Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ўодо формуванн€ соц≥альноњ безпеки людини та сусп≥льства
- —творенн€ умов дл€ зростанн€ соц≥ально-економ≥чноњ активност≥ населенн€, застосуванн€ сучасних мотивац≥йних ≥ стимулюючих механ≥зм≥в високопродуктивноњ прац≥ (зокрема таких, €к участь працюючих у розпод≥л≥ прибутк≥в, акц≥онуванн≥ п≥дприЇмства, визначенн€ розм≥р≥в зарплати через оц≥нку особистого внеску та д≥лових €костей прац≥вника);

- —творенн€ умов дл€ забезпеченн€ життЇвого р≥вн€ кожноњ людини на основ≥ зд≥йсненн€ зваженоњ активноњ пол≥тики доход≥в, зменшенн€ њх диференц≥ац≥њ, запоб≥ганн€ б≥дност≥, обмеженн€ соц≥ального розшаруванн€ населенн€ за р≥внем доход≥в;

- ¬провадженн€ гнучкоњ, динам≥чноњ системи оплати прац≥ на основ≥ призупиненн€ над≥ленн€ вартост≥ робочоњ сили та забезпеченн€ њњ випереджаючого зростанн€, формуванн€ њњ новоњ модел≥, зб≥льшенн€ њњ частки в структур≥ сусп≥льного доходу €к головного джерела п≥двищенн€ добробуту громад€н, що ірунтуЇтьс€ на висок≥й ц≥н≥ робочоњ сили; наближенн€ м≥н≥мальноњ зарплати до меж≥ малозабезпеченост≥, п≥двищенн€ р≥вн€ м≥н≥мальноњ зарплати; посиленн€ впливу тарифноњ системи при визначенн≥ зарплати; реал≥зац≥€ державних стандарт≥в щодо ≥ндексац≥њ зарплати;

- ‘ормуванн€ динам≥чноњ, гнучкоњ системи соц≥ального захисту на основ≥ розширенн€ та поглибленн€ соц≥ально-економ≥чноњ бази, сусп≥льного пол€ соц≥альноњ безпеки людини, посиленн€ соц≥альноњ захищеност≥ особи;

- –озробка та впровадженн€ у практику новоњ модел≥ соц≥ального страхуванн€ за вс≥ма його видами загальнообовТ€зкового державного соц≥ального страхуванн€ Ц пенс≥йного, медичного, у звТ€зку з тимчасовою втратою працездатност≥ та витратами на народженн€ та похованн€, на випадок безроб≥тт€, а також в≥д нещасного випадку на виробництв≥ та профес≥йного захворюванн€, €к≥ призвели до втрати працездатност≥;

- –еформуванн€ системи пенс≥йного забезпеченн€ з метою закр≥пленн€ в межах нац≥ональноњ системи пенс≥йного забезпеченн€ к≥лькох самост≥йних систем на основ≥ €к обовТ€зкового, так ≥ добров≥льного страхуванн€, зокрема державноњ системи з обовТ€зковим пенс≥йним страхуванн€м, ≥ недержавноњ, що функц≥онуЇ на засадах добров≥льного страхуванн€;

- –еформуванн€ системи соц≥альноњ допомоги, розвиток адресноњ допомоги на основ≥:

1) п≥двищенн€ обірунтованост≥ соц≥альноњ допомоги з так званоњ њњ адресноњ направленост≥;

2) поглибленн€ адресноњ соц≥альноњ п≥дтримки малозабезпечених верств населенн€, у першу чергу, непрацездатних;

3) зм≥ни системи п≥льг окремих категор≥й населенн€ на адресну ц≥льову допомогу;

4) розвитку мереж≥ установ з наданн€ соц≥альноњ допомоги;

5) розробки Їдиних принцип≥в, критер≥њв у наданн≥ р≥зних вид≥в соц≥альноњ допомоги;

6) поглибленн€ всеб≥чного вивченн€, ц≥л≥сного у€вленн€ про б≥дн≥сть, њњ критер≥њв ≥ вим≥р≥в з урахуванн€м св≥тового досв≥ду;

7) розвитку системи життЇзабезпеченн€ та соц≥ального обслуговуванн€ ≥нвал≥д≥в, ветеран≥в в≥йни та прац≥, створенн€ умов дл€ соц≥ально-трудовоњ реаб≥л≥тац≥њ ≥нвал≥д≥в з метою поверненн€ њх до повноц≥нного житт€.

- «д≥йсненн€ соц≥альноњ п≥дтримки с≥мТњ, ж≥нок, д≥тей, молод≥ на основ≥ активних форм п≥дтримки с≥мТњ (додаткове навчанн€, переквал≥ф≥кац≥€ прац≥вник≥в), наданн€ комплексноњ п≥дтримки малозабезпеченим с≥мТ€м, дотриманн€ на практиц≥ принципу р≥вност≥ ж≥нок ≥ чолов≥к≥в у вс≥х сферах сусп≥льного житт€, створенн€ гнучкого механ≥зму роботи з д≥тьми, впровадженн€ системи соц≥альноњ роботи з молоддю та д≥тьми.

- «д≥йсненн€ соц≥ального захисту громад€н, €к≥ постраждали внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи на основ≥ створенн€ належних умов дл€ њхнього життЇзабезпеченн€, над≥йноњ системи державних, соц≥альних гарант≥й дл€ постраждалих ос≥б ус≥х категор≥й.

- —творенн€ умов дл€ розвитку меценатства, благод≥йницькоњ д≥€льност≥ (неприбутковоњ, некомерц≥йноњ д≥€льност≥ орган≥зац≥й та окремих ос≥б) €к важливого засобу ≥нвестуванн€ соц≥альноњ сфери, перетворенн€ благод≥йництва окремих ос≥б у пол≥тику держави, в≥д окремих акц≥й до системи

- √либока структурна реформа державноњ житловоњ пол≥тики на основ≥ створенн€ умов дл€ розширенн€, стимулюванн€ та децентрал≥зац≥њ житлового буд≥вництва у р≥зноман≥тних формах за рахунок р≥зних джерел ф≥нансуванн€, ринку буд≥вельних послуг, зм≥ни структури житлового фонду, стратег≥њ буд≥вництва, перех≥д на самоокупну плату за користуванн€ житлом ≥ комунальними послугами та адресних субсид≥й цих витрат окремих категор≥й громад€н, створенн€ спри€тливого житлового середовища.

- –еформуванн€ системи охорони здоровТ€ населенн€ з метою: забезпеченн€ доступност≥ медичноњ та медико-сан≥тарноњ допомоги; сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чного благополучч€ населенн€; зд≥йсненн€ мон≥торингу стану здоровТ€ населенн€; поЇднанн€ державноњ системи охорони здоровТ€ та створенн€ ринку медичних послуг, впровадженн€ страховоњ медицини.

- «ахист громад€н €к споживач≥в з метою зд≥йсненн€ пост≥йного й ефективного державного контролю за дотриманн€м законодавства про захист прав споживач≥в; посиленн€ контролю за додержанн€м вимог нормативно-правових акт≥в, що регулюють в≥дносини м≥ж громад€нами €к споживачами ≥ субТЇктами господарюванн€; п≥двищенн€ ефективност≥ контролю за €к≥стю товар≥в народного споживанн€, особливо продовольчих; формуванн€ та вдосконаленн€ системи державноњ пол≥тики щодо захисту прав споживач≥в.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 303 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

1999 - | 1931 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.