ћј 2. ≤нформац≥йне забезпеченн€ та основи анал≥зу ф≥нансовоњ зв≥тност≥  
“≈ћј 3. јнал≥з майнового стану п≥дприЇмства та оц≥нка ефективност≥ використанн€ його актив≥в  
“≈ћј 4. јнал≥з джерел ф≥нансуванн€ господарськоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства. ѕлатоспроможн≥сть та ф≥нансова ст≥йк≥сть  
“≈ћј 5. јнал≥з виробництва продукц≥њ, роб≥т ≥ послуг  
“≈ћј 6. јнал≥з витрат п≥дприЇмства  
“≈ћј 7. јнал≥з ф≥нансових результат≥в ≥ рентабельност≥  
“≈ћј 8. ƒ≥агностика ризик≥в банкрутства субТЇкт≥в господарюванн€  
—писок рекомендованоњ л≥тератури  

 

 

“≈ћј 1. —утн≥сть ≥ значенн€ економ≥чного анал≥зу

ѕон€тт€ економ≥чного анал≥зу, його обТЇкт та предмет досл≥дженн€

¬иди анал≥зу

1. ѕон€тт€ економ≥чного анал≥зу, його обТЇкт та предмет досл≥дженн€.

јнал≥з (старод.-грец. Ἀνάλυσις - розкладанн€, розчленовуванн€) - метод досл≥дженн€, заснований на розчленуванн≥ ц≥лого на складов≥ частини ≥ вивченн≥ њх у всьому р≥зноман≥тт≥ зв'€зк≥в ≥ залежностей.

¬≥др≥зн€ють загальнотеоретичний економ≥чний анал≥з, €кий вивчаЇ економ≥чн≥ €вища ≥ процеси на макрор≥вн≥ (на р≥вн≥ сусп≥льно-економ≥чноњ формац≥њ, на державному р≥вн≥ нац≥ональноњ економ≥ки та њњ окремих галузей), ≥ конкретно-економ≥чний анал≥з на м≥крор≥вн≥ - анал≥з господарськоњ д≥€льност≥, €кий застосовуЇтьс€ дл€ вивченн€ економ≥ки окремих п≥дприЇмств.

«абезпеченн€ ефективного функц≥онуванн€ п≥дприЇмств потребуЇ економ≥чно грамотного управл≥нн€ њхньою д≥€льн≥стю, €ке багато в чому визначаЇтьс€ ум≥нн€м њњ анал≥зувати. «а допомогою анал≥зу вивчають тенденц≥њ розвитку, глибоко ≥ системно досл≥джують фактори зм≥ни результат≥в д≥€льност≥, обірунтовують плани та управл≥нськ≥ р≥шенн€, зд≥йснюють контроль за виконанн€м њх, ви€вл€ють резерви п≥двищенн€ ефективност≥ виробництва, оц≥нюють результати д≥€льност≥ п≥дприЇмства та њх чутлив≥сть до управл≥нських вплив≥в, виробл€ють економ≥чну стратег≥ю його розвитку.

јнал≥з господарськоњ д≥€льност≥ - це наукова база прийн€тт€ управл≥нських р≥шень у б≥знес≥.

јнал≥з господарськоњ д≥€льност≥ Ч комплексне вивченн€ результат≥в практичноњ роботи п≥дприЇмств (ф≥рм) за певний пер≥од, оц≥нка ефективност≥ д≥€льност≥ з метою ви€вленн€ резерв≥в та визначенн€ шл€х≥в д≥€льност≥ й наданн€ необх≥дноњ ≥нформац≥њ дл€ оперативного кер≥вництва р≥зними ланками д≥€льност≥, одержанн€ передбачених планом (б≥знес-планом) показник≥в.

ќб'Їктом анал≥зу господарськоњ д≥€льност≥ Ї результати д≥€льност≥ п≥дприЇмства, а саме виробничоњ, ф≥нансовоњ та ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥.

ѕредметом Ц причинно-насл≥дков≥ зв'€зки ≥ залежност≥ економ≥чних €вищ та процес≥в, що формують результати д≥€льност≥ суб'Їкта господарюванн€.

2. ¬иди анал≥зу.

” залежност≥ в≥д субТЇкта анал≥зу розр≥зн€ють:

¬нутр≥шн≥й анал≥з - безпосередньо на п≥дприЇмств≥ дл€ потреб оперативного, короткострокового управл≥нн€ операц≥йноњ, ф≥нансовоњ та ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥.

«овн≥шн≥й анал≥з - проводитьс€ на п≥дстав≥ ф≥нансовоњ та статистичноњ зв≥тност≥ органами державного управл≥нн€, банками, ф≥нансовими органами, ≥нвесторами ≥ т.д.

«а ознакою часу вид≥л€ють:

ѕопередн≥й (перспективний) анал≥з проводитьс€ до зд≥йсненн€ господарських операц≥й. ¬≥н необх≥дний дл€ обірунтуванн€ управл≥нських р≥шень ≥ план≥в-прогноз≥в, попередженн€ небажаних насл≥дк≥в на основ≥ оц≥нки чутливост≥ результативних показник≥в до зм≥ни фактор≥в зовн≥шнього ≥ внутр≥шнього характеру.

ѕодальший (ретроспективний, ≥сторичний) анал≥з проводитьс€ п≥сл€ зд≥йсненн€ господарських операц≥й. ¬≥н використовуЇтьс€ дл€ вивченн€ тенденц≥й розвитку, контролю за виконанн€м оперативних ≥ стратег≥чних план≥в, об'Їктивноњ оц≥нки та д≥агностики результат≥в д≥€льност≥ п≥дприЇмства ≥ р≥вн€ п≥дприЇмницьких ризик≥в.

«а аспектами досл≥дженн€ економ≥чний анал≥з можна под≥лити на:

‘≥нансовий анал≥з - процес досл≥дженн€ ф≥нансового механ≥зму функц≥онуванн€ суб'Їкт≥в господарюванн€ з метою д≥агностики ≥ прогнозуванн€ ф≥нансового стану п≥дприЇмства.

“ехн≥ко-економ≥чний анал≥з ор≥Їнтований на вивченн€ орган≥зац≥йного та науково-техн≥чного р≥вн€ п≥дприЇмства, вишукуванн€ ≥нновац≥й в област≥ удосконаленн€ техн≥ки, технолог≥њ та орган≥зац≥њ виробництва в ц≥л€х п≥двищенн€ ефективност≥ операц≥йноњ д≥€льност≥ та посиленн€ конкурентних переваг п≥дприЇмства.

ћаркетинговий анал≥ззастосовуЇтьс€ дл€ вивченн€ зовн≥шнього середовища функц≥онуванн€ п≥дприЇмства, ринк≥в сировини та збуту готовоњ продукц≥њ, њњ конкурентоспроможност≥, попиту ≥ пропозиц≥њ, комерц≥йного ризику, формуванн€ ц≥новоњ пол≥тики, розробки тактики ≥ стратег≥њ маркетинговоњ д≥€льност≥.

≤нвестиц≥йний анал≥звикористовуЇтьс€ дл€ розробки програми та оц≥нки ефективност≥ ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥ суб'Їкт≥в господарюванн€, дл€ обірунтуванн€ оптимального вар≥анта ≥нвестиц≥йного проекту.

—оц≥ально-економ≥чний анал≥звивчаЇ причинно-насл≥дковий взаЇмозв'€зок соц≥альних ≥ економ≥чних процес≥в, њх вплив один на одного ≥ на економ≥чн≥ результати господарюванн€ з метою ви€вленн€ можливостей подальшого розвитку соц≥альноњ сфери, пол≥пшенн€ умов прац≥ та п≥двищенн€ р≥вн€ його мотивац≥њ, спр€мованих на п≥двищенн€ ефективност≥ функц≥онуванн€ п≥дприЇмства.

≈коном≥ко-еколог≥чний анал≥зЦ досл≥дженн€ взаЇмод≥њ еколог≥чних ≥ економ≥чних процес≥в, пов'€заних ≥з збереженн€м ≥ пол≥пшенн€м навколишнього середовища ≥ витратами на еколог≥ю.

‘ункц≥онально-варт≥сний анал≥зЦ це метод системного досл≥дженн€ об'Їкта на стад≥њ проектуванн€, спр€мований на оптим≥зац≥ю сп≥вв≥дношенн€ м≥ж споживчими властивост€ми виробу ≥ витратами на його розробку, виробництво й експлуатац≥ю.

≤нституц≥йний анал≥зпередбачаЇ досл≥дженн€ орган≥зац≥йноњ, правовоњ, пол≥тичноњ обстановка, в рамках €коњ буде зд≥йснюватис€ д≥€льн≥сть п≥дприЇмства; вивченн€ нормативноњ бази, в≥дносин з м≥сцевою владою, партнерами ≥ контрагентами по б≥знесу ≥ виробленн€ стратег≥чноњ ≥ тактичноњ пол≥тики п≥дприЇмства в област≥ д≥лового сп≥вроб≥тництва з ними, що також спри€Ї п≥двищенню ефективност≥ функц≥онуванн€ п≥дприЇмства.

 лючов≥ слова: анал≥з, обТЇкт анал≥зу, предмет анал≥зу, види анал≥зу.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 738 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

∆изнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © ƒжон Ћеннон
==> читать все изречени€...

2075 - | 1884 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.